Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di parlementaire da Tedesco a Danese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Tedesco

Danese

Informazioni

Tedesco

Activiteiten van de parlementaire commissies

Danese

Aktiviteter i Europa-Parlamentets udvalg

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

- de tijddruk waaronder het parlementaire werk nu al staat door de indienings- en vertaaltermijnen, verder zou toenemen,

Danese

- det tidspres, som i form af indgivelses- og oversættelsesfrister allerede gælder for det parlamentariske arbejde, kunne blive yderligere forværret

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

is van oordeel dat de toepassing van de effectbeoordeling met risico's is verbonden die de parlementaire werkzaamheden zouden kunnen beïnvloeden; is derhalve van mening dat

Danese

er af den opfattelse, at inddragelsen af konsekvensanalysen er forbundet med risici, der kan påvirke det parlamentariske arbejde i negativ retning; mener på denne baggrund, at:

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

verzoekt de secretaris-generaal en de bevoegde parlementaire diensten derhalve toe te lichten hoe zij van plan zijn dit aspect van het interinstitutionele akkoord over beter wetgeven om te zetten;

Danese

opfordrer derfor generalsekretæren og de kompetente parlamentariske organer til at redegøre for, hvordan de påtænker at gennemføre dette aspekt af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning;

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

stelt vast dat de afhandeling van aanbestedingsprocedures en de toelagen van de leden voor parlementaire assistentie thans worden gecontroleerd; is van mening dat deze controleverslagen in de kwijtingsprocedure van 2005 dienen te worden geëvalueerd;

Danese

konstaterer, at afviklingen af udbudsprocedurer og medlemmernes godtgørelse til parlamentarisk assistance er genstand for igangværende undersøgelser; finder, at beretningerne om disse undersøgelser bør evalueres under 2005-dechargeproceduren;

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

is ervan overtuigd dat het sturen van een apart bericht naar alle leden die nog geen documenten hebben voorgelegd, de meest doeltreffende oplossing is van het probleem omtrent de ontbrekende documentatie over de uitgaven van de toelage voor parlementaire steun die de leden moeten overleggen;

Danese

fastholder, at fremsendelse af individuelle meddelelser til de medlemmer, som endnu ikke har forelagt dokumenterne, vil være den mest effektive metode til afhjælpning af problemet med manglende dokumentation fra medlemmerne for godtgørelse af udgifter til deres assistenter;

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

is verder van mening dat de bijdragen van de leden aan de vrijwillige pensioenregeling rechtstreeks uit persoonlijke inkomsten dienen te worden betaald en niet via de parlementaire vergoeding; constateert echter dat de Rekenkamer ten aanzien van het huidige bijdragenstelsel in haar advies nr.

Danese

er endvidere af den opfattelse, at medlemmers bidrag til den frivillige pensionsordning bør betales direkte af deres personlige indkomst og ikke gennem Europa-Parlamentets godtgørelsesordning; bemærker imidlertid, at Revisionsretten i forbindelse med det nuværende bidragssystem i sin udtalelse nr.

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

dringt er daarom bij de verantwoordelijke organen van het Parlement op aan de Commissie begrotingscontrole de mogelijkheid te bieden om voor de uitoefening van haar parlementaire verplichtingen in het kader van de kwijtingsprocedure voor de begroting zo nodig snel en onbureaucratisch kleine afvaardigingen naar lidstaten en derde landen te sturen om de noodzakelijke controles ter plaatse uit te voeren;

Danese

opfordrer derfor Europa-Parlamentets kompetente instanser til at skabe mulighed for, at Budgetkontroludvalget til varetagelse af sine parlamentariske opgaver inden for rammerne af dechargeproceduren i givet fald hurtigt og ubureaukratisk kan sende mindre delegationer til medlemsstater og tredjelande for at gennemføre den nødvendige kontrol på stedet;

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

D'ailleurs, les travaux parlementaires relatifs à la mesure en cause [8] laissent entendre que l'objectif recherché est d'aider la flotte commerciale maritime française.

Danese

D'ailleurs, les travaux parlementaires relatifs à la mesure en cause [8] laissent entendre que l'objectif recherché est d'aider la flotte commerciale maritime française.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

Les documents parlementaires qui accompagnent le projet de loi expliquent que pour qu'un impôt sur le revenu soit considéré comme comparable à l'impôt luxembourgeois sur le revenu, il doit être perçu à un taux d'au moins 11 % (c'est-à-dire 50 % de l'impôt luxembourgeois sur les sociétés) et son assiette doit être similaire à celle appliquée au Luxembourg.

Danese

Les documents parlementaires qui accompagnent le projet de loi expliquent que pour qu'un impôt sur le revenu soit considéré comme comparable à l'impôt luxembourgeois sur le revenu, il doit être perçu à un taux d'au moins 11 % (c'est-à-dire 50 % de l'impôt luxembourgeois sur les sociétés) et son assiette doit être similaire à celle appliquée au Luxembourg.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

Abschließend möchte ich noch kurz sagen, daß es im niederländischen Text auf jeden Fall „parlementaire enquêtecommissies" und „parlementair enquêterecht" heißen muß, denn sonst ist der Wortlaut für Niederländer nicht verständlich.

Danese

Jeg vil blot gentage, at vi ikke kan acceptere bestemmelser, der vedrører selve modaliteterne, udover de rent interne spørgsmål. Denne situation kan vi konstatere i nogle dele af de nye artikler 109A, 130A og 130C, som nu foreslås.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Tedesco

Wir haben diese Aufhebung abgelehnt, was die Frage beantwortet, die Sie soeben im Namen- ich zitiere den Bericht von Herrn MacCormick Absatz D)," au nom du caractère autonome de l'immunité parlementaire européenne par rapport aux immunités parlementaires nationales"- stellten.

Danese

Vi har afvist denne ophævelse, fru formand, hvilket er et svar på Deres spørgsmål for lidt siden, og jeg citerer fra hr. MacCormicks betænkning, afsnit D)," Den europæiske parlamentariske immunitets selvstændige karakter i forhold til den nationale parlamentariske immunitet".

Ultimo aggiornamento 2012-03-20
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: MatteoT
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Tedesco

benadrukt dat 2004 in veel opzichten een bijzonder jaar was, doordat er bijna gelijktijdig een aantal gebeurtenissen plaatsvond die directe gevolgen hadden voor het financiële beheer van het Parlement: de toetreding van tien nieuwe lidstaten, de Parlementsverkiezingen, het van kracht worden van het nieuwe ambtenarenstatuut, de verdere omzetting van het nieuwe Financieel Reglement, alsmede de omzetting van interne parlementaire hervormingen ("Raising the Game");

Danese

understreger, at 2004 i flere henseender var et særligt år, idet der næsten samtidigt indtraf en række begivenheder, som havde direkte indvirkning på Europa-Parlamentets budgetgennemførelse: optagelse af ti nye medlemsstater, valget til Europa-Parlamentet, ikrafttrædelse af den nye tjenestemandsvedtægt, den fortsatte gennemførelse af den nye finansforordning samt gennemførelsen af parlamentsinterne reformbestræbelser (Raising the Game);

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Tedesco

herhaalt dat de fracties verantwoordelijk zijn voor het beheer en het gebruik van hun kredieten van de parlementaire begroting en dat de taakstelling van de internecontroledienst van de instelling zich niet uitstrekt tot de wijze waarop gebruik is gemaakt van de kredieten uit de begrotingspost 3 7 0 1 (ongeveer 3,2 % van de totale begroting van het Parlement);

Danese

gentager, at de politiske grupper hver især er ansvarlige for forvaltningen og anvendelsen af deres andel af Europa-Parlamentets budget, og at institutionens interne revisionstjenestes ansvarsområde ikke rækker så vidt som til de vilkår, hvorpå bevillingerne på konto 3 7 0 1 (der udgør ca.

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

herinnert eraan dat een van de taken van het Parlement er volgens artikel 276 van het EG-Verdrag in bestaat om de Commissie kwijting te geven voor de uitvoering van de begroting, met inbegrip van alle uitgavenposten; betreurt derhalve dat het omwille van de bestaande interne parlementaire bepalingen inzake de organisatie van afvaardigingen in derde landen voor de Commissie begrotingscontrole niet mogelijk was om de geplande ad-hoc-afvaardiging naar het Europees Agentschap voor de wederopbouw van Kosovo tijdig uit te voeren;

Danese

minder om, at det ifølge EF-traktatens artikel 276 tilkommer Europa-Parlamentet at meddele Kommissionen decharge for gennemførelsen af budgettet, og at dette omfatter samtlige udgiftsområder; beklager derfor, at det på grund af de gældende parlamentsinterne bestemmelser om tilrettelæggelsen af delegationsrejser til tredjelande ikke har været muligt for Budgetkontroludvalget rettidigt at gennemføre ad hoc-delegationens planlagte besøg ved Det Europæiske Genopbygningsagentur for Kosovo;

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

stelt vast dat de dienst Interne controle in 2004 13 verslagen over het interne-toezichts- en -controlekader van de directoraten-generaal heeft opgesteld en het financiële beheer door vier parlementaire informatiebureaus heeft laten onderzoeken;

Danese

konstaterer, at Den Interne Revisionstjeneste i 2004 har udarbejdet 13 beretninger om de interne overvågnings- og kontrolrammer i generaldirektoraterne samt undersøgt den økonomiske forvaltning i fire af Europa-Parlamentets informationskontorer;

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Tedesco

verzoekt het Bureau de bespreking van de resultaten van de parlementaire werkgroep "Parlementaire medewerkers" spoedig af te sluiten; verzoekt de secretaris-generaal de Commissie begrotingscontrole op de hoogte te stellen van de voorstellen van de werkgroep en de beslissing van het Bureau;

Danese

opfordrer Præsidiet til ufortøvet at afslutte sin drøftelse af resultaterne af arbejdet i den parlamentariske arbejdsgruppe om "medlemmernes assistenter"; opfordrer generalsekretæren til at underrette Budgetkontroludvalget om arbejdsgruppens forslag og Præsidiets afgørelse;

Ultimo aggiornamento 2010-09-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK