Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di nichtmonetären da Tedesco a Slovacco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Tedesco

Slovacco

Informazioni

Tedesco

Wertpapieremissionen 4 und von „sonstigen » ( nichtmonetären ) Finanzin -

Slovacco

Kritériá začlenenia inštitúcie do sektora PFI možno stručne zhrnúť takto : inštitúcia prijíma vklady ( iné ako vklady PFI ) alebo vydáva finančné nástroje , ktoré sú blízkymi náhradami vkladov , a poskytuje úvery a / alebo investuje do cenných papierov .

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Tedesco

1 Dies gilt vor allem für die Geldbestände der „sonstigen Finanzintermediäre »( SFIs), zu denen alle nichtmonetären Finanzintermediäre mit Ausnahme von Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen zählen.

Slovacco

1 Platí to najmä pre sektor ostatných finančných sprostredkovateľov( OFS), teda nepeňažných finančných sprostredkovateľov iných ako poisťovne a penzijné fondy.

Ultimo aggiornamento 2012-03-20
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Tedesco

In der zweiten Phase ist das stärkere Wachstum der Einlagen sämtlicher Laufzeitenkategorien von einem wachsenden Beitrag vonseiten der „sonstigen nichtmonetären Finanzinstitute » gekennzeichnet, während die Einlagen der privaten Haushalte eine untergeordnete Rolle spielen.

Slovacco

V druhom období je zrýchľovanie rastu vkladov v rámci celého spektra splatností sprevádzané zvyšujúcim sa podielom sektora ostatných nepeňažných finančných sprostredkovateľov, zatiaľ čo podiel vkladov domácností je nevýrazný.

Ultimo aggiornamento 2012-03-20
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Tedesco

Zu den wichtigsten Gegenposten zählen an den Staat und sonstige Ansässige des Eurogebiets vergebene MFI-Kredite, die außenwirtschaftlichen Nettoforderungen der MFIs und ihre längerfristigen( nichtmonetären) finanziellen Verpflichtungen.

Slovacco

Hlavnými protipoložkami sú pohľadávky a cenné papiere PFI verejnej správe a ostatným rezidentom eurozóny, čisté zahraničné aktíva PFI a ich dlhodobé( nepeňažné) finančné záväzky.

Ultimo aggiornamento 2012-03-20
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Tedesco

EU-SILC erfasst Querschnittdaten über Einkommen, Armut, soziale Ausgrenzung und sonstige Lebensbedingungen sowie Längsschnittdaten, die auf Einkommen, Erwerbstätigkeit und eine begrenzte Zahl von nichtmonetären Indikatoren der sozialen Ausgrenzung beschränkt sind.

Slovacco

EU-SILC pokrýva prierezové údaje o príjmoch, chudobe, sociálnom vylúčení a iných životných podmienkach, ako aj dlhodobé údaje obmedzené na príjem, prácu a vymedzený počet nepeňažných ukazovateľov sociálneho vylúčenia.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

(a) Marktwert, wenn die Gegenleistung ganz oder teilweise nichtmonetärer Art ist;

Slovacco

trhovej hodnoty, ak celá protihodnota za transakciu alebo jej časť je nepeňažnej povahy;

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

Bei der Analyse der Lage in den Mitgliedstaaten werden die Bereiche Bildung, Gesundheit, Lebenserwartung und verschiedene nichtmonetäre Aspekte der sozialen Ausgrenzung betrachtet.

Slovacco

Analýza situácie v členských štátov sa zameriava i na vzdelanie, zdravie, dĺžku života a rôzne nepeňažné aspekty sociálneho vylúčenia.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

Das Ziel geht damit über das ursprüngliche Konzept der relativen Einkommensarmut hinaus und umfasst zusätzlich die nichtmonetäre Dimension von Armut und Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt.

Slovacco

Rozširuje pôvodný pojem relatívnej príjmovej chudoby, aby bol riešený nepeňažný rozmer chudoby a situácie vylúčenia z pracovného trhu.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

Der Zugang zum Patent­system und geistige Eigentumsrechte8 sind ebenfalls wichtige nichtmonetäre Aktiva für eine Konsolidierung von Partnerschaften zwischen Unternehmen, die sich an internationalen Vor­haben beteiligen.

Slovacco

Okrem toho lepšia dostupnosť patentovania a ochrana práva duševného vlastníctva8 by mohli byť významným nefinančným prínosom pokiaľ ide o upevňovanie partnerstva medzi podnikmi, ktoré sa zapájajú do medzinárodných projektov.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

Nichtmonetäre Größen (Fluggäste, Emissionen usw.) als jährliche Durchschnittswerte 2012-2025.

Slovacco

Nefinančné hodnoty (cestujúci, emisie atď.) sú uvedené ako ročné priemerné hodnoty za obdobie 2012–2025.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

zum Marktpreis, wenn die Gegenleistung ganz oder teilweise nichtmonetärer Art ist;

Slovacco

trhovej hodnoty v prípade, že celá protihodnota za transakciu alebo jej časť je nepeňažnej povahy,

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

„Erträge“ bezeichnet monetäre oder nichtmonetäre Erlöse aus Verkäufen und anderen Transaktionen, ohne Mehrwertsteuer und anderen Steuern und Abgaben, die im Namen von staatlichen Stellen erhoben werden, einschließlich Erlöse aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern und Rechten sowie Zinsen, Dividenden und anderen Arten der Gewinnausschüttung, Liquidationserlöse, Lizenzgebühren, Subventionen und Zuschüsse, Zuwendungen, Schadenersatzzahlungen und freiwillige Leistungen.

Slovacco

„príjmy“ sú peňažné alebo nepeňažné výnosy z predaja alebo akýchkoľvek iných transakcií, bez dane z pridanej hodnoty a iných daní a poplatkov, ktoré sa vyberajú v mene štátnych orgánov vrátane výnosov z odpredaja majetku a práv, ako aj z úrokov, dividend a iných druhov rozdelenia ziskov, výnosov z likvidácie, licenčných poplatkov, subvencií a grantov, prijatých darov, odškodnení a dobrovoľných platieb.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

nichtmonetäre Beiträge (nachstehend „Sachbeiträge“ genannt) der forschungsorientierten pharmazeutischen Unternehmen, die Vollmitglieder von EFPIA sind, in Form von Mitteln (wie Personal, Ausrüstungen, Betriebsstoffe usw.), deren Wert mindestens dem Finanzbeitrag der Gemeinschaft entspricht;

Slovacco

nepeňažných príspevkov (ďalej len „nefinančné príspevky“) farmaceutických spoločností založených na výskume, ktoré sú členmi EFPIA, pričom zdroje (ako napríklad pracovníci, zariadenie, spotrebný materiál atď.) sa minimálne rovnajú finančnému príspevku Spoločenstva;

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

Es sollten sowohl monetäre als auch nichtmonetäre Leistungen in die variable Vergütung einbezogen werden.

Slovacco

Zahrnuté by mali byť peňažné i nepeňažné výhody.

Ultimo aggiornamento 2014-11-09
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

Das Geldmengenaggregat M3 umfasst monetäre Instrumente, die von Nicht-MFIs im Euroraum (d.h. vom nichtfinanziellen Sektor und von nichtmonetären Finanzinstituten) bei MFIs im Euroraum und Zentralstaaten gehalten werden.

Slovacco

Menový agregát M3 zahŕňa menové nástroje v držbe subjektov iných ako PFI eurozóny (t. j. nefinančný sektor a nepeňažné finančné inštitúcie) uložené v PFI a v ústrednej štátnej správe eurozóny.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

Die Jahreswachstumsrate des Nettoabsatzesvon Schuldverschreibungen durch nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften ging von22,3 % Ende 2003 auf 13,2 % Ende 2004 zurück, blieb aber im Vergleich zum Emissionsvolumen anderer Sektoren hoch.

Slovacco

2.3.VÝVOJ CIEN tomuto vývoju však ostala v porovnaní s emisiou v iných sektoroch na vysokej úrovni.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

In diesem Zusammenhang werden auch andere, d.h. nichtmonetäre oder reale Faktoren erörtert, die über kürzere Zeithorizonte Auswirkungen auf die Preisentwicklung haben können.

Slovacco

Keďže centrálne banky sú jedinými inštitúciami, ktoré sú oprávnené dávať bankovky (a bankové rezervy) do obehu, t. j. sú monopolnými

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

Teilweise hängt diese Zunahme auch mit dem Bedarf einiger Investmentfonds zusammen, größere Bargeldpuffer zu halten, sowie mit zusätzlichen Einlagenbeständen im Zusammenhang mit der Übernahme eines MFI aus dem Euroraum durch mehrere andere MFIs über ein nichtmonetäres Finanzinstitut im vierten Quartal 2007.

Slovacco

Dostupné informácie o objeme úverov vyňatých zo súvah PFI naznačujú, že bankám sa v druhej polovici roka 2007 darilo úvery zo súvahy PFI odstraňovať, aj keď pomalším tempom, čo naznačuje, že tok úverov poskytovaných úverovými inštitúciami tomuto sektoru bol vo vykázaných údajoch opäť podhodnotený.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

So waren die nichtmonetären Finanzinstitute ohne Versicherungs gesellschaften und Pensionskassen( auch als „sonstige Finanzinstitute-- SFIs » bezeichnet) hauptverantwortlich für die 2005 fast durchgängig zu beobachtende Aufwärtsentwicklung von M3, obwohl auf sie nur ein kleiner Teil der gesamten Geldhaltung entfällt.

Slovacco

Pod zvýšenú dynamiku rastu M3 zaznamenávanú počas väčšiny roka 2005 sa podpísali najmä nepeňažní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích spoločností a penzijných fondov( známi ako ostatní finanční sprostredkovatelia), hoci ich podiel na celkovom objeme držaných peňazí je malý.

Ultimo aggiornamento 2012-03-20
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Tedesco

nicht um Saison- und Kalendereffekte bereinigt) Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften Private Haushalte Insgesamt 8 8

Slovacco

neočistené o sezónne a kalendárne vplyvy) Ostatní nepeňažní finanční sprostredkovatelia Poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy Nefinančné spoločnosti Domácnosti Spolu 8 8

Ultimo aggiornamento 2012-03-20
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK