Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di növénytermesztéssel da Ungherese a Bulgaro

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Ungherese

Bulgaro

Informazioni

Ungherese

A számviteli évben folytatott növénytermesztéssel kapcsolatos adatokat az I. táblázatnak (TERMÉNYEK) megfelelő formátumban kell megadni.

Bulgaro

Информацията за производството на растителни култури през отчетната година следва да се записва във формата на таблица I „ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ“ в отделно вписване.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Helyi és nemzetközi partnerintézmények támogatásával a KMDA tojás és húscsirke előállításával, illetve növénytermesztéssel foglalkozó kisebb vállalkozásokat indított útjára, amelyek hat faluban évi 150 000 dollár forgalmat termelnek.

Bulgaro

С помощта на местни и международни партньори, KMDA създава малки предприятия за производство на яйца, бройлери и зеленчукопроизводство, с приходи от 150 000 щ.д. годишно в шест села.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Amikor az értékesítés feltételei miatt a métermázsában számított tényleges termelést nem lehet meghatározni (lásd a lábon értékesített és a szerződés szerinti termények értékesítése), a hiányzó adatokra vonatkozó 2. kódot kell beírni a szerződéses növénytermesztés esetében, és a 3. kódot minden más esetben.

Bulgaro

В случаите, в които условията на продажбата не позволяват определянето на действителната продукция в квинтали (виж продажба на култури на зелено и на култури по договор), следва да се въведе код 2 (липсващи данни) за културите по договор, а в останалите случаи — код 3.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

A növénytermesztés közvetlen költségei és ráfordításai

Bulgaro

Специфични разходи за растителни култури и вложени материали

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

A növénytermesztés egyéb közvetlen költségei

Bulgaro

Други специфични разходи за култури

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Valamennyi olyan, a növénytermesztéssel közvetlenül összefüggő költség (az állandó réteket és gyepterületet is ideértve), amelyet a többi költségtétel még nem tartalmaz: csomagoló- és kötözőanyagok, zsineg és kötél, a talajvizsgálat költsége, növénytermesztési versenyek költségei, nejlon talajtakaró anyagok (például szamócatermesztéshez), anyagszállítás növényi termékek tartósítása céljából, a gazdaságban termesztett termény gazdaságon kívüli tárolása és piaci előkészítése, a mezőgazdasági üzem növényi termékeinek értékesítési költségei, értékesíthető, lábon álló állomány megvásárlására vagy értékesíthető növények termesztése céljából egy évnél rövidebb időre történő földbérlésre fordított összegek, a mezőgazdasági üzemben feldolgozott szőlő- és olajbogyókészletek stb. Nem foglalja magában a szőlőtől és olívától eltérő növényi termékek feldolgozásának közvetlen költségeit, amelyeket a 4020. kód alatt kell feltüntetni.

Bulgaro

Всички разходи, които имат пряка връзка с производството на реколтата (включително постоянни ливади и пасища) и за които не е предвидено място в останалите разходни позиции: материали за опаковка и връзване, канапи и въжета, разходи за анализ на почвата, разходи за конкуренция на културите, пластмасови покривала (например за отглеждане на ягоди), доставки за съхраняване на реколтата, складиране и подготовка на растителната продукция за пазара, извършени извън стопанството, разходи за пускане на пазара на продуктите на земеделското стопанство, платени суми за покупка на търгуема реколта на зелено или наем на земя за период под една година за отглеждане на търгуеми култури, доставки на грозде и маслини, преработени в стопанството и др. Изключват се специфични разходи за обработка на култури, различни от грозде и маслини, които следва да се отчитат под код 4020.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Ahol a költségek a számviteli év során történő ráfordítások összes „fogyasztását” jelölik, de ez nem felel meg az adott év termelésének, a felhalmozott készletek változásait (a növénytermesztésből eredő költségeket is beleértve) a forgótőke megfelelő kódjánál kell feltüntetni.

Bulgaro

Когато посочените разходи са за общото „потребление“ на вложени ресурси по време на отчетната година, но не съответстват на продукцията, реализирана през същата тази година, промените в запасите на ресурсите (включително разходите, свързани с отглежданите култури), следва да се отчетат по подходящия код за оборотен капитал.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

A lábon álló termés megvásárlására fordított összeget gyepterület vagy takarmánynövények esetében a H. táblázat 2020–2040. kódja alatt (vásárolt takarmányok), értékesíthető termények (általában értékesítésre kerülő termékek) esetében pedig a 3090. kód alatt (a növénytermesztés egyéb közvetlen költségei) kell feltüntetni.

Bulgaro

Сумите, платени за закупуването на реколта на зелено, следва да се посочат в позиции 2020—2040 (закупени фуражи) на таблица Н, в случай на реколта от ливади или фуражни култури, и в позиция 3090 (други специфични разходи за култури), в случай на култури, които могат да се търгуват (продукти, които обикновено се търгуват).

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Az állattenyésztési technikák fejlődésével, a növénytermesztés racionalizálásával és az egyre higiénikusabb fejési módszerek bevezetésével szükségessé vált a tejben kizárólag a sajtkészítési folyamatot elősegítő, a „Montasio” előállításának kedvező mikroorganizmusok elszaporítása.

Bulgaro

Подобряването на техниките в животновъдството, рационализацията на земеделските култури и въвеждането на все по-стриктни санитарни изисквания при доенето породи необходимостта да се обогатява млякото с подсирващи микроорганизми, полезни за производството на „Montasio“.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

»mezőgazdaság« (agriculture)” talajművelésből, növénytermesztésből és állattenyésztésből álló eljárások és tevékenységek együttese; ide tartozik a betakarítás, a fejés, az állatnemesítés és a gazdálkodási célból történő állattartás.

Bulgaro

„селско стопанство“ (аgriculture) означава набор от процеси и дейности, състоящи се в обработката на почви, производството на култури и отглеждането на животни; това включва прибирането на реколтата, доенето на мляко, развъждането на животни и отглеждането на животни за селскостопански цели.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Saját fogyasztás célját szolgáló növénytermesztés és állattenyésztés (konyhakertek, magánistállók stb.)

Bulgaro

Отглеждане на растения или животни за собствено потребление (градини за лично ползване, навеси за частни животни и т.н.)

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Ide tartozik az energianövények termesztése, illetve a szabadföldi és az üvegházi növénytermesztés egyaránt.

Bulgaro

Това включва растения за биогорива и отглеждане на култури на открито, както и в парници.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Gyakran elsődlegesen átlátszó anyagból (pl. üvegből) épített épület, amelyen belül a hőmérséklet és a páratartalom növénytermesztés és/vagy -védelem céljából szabályozható.

Bulgaro

Сграда, която често се изгражда основно от прозрачен материал (например: стъкло), в която температурата и влажността могат да бъдат контролирани за целите на отглеждането и/или защитата на растения.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

I. A növénytermesztés diverzifikálásával egyenértékű gyakorlatok:

Bulgaro

I. Практики, еквивалентни на диверсификацията на културите:

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

amennyiben a támogatható mezőgazdasági terület több, mint 75 %-a állandó gyepterület és azt gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére vagy az év jelentős részében vagy a növénytermesztési ciklus jelentős részében víz alatt fekvő növények termesztésére vagy ezek kombinációjára használják, feltéve, hogy a szántóterület nem e célokra felhasznált része nem haladja meg a 30 hektárt;

Bulgaro

където повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, която е засята с бобови култури, или съчетава тези употреби, при условие че обработваемата площ, която не се използва по посочените начини, не надхвърля 30 хектара;

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

a növénytermesztés diverzifikálása;

Bulgaro

диверсификация на културите;

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

amelyek esetében a szántóterület több, mint 75 %-át gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére vagy parlagon hagyott földterületként vagy ezek kombinációjára használják, feltéve, hogy a szántóterület nem e célokra felhasznált része nem haladja meg a 30 hektárt; b) amennyiben a támogatható mezőgazdasági terület több, mint 75 %-a állandó gyepterület és azt gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére vagy az év jelentős részében vagy a növénytermesztési ciklus jelentős részében víz alatt fekvő növények termesztésére vagy ezek kombinációjára használják, feltéve, hogy a szántóterület nem e célokra felhasznált része nem haladja meg a 30 hektárt;

Bulgaro

когато повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи, или за производството на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или е обект на съчетаване на тези употреби, при условие че обработваемата земя, която не се използва за тези цели, не надхвърля 30 хектара;

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Amennyiben a mezőgazdasági termelő szántóterülete 30 hektár fölötti méretű, és amennyiben annak nem az egészén termeszt az év, illetve a növénytermesztési ciklus jelentős részében víz alatt fekvő növényeket, akkor a mezőgazdasági termelőnek e szántóterületen legalább három különböző növénykultúrát kell termesztenie.

Bulgaro

Основната култура не заема повече от 75 % от тази обработваема земя, а двете основни култури обхващат заедно не повече от 95 % от обработваемата земя.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

A növénytermesztés diverzifikálása

Bulgaro

Диверсификация на културите

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Nem részesülhet közvetlen kifizetésben az a természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek olyan csoportjai,akinek vagy amelynek a mezőgazdasági területe főként természetes módon legeltetésre vagy növénytermesztésre alkalmas állapotban tartott terület, és aki, illetve amely a szóban forgó területen nem végzi el a tagállamok által a 4. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelően meghatározott minimumtevékenységeket.

Bulgaro

Не се отпускат директни плащания на физически или юридически лица, или групи физически или юридическа лица, чиито земеделски площи са основно площи, естествено поддържани в състояние, подходящо за паша или обработване, и които не извършват върху тези площи минималните дейности, определени от държавите членки в съответствие с член 4, параграф 2, буква б).

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK