Google で調べる

検索ワード: sotsiaalkindlustusskeemid (エストニア語 - チェコ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

エストニア語

チェコ語

情報

エストニア語

Sotsiaalkindlustusskeemid ***II

チェコ語

Systémy sociálního zabezpečení ***II

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

エストニア語

c) kutsealased sotsiaalkindlustusskeemid.

チェコ語

c) systémy sociálního zabezpečení pracovníků.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 7
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Väikesed pensioniasutused ja riiklikud sotsiaalkindlustusskeemid

チェコ語

Malé instituce penzijního pojištění a zákonem stanovené plány

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

エストニア語

c) selliseid sätteid sisaldavad kutsealased sotsiaalkindlustusskeemid võib haldusmeetmete abil kinnitamata või pikendamata jätta.

チェコ語

c) systémy sociálního zabezpečení pracovníků obsahující taková ustanovení nemohly být schváleny ani rozšířeny správními opatřeními.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 7
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Sotsiaalkindlustusskeemid on riigiti väga erinevad ja ELi sätted sotsiaalkindlustusvaldkonna koordineerimise kohta, kuigi pidevas arengus, ei ole kavandatud nende ühtlustamiseks.

チェコ語

Vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení se v jednotlivých členských státech značně liší, a přestože se předpisy EU v oblasti koordinace sociálního zabezpečení neustále vyvíjejí, nemají za cíl jednotlivé systémy harmonizovat.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Pensionifondid kui sotsiaalkindlustusskeemid pakuvad sissetulekut pensionile jäämisel ning sageli hüvitisi surma ja puude korral (ESA 2010 punktid 2.105 kuni 2.110).

チェコ語

(ESA 2010, odstavce 2.105 až 2.110)

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Pensionifondid kui sotsiaalkindlustusskeemid pakuvad sissetulekut pensionile jäämisel ning sageli muid hüvitisi surma ja puude korral (ESA 2010, punktid 2.105 kuni 2.110).

チェコ語

Penzijní fondy jako programy sociálního pojištění poskytují příjmy v důchodu a často také dávky v případě smrti a invalidity (ESA 2010, odstavce 2.105 až 2.110).

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Pensionifondid kui sotsiaalkindlustusskeemid pakuvad sissetulekut pensionile jäämisel ning sageli hüvitisi surma ja puude korral (ESA 2010, punktid 2.105–2.110).

チェコ語

Penzijní fondy jako programy sociálního pojištění poskytují příjmy v důchodu a často také dávky v případě smrti a invalidity (ESA 2010, odstavce 2.105 až 2.110).

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Pensionifondid kui sotsiaalkindlustusskeemid pakuvad sissetulekut pensionile jäämisel ning sageli muid hüvitisi surma ja puude korral (ESA 2010, punktid 2.105–2.110).

チェコ語

Penzijní fondy jako programy sociálního pojištění poskytují příjmy v důchodu a často také dávky v případě smrti a invalidity (ESA 2010, odstavce 2.105 až 2.110).

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

(5) sotsiaalkindlustuse valdkonnas ei ole ainult siseriiklike õigusaktide kohaldamise puhul tagatud ühenduse piires liikuvate õpilaste piisav kaitse; selleks et isikute vaba liikumine täiel määral ellu viia, tuleks kohaldatavad sotsiaalkindlustusskeemid kooskõlastada;

チェコ語

(5) vzhledem k tomu, že v oblasti sociálního zabezpečení uplatňování pouze vnitrostátních právních předpisů neumožňuje zaručit dostatečnou ochranu studentům pohybujícím se v rámci Společenství; že má-li se volný pohyb osob stát plně účinným, je nutné koordinovat systémy sociálního zabezpečení na ně použitelné;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Kutsealased sotsiaalkindlustusskeemid on direktiiviga 79/7/EMÜ reguleerimata kindlustusskeemid, mille eesmärk on töötavatele isikutele, nii töötajatele kui ka füüsilisest isikust ettevõtjatele, ettevõtetes või ettevõtete grupis, majandustegevuse alal või kutsealases sektoris või selliste sektorite grupis anda hüvitisi, mis täiendavad või asendavad riiklike sotsiaalkindlustusskeemide hüvitisi, olgu sellistes skeemides liikmeks olemine kohustuslik või vabatahtlik.

チェコ語

"Systémy sociálního zabezpečení pracovníků" se rozumějí systémy, na které se nevztahuje směrnice 79/7/EHS a jejichž účelem je zajistit pracovníkům, jak zaměstnancům, tak osobám samostatně výdělečně činným, v rámci podniku nebo skupiny podniků, v oblasti hospodářské činnosti, z oboru jednoho povolání nebo skupiny povolání, dávky určené jako doplněk k dávkám poskytovaným zákonnými systémy sociálního zabezpečení nebo jako jejich náhrada, nezávisle na tom, zda je členství v těchto systémech povinné nebo dobrovolné.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

エストニア語

f) kutsealased sotsiaalkindlustusskeemid — nõukogu 19. detsembri 1978. aasta direktiiviga 79/7/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas [16] reguleerimata kindlustusskeemid, mille eesmärk on töötavatele isikutele, nii töötajatele kui ka füüsilisest isikust ettevõtjatele, ettevõtetes või ettevõtete ühenduses, majandustegevuse alal, kutsealases sektoris või sektorite grupis anda hüvitisi, mis täiendavad või asendavad riiklike sotsiaalkindlustusskeemide alusel makstavaid hüvitisi, olgu sellistes skeemides liikmeks olemine kohustuslik või vabatahtlik.

チェコ語

f) "systémy sociálního zabezpečení pracovníků" rozumějí systémy, na které se nevztahuje směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení [16] a jejichž účelem je poskytnout pracovníkům, jak zaměstnancům, tak osobám samostatně výdělečně činným, v rámci podniku nebo skupiny podniků, v oblasti hospodářské činnosti, z oboru jednoho povolání nebo skupiny povolání, dávky určené jako doplněk k dávkám poskytovaným zákonnými systémy sociálního zabezpečení nebo jako jejich náhrada, nezávisle na tom, zda je členství v těchto systémech povinné nebo dobrovolné.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

エストニア語

f) kutsealased sotsiaalkindlustusskeemid – nõukogu 19. detsembri 1978. aasta direktiiviga 79/7/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas [16] reguleerimata kindlustusskeemid, mille eesmärk on töötavatele isikutele, nii töötajatele kui ka füüsilisest isikust ettevõtjatele, ettevõtetes või ettevõtete ühenduses, majandustegevuse alal, kutsealases sektoris või sektorite grupis anda hüvitisi, mis täiendavad või asendavad riiklike sotsiaalkindlustusskeemide alusel makstavaid hüvitisi, olgu sellistes skeemides liikmeksolemine kohustuslik või vabatahtlik.

チェコ語

f) "systémy sociálního zabezpečení pracovníků" rozumějí systémy, na které se nevztahuje směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení [16] a jejichž účelem je poskytnout pracovníkům, jak zaměstnancům, tak osobám samostatně výdělečně činným, v rámci podniku nebo skupiny podniků, v oblasti hospodářské činnosti, z oboru jednoho povolání nebo skupiny povolání, dávky určené jako doplněk k dávkám poskytovaným zákonnými systémy sociálního zabezpečení nebo jako jejich náhrada, nezávisle na tom, zda je členství v těchto systémech povinné nebo dobrovolné.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

エストニア語

a) keskmine aastakulu pensionäri kohta igas liikmesriigis: aastakulu, mis tuleneb asjaomase liikmesriigi asutuste poolt arvestatavate sotsiaalkindlustusskeemide alusel antud kõikidest mitterahalistest hüvitistest kõikidele pensionäridele, kelle pensione tuleb maksta selle liikmesriigi õigusaktide alusel, ja nende pereliikmetele, jagatakse pensionäride ja nende pereliikmete keskmise aastase arvuga; sel puhul arvestatavad sotsiaalkindlustusskeemid on nimetatud rakendusmääruse lisas 9;

チェコ語

a) průměrné roční náklady na důchodce se pro každý členský stát získají vydělením ročních nákladů na všechny věcné dávky poskytnuté institucemi uvedeného členského státu všem důchodcům, jejichž důchody jsou vypláceny podle právních předpisů uvedeného členského státu v rámci systémů sociálního zabezpečení, které mají být brány v úvahu, a také jejich rodinným příslušníkům, průměrným ročním počtem důchodců a rodinných příslušníků; systémy sociálního zabezpečení, které se pro tento účel berou v úvahu, jsou uvedeny v příloze 9;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Kutsealased sotsiaalkindlustusskeemid on direktiiviga 79/7/EMÜ reguleerimata kindlustusskeemid, mille eesmärk on töötavatele isikutele, nii töötajatele kui ka füüsilisest isikust ettevõtjatele, ettevõtetes või ettevõtete ühenduses, majandustegevuse alal, kutsealases sektoris või sektorite grupis anda toetusi, mis täiendavad või asendavad riiklike sotsiaalkindlustusskeemide alusel makstavaid toetusi, olgu sellistes skeemides liikmeksolemine kohustuslik või vabatahtlik.

チェコ語

"Systémy sociálního zabezpečení pracovníků" se rozumějí systémy, na které se nevztahuje směrnice 79/7/EHS a jejichž účelem je zajistit pracovníkům, jak zaměstnancům, tak osobám samostatně výdělečně činným, v rámci podniku nebo skupiny podniků, v oblasti hospodářské činnosti, z oboru jednoho povolání nebo skupiny povolání, dávky určené jako doplněk k dávkám poskytovaným zákonnými systémy sociálního zabezpečení nebo jako jejich náhrada, nezávisle na tom, zda je členství v těchto systémech povinné nebo dobrovolné.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

エストニア語

"7. Tervishoiu eriskeemiga hõlmatud teenistuses olevad või pensionile jäänud avalikud teenistujad, nendega võrdsustatud isikud ja nende pereliikmed võivad saada mitterahalisi haigus- ning rasedus- ja sünnitushüvitisi ootamatult tekkinud vajaduse korral teise liikmesriigi territooriumil viibimise ajal või ajal, mil nad sinna reisivad selleks, et saada pädeva Kreeka asutuse eelneva loa alusel nende tervislikule seisundile vastavat ravi, käesoleva määruse artikli 22 lõike 1 punktides a ja c, artikli 22 lõikes 3 ja artikli 31 punktis a sätestatud korras samadel tingimustel nagu töötajad või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on hõlmatud Kreeka sotsiaalkindlustust käsitlevate õigusaktidega (riiklikud sotsiaalkindlustusskeemid).

チェコ語

"7. Státní zaměstnanci v činné službě a v důchodu, osoby v podobném postavení a jejich rodinní příslušníci, na které se vztahuje zvláštní systém lékařské péče, mohou v souladu s postupy stanovenými v čl. 22 odst. 1 písm. a) a c), v čl. 22 odst. 3 a v čl. 31 písm. a) tohoto nařízení pobírat věcné dávky v nemoci a v mateřství v případě okamžité nutnosti během jejich pobytu na území jiného členského státu nebo při cestě tam s předchozím povolením příslušné řecké instituce za účelem vhodného léčení za stejných podmínek jako zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné, na které se vztahují řecké právní předpisy o sociálním zabezpečení (zákonné systémy).

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

エストニア語

Kutsealased sotsiaalkindlustusskeemid on direktiiviga 79/7/EMÜ reguleerimata kindlustusskeemid, mille eesmärk on töötavatele isikutele, nii töötajatele kui ka füüsilisest isikust ettevõtjatele, ettevõtetes või ettevõtete grupis, majandustegevuse alal või kutsealases sektoris või selliste sektorite grupis anda hüvitisi, mis täiendavad või asendavad riiklike sotsiaalkindlustusskeemide hüvitisi, olgu sellistes skeemides liikmeks olemine kohustuslik või vabatahtlik. Käesolevat direktiivi ei kohaldata:

チェコ語

„Systémy sociálního zabezpečení pracovníků“ se rozumějí systémy, na které se nevztahuje směrnice 79/7/EHS a jejichž účelem je zajistit pracovníkům, jak zaměstnancům, tak osobám samostatně výdělečně činným, v rámci podniku nebo skupiny podniků, v oblasti hospodářské činnosti, z oboru jednoho povolání nebo skupiny povolání, dávky určené jako doplněk k dávkám poskytovaným zákonnými systémy sociálního zabezpečení nebo jako jejich náhrada, nezávisle na tom, zda je členství v těchto systémech povinné nebo dobrovolné.

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK