Google で調べる

検索ワード: utvärderingsmekanism (スウェーデン語 - スペイン語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

スペイン語

情報

スウェーデン語

Utvärderingsmekanism

スペイン語

Mecanismo de evaluación

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

utvärderingsmekanism för Schengen

スペイン語

mecanismo de evaluación de Schengen

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

tredje partens utvärderingsmekanism

スペイン語

Mecanismo de Verificación por Terceros

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Endast två medlemsstater saknar helt någon form av formell utvärderingsmekanism.

スペイン語

Sólo dos Estados miembros carecen de mecanismos formales de evaluación.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Inom rimlig tid kommer rådet att granska den utvärderingsmekanism som beskrivs här och vid behov revidera den.

スペイン語

Dentro de un plazo razonable, el Consejo examinará el mecanismo de evaluación aquí descrito y, si fuera necesario, lo revisará.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Vilken typ av utvärderingsmekanism skulle behövas för det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur?

スペイン語

¿Qué tipo de mecanismo de evaluación sería necesario para el PEPIC?

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Mot denna bakgrund bör den utvärderingsmekanism som inrättades genom beslutet av den 16 september1998 ses över och beslutet av den 16 september 1998 upphävas.

スペイン語

Por consiguiente es preciso revisar el mecanismo de evaluación creado mediante la Decisión de 16 de septiembre de 1998 y derogar dicha Decisión.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Medan rådet i december 1997 lade fram sitt förslag till åtgärder om denna utvärderingsmekanism, så väntar vi fortfarande på förslaget om att strafflägga deltagande i kriminella orga nisationer.

スペイン語

Por otra parte, el Consejo de Ministros, en di­ciembre de 1997, aprobó la propuesta de acción sobre el mencionado mecanismo de valoración, y aún se espera que se apruebe la propuesta sobre el carácter punible de la participación en una organización criminal.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Erfarenheterna från det tidigare utvärderingsarbetet visar på ett behov av att ha en samordnad utvärderingsmekanism som omfattar alla områden av Schengenregelverket, utom de där det inom unionsrätten redan finns en särskild utvärderingsmekanism.

スペイン語

De la experiencia acumulada durante las evaluaciones anteriores se desprende la necesidad de mantener un mecanismo de evaluación coherente que abarque todas las áreas del acervo de Schengen, excepto aquellas para las que ya existe en el Derecho de la Unión un mecanismo de evaluación específico.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om Europeiska unionen och utan att deras bestämmelser om överträdelseförfaranden påverkas ska varje medlemsstats tillämpning av denna förordning utvärderas genom en utvärderingsmekanism.

スペイン語

De conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea y sin perjuicio de sus disposiciones en materia de procedimientos de infracción, la aplicación del presente Reglamento por parte de cada uno de los Estados miembros se evaluará estimará mediante un mecanismo de evaluación.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

- Meddelande om och Förslag till skapande av en utvärderingsmekanism enligt förslaget i artikel III‐260 i det konstitutionella fördraget (2006)

スペイン語

- Comunicación y Propuesta relativas a la creación de un mecanismo de evaluación, previsto en el artículo III-260 del Tratado Constitucional (2006)

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Här inser Europeiska rå­det vikten av att utveckla en utvärderingsmekanism för övervakning av förbindelserna med tredje länder som inte samarbetar med EU i kampen mot olaglig invand­ring och anser att följande frågor är av största vikt:

スペイン語

A este respecto, el Consejo Europeo reconoce la importancia de establecer un mecanismo de evaluación para el seguimiento de las relaciones con terceros países que no cooperan con la Unión Europea en la lucha contra la inmigración ilegal, y considera que los siguientes puntos tienen una impor­tancia fundamental:

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

inkluderar en plan och/eller en tidtabell och, i tillämpliga fall, innehåller en periodisk utvärderingsmekanism som tillåter justeringar av planeringen och bedömningen av planens praktiska inverkan, och

スペイン語

incluyan una planificación y/o un calendario y, en su caso, prevean mecanismos de evaluación periódica que permitan ajustar la planificación y evaluar el impacto del plan en la práctica; y que

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Det kommer att överensstämma med Europeiska rådets begäran enligt dess slutsatser av den 1 och 2 mars 2012 att utvärderingsmekanismen bör omfattar hur de institutioner som deltar i tillämpningen av Schengenregelverket fungerar.

スペイン語

Se cumplirá la petición formulada por el Consejo Europeo en sus conclusiones de 1 y 2 de marzo de 2012, de que el mecanismo de evaluación examine el adecuado funcionamiento de las instituciones que participan en la aplicación del acervo de Schengen.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

En sådan översyn ska omfatta allt som ingår i denna förordning, inbegripet frågan om hur förfarandena för antagande av akter enligt utvärderingsmekanismen fungerat.

スペイン語

Dicha revisión abarcará todos los elementos del presente Reglamento, incluido el funcionamiento de los procedimientos de adopción de actos con arreglo al mecanismo de evaluación.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Detta kommer att öka utvärderingsmekanismens förmåga när det gäller att garantera att medlemsstaterna tillämpar Schengenreglerna på ett effektivt sätt i enlighet med grundläggande principer och normer så som Europeiska rådet begärde i dess slutsatser av den 23 och 24 juni 2011.

スペイン語

De este modo se aumenta la capacidad del mecanismo de evaluación para garantizar una aplicación eficaz de las normas de Schengen por los Estados miembros con arreglo a los principios y normas fundamentales, tal como solicitó el Consejo Europeo en sus conclusiones de 23 y 24 de junio de 2011.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

De experter som deltar i utvärderingarna ska ha lämpliga kvalifikationer för ändamålet, inklusive gedigna teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom de områden som omfattas av utvärderingsmekanismen samt goda kunskaper om principer, förfaranden och tekniker för utvärdering; de ska också kunna kommunicera effektivt på ett gemensamt språk.

スペイン語

Los expertos que participen en evaluaciones contarán con la cualificación adecuada, incluidos sólidos conocimientos teóricos y experiencia práctica en los ámbitos abarcados por el mecanismo de evaluación, así como sólidos conocimientos sobre los principios, los procedimientos y las técnicas de evaluación, y serán capaces de comunicarse eficazmente en una lengua común.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Utvärderingsmekanismens regler för metoderna för utvärderingen, anlitande av högt kvalificerade experter för genomförandet av besök på platsen samt uppföljning av utvärderingsresultaten, bör vara verkningsfulla, klara och begripliga.

スペイン語

El mecanismo de evaluación debe crear normas claras, eficientes y transparentes sobre el método aplicable en las evaluaciones, la utilización de expertos altamente cualificados en las visitas in situ y el seguimiento de las conclusiones de las evaluaciones.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Frontex bör bistå vid genomförandet av utvärderingsmekanismen, särskilt genom riskanalyser i frågor som rör de yttre gränserna.

スペイン語

Frontex debe apoyar la aplicación del mecanismo de evaluación, principalmente en el ámbito del análisis de riesgos relativo a las fronteras exteriores.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

För att utvärderingsmekanismen ska kunna bli effektivare bör dessutom enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning säkerställas.

スペイン語

Además, para que el mecanismo de evaluación sea más eficiente, deben garantizarse condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK