Google で調べる

検索ワード: hopproducent (オランダ語 - ドイツ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

オランダ語

ドイツ語

情報

オランダ語

De Unie is 's werelds grootste hopproducent met in 1999 een productie van 34 600 ton hopbellen.

ドイツ語

Mit einer Produktion von 34 600 Tonnen Hopfendolden ist die Europäische Union weltweit größter Hopfenerzeuger.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Om de ontwikkelingen in de vraag te kunnen volgen, moet de hopproducent zeer dure investeringen doen om onder andere zijn beplanting en zijn uitrusting te vernieuwen.

ドイツ語

Um der Marktentwicklung gerecht werden zu können, ist der Hopfenerzeuger gezwungen, äußerst kostspielige Investitionen zur Erneuerung seiner Pflanzungen und Ausrüstung zu tätigen.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

De hopproducent weegt, etiketteert en verzegelt zijn product en stelt een naar kadasterperceel en hopsoort opgesplitste verklaring over het aantal en het gewicht van de verpakkingen op.

ドイツ語

Der Erzeuger des produzierten Hopfens wiegt, kennzeichnet, und verplombt das Erzeugnis und erstellt eine Erklärung über die Anzahl und das Gewicht der gekennzeichneten Packungen mit dem Hopfen, aufgeschlüsselt nach Katasterfläche und Hopfensorte.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Desondanks hand haafde de Gemeenschap met 43 510 ton haar positie als belangrijke hopproducent met 38,2% van de totale wereldproduktie. De verwachtingen met betrekking tot

ドイツ語

Ungeachtet dessen war die Hopfenerzeugung in Höhe von 43 510 t ein Beweis dafür, daß die Gemeinschaft zu den großen Welterzeugern mit einem Anteil von 38,2 % an der Gesamterzeugung zählt.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Dit akkoord houdt in dat het bedrag van de forfaitaire steun van 480 euro/hectare aan hopproducenten, alsook de bijzondere maatregelen betreffende het uit productie nemen en/of het rooien van hoppercelen op grond van de verordening met drie jaar worden verlengd, d.w.z. tot en met de oogst 2003.

ドイツ語

Nach diesem Einvernehmen werden der Pauschalbetrag der Beihilfe für die Hopfenerzeuger in Höhe von 480 Euro/ha sowie die Sondermaßnahmen betreffend die Stilllegung und/oder die endgültige Rodung von Flächen um drei Jahre, d.h. bis zur Ernte 2003, verlängert.

最終更新: 2017-04-25
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Teneinde de activiteiten van de organisaties van hopproducenten onveranderd te doen voortgaan, moet specifiek worden bepaald dat in de betrokken lidstaat gelijke bedragen kunnen worden gebruikt voor dezelfde activiteiten.

ドイツ語

Damit die Hopfenerzeugerorganisationen ihren Tätigkeiten wie bisher nachgehen können, sollte in einer speziellen Bestimmung vorgesehen werden, dass in dem betreffenden Mitgliedstaat für ein und dieselben Tätigkeiten die gleichen Beträge verwendet werden.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 2
品質:

オランダ語

(1) De regeling inzake steun voor de oprichting van verenigingen van hopproducenten geldt niet meer voor de hopproducerende lidstaten, behalve voor de Republiek Oostenrijk dat krachtens de toetredingsakte van 1994 deze regeling nog tot 31 december 1999 mag toepassen; het is duidelijkheidshalve dan ook dienstig de artikelen 8 en 10 alsmede lid 2 van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 1696/71(2) per 1 januari 2000 te schrappen en tegelijkertijd te voorzien in een tijdelijke uitzondering voor Oostenrijk.

ドイツ語

(1) Die Beihilferegelung für die Gründung von Erzeugergemeinschaften ist in den hopfenerzeugenden Mitgliedstaaten nicht mehr anwendbar mit Ausnahme der Republik Österreich, die in der Beitrittsakte von 1994 ermächtigt wurde, diese Regelung bis 31. Dezember 1999 anzuwenden. Der Klarheit halber sind daher die Artikel 8 und 10 sowie Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1696/71(2) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufzuheben.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

オランダ語

(7) Aangezien in Ierland geen hop meer wordt geproduceerd, moet, met het oog op duidelijkheid en rationaliteit, Verordening (EEG) nr. 1375/75 van de Commissie van 29 mei 1975 betreffende de voorwaarden voor erkenning van organisaties van hopproducenten in Ierland [3] worden ingetrokken.

ドイツ語

(7) Da die Hopfenerzeugung in Irland eingestellt wurde, ist die Verordnung (EWG) Nr. 1375/75 der Kommission vom 29. Mai 1975 über die Bedingungen zur Anerkennung der Erzeugergemeinschaften für Hopfen in Irland [3] aus Gründen der Rationalität und größerer Klarheit aufzuheben.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

オランダ語

2780/90 ( 3 ) van artikel 12 bis in Verordening ( EEG ) nr . 1696/71 de steunregeling voor hopproducenten is uitgebreid; dat derhalve de artikelen 1 en 5 van Verordening ( EEG ) nr .

ドイツ語

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2780/90 (3) wurde Artikel 12a in die Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 eingefügt; damit wurde auf die Gewährung einer weiteren Beihilfe an Hopfenerzeuger Bezug genommen.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

Bovendien houdt het ÚKZÚZ een register van het hopareaal en de hopproducenten bij.

ドイツ語

Außerdem führt das Institut ein Verzeichnis der Hopfenanbauflächen und der Hopfenerzeuger.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

De lijst van de streken van de Gemeenschap waar de in artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1696/71 bedoelde steun voor de produktie alleen aan de erkende groeperingen van hopproducenten wordt toegekend, is vastgesteld in de bijlage.

ドイツ語

Das Verzeichnis der Gebiete der Gemeinschaft, in denen nur die anerkannten Hopfenerzeugergemeinschaften die in Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 genannte Produktionsbeihilfe erhalten, ist im Anhang enthalten.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1375/75 VAN DE COMMISSIE van 29 mei 1975 betreffende de voorwaarden voor erkenning van organisaties van hopproducenten in Ierland

ドイツ語

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1375/75 DER KOMMISSION vom 29. Mai 1975 über die Bedingungen zur Anerkennung der Erzeugergemeinschaften für Hopfen in Irland

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

) heeft de Raad het bestaande forfaitaire steunbedrag van 480 EUR/ha voor hopproducenten met drie jaar (toten met 2003) verlengd.

ドイツ語

Beihilferegelung für Hopfenerzeuger (Pauschalbetrag von 480 EUR/ha) um drei Jahre (biseinschließlich 2003) verlängert.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

- Verordening (EEG) nr. 1035/72 betreffende telersverenigingen In de sector groenten en fruit - Verordening (EEG) nr. 389/82 voor de katoenproducenten - Verordening (EEG) nr. 1696/71 voor de hopproducenten

ドイツ語

(*) - Verordnung (EWG) Nr. 1360/78 betreffend die Erzeugergemeinschaften und ihre Vereinigungen. - Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 über die Erzeugerorganisationen im Sektor Obst und Gemüse. - Verordnung (EWG) Nr. 389/82 für Baumwollerzeuger. - Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 für Hopfenerzeuger.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

- twee gemeenschappelijke acties : steun aan groeperingen van hopproducenten (+ 0,3 miljoen RE) en premies ter bevordering van de rundvleesproduktie (+ 10,5 miljoen RE).

ドイツ語

- zwei Gemeinschaftsaktionen möglich: die Gewährung von Beihilfen an Hopfenerzeugergemeinschaften (+ 0,3 Mio RE) und von Prämien für die Förderung der Rindfleischerzeugung (+ 10,5 Mio RE).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

2) niet voor 31.12.1976 verstrekte aanvullende inlichtingen (modernisering van landbouxvbedrijven, groeperingen van hopproducenten, premies ter bevordering van de rundvleesproduktie);

ドイツ語

2. Die zusätzlichen Angäben wurden bis zum 31.12.1976 nicht eingereicht (Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe, Hopfenerzeuger­gemeinschaften, Prämien zur Förderung der Rindfleischerzeugung);

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

820 Post 8201 Groeperingen van hopproducenten

ドイツ語

Gemeinsame Maßnahmen zur Vermarktung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse Art. 820 Posten 8201 Hopfenerzeuger-geme ins chaft en

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

8201 Groeperingen van hopproducenten 621 Afzet en verwerking :

ドイツ語

3201 ­ Hopfenerzeugergeaeinschaf ten 321 ­ Vermarktung und Verarbeitung

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

8201 Groeperingen van hopproducenten 821 Afzet en verwerking :

ドイツ語

821 ­ Verstärk tung und Verarbeitung

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

C2-108/S7) VOOR EEN VERORDENING TOT VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE STEUN AAN DE HOPPRODUCENTEN VOOR DE OOGST 1986 EN BIJZONDERE MAATREGELEN VOOR BEPAALDE PRODUKTIEGEBIEDEN

ドイツ語

Dieser Vorschlag steht in Übereinstimmung mit der Position unseres Parlaments nicht nur zur allgemeinen Frage der Menschenrechte, sondern auch zur besonderen Frage unserer Einstellung zum Krieg und der faschistischen Vernichtungspolitik.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK