Google で調べる

検索ワード: ebaproportsionaalsed (エストニア語 - ポーランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

エストニア語

ポーランド語

情報

エストニア語

Selle tooterühma kasutamise piirangud oleksid ebaproportsionaalsed.

ポーランド語

Ograniczenia w odniesieniu do tej grupy produktów nie byłyby proporcjonalne.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Niivõrd ulatuslikud sekkumised liikmesriikide menetlusõigustesse on ebaproportsionaalsed.

ポーランド語

Tego rodzaju głęboka ingerencja w wewnątrzpaństwowe przepisy regulujące procedury w Państwach Członkowskich jest niewspółmierna do potrzeb.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Tagajärjeks olid kasvavad kahjud ning märkimisväärsed ja ebaproportsionaalsed hoolduskulud.

ポーランド語

Zjawiska te skutkowały kumulującymi się uszkodzeniami, jak i znacznymi i nieproporcjonalnymi kosztami utrzymania.

最終更新: 2014-11-16
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Sellest põhjustatud kahjud ei tohi olla ebaproportsionaalsed taotletava eesmärgi suhtes.

ポーランド語

Wynikłe z tego niekorzystne aspekty nie mogą być niewspółmierne do celów, jakie mają zostać osiągnięte.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Samas oleksid need suuremate ühingute puhul ebaproportsionaalsed üksnes erakorralistel asjaoludel.

ポーランド語

Jednak w przypadku większych przedsiębiorstw stawałby się nieproporcjonalny jedynie w okolicznościach wyjątkowych.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Vähemalt kolm liikmesriiki mainis võimalust loobuda võlgadest, mille sissenõudmisega kaasneksid ebaproportsionaalsed kulud.

ポーランド語

Co najmniej trzy Państwa Członkowskie wspomniały o możliwości anulowania długów, których odzyskanie wiązałoby się z nieproporcjonalnymi kosztami.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Meetmeid võib ühenduse huvidega vastuolevaiks pidada üksnes siis, kui nende tagajärjed ülalnimetatud osalistele on ebaproportsionaalsed.

ポーランド語

Środki mogłyby zostać uznane jako nieleżące w interesie Wspólnoty, jeżeli wywierałyby nieproporcjonalny wpływ na te strony.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Seejuures tuleb eriti rõhutada vajadust lugeda ebaseaduslikuks teatavad, erakordselt ebaproportsionaalsed võlgade sissenõudmise meetodid.

ポーランド語

Za niezgodne z prawem muszą zostać uznane w szczególności niektóre, wyraźnie nieproporcjonalne, praktyki dotyczące odzyskiwania długów.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Siiski leiab komisjon, et mõned ministri määrustega nr 35 ja 36 kehtestatud tingimused on alusetult piiravad või ebaproportsionaalsed.

ポーランド語

Komisja uważa jednak, że niektóre warunki nałożone dekretami nr 35 i 36 są nieproporcjonalne lub nieodpowiednie ze względu na ich restrykcyjność.

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Selle väljendiga ei lubata vastumeetmeid, mis on ebaproportsionaalsed arvestades asjaolu, et nendes sätetes käsitletavad subsiidiumid on keelustatud.

ポーランド語

Określenie to nie oznacza pozwolenia na stosowanie niewspółmiernych środków zaradczych w świetle faktu, iż subsydia objęte tymi postanowieniami są zakazane.

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Sellega seoses tuleb liikmesriikidel hinnata oma õigusakte direktiivi valguses ning muuta või tühistada põhjendamatud või ebaproportsionaalsed autoriseerimisskeemid ja muud sarnased nõuded.

ポーランド語

W tym kontekście państwa członkowskie muszą ocenić swoje istniejące ustawodawstwo z punktu widzenia dyrektywy oraz poprawić lub znieść nieuzasadnione czy nieproporcjonalne systemy zezwoleń i inne odpowiednie wymogi.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Komisjon oli seisukohal, et kui võrdlusalusena kasutatavaid investeeringuid arvesse ei võeta, on kuluarvutused ebaproportsionaalsed ega vasta keskkonnasuuniste punktile 37.

ポーランド語

Komisja uważa, że bez uwzględnienia takiej inwestycji odniesienia wyliczenie kosztów byłoby nieproporcjonalne i niezgodne z pkt 37 wytycznych dotyczących pomocy na rzecz środowiska.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Nõuete täitmata jätmine võib kahjustada teiste kokkuleppeosaliste EÜ tüübikinnituse tunnustamist ning sellel on seega selged ebaproportsionaalsed mõjud EÜ sõidukiekspordile nendesse riikidesse.

ポーランド語

Odstępstwo od tego mogłoby zagrozić uznaniu homologacji typu WE przez pozostałe Umawiające się Strony i miałoby wyraźnie nieproporcjonalne skutki dla wywozu pojazdów przez WE do tych krajów.

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Siiski on komisjon seisukohal, et mõned Itaalia Vabariigi ministri määrustega nr 35 ja 36 kehtestatud tingimused on alusetult piiravad või ebaproportsionaalsed.

ポーランド語

Komisja uważa jednak, że niektóre warunki nałożone dekretami nr 35 i 36 Republiki Włoskiej są nieproporcjonalne lub nieodpowiednie ze względu na ich restrykcyjność.

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

エストニア語

Eesmärk: Teha taimekaitse võimalikuks situatsioonides, kus võimalused investeeringut tagasi teenida on ebaproportsionaalsed kulutustega tehtavad säilitamaks volikirja taimekaitsetoodetele

ポーランド語

Cel: Udostępnienie produktów ochrony roślin w sytuacjach, gdy możliwe zyski z inwestycji są nieproporcjonalne do kosztów uzyskania zezwolenia na użycie produktów ochrony roślin

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

エストニア語

c) juhul kui taotletud teave ja jälitusteave on ebaproportsionaalsed või ebaolulised nende eesmärkide suhtes, mille jaoks seda taotleti.

ポーランド語

c) zakres informacji i danych wywiadowczych, których dotyczy wniosek jest nieproporcjonalny lub nieistotny z punktu widzenia celów, w których wniosek został złożony.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

エストニア語

L 136/25 kulud ebaproportsionaalsed, miks põhjustaks teabe avaldamine tõenäoliselt olulist ärilist kahju või milles seisneb lahkarvamuse sisu.

ポーランド語

L 136/25 ujawnienie tej informacji prawdopodobnie spowodowałoby znaczną szkodę handlową lub też uzasadnienie charakteru nieporozumienia.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Kui sellised nõuded on diskrimineerivad või ei ole objektiivselt põhjendatud avaliku huviga seonduva olulise põhjusega või on ebaproportsionaalsed, tuleb need tühistada või neid muuta.

ポーランド語

W przypadku gdy takie wymogi wprowadzają dyskryminację lub nie są obiektywnie uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym lub gdy są nieproporcjonalne, należy je znieść bądź zmienić.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

エストニア語

c) juhul kui taotletud teave ja jälitusteave on selgelt ebaproportsionaalsed või ebaolulised nende eesmärkide suhtes, mille jaoks seda taotleti.

ポーランド語

c) zakres informacji i danych wywiadowczych, których dotyczy wniosek jest wyraźnie nieproporcjonalny lub nieistotny z punktu widzenia celów, w których wniosek został złożony.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

エストニア語

Hinnates, kas litsentsitasud on ebaproportsionaalsed, on oluline arvesse võtta teiste tooteturul olevate litsentsisaajate poolt sama tehnoloogia või asendavate tehnoloogiate eest makstavaid litsentsitasusid.

ポーランド語

Dokonując oceny nieproporcjonalności opłat licencyjnych, należy uwzględnić opłaty uiszczane przez innych licencjobiorców na rynku produktowym za te same lub zastępcze technologie.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK