Google で調べる

検索ワード: papperstillverkare (スウェーデン語 - オランダ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

オランダ語

情報

スウェーデン語

Mellan två och tio papperstillverkare förväntas få stödet.

オランダ語

Naar verwachting zullen tussen twee en tien papierproducenten de steun kunnen genieten.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

De förväntade stödmottagarna utgörs av färre än tio papperstillverkare.

オランダ語

Naar verwachting bedraagt het aantal begunstigden minder dan tien papierfabrikanten.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Repola är, tillsammans med fem andra finska papperstillverkare, medlem av marknadsorganisationen Finnpap.

オランダ語

Repola is te zamen met vijf andere Finse papier producenten lid van Finnpap Marketing Association.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Repola är, tillsammans med fem andra finska papperstillverkare, medlem av marknadsorganisationen Finnpap.

オランダ語

Repola is te zamen met vijf andere Finse papierproducenten lid van Finnpap Marketing Association.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Repola är tillsammans med fem andra fin­ländska papperstillverkare medlem av Finnap Marketing Association som ansvarar för gemen­sam försäljning av de sex medlemmarnas pro­dukter på världsmarknaden.

オランダ語

Repola is met vijf andere Finse producenten van papier lid van de Finnap Marketing Association die zorgt voor de gezamenlijke verkoop van de produkten van de zes leden op de wereldmarkten.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Kommer kommissionen snarast att utreda möjligheten till fasta papperspriser för europeiska papperstillverkare och kommer den att redogöra för vilka åtgärder den tänker vidta för att stoppa prishöjningen?

オランダ語

Is de Commissie van deze situatie op de hoogte en zal zij onverwijld nagaan of er sprake is van horizontale prijsbindingen tussen Europese papierfabrikanten? Kan zij meedelen welke stappen zij zal ondernemen om deze prijsstijgingen een halt toe te roepen?

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Att ett sådant beteende påverkar priserna har bekräftats av ett stort antal uttalanden från cheferna för flera ledande papperstillverkare dar de på olika sätt klargör offentligt att de är beredda att acceptera perioder av stillestånd i produktionen om detta visar sig nödvändigt för att bibehålla balansen mellan utbud och efterfrågan.

オランダ語

(') Een soortgelijke redenering werd toegepast in een andere zaak die na grondig onderzoek werd goedgekeurd, COMP/M.2201, MAN/Auwärter, 26.6.2001, en die vragen over een collectieve machtspositie opriep. Deze zaak zal vooral een uitwerking hebben op de stadsbusmarkt in Duitsland.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

(155) Vissa användare hävdade att priserna för färgbildare för svart kopieskrift inte får bli högre med hänsyn till den hårda konkurrensen mellan papperstillverkare och de för närvarande låga prisnivåerna för deras slutprodukt.

オランダ語

(155) Gezien de sterke concurrentie tussen de papierproducenten en de huidige lage prijzen voor hun eindproduct, voerden sommige verwerkende bedrijven aan dat de prijzen van zwarte kleurstofvormers niet verhoogd konden worden.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

スウェーデン語

(164) För det första har kommissionen konstaterat att priserna i gemenskapen på grund av den hårda konkurrensen på gemenskapsmarknaden för färgbildare för svart kopieskrift är betydligt lägre än priserna på marknaderna i de andra stora papperstillverkande länderna, Förenta staterna och Japan.

オランダ語

(164) Ten eerste werd vastgesteld dat de prijs voor zwarte kleurstofvormers in de Gemeenschap ten gevolge van de fikse concurrentie op de markt van de Gemeenschap aanmerkelijk lager ligt dan op de andere belangrijke markten waarop papier wordt geproduceerd, namelijk de Verenigde Staten en Japan.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Journalpapper till 80 % bestående av returfiber är utan tvekan mindre vanligt, men en sådan investering kan vara nödvändig för varje (stor) papperstillverkare som vill kunna iaktta allt striktare miljönormer och förbli konkurrenskraftig på lång sikt tack vare fortsatta innovationer.

オランダ語

Magazinepapier 80 % GRV mag dan wel minder gangbaar zijn, maar het was niet duidelijk of een dergelijke investering niet noodzakelijk was voor eender welke (grote) papierproducent die de alsmaar strengere milieunormen wil naleven en op lange termijn concurrerend wil blijven werken door voortdurende vernieuwing.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

För bestrykning av papperet blandas de svarta färgbildarna med andra kemiska produkter enligt varje papperstillverkares eget "recept", som varierar beroende på vilken typ av färgbildare som används.

オランダ語

Om papier te coaten worden de zwarte kleurstofvormers met andere chemicaliën vermengd tot een formulering die voor iedere papierfabrikant en voor iedere gebruikte soort kleurstofvormer verschilt.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

スウェーデン語

Eftersom sådana anlägg­ningsarbeten på tomten i Villey, Meurthe­et­Moselle, där papperstillverkaren Kimberly­Clark avser att etablera en ny fabrik, var till nyt­ta för enbart detta bolag, särskilt som bolaget är ensam ägare till och användare av området där anläggningsarbetena har gjorts, utgjorde delfi­

オランダ語

Daar het bedrijfs­klaarmaken van het terrein te Villey, Meurthe­et­Moselle, voor de opzet van een nieuw produktie­bedrijf door de papieronderneming Kimberly­Clark alleen aan deze onderneming ten goede kwam, in het bijzonder omdat zij zowel eigenaar als enig gebruiker is van de aangebrachte inrichtingen, vormde de gedeeltelijke overheidsfinanciering van dit bedrijfsklaarmaken steun aan die onderneming.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Marknaderna för tidnings- och journalpapper är åtminstone västeuropeiska vad gäller geografisk omfattning och Repola/ Kymmene, liksom alla andra större europeiska papperstillverkare, distribuerar och marknadsför sina produkter i nästan alla medlemsstater.

オランダ語

De markten voor krantenpapier en papier voor tijdschriften zijn ten minste Westeuropees van omvang, en Repola/Kymmene vervoeren zoals alle andere grote Europese papierproducenten hun produkten naar

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Kommissionen konstaterade att den föll utanför tillämpningsområdet för punkt 29 i riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön (283), e ersom investeringarna inte minskar den avfallsmängd som uppstår till följd av Stora Ensos egen produktion och försäljning utan snarare papper som säljs av vilken papperstillverkare som helst.

オランダ語

De Commissie constateerde dat deze maatregel buiten het toepassingsbereik van punt 29 van het milieusteunkader (284) viel, omdat de investeringen niet zozeer het afval aomstig van Stora Enso’s eigen productie en verkoop doet dalen, als wel het afval aomstig van de verkoop van om het even welke papierproducent.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Eftersom sådana anläggningsarbeten på tomten i Villey, Meurthe-et-Moselle, där papperstillverkaren Kimberly-Clark avser att etablera en ny fabrik, var till nytta för enbart detta bolag, särskilt som bolaget är ensam ägare till och användare av området där anläggningsarbetena har gjorts, utgjorde delfinansieringen med allmänna medel av dessa anläggningsarbeten ett stöd till bolaget i fråga.

オランダ語

Daar het bedrijfsklaarmaken van het terrein te Villey, Meurthe-et-Moselle, voor de opzet van een nieuw produktiebedrijf door de papieronderneming Kimberly-Clark alleen aan deze onderneming ten goede kwam, in het bijzonder omdat zij zowel eigenaar als enig gebruiker is van de aangebrachte inrichtingen, vormde de gedeeltelijke overheidsfinanciering van dit bedrijfsklaarmaken steun aan die onderneming.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Marknaderna för tidnings- och journalpapper är åtminstone västeuropeiska vad gäller geografisk omfattning och Repola/Kymmene, liksom alla andra större europeiska papperstillverkare, distribuerar och marknadsför sina produkter i nästan alla medlemsstater.

オランダ語

De markten voor krantenpapier en papier voor tijdschriften zijn ten minste Westeuropees van omvang, en Repola/Kymmene vervoeren zoals alle andere grote Europese papierproducenten hun produkten naar bijna alle Lid-Staten om ze daar te verkopen.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Efter en fördjupad undersökning har kommissionen god känt det finländska företaget UPM-Kymmenes planerade förvärv av Haindl, ett tyskt familjeägt företag verksamt inom pappersindustrin, samt den efterföljande försäljningen av två Haindl-fa-briker till den norska papperstillverkaren Norske Skog. Båda dessa affärer kommer att äga rum samtidigt.

オランダ語

De transactie gaf aanvankelijk aanleiding tot be­zorgdheid over de concurrentiesituatie, aangezien Nordea zeggenschap zou hebben uitgeoefend over zowel Postgirot als Bankgirot, de twee be­langrijkste bancaire betaalsystemen die door de Zweedse gezinnen worden gebruikt om elektrici­teits­, telefoon­ en andere rekeningen te betalen.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Den 20 juni 2000 fick kommissionenen anmälan om att det finska massa­ och pappersföretaget UPM­Kymmene planerade att köpa sin tyska konkurrent Haindl och om en andra koncentration som gällde försäljning av två av Haindls sex pappersfabriker till den norska papperstillverkaren Norske Skog.

オランダ語

Op 20 juni 2000 heeft de Commissie een aanmelding ontvangen betreffende de voorgenomen overname door het Finse pulp- en papierbedrijf UPM-Kymmene's van zijn Duitse rivaal Haindl en betreffende een tweede concentratie die de wederverkoop betrof van twee van de zes Haindl-papierfabrieken aan de Noorse papierfabrikant Norske Skog. De in dit onderzoek geanalyseerde markten waren de markten voor

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

I stödbedömningen kommer myndigheten att ta hänsyn till om pappersföretagen använder ny teknik och demonstrerar tekniska innovationer som kan bidra till utvecklingen av hållbara processer inom avfallsåtervinningen, dvs. tekniker som är mer avancerade än de som för närvarande används. Stödordningens budget beräknas till mellan 6 miljoner och 20 miljoner pund. Eftersom stödnivåerna kommer att avgöras i samband med stödbedömningen finns det ännu inga uppgifter om hur omfattande stödet blir. De förväntade stödmottagarna utgörs av färre än tio papperstillverkare. De brittiska myndigheterna räknar med att bevilja stödet före april 2006.

オランダ語

In de tender zal rekening worden gehouden met de toepassing van nieuwe technologie, demonstratie en innovatie die de ontwikkeling van duurzame afvalverwerkingsprocessen zullen ondersteunen en verder zullen gaan dan de huidige stand der technologie ("state of the art"). Het verwachte budget van de regeling is tussen de 6 en 20 miljoen GBP. Aangezien de tenderprocedure de steunniveau's zal bepalen, is de steunintensiteit nog niet bekend. Naar verwachting bedraagt het aantal begunstigden minder dan tien papierfabrikanten. De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk verwachten de steun toe te kennen vóór april 2006.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

スウェーデン語

(164) För det första har kommissionen konstaterat att priserna i gemenskapen på grund av den hårda konkurrensen på gemenskapsmarknaden för färgbildare för svart kopieskrift är betydligt lägre än priserna på marknaderna i de andra stora papperstillverkande länderna, Förenta staterna och Japan. Detta innebär att tillverkare av självkopierande papper och termopapper utanför gemenskapen köper sina färgbildare för svart kopieskrift till priser som kan vara upp till 20% högre än de priser som användarna i gemenskapen betalar. För det andra bör noteras att antidumpningstullar, när den berörda produkten importeras för aktiv förädling, antingen inte betalas eller återbetalas när produkten vidareexporteras för sig eller som beståndsdel av en annan produkt.

オランダ語

(164) Ten eerste werd vastgesteld dat de prijs voor zwarte kleurstofvormers in de Gemeenschap ten gevolge van de fikse concurrentie op de markt van de Gemeenschap aanmerkelijk lager ligt dan op de andere belangrijke markten waarop papier wordt geproduceerd, namelijk de Verenigde Staten en Japan. Ten gevolge hiervan betrekken de producenten van doorschrijfpapier zonder carbon en van papier voor thermografische toepassingen die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd zwarte kleurstofvormers tegen prijzen die tot 20% hoger liggen dan die welke worden betaald door de verwerkende bedrijven in de Gemeenschap. Ten tweede zij erop gewezen dat antidumpingrechten hetzij niet verschuldigd zijn indien het onderzochte product wordt ingevoerd in het kader van de regeling actieve veredeling, hetzij worden terugbetaald indien het product in ongewijzigde staat, of verwerkt in een ander product wordt wederuitgevoerd.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK