Google で調べる

検索ワード: zutphen (オランダ語 - フランス語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

オランダ語

フランス語

情報

オランダ語

Zutphen

フランス語

Zutphen

最終更新: 2011-06-04
使用頻度: 3
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

de heer Rik DE LANGE, wethouder te Zutphen

フランス語

M. Rik DE LANGE, wethouder te Zutphen

最終更新: 2017-04-25
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

Jansen, Robertus, KB Zutphen (Nederland)

フランス語

Jansen, Robertus, KB Zutphen (Nederland)

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

Alle analyses zijn uitgevoerd in het laboratorium van de Inspectie Gezondheidsbescherming in Zutphen.

フランス語

Toutes les analyses ont été réalisés dans le laboratoire de l'inspection de la protection de la santé à Zutphen.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

Jurrissen, Regine Marie, geboren te Zutphen (Nederland) op 28 januari 1956.

フランス語

Jurrissen, Regine Marie, née à Zutphen (Pays-Bas) le 28 janvier 1956.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

Jansen, Robertus Frans Willem, geboren te Zutphen (Nederland) op 9 maart 1970.

フランス語

Jansen, Robertus Frans Willem, né à Zutphen (Pays-Bas) le 9 mars 1970.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

Deze vraag is gerezen in het kader van een voor de Arrondissementsrechtbank te Zutphen tegen Houtwipper ingestelde strafvervolging ter zake van het in bezit hebben van of handel drijven met gouden en zilveren ringen die niet waren

フランス語

Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure pénale engagée devant l'arrondissementsrechtbank te Zutphen contre M0" Houtwipper, poursuivie pour avoir détenu ou commercialisé des bagues en or et en argent

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

オランダ語

VAN ZUTPHEN, Johannes Thomas Paulus Maria, Adviseur-afdelingshoofd bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2000.

フランス語

VAN ZUTPHEN, Johannes Thomas Paulus Maria, Conseiller-chef de division au Parlement flamand, à la date du 8 avril 2000.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

1.4.19820) ­ zaak 141 tot en met 143/81 ­ Officier van Justitie in het Arrondissement Zutphen/1. Gerrit Hol­dijk; 2. Lubbartus Mulder; 3.

フランス語

141 à 143/81 — Officier van Jus­Dans l'état actuel du droit communautaire, titie in het Arrondissement Zutphen/1.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

713/95, rechtbank Zutphen, 1 mei 1997, Coberco B.A. tegen Oude Luttikhuis e.a„ rolnr. 119h Aza-175).

フランス語

Luttikhuis e.a., n° de rôle 119h Aza­175).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

Bij beschikking van 17 mei 1993, ingekomen bij het Hof op 24 mei 1993, heeft de Arrondissementsrechtbank te Zutphen (Nederland) een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, om te kunnen beoordelen of de Waarborgwet 1986 (hierna: .Waarborgwet·) verenigbaar is met het gemeenschapsrecht.

フランス語

Par ordonnance du 17 mai 1993, parvenue à la Cour le 24 mai 1993, l'arrondissementsrechtbank te Zutphen (Pays-Bas) a posé une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE, en vue d'apprécier la compatibilité, avec le droit communautaire, de la Waarborgwet 1986 (loi néerlandaise sur les

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

Bij vonnis van 2 september 1993, ingekomen bij het Hof op 10 september daaraanvolgend, heeft de Arrondissementsrechtbank te Zutphen twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag en van artikel 2, lid 1, van verordening nr. 26 van de Raad (hierna: de "verordening").

フランス語

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Oude Luttikhuis et huit autres éleveurs de vaches laitières à la Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA, coopérative ayant pour objet la transformation du lait en produits laitiers et dérivés et la vente de ces produits, à propos de l'obligation qui leur est imposée par les statuts de cette dernière de payer une indemnité de départ en cas de retrait ou d'exclusion de la coopérative.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

オランダ語

De onderhavige klacht heeft betrekking op de betalingen die de Commissie moet doen aanhet ECOS-Ouverture-programma,dat op zijn beurt de gemeente Zutphen,de hoofdpartnervan het betrokken project,moet betalen.

フランス語

Les observations du plaignant

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

Gedagvaard voor de politierechter in de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, ter zake van het in Nederland aan het verkeer deelnemen met een motorrijtuig uitgerust met een radio­elektrische zendinrichting, zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging, verscheen de in de Bondsrepubliek Duitsland woonachtige verdachte in het hoofdgeding niet ter terechtzitting. Zijn advocaat verzocht om toestemming hem aldaar te verdedigen.

フランス語

Cité devant le juge de police de FArrondissementsrechtbank de Zutphen (Pays-Bas) pour avoir circulé aux Pays-Bas dans un véhicule équipé d'une installation radioélectrique d'émission sans être titulaire de l'autorisation requise à cet effet, M.S. Rinkau, domicilié en république fédérale d'Allemagne, ne comparut pas à l'audience.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

In februari 2001 diende de heer T. bij het bureau van de heer Van den Bos,EP-lid,namensde gemeente Zutphen (Nederland),een klacht in betreffende verwikkelingen rond eenproject in Tartu (Estland) dat door de Europese Commissie in het kader van het Phare/ECOS-Ouverture-programma wordt gefinancierd.

フランス語

Dans cette deuxième plainte,le plaignant reproche à la Commission de ne pas avoir payéla dernière tranche du financement du projet,soit 2749 euros.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

Prejudiciële verwijzing van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen -Uitlegging van artikel 85 EEG-Verdrag en van verordening nr. 26 van de Raad inzake de toepassing van bepaalde regels betreffende de mededinging op de voortbrenging van en de handel in landbouwprodukten - Statutaire bepaling die leden van een coöperatie verplicht tot betaling van een vergoeding wanneer zij de coöperatie verlaten na beëindiging van een verplichting tot exclusieve levering

フランス語

Recours en indemnité - Responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait des règlements (CEE) n° 857/84 du Conseil et (CEE) n* 1371/84 de la Commission - Régime des quotas de production du lait -Exclusion des anciens bénéficiaires d'une prime de noncommercialisation en vertu du règlement (CEE) n" 764/89

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

オランダ語

Prejudiciële verwijzing van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen Uitlegging van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag - Nationale regeling houdende verbod van de handel in gouden of zilveren voorwerpen die niet voorzien zijn van het waarmerk van de Lid-Staat (of van twee andere Lid-Staten - Benelux), zelfs al dragen zij wel het waarmerk van een andere Lid-Staat

フランス語

Pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre), rendu le 30 mars 1993, dans l'affaire T-30/92

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

Prejudiciële verwijzing van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen — Uitlegging van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag — Nationale wettelijke regeling waarbij het verhoilen wordt gouden en zilveren voorwerpen na invoer in Nederland te verhandelen, voor zover deze voorwerpen niet rijn voorzien van een Nederlands, Belgisch ofLuxemburgs gehaltemerk, ook indien zij zijn voorzien van een gehaltemerk van een andere Lid-Staat

フランス語

Fonction publique - Pourvoi contre l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) dans l'affaire T75/91 - Annulation de la décision rejetant la demande de percevoir la rémunération, dans son intégralité dans la monnaie au lieu d'affectation, avec application du coefficient correcteur s y rapportant

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

オランダ語

Zaak C-187/07: Strafzaak tegen Dirk Endendijk („Richtlijn 91/629/EEG — Beschikking 97/182/EG — Kalverfokkerij — Individuele hokken — Verbod van aanbinden van kalveren — Betekenis van werkwoord ‚aanbinden’ — Aard en lengte van verbindingsmiddel — Uiteenlopen van taalversies — Uniforme uitlegging”) (verzoek van de Rechtbank Zutphen om een prejudiciële beslissing) . . . . . . . . . . . . .

フランス語

Affaire C-187/07: Procédure pénale contre Dirk Endendijk («Directive 91/629/CEE — Décision 97/182/CE — Élevage des veaux — Cases individuelles — Interdiction d’attacher les veaux — Sens du verbe ‘attacher’ — Nature et longueur du lien — Divergence des versions linguistiques — Interprétation uniforme») (demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Zutphen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK