Google で調べる

検索ワード: wallgof (ウェールズ語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ウェールズ語

英語

情報

ウェールズ語

Mae hyn yn wallgof

英語

It is insane

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Yr oedd yn wallgof

英語

It was insane

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Biwrocratiaeth wallgof ydoedd

英語

It was bureaucracy gone daft

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae Tom yn wallgof dros Mary.

英語

Tom is crazy about Mary.

最終更新: 2014-02-01
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

A ydym oll yn gwbl wallgof ?

英語

Are we all utterly bonkers ?

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae'r system yn wallgof

英語

The system is crazy

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae'n debyg eu bod mor wallgof â gwleidyddion

英語

They are probably as crazy as politicians

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Byddai'n wallgof cynnal adolygiad heb eu cyfranogiad

英語

It would be ludicrous to conduct a review without their participation

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae'n wallgof ac yr ydych yn bod yn anonest gyda phobl Cymru

英語

It is crazy and you are being dishonest with the Welsh people

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Disgrifiodd hyd yn oed Bill Morris , arweinydd yr Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol , y system hon fel un wallgof

英語

Even Bill Morris , the leader of the Transport and General Workers ' Union , described this system as insane

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Nid yw hon ond yn enghraifft arall o'r system wallgof a dryslyd y mae Llafur wedi ei gorfodi ar Gymru

英語

This is just another example of the crazy , mixed-up system imposed on Wales by Labour

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Nid oes gweithredu ar lawr gwlad yn wyneb y farchnad rydd wallgof sy'n golygu bod prisiau tai yn mynd drwy'r to

英語

No action is being taken at grass-roots level to deal with the crazy free market which means that house prices are going through the roof

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Rhaid i'r Llywodraeth dderbyn y cyfrifoldeb am y brys a'r amserlen wallgof i sefydlu corff mor gymhleth a phwysig ag ELWa

英語

The Government must accept its responsibility for the haste and the insane timetable for establishing a body as complex and important as ELWa

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae'r syniad o farchnad lle mae prisiau wedi cynyddu 50 y cant mewn blwyddyn , fel sydd wedi digwydd yng Ngwynedd , yn cael y fath hwb trethiannol yn wallgof

英語

The very idea of a market that has seen prices rise 50 per cent in a year , as has happened in Gwynedd , being given a further tax boost is crazy

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Nid oes angen y cynllun hwn arnom -- bydd yn ychwanegu at y gost ac at y beichiau rheoleiddi ; mae'n wallgof a dylech anghofio amdano

英語

We do not need this scheme -- it will add costs and regulatory burden ; it is crazy and you should drop it

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Ni wn pwy a ysgrifennodd araith Mark Isherwood -- yr oedd yn araith wallgof , a dylid saethu'r awdur , oherwydd yr oedd yn gwyrdroi realiti yn llwyr

英語

I do not know who wrote Mark Isherwood's speech -- it was off the wall , and the writer ought to be put against the wall , because it was a gross perversion of reality

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Beth bynnag a ddigwydd , bydd y cynnydd yn y dreth gyngor , ynghyd â phraesept yr heddlu , sydd wedi bod yn cynyddu ar raddfa wallgof yn ystod y blynyddoedd diwethaf , yn cael ei yrru i ffigurau dwbl yng Ngwynedd

英語

Whatever happens , the increase in the council tax , as well as the police precept , which has been increasing at a ridiculously high rate over the last few years , will be driven up into double figures in Gwynedd

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae cymryd arnoch nad oes digon o arian yn y gyllideb -- sef yr hyn yr ydych yn ei awgrymu -- yn wallgof a ninnau'n gweld arian yn cael ei wastraffu bob dydd

英語

To pretend that there is not enough money in the budget -- which is what you are implying -- is crazy when we see money being wasted daily

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae'n gam da ymlaen gan ei fod yn rhyddhau deintyddion o'r system wallgof o waith ar dasg , lle yr oedd rhaid iddynt ymyrryd , hyd yn oed os nad oedd cyfiawnhad deintyddol dros hynny

英語

It is a good step forward because it takes dentists out of the insane piecework system , whereby they had to intervene , even when there was no dental justification for doing so

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Perodd uwch gynrychiolydd yr Awdurdod Rheilffyrdd Strategol syndod a dicter i Aelodau wrth iddo gyflwyno'i neges i Bwyllgor Rhanbarthol Gogledd Cymru yr wythnos diwethaf pan ddywedodd fod ei gydweithwyr o'r farn ei fod yn wallgof i deithio i ogledd Cymru ar y trên

英語

A senior SRA representative astounded and infuriated Members during his presentation to the North Wales Regional Committee last week when he said that his colleagues thought that he was mad to travel to north Wales by train

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK