Google で調べる

検索ワード: luftfartsmarknaden (スウェーデン語 - フィンランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

フィンランド語

情報

スウェーデン語

10. Kopplingen mellan den inre luftfartsmarknaden och luftfartsförbindelser till tredjeländer.

フィンランド語

8. Lentoliikenteen sisämarkkinoiden ja kolmansiin maihin suuntautuvan lentoliikenteen välinen yhteys:

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

-Strängare säkerhetsnormer och en fungerande rättslig tillsyn över luftfartsmarknaden.

フィンランド語

-tiukkojen turvallisuusnormien noudattaminen ja lentoliikennemarkkinoiden lakisääteinen valvonta

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

”f) skapa lika villkor för alla aktörer på den inre luftfartsmarknaden.”

フィンランド語

cf) luoda tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille toimijoille ilmailun sisämarkkinoilla.”

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Ändå har strukturen för luftfartsmarknaden i Europa ändrats i grunden under de gångna tio åren .

フィンランド語

Lentoliikenteen markkinatilanne Euroopassa on kuitenkin muuttunut oleellisesti kuluneen kymmenen vuoden aikana.

最終更新: 2012-03-21
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Den inre luftfartsmarknaden har blivit praktisk verklighet för aktörerna i branschen och utgör en drivkraft för tillväxt.

フィンランド語

Lentoliikenteen sisämarkkinoista on tullut elinkeinoelämän todellisuus ja kasvun edistäjä.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

De nya förslagen från kommissionen tar hänsyn till utvecklingen i sektorn sedan 1989 och är en del av den nuvarande definitionen av luftfartsmarknaden.

フィンランド語

Komission uusissa ehdotuksissa otetaan huomioon alalla vuodesta 1989 tapahtunut kehitys ja lentoliikennemarkkinoiden nykyinen koostumus.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Foster uppträder här för det mesta som lufttrafikföretagens röst, och vill framför allt att luftfartsmarknaden skall kunna växa obehindrat.

フィンランド語

Esittelijä Foster esiintyy täällä useimmiten lentoyhtiöiden äänitorvena ja haluaa ennen muuta, että ilmailumarkkinat voivat kasvaa esteettä.

最終更新: 2012-03-21
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Käre kollega Barry Seal, jag tror inte att passagerarnas säkerhet på något vis har äventyrats genom avregleringen av luftfartsmarknaden .

フィンランド語

Hyvä kollega Barry Seal, en usko, että ilmailumarkkinoiden vapauttaminen vaarantaisi jotenkin matkustajien turvallisuuden.

最終更新: 2012-03-21
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Detta skulle förhindra den onaturliga uppsplittringen av den europeiska luftfartsmarknaden och säkerställa att många bilaterala avtal från och med nu skrotas.

フィンランド語

Näin estetään Euroopan ilmailumarkkinoiden luonnoton pirstoutumisen ja varmistetaan, että monet kahdenväliset sopimukset pannaan vastedes romukoppaan.

最終更新: 2012-03-21
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Uppnå fullständig anpassning till EU:s regelverk på luftfartsområdet inom ramen för ett avtal om Kroatiens deltagande i den gemensamma europeiska luftfartsmarknaden.

フィンランド語

Sen on saavutettava ilmailulainsäädännön täysi yhdenmukaisuus Euroopan unionin säännöstön kanssa Kroatian osallistumisesta Euroopan yhteisiin ilmailumarkkinoihin tehdyn sopimuksen puitteissa.

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Ett luftfartsavtal mellan EU och USA undertecknades 2007, och detta kommer att bidra till att liberalisera den transatlantiska luftfartsmarknaden, vilket kommer att vara till gagn för miljontals konsumenter.

フィンランド語

EU:n ja Rion ryhmän kokoukset ja poliittista vuoropuhelua koskeva kokous pidetään joka vuosi.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

Men ändå, först och främst krävs det en utvärdering av effekterna av nuvarande förordning , för luftfartsmarknaden är ett mycket känsligt område som samtidigt har stor ekonomisk betydelse.

フィンランド語

Nyt on kuitenkin ensin tarpeen arvioida nykyisen asetuksen vaikutuksia, sillä lentoliikennemarkkinat ovat hyvin herkkä alue ja samalla niillä on huomattava taloudellinen merkitys.

最終更新: 2012-03-21
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

(3) För att säkerställa en effektivare och enhetligare tillämpning av gemenskapens lagstiftning för den inre luftfartsmarknaden krävs en rad justeringar av nuvarande regelverk.

フィンランド語

(3) Lentoliikenteen sisämarkkinoita koskevan yhteisön lainsäädännön tehokkaamman ja yhdenmukaisemman soveltamisen varmistamiseksi nykyiseen lainsäädäntöön on tehtävä useita mukautuksia.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

I sitt meddelande av den 20 maj(6) analyserar kommissionen hur luftfartsmarknaden fungerat sedan denna marknad öppnades (7).

フィンランド語

Komissio esitti 20. toukokuuta (') antamassaan tiedonannossa yhteenvedon lentoliikennealan markkinoiden toiminnasta markkinoiden vapauttamisen jäl­ keeni2).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

4.6 CAAC avser att liberalisera den kinesiska luftfartsmarknaden i tre steg, och detta bör 2010 ha lett till att 70-80% av lufttransportnäringen öppnats.

フィンランド語

4.6 CAAC:n tarkoituksena on vapauttaa Kiinan ilmailumarkkinat kolmessa vaiheessa siten, että vuoteen 2010 mennessä on avattu 70–80 prosenttia lentoliikenteestä.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

De problem som konstaterats, dvs. att lagstiftningen tillämpas på ett inkonsekvent och ineffektivt sätt, kräver inte någon genomgripande omarbetning av de val som gjordes då det tredje paketet om den inre luftfartsmarknaden antogs.

フィンランド語

Todettuna ongelmana on lainsäädännön epäyhtenäinen ja tehoton soveltaminen. Ongelman korjaaminen ei edellytä perusteellista muutosta toimintavaihtoehtoihin, jotka lentoliikenteen sisämarkkinoiden kolmannen lainsäädäntöpaketin hyväksymisen yhteydessä valittiin.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

325 -Öppnandet av luftfartsmarknaden mellan EU och USA kommer att attrahera nya aktörer och ge underutnyttjade flygplatser nya möjligheter, men det kommer också att underlätta en konsolidering bland gemenskapens lufttrafikföretag. -

フィンランド語

325 -Kaikkien EU:n ja Yhdysvaltojen välisten markkinoillepääsyä koskevien rajoitusten purkaminen houkuttelee markkinoille uusia toimijoita ja luo mahdollisuuksia liikennöidä myös alipalvelluille lentokentille. Lisäksi se helpottaa yhteisön lentoliikenteen harjoittajien yhdistymistä. -

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

4. Dessutom gäller Warszawakonventionen endast för internationell trafik. Åtskillnaden mellan nationell och internationell trafik har avskaffats på den inre luftfartsmarknaden. Det är därför lämpligt att ha samma gräns för och art av skadeståndsansvar både vid nationell och internationell trafik.

フィンランド語

4) lisäksi Varsovan yleissopimus koskee ainoastaan kansainvälistä liikennettä; jako kotimaan ja kansainväliseen liikenteeseen on poistettu lentoliikenteen sisämarkkinoilta; siksi on tarpeen, että korvausvastuun laajuus ja luonne olisivat samanlaiset sekä kotimaan että kansainvälisessä liikenteessä,

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

En harmonisering av de metoder enligt vilka säkerhetskontrollerna utförs är därför viktig för att man inom EU ska kunna bevara den form av säkerhetsåtgärder som endast behöver utföras en gång, däribland kontrollen av vätskor, aerosoler och geler, utan att därför begränsa fördelarna för EU-medborgarna med den gemensamma luftfartsmarknaden.

フィンランド語

Sen vuoksi on tarpeen yhdenmukaistaa turvatarkastusmenettelyjä, jotta yhden turvatarkastuksen periaate voidaan säilyttää EU:n sisällä myös nesteiden, aerosolien ja geelien tarkastuksissa vaarantamatta ilmailun yhteismarkkinoista kansalaisille aiheutuvia hyötyjä.

最終更新: 2014-11-12
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スウェーデン語

122003, punkt 1.4.85 strategi som bygger på flexibilitet och enhetlighet i kombination: Den ena bygger på en inre luftfartsmarknad som omfattar alla länder med vilka gemenskapen redan bedriver ett Europaomfattande samarbete.

フィンランド語

Neuvoston poliittinen sopimus yhteiseksi kannaksi: tiedote 122003, kohta 1.4.85

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK