Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di támadhatók da Ungherese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Ungherese

Inglese

Informazioni

Ungherese

A fellebbezési tanácsok fellebbezés tárgyában hozott határozatai a Bíróság előtt keresettel támadhatók meg.

Inglese

Actions may be brought before the Court of Justice against decisions of the Boards of Appeal on appeals.

Ultimo aggiornamento 2017-03-09
Frequenza di utilizzo: 8
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ungherese

Tisztában vagyok a Hammerstein úr által felvetett ügyekkel és azt szeretném mondani, hogy a jogi végrehajtási fellépésekkel csak a tagállamok által formálisan hozott, az Európai Unió jogát sértő döntések támadhatók meg.

Inglese

I am aware of the issues raised by Mr Hammerstein and I would like to say that legal enforcement action can only challenge decisions formally taken by Member States in breach of European Union law.

Ultimo aggiornamento 2012-02-28
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ungherese

Szintén nem releváns, hogy a helyi normák mint a törvényeknél alacsonyabb szintű előírások megtámadása iránt rendes bíróságokhoz lehet fordulni, miközben a regionális és állami törvények csak az alkotmánybíróság előtt támadhatók meg.

Inglese

It is also irrelevant that legal recourse to ordinary courts is possible in order to challenge the local rules as secondary regulations, whilst regional and central laws can be challenged only before the Constitutional Court.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ungherese

A TOE alkotóelemei az alábbi módokon támadhatók meg: - bizalmas adatok tiltott megszerzésének kísérlete a TOE hardverének és szoftverének konstrukciójáról, különlegesen a biztonsági funkcióiról vagy biztonsági adatairól.

Inglese

TOE's assets may be attacked by: - trying to gain illicit knowledge of TOE's hardware and software design and especially of its security functions or security data.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ungherese

A könyv olvasása során könnyen olyan érzése támadhat az olvasónak, hogy a szöveg Szent Ágoston Vallomásaival rokon. A főszereplő, Offred, egyes szám első személyben meséli el történetét egy jövőbeli totalitárius diktatúrában. Az ő elbeszélésén keresztül tudjuk meg, hogy a nem túl távoli jövőben az Amerikai Egyesült Államok demokratikus rendjét egy szűk fundamentalista csoport dönti meg és az új állam berendezkedését a Szentírásra hivatkozva igazolja.

Inglese

As you read the book, you may easily have a feeling that the text is related to St. Augustine’s Confessions. The protagonist, Offred, tells his story in the first person in a future totalitarian dictatorship. It is through his narrative that we learn that in the not-too-distant future, the democratic order of the United States will be overthrown by a narrow group of fundamentalists and the arrangement of the new state will be justified by reference to Scripture.

Ultimo aggiornamento 2020-05-24
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ungherese

Az Egyesült Királyságban az államterületre való beléptetést megtagadó azon közigazgatási határozatok, amelyeket olyan információk alapján fogadtak el, amelyek nyilvánosságra hozatala sértheti a nemzetbiztonságot, a Special Immigration Appeals Commission (a bevándorlási ügyek különleges fellebbezési bizottsága, a továbbiakban: SIAC) előtt támadhatók meg.

Inglese

In the United Kingdom, administrative decisions refusing entry into national territory that are adopted on the basis of information whose disclosure would be liable to prejudice national security may be contested before the Special Immigration Appeals Commission (‘SIAC’).

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ungherese

E körülmények között a Bíróság, miután emlékeztetett arra, hogy kizárólag az uniós intézmények által elfogadott, kötelező joghatások kiváltására irányuló rendelkezések támadhatók meg uniós bíróságok előtt, kimondja, hogy a vitatott bejegyzés nem minősül megtámadható aktusnak.

Inglese

In those circumstances, the Court of Justice, after reiterating that only provisions adopted by the institutions of the EU and intended to produce binding legal effects can be challenged before the courts of the EU, finds that the entry at issue does not constitute an actionable measure.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ungherese

A termékekre vonatkozó szabványok, valamint a közérdeket védő szabályozások és döntések, továbbá a tiszteletben nem tartásukból eredő szankciók nem szabad, hogy támadhatók legyenek nem vámjellegű akadályokként, ha megfelelnek a közösségi jogszabályoknak és a WTO-egyezményeknek.

Inglese

Standards for products and regulations and decisions that protect public interests, as well as penalties for failure to comply with them, must not be open to criticism as non-tariff barriers provided they comply with Community legislation and WTO agreements.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ungherese

Az ilyen, objektív indok nélküli késedelmek következményei ezért – legalábbis rövid távon – ugyanazok lehetnek, mint a hozzáférés megadásának nyílt elutasítása, és e késedelmek a 82. cikk szerint az elutasítással azonos alapon támadhatók meg.

Inglese

The effects of such delays without objective reasons could therefore be the same, at least in the short term, as an outright refusal to give access and be attacked under Article 82 on the same basis as a refusal.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ungherese

c) nem támadhat vallási vagy politikai meggyőződést;

Inglese

(c) be offensive to religious or political beliefs;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ungherese

nem támadhat vallási vagy politikai meggyőződést;

Inglese

be offensive to religious or political beliefs;

Ultimo aggiornamento 2014-10-18
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ungherese

Az olvasás alatt és különösen ugyanazoknak a szavaknak a gyakori és gyors ismétlésekor: "Uram irgalmazz", - a melyek "igamazz, igamazz"-nak hangzottak, Levin úgy érezte, hogy valósággal el van zárva és le van pecsételve az elméje, s hogy most nem is illik kinyitnia és feltörnie, mert esetleg nagy zűrzavar támadhat belőle, s azért, a mint ott állt a diakon mögött, a nélkül, hogy rá hallgatott vagy oda figyelt volna, csak szőtte tovább a maga gondolatait.

Inglese

While he was reading, and especially during the frequent and rapid repetitions of 'Lord, have mercy upon us!' – which sounded like 'Lordvmercypons!' – Levin felt as if his mind were closed and sealed up, and that, if he did make it stir now, nothing but confusion would result; therefore as he stood behind the deacon he continued his own train of thought, without listening or trying to comprehend what was being read.

Ultimo aggiornamento 2014-07-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ungherese

Egyébként feltett szándéka volt, hogy a gyengeségnek látszatát is kerülve, minden elégtételt megad a vitéz testőrnek, attól félt ugyanis, hogy mint mindig, ha erős és edzett fiatalember harcol sebesült és gyenge ellenféllel, most is csupán kellemetlensége támadhat az összecsapásból; ha legyőzik, kettős diadal jut ellenfelének, ha ő kerül ki győztesen, rosszhiszeműséggel és olcsó hetvenkedéssel fogják vádolni.

Inglese

Besides, his intention was formed to make the brave Musketeer all suitable apologies, but without meanness or weakness, fearing that might result from this duel which generally results from an affair of this kind, when a young and vigorous man fights with an adversary who is wounded and weakened--if conquered, he doubles the triumph of his antagonist; if a conqueror, he is accused of foul play and want of courage.

Ultimo aggiornamento 2014-07-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ungherese

Elnök úr, az előbb egy csomó európai ügynökség és apparátus finanszírozását szavaztuk meg – a Gyógyszerügynökségét, a Külső Határokon Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Ügynökségét, a Repülésbiztonsági Ügynökségét és így tovább –, és úgy tűnik számomra, hogy ezek három indokkal támadhatók. Ellenük szól az euroszkeptikus érv, ellenük szól a jogi érv és a demokratikus érv is.

Inglese

Mr President, we have just voted through the funding for a vast array of Euro-agencies and quangos – the Medicines Agency, the External Borders Agency, the Aviation Safety Agency, and so on – and it seems to me that these are objectionable on three grounds. There is the Euro-sceptic argument against them, there is the legal argument against them and there is the democratic argument.

Ultimo aggiornamento 2014-05-25
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_transcript

Ungherese

Két fő kérdést szeretnék megválaszolni: hogyan lehet az elővigyázatosság elvét összegyeztetni azzal, hogy bizonyítékokra van szükség azelőtt, hogy megtámadnánk egy tagállamot. Tisztában vagyok a Hammerstein úr által felvetett ügyekkel és azt szeretném mondani, hogy a jogi végrehajtási fellépésekkel csak a tagállamok által formálisan hozott, az Európai Unió jogát sértő döntések támadhatók meg. A Bizottság nem kezdeményezhet jogi eljárást a szándék megítélése alapján. Ezért amíg nem születik meg a formális döntés, nincs lehetőség a jogi fellépésre.

Inglese

I would like to answer two main questions: how to conciliate the precautionary principle with the need to have evidence before attacking a Member State. I am aware of the issues raised by Mr Hammerstein and I would like to say that legal enforcement action can only challenge decisions formally taken by Member States in breach of European Union law. The Commission cannot initiate legal proceedings on a judgment of intent. Therefore, until a decision is formally taken, there is no room for legal action.

Ultimo aggiornamento 2014-05-25
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_transcript

Ungherese

A Bundesvergabeamt véleménye szerint a közvetlen odaítélések („de facto odaítélések”) Ausztriában csak a BVergG 2006 331. §-ának hatálybalépése óta „támadhatók meg hatékonyan”.

Inglese

According to the Federal Procurement Office, direct awards (‘de facto awards’) can be ‘proceeded against effectively’ in Austria only since the date of entry into force of Paragraph 331 of the BVergG 2006.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_transcript

Ungherese

Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az EK 230. cikkben foglalt feltételeken kívül, valamely személy akkor támadhat meg egy közösségi aktust, ha az eljáráshoz, azaz a jogi aktus megsemmisítéséhez érdeke fűződik.

Inglese

It is settled caselaw that, in addition to the conditions set out in Article 230 EC, an individual who challenges a Community measure must have a legal interest in bringing the proceedings, that is to say that he must have an interest in its annulment.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_transcript

Ungherese

A Bizottság úgy véli, hogy a megtámadott aktus – ugyanúgy, mint a két figyelmeztetés, valamint a felszólító levél – a jelen ügyben a beszedési eljárás előkészítő szakaszának részét képező olyan jogi aktusoknak számítanak, amelyek nem a Bizottság hatósági jogköre gyakorlásának eredményei, és következésképpen nem támadhatók meg az EK 230. cikk értelmében.

Inglese

The Commission takes the view that the contested measure, like the two reminders and the letter of formal notice, constitute, in this case, measures which form part of the preparatory phase of recovery, which do not constitute an exercise of the Commission’s public-law powers and which are not, therefore, actionable decisions for the purposes of Article 230 EC.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_transcript

Ungherese

Természetesen fontos, hogy sor kerüljön a szakpolitika különböző területeinek összehangolására, ám ez nem korlátozódhat kizárólag a finanszírozásra. Az Európai Unióban az az érzése támadhat az embernek, hogy nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal. Egész Európában támogatjuk az áruk szállítását, és támogatjuk az áruszállítás kedvezőtlen hatásai ellen fellépő környezetvédelmi intézkedések előmozdítását is. Egy másik példa a dohánytermelés támogatásának és a dohányfogyasztás csökkentésére irányuló intézkedések egyidejű megvalósítása.

Inglese

Of course, it is important that different areas of policy are coordinated with one another, but this should not only be restricted to funding. In the EU, you have the feeling that the right hand does not know what the left hand is doing. We promote the transport of goods all over Europe and then we promote environmental protection measures in order to combat the negative effects of the transport. Another example is the support for tobacco production being put in place at the same time as measures to reduce tobacco consumption.

Ultimo aggiornamento 2012-10-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_transcript

Ungherese

És monda néki Nátánael: Názáretbõl támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg!

Inglese

Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile!

Ultimo aggiornamento 2012-05-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_transcript

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK