Google で調べる

検索ワード: godasoch (ウェールズ語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ウェールズ語

英語

情報

ウェールズ語

Rhoddais sylw didwyll i'r materion a godasoch

英語

I addressed the issues that you raised in good faith

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Y llall yw'r mater o les a godasoch

英語

The other is the welfare matter that you raised

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Nid mater i mi yw'r pwynt a godasoch

英語

The point that you raised is not a matter for me

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae'r holl faterion a godasoch yn y maes cyhoeddus

英語

All the issues that you raised are in the public domain

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Nid oes gennyf ddim i'w ychwanegu at yr hyn a godasoch

英語

I have nothing to add to what you raised

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Byddaf yn sicr yn edrych i mewn i'r mater a godasoch

英語

I will certainly look into the issue that you raised

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Rhoddaf sylw i'r pwyntiau hynny a'r materion a godasoch

英語

I will address those points and the issues that you have raised

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Byddai cyngor cyfathrebu Cymru'n ffordd o ateb y pryderon a godasoch

英語

The Wales communications council would be a way of addressing the concerns that you raised

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Yr oeddwn yn pryderu am y pwynt a godasoch y diwrnod o'r blaen

英語

I was concerned about the point that you raised the other day

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Fodd bynnag , yr oedd y cwestiwn a godasoch yn un a ddaeth i'm meddwl i

英語

However , the question that you raised was one that came to my mind

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Cewch fy holi arno a chodaf y pwyntiau a godasoch chi â'r grŵp safonau sydd yn ystyried y materion hyn

英語

You may question me on it and I will take the points that you raise back to the standards group that is considering these issues

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae'r pwynt a godasoch am gyfarpar TG yn arwain ymlaen o'r pwynt a wneuthum wrth ateb Phil

英語

The issue that you raised about IT equipment follows on from the point I made in answer to Phil

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Er hynny , fel y dywedais , os oes modd , darparaf wybodaeth ar y pwyntiau a godasoch yn nifer o'ch cwestiynau

英語

However , as I said , where possible , I will provide information on the points that you raised in several of your questions

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae'r mater a godasoch am broblemau o ran staffio a geir ar hyn o bryd yn un newydd yng nghyd-destun yr ymchwiliad hwn

英語

The issue that you raised in terms of current staffing problems is a new issue in terms of this inquiry

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae'r cwestiwn a godasoch ynghylch a ddylai'r gwasanaethau a ddarperir ddod o dan awdurdod Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn un anodd

英語

Your question regarding whether the services provided should come under the Welsh Language Board's remit is difficult

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Gwrandewais ar y ddadl y prynhawn yma , a gwn fod y sesiwn holi ac ateb a'r pwyntiau a godasoch ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ddefnyddiol dros ben iddo

英語

I have listened to the debate this afternoon , and I know that the Secretary of State for Wales found the question and answer session and the points that you put to him last week of particular help

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Y mater pwysicaf a godasoch yw sut y mae'n rhaid gweld datblygu economaidd fel rhywbeth canolog i Rhoi Cymunedau'n Gyntaf

英語

The most important issue that you raised is about how economic development must be seen as central to Communities First

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Ynghylch y materion a godasoch sy'n ymwneud â llywodraeth leol , Kirsty , gwyddoch yn iawn mai gwaith sydd ar y gweill yw hwn , o ganlyniad i setliad teg

英語

On the local government issues that you raised , Kirsty , you know very well that this is a work in progress , as a result of a fair settlement

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Caf fy nhemtio i drafod rhai o'r materion a godasoch , yn enwedig mewn perthynas â Chymru wledig , ond credaf y byddwn mewn perygl o ennyn digofaint y Llywydd pe bawn yn mynd yn rhy bell

英語

I am tempted to discuss some of the issues that you raised , particularly with regard to rural Wales , but I think that , if I went too far , I would risk the wrath of the Presiding Officer

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Ar y pwynt a godasoch ynglyn ag amserlennu , siaradais â chydweithwyr yng ngogledd Cymru ac anfonais e-bost atynt yn gofyn am fanylio ; yr wyf wedi bod ar drywydd hynny

英語

On the point that you raised about timetabling , I have spoken to colleagues in north Wales and have e-mailed them asking for detail ; I have been following that up

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK