Google で調べる

検索ワード: flygledningstjänsten (スウェーデン語 - ブルガリア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

ブルガリア語

情報

スウェーデン語

Gemensamma företaget SESAr (flygledningstjänsten)

ブルガリア語

Съвместно предприятие SESAR (управление на въздушното движение)

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Det gemensamma företaget en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)

ブルガリア語

Съвместно предприятие за ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

最終更新: 2014-11-10
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

System för flygledning, inklusive den nya generationen av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar-systemet).

ブルガリア語

аеронавигационни системи, включително системата за управление на въздушното движение от ново поколение ("системата SESAR").

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

スウェーデン語

Relationen med APB sätter ett positivt riktmärke för bankens bidrag till den strategiska moderniseringen av spanska hamnar det europeiska trafikstyrningssystemet för järnvägen i angivna fraktkorridorer samt det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR).

ブルガリア語

Взаимоотношенията с АРВ са положителен показател за приноса на банката в стратегическата модернизация на испанските пристанища трална и Източна Европа, както и по внедряването на Европейската система за управление на железо­пътния трафик по определени коридори за товар­ни превози и изследванията за управление на въз­душното движение в единното европейско небе.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) (EUT L 64, 2.3.2007, s. 1).

ブルガリア語

Регламент (ЕО) № 219/2007 от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) (ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1).

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

system för flygledningstjänst ett system enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 [18] samt i huvudplanen för den europeiska flygledningstjänsten enligt rådets förordning (EG) nr 219/2007 [19].i)

ブルガリア語

„система за управление на въздушното движение“ означава система, както е определена в Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета [18] и в Европейския генерален план за управление на въздушното движение (УВД), определен в Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета [19];

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [2], särskilt artikel 185,med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1361/2008 av den 16 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) [3], särskilt artikel 4b,med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [4], särskilt artikel 94,med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

ブルガリア語

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности [2], и по-специално член 185 от него,като взе предвид Регламент (ЕО) № 1361/2008 на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) [3], и по-специално член 4б от него,като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности [4], и по-специално член 94 от него,като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

最終更新: 2014-11-10
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

m) huvudplan för flygledningstjänster (ATM): startpunkt för Sesar.

ブルガリア語

м) терминът "генерален план за УВД" (Генерален план за управление на въздушното движение) следва да се разбира като началната точка на SESAR;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

スウェーデン語

Europeiska gemenskapen skall ansvara för att de associerade parterna deltar till fullo i utvecklingen av en huvudplan för flygledningstjänster (ATM) inom kommissionens Sesarprogram.

ブルガリア語

Европейската общност полага усилия по посока пълното приобщаване на асоциираните страни в разработката на генерален план УВД в рамките на програмата на Комисията SESAR.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK