Google で調べる

検索ワード: minderjarige onder voorlopig bewind (オランダ語 - ドイツ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

オランダ語

ドイツ語

情報

オランダ語

voorlopig bewind

ドイツ語

gerichtliche Schutzbetreuung

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

Beslag zie onder: Voorlopige maatregelen

ドイツ語

Eheliche GUterstände

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

Beslag zie onder: Voorlopige maatregelen

ドイツ語

Ι­ 1 sachlicher ­zeitlicher ­

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

In Oostenrijk valt de bescherming van minderjarigen onder de bevoegdheid van de Bundesländer.

ドイツ語

In Österreich fällt der Jugendschutz in die Zuständigkeit der einzelnen Bundesländer.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

Dit is in het bijzonder noodzakelijk wanneer minderjarigen onder begeleiding van slechts één volwassene reizen.”

ドイツ語

Dies ist insbesondere notwendig, wenn Minderjährige in Begleitung nur eines Erwachsenen reisen.

最終更新: 2014-11-16
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

De lidstaten kunnen echter bepalen dat met minderjarigen onder een bepaalde leeftijd niet gehoord hoeven te wordengeen onderhoud hoeft plaats te hebben.

ドイツ語

Die Mitgliedstaaten können jedoch festlegen, dass Minderjährige unter einem bestimmten Alter nicht angehört zu werden brauchen.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

De vergunning om minderjarigen onder de 15 jaar in genoemde gevallen te engageren wordt verleend door de bevoegde arbeidsinspectie met het in dit artikel genoemd voorbehoud.

ドイツ語

Die Vereinbarung wird an der Informationstafel des Betriebsrates ausgehängt.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

Veel lidstaten verzamelen biometrische kenmerken van minderjarigen onder de veertien jaar voor visa, paspoorten, biometrische verblijfsvergunningen en immigratiebeheer in het algemeen.

ドイツ語

Viele Mitgliedstaaten erfassen biometrische Merkmale von Minderjährigen unter 14 Jahren für die Ausstellung von Visa, Pässen, biometrischen Aufenthaltstiteln sowie im Rahmen der allgemeinen Einwanderungskontrolle.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

Dit is in het bijzonder noodzakelijk wanneer minderjarigen onder begeleiding van slechts e´e´n volwassene reizen.

ドイツ語

Dies ist insbesondere notwendig, wenn Minderja¨hrige in Begleitung nur eines Erwachsenen reisen.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

het opzetten van structuren voor kwetsbare verzoekers, zoals niet-begeleide minderjarigen, onder meer door met spoed te voorzien in een geschikte voogdijprocedure.

ドイツ語

Aufbau von Strukturen für schutzbedürftige Antragsteller wie unbegleitete Minderjährige, unter anderem durch die unverzügliche Einrichtung eines geeigneten Vormundschaftssystems.

最終更新: 2017-04-25
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

betere bescherming van minderjarigen, onder meer door het vaststellen van een verplichting betreffende de bescherming tegen inhoud die schadelijk is voor minderjarigen en tegen haatzaaiende uitlatingen op videoplatforms;

ドイツ語

Verbesserung des Jugendschutzes, u. a. durch Einführung einer Pflicht zum Schutz vor jugendgefährdenden Inhalten und Hassreden auf Videoplattformen;

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

Er werden individuele trajecten uitgetekend voor 260 alleenstaande minderjarigen, onder wie er 179 stage mochten lopen, 157 een beurs kregen en 110 de nodige baan vonden aan het einde van de opleiding.

ドイツ語

Eltern haben auch Anspruch auf Dolmetscherdienste, um den zweimal jährlich stattfindenden „persönlichen Entwicklungsdialogen“ folgen zu können.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

Wet 1837/89 van 23 maart stelt de voorwaarden vast waaronder minderjarigen onder de 15 Jaar te werk mogen worden gesteld, ten einde ledere aantasting van hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling te voorkomen.

ドイツ語

Das Gesetz 1837/89 vom 23. März legt die Bedingungen für die Beschäftigung Jugendlicher unter 15 Jahren fest, um Jegliche

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

Wat besloten is in het Turks parlement, namelijk om vanuit Turkije troepen te sturen naar Irak, tegen de zin van de Turkse bevolking in, maar onder Amerikaanse druk, ook tegen de zin in van het voorlopige bewind en van de Iraakse Koerden, dat is duidelijk bedoeld om een dreiging te uiten tegenover de PKK.

ドイツ語

Der Beschluss des türkischen Parlaments, Truppen von der Türkei in den Irak zu entsenden, wurde gegen den Willen der türkischen Bevölkerung, aber unter amerikanischem Druck gefasst; er erfolgte auch gegen den Willen der Übergangsregierung sowie der irakischen Kurden und dient eindeutig als Drohung gegenüber der PKK.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

Gezien de kennelijke toename van de smokkel naar en binnen de EU van minderjarigen onder de veertien jaar lijkt het steeds meer noodzakelijk om in het kader van Eurodac ook van jongere kinderen biometrische kenmerken te verzamelen, om de identificatie van deze personen te bevorderen en om na te gaan of die informatie ook kan helpen bij de vaststelling van familiebanden of banden met een voogd in een andere lidstaat.

ドイツ語

Da aber immer mehr Minderjährige unter 14 Jahren in die EU sowie innerhalb der EU geschleust werden, nimmt die Notwendigkeit zu, für die Zwecke von Eurodac auch biometrische Merkmale jüngerer Kinder zu erfassen, um eine Identitätsfeststellung zu ermöglichen und gegebenenfalls anhand dieser Informationen Kontakte zu den Familien oder einem Vormund in einem anderen Mitgliedstaat herzustellen.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

Ik herinner eraan dat wij vanuit de Europese Unie speciale mechanismen en financieringsvoorzieningen hebben ingesteld voor de wederopbouw en, om zo te zeggen, het weer tot leven brengen van Sarajevo, en ook van Mostar. met trouwens een grote concentratie van middelen voor Mostar dat onder voorlopig bestuur van de Europese Unie, onder gezag van de heer Koschnick, staat.

ドイツ語

Sowohl ich persönlich als auch die Regierung meines Landes bedauert diese Tatsache; wir hätten gewünscht, daß der Vertrag von Maastricht in diesem Bereich weiter geht und hoffen, daß der Vertrag von 1996 die Situation präzisiert und diese Themen dann von den Fünfzehn behandelt werden können. Im Moment ist das jedoch noch nicht der Fall.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

Personen die met  minderjarigen, onder wie  niet-begeleide minderjarigen werken,  mogen geen aantoonbare antecedenten van strafbare feiten in verband met kinderen hebben en  moeten  doorlopend  passend onderricht  volgen  over hun  de rechten en  behoeften  van niet-begeleide minderjarigen, inclusief de toepasselijke normen voor de bescherming van kinderen  gevolgd hebben en blijven volgen; voor deze personen gelden de geheimhoudingsregels als bepaald in het nationale recht in verband met de informatie waarvan zij uit hoofde van hun werk kennisnemen.

ドイツ語

Das Betreuungspersonal für ð Minderjährige, einschließlich ï unbegleiteter Minderjähriger, ð darf ausweislich des überprüften Strafregisters keine Straftaten zulasten von Kindern begangen haben und ï muss im Hinblick auf die ðRechte und ï Bedürfnisse von Minderjährigen ð unbegleiteter Minderjähriger, einschließlich der gegebenenfalls anwendbaren Kinderschutznormen, ï adäquat ausgebildet sein und sich angemessen fortbilden Ö kontinuierlich in geeigneter Weise geschult werden Õ; es unterliegt in Bezug auf die Informationen, die es durch seine Arbeit erhält, der Schweigepflicht, wie sie im einzelstaatlichen nationalen Recht definiert ist.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

オランダ語

(3) De nieuwe regeling moet vanaf het begin met een voldoende aantal telersverenigingen kunnen functioneren en daarom moet, om coherent te zijn met en naar analogie van het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2202/96 van de Raad van 28 oktober 1996 tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrusvruchten(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2699/2000, onder "voorlopig erkende telersverenigingen" in de zin van artikel 3, lid 1, eerste alinea, en artikel 6 bis, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 2201/96 zowel worden verstaan de krachtens artikel 14 van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2826/2000(5), voorlopig erkende telersverenigingen, maar ook de telersverenigingen bedoeld in artikel 13 van die verordening.

ドイツ語

(3) Die neue Regelung sollte von Anfang an mit einer ausreichenden Anzahl von Erzeugerorganisationen arbeiten. Daher sollte aus Gründen der Kohärenz mit den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2202/96 des Rates vom 28. Oktober 1996 zur Einführung einer Beihilferegelung für Erzeuger bestimmter Zitrusfrüchte(4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2699/2000, der in Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 und Artikel 6a Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2201/96 verwendete Begriff der "vorläufig anerkannten Erzeugerorganisation" sowohl die vorläufig anerkannten Erzeugergruppierungen gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse(5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2826/2000(6) als auch die Erzeugerorganisationen gemäß Artikel 13 der letztgenannten Verordnung abdecken.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

オランダ語

1. Wanneer het besluit om een niet begeleide minderjarige toe te vertrouwen aan een ander familielid dan zijn vader, moeder of wettelijke voogd tot bijzondere moeilijkheden zou kunnen leiden, met name wanneer de betrokken volwassene woont buiten het rechtsgebied van de lidstaat waar de minderjarige asiel heeft aangevraagd, wordt de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, in het bijzonder de autoriteiten of rechterlijke instanties die belast zijn met de bescherming van de minderjarigen, vergemakkelijkt en worden de nodige maatregelen genomen om het deze autoriteiten mogelijk te maken zich met de vereiste kennis van zaken uit te spreken over het vermogen van de betrokken volwassene(n) om de minderjarige, onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met zijn belang, onder zijn/hun hoede te nemen.

ドイツ語

(1) Könnte die Entscheidung, einen unbegleiteten Minderjährigen bei einem anderen Angehörigen als seinem Vater oder seiner Mutter oder seinem gesetzlichen Vormund in Obhut zu geben, besondere Schwierigkeiten aufwerfen, insbesondere, wenn der betreffende Erwachsene seinen Wohnsitz außerhalb der Gerichtsbarkeit des Mitgliedstaats hat, in dem der Minderjährige um Asyl nachsucht, wird die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, insbesondere den für Jugendschutz zuständigen Behörden bzw. den entsprechenden Gerichten erleichtert; es werden die notwendigen Maßnahmen getroffen, damit diese Behörden sich in voller Kenntnis der Sachlage dazu äußern können, ob der (die) Erwachsene(n) in der Lage ist (sind), den Minderjährigen seinem Interesse entsprechend in Obhut zu nehmen.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

Overigens blijkt dat, zelfs wanneer BE onder voorlopige surséance zou worden gesteld, BE's centrales zouden blijven draaien en nog steeds dezelfde behoeften zouden hebben inzake splijtstoflevering, beheersdiensten, opwerking en berging van die splijtstof na gebruik.

ドイツ語

Selbst wenn BE unter Insolvenzverwaltung gestellt würde, würden die Kraftwerke von BE weiter betrieben und hätten den gleichen Bedarf an Brennelementen, Wiederaufbereitung und Entsorgung der abgebrannten Brennelemente.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK