Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di szerződéskötésnek da Ungherese a Bulgaro

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Ungherese

Bulgaro

Informazioni

Ungherese

a jóhiszemű szerződéskötési szándék igazolása az érintett vállalkozások részéről;

Bulgaro

засегнатите предприятия са демонстрирали добросъвестно намерение за сключване на споразумение;

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Ungherese

Mivel néhány tejipari szövetkezet alapszabálya tartalmazhat hasonló hatással járó szabályokat, az egyszerűség érdekében ezeket mentesíteni kell a szerződéskötésre vonatkozó követelmény alól.

Bulgaro

Тъй като уставите на някои кооперации на млекопроизводители е възможно да съдържат правила с подобен ефект, те следва, с цел опростяване, да бъдат освободени от задължението да сключват договори.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Az EIT személyzete tekintetében gyakorolja a személyzet tagjaival való szerződéskötésre felhatalmazott hatóságot megillető jogokat.

Bulgaro

По отношение на персонала EIT упражнява правомощията на орган, оправомощен да сключва договори със своя персонал.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Az említett rendelet elfogadása óta a 966/912/EU, Euratom rendelet támogatásokra és szerződéskötésre vonatkozó szabályokat állapított meg.

Bulgaro

След приемането на този регламент бяха приети правила по силата на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно безвъзмездните средства и обществените поръчки.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

Ezt az egyezményt bármely, az egyezmény által szabályozott ügyekben hatáskörrel – beleértve ezen ügyek tekintetében a szerződéskötési jogkört – felruházott állam által létrehozott kormányközi gazdasági integrációs szervezet aláírhatja, illetve csatlakozhat hozzá.

Bulgaro

Настоящата конвенция остава открита за подписване или присъединяване към нея на всички междуправителствени организации за икономическа интеграция, в които влизат държави, които са прехвърлили на тази организация компетенции по въпросите, уредени в настоящата конвенция, включително компетенциите да сключва договори във връзка с тези въпроси.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ungherese

szerződéskötést megelőző tájékoztatás

Bulgaro

преддоговорна информация

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

azok a vám- vagy gazdasági uniók, amelyeket az ezen egyezmény által szabályozott kérdésekben való szerződéskötésre feljogosítottak;

Bulgaro

митнически или икономически съюзи, на които са прехвърлени компетенции за сключване на договори по отношение на някои или всички въпроси, регулирани от тази конвенция;

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

szerződéskötést megelőző nyilatkozat

Bulgaro

преддоговорно изявление

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

Szerződéskötési szabadság

Bulgaro

Свобода на договаряне

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

Az Alap teljes jogi személyiséggel és különösen államokkal és nemzetközi szervezetekkel nemzetközi megállapodások megkötésére, szerződéskötésre, ingó- és ingatlantulajdon megszerzésére és az azokkal való rendelkezésre, és bírósági eljárások kezdeményezésére irányuló jogképességgel rendelkezik.

Bulgaro

Фондът притежава пълна юридическа правосубектност, и по-конкретно той е правоспособен да сключва международни споразумения с държави и международни организации, да сключва договори, да придобива и отчуждава недвижимо имущество и да води съдебни дела.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

A munkacsoport tagsága nyitott az Európai Unió és minden, a juta és jutatermékek gyártásában, fogyasztásában, illetve nemzetközi kereskedelmében érdekelt ország, valamint a tanács jóváhagyásával minden olyan kormányközi szervezet előtt, amely nemzetközi megállapodások, különösen termékmegállapodások tekintetében tárgyalási, szerződéskötési és végrehajtási hatáskörrel rendelkezik.

Bulgaro

Членството в Групата е отворено за всички държави и Европейската общност, които са заинтересовани от производството, потреблението или международната търговия с юта и продукти от юта и, със съгласието на Съвета, за всички междуправителствени организации, които имат компетентност за воденето на преговори, сключването и прилагането на международни споразумения, в частност на споразумения за суровини.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

Amikor szerződéskötési jogát gyakorolja, a tanácsnak biztosítania kell, hogy a 48. cikk (4) bekezdésének feltételeire írásos értesítésben hívják fel az ilyen szerződést kötő másik felek figyelmét, de ennek elmulasztása önmagában nem érvényteleníti az ilyen szerződéseket, és nem tekinthető a tagok felelősségének ilyen korlátozásáról történő lemondásnak.

Bulgaro

При упражняване на компетентността си да сключва договори Съветът гарантира, че другите страни по тези договори са писмено уведомени за разпоредбите на член 48, параграф 4, но в случай че не е извършено такова уведомление, този факт сам по себе си не обезсилва съответния договор и не се счита за отказ от посоченото ограничаване на отговорността на членовете.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

Az előirányzatok nemcsak a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó működéssel és alkalmazottakkal kapcsolatos kiadásokat fedezik, hanem az alkalmazottakkal, a szerződéskötéssel, az infrastruktúrával, a tájékoztatással és a kiadványokkal kapcsolatos egyéb kiadásokat, valamint a kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységgel összefüggésben felmerülő bármely egyéb igazgatási kiadásokat is, beleértve a kísérleti kutatást is.

Bulgaro

Бюджетните кредити покриват не само разходите за дейности и за персонала, регулиран от Правилника за длъжностните лица, но и други разходи за персонал, за възлагане на поръчки, инфраструктура, информация и публикации и всякакви други административни разходи, произтичащи от дейности в областта на изследванията и технологичното развитие, включително проучвателни изследвания.

Ultimo aggiornamento 2014-11-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

A tagállamok – a 826/2008/EK rendelet 35. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírtaknak megfelelően – minden kedden brüsszeli idő szerint déli 12 óráig tájékoztatják a Bizottságot azokról a mennyiségekről, amelyekre szerződést kötöttek, valamint azokról a mennyiségekről, amelyekre szerződéskötési kérelmet nyújtottak be.

Bulgaro

Държавите-членки уведомяват Комисията всеки вторник до 12 часа (брюкселско време) относно количествата, за които са сключени договори, както предвижда член 35, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008, както и относно количествата продукти, за които са подадени заявления за сключване на договори.

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

A határokon átnyúló program adott országot érintő része tekintetében a végrehajtó ügynökségek felelnek a szolgáltatások, áruk, beruházások beszerzése esetében a pályáztatásért, a szerződéskötésért, a kifizetésekért és a számviteli és pénzügyi beszámolásért, a támogatások esetében pedig a szerződéskötésért, a kifizetésekért és a számviteli és pénzügyi beszámolásért.”

Bulgaro

За частта на трансграничната програма, засягаща съответната страна, изпълнителната агенция предприема организиране на търгове, сключване на договори, извършване на плащания, осчетоводяване и финансово отчитане на поръчките за услуги, доставки и строителни работи, както и сключване на договори, извършване на плащания, осчетоводяване и финансово отчитане на субсидиите.“

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló 77/271/Euratom határozat módosításáról szóló, 1990. április 23-i 90/212/Euratom tanácsi határozat (HL L 112., 1990.5.3., 26. o.).

Bulgaro

Решение 90/212/Евратом на Съвета от 23 април 1990 г. за изменение на Решение 77/271/Евратом относно изпълнението на Решение 77/270/Евратом, упълномощаващо Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (ОВ L 112, 3.5.1990 г., стр. 26).

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

A Tanács 1977. március 29-i 77/270/Euratom határozata az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről (HL L 88., 1977.4.6., 9. o.).

Bulgaro

Решение 77/270/Евратом на Съвета от 29 март 1977 г. за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (ОВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 9).

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló 77/271/Euratom határozat módosításáról szóló, 1979. december 20-i 80/29/Euratom tanácsi határozat (HL L 12., 1980.1.17., 28. o.).

Bulgaro

Решение 80/29/Евратом на Съвета от 20 декември 1979 г. за изменение на Решение 77/271/Евратом относно изпълнението на Решение 77/270/Евратом, упълномощаващо Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (ОВ L 12, 17.1.1980 г., стр. 28).

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 1977. március 29-i 77/271/Euratom tanácsi határozat (HL L 88., 1977.4.6., 11. o.).

Bulgaro

Решение 77/271/Евратом на Съвета от 29 март 1977 г. относно изпълнението на Решение 77/270/Евратом, упълномощаващо Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (ОВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 11).

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ungherese

Állampolgárságra és származásra vonatkozó szabályok TOT-ok javára végrehajtott közbeszerzések, támogatások és más szerződéskötési eljárások tekintetében

Bulgaro

Правила относно националността и произхода, приложими за процедурите за обществени поръчки, за отпускането на безвъзмездни средства и за други процедури по възлагане за ОСТ

Ultimo aggiornamento 2014-11-09
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK