Google で調べる

検索ワード: produktionspriser (スウェーデン語 - ラトビア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

ラトビア語

情報

スウェーデン語

Gemenskapens produktionspriser

ラトビア語

Kopienas ražošanas cena

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 13
品質:

スウェーデン語

c) konstaterade produktionspriser i exporterande tredje länder,

ラトビア語

c) fiksētās ražotāju cenas eksportējošajās trešās valstīs;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

Medlemsstaterna skall årligen före den 1 juni till kommissionen anmäla de genomsnittliga produktionspriser per månad som noterats inom representativa produktionsområden samt den kvantitet karp som saluförts.

ラトビア語

Dalībvalstis katru gadu līdz 1. jūnijam informē Komisiju par mēneša vidējām ražošanas cenām, kas reģistrētas raksturīgajās ražošanas teritorijās, kā arī par tirgū laisto karpu daudzumu.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

Att optimera produktionskostnaderna och avkastningen på investeringar som görs som svar på miljö- och djurskyddsstandarder samt att stabilisera produktionspriserna.

ラトビア語

optimizēt ražošanas izmaksas un atdevi no ieguldījumiem, reaģējot uz vides un dzīvnieku labturības standartiem, un stabilizēt ražotāju cenas,

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Kommissionen bekräftar att i alla fallen är produktionspriserna för ett miljögodkänt kraftverk högre än både marknadspriserna och det garanterade inköpspriset.

ラトビア語

Komisija pozitīvi norāda, ka visos gadījumos ražošanas izmaksu cena elektrostacijai, kura tiesīga saņemt atbalstu, ir augstāka nekā vidējā tirgus cena un garantētā pirkuma cena.

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Produktionspriserna inom de representativa produktionsområdena skiftar under varje regleringsår.

ラトビア語

tā kā ražošanas cenas raksturīgajās ražošanas teritorijās katru tirdzniecības gadu ir atšķirīgas;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

3) minska produktionskostnaderna och stabilisera produktionspriserna,

ラトビア語

3) samazināt ražošanas izmaksas un stabilizēt ražotāju cenas;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

Marknadspriserna utvecklades trots bevarandeåtgärder och återhämtningsplaner för ett flertal arter inte i takt med produktionspriserna.

ラトビア語

Lai gan vairākām sugām tika ieviesti saglabāšanas pasākumi un atjaunošanas plāni, tirgus cenas neattīstījās līdztekus ražošanas izmaksām.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

(23) Beträffande eventuell överkompensation av förlusterna (se skälen 15 och 16) anger de italienska myndigheterna att även om beräkningsmetoden inte är lämplig anser de att de tillhandahållit tillräckliga uppgifter för att undanröja varje misstanke om överkompensation och att det är svårt att föreställa sig att förlusterna skulle ha varit för små för att berättiga till stöd, särskilt med tanke på den stora skillnaden mellan stödbeloppet och marknadspriset, och det faktum att produktionspriset motsvarar cirka hälften av marknadspriset.

ラトビア語

(23) Kas attiecas uz nepieciešamību izvairīties no paaugstinātas kompensācijas izmaksāšanas par radušos zaudējumu (skat. 15. un 16. apsvērumu), Itālijas varas iestādes paziņoja, ka neatkarīgi no aprēķina metodes neatbilstības, tās uzskata, ka ir paziņojušas skaitliskos rādītājus, kas padara neiespējamu paaugstinātu kompensāciju izmaksu. Tās arī vēlreiz atgādināja, ka, ņemot vērā esošo neatbilstību starp atbalsta kopsummu un izmantoto tirgus cenu, un faktu, ka pašizmaksa atbilst aptuveni pusei no tā dēvētās tirgus cenas, būtu grūti iedomāties, ka zaudējumi sektorā bijuši pārāk niecīgi, lai varētu piešķirt atbalstu.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

Produktionspriserna ökade i genomsnitt med 15 % för fårkött och 10,5 % för nötkött under samma period jämfört med de föregående tre åren (se bilaga I).

ラトビア語

Ražotāju cenas vidēji pieauga par 15 % attiecībā uz aitām un 10,5 % attiecībā uz liellopiem tajā pašā laikposmā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem (skatīt 1. pielikumu).

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

Omstruktureringen bör påskyndas så att åtagandet om fullständig anpassning av konsument- och produktionspriserna inom värmesektorn 2007 fullgörs.

ラトビア語

Lai izpildītu apņemšanos pilnībā izlīdzināt patēriņa un ražošanas cenas apkurei 2007. gadā, jāpaātrina nozares pārstrukturizācija.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

De styrmedel som i dag används inom ramen för ovannämnda förordningar motiverades dock i första hand med att produktionspriserna var högre i EU än i tredjeländer.

ラトビア語

Tomēr pašreizējie instrumenti, kurus piemēro saskaņā ar minētajām regulām, būtiski attaisnojās ar to, ka ES ražotāju cenas bija augstākas nekā trešās valstīs.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

Vidare bör bestämmelserna angående meddelande av produktionspriset i förordning (EG) nr 659/97 fortsätta att tillämpas fram till den 1 juli 2004, i avvaktan på att nya bestämmelser antas i en ny separat rättsakt.

ラトビア語

Turklāt noteikumus par ražotāju cenu nosūtīšanu, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 659/97, jāturpina piemērot līdz 2004. gada 1. jūlijam, kamēr ar atsevišķu tiesību aktu tiks pieņemti jauni noteikumi.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

Bestämmelserna i avtalen med de övriga medelhavsländerna som anges i förordning (EEG) nr 4088/87 om import av blommor preciserar inte vilken metod som skall användas för att bestämma gemenskapens produktionspriser och priserna på importerade varor. Det är lämpligt att säkerställa att de nya förfarandena tillämpas på all import med ursprung i de medelhavsländer som avses i förordning (EEG) nr 4088/87.

ラトビア語

tā kā ar pārējām Vidusjūras valstīm noslēgtie nolīgumi, uz ko attiecas Regula (EEK) Nr. 4088/87, saistībā ar ziedu importu nenorāda nevienu metodi Kopienas ražotāju un importa cenu noteikšanai; tā kā ir jānodrošina to, lai jaunā kārtība tiktu piemērota attiecībā uz jebkādu importu, kura izcelsme ir Vidusjūras valstīs, uz kurām attiecas Regula (EEK) Nr. 4088/87;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

Inom ramen för förhandlingarna med Marocko med syfte att sluta ett associeringsavtal, vilka bland annat ledde till ett avtal om en anpassning av de tullkvoter för blommor som infördes genom förordning (EG) nr 3057/95 (4), träffades överenskommelse om samma anpassning för förfarandet för att bestämma gemenskapens produktionspriser och fastslå priserna på importerade varor.

ラトビア語

tā kā to sarunu iznākumā, kas notika ar Maroku par Asociācijas nolīguma noslēgšanu un kas inter alia attiecībā uz tarifu kvotām ziediem radīja vienošanos par pielāgojumiem, ko ievieš ar Regulu (EK) Nr. 3057/97 [4], attiecībā uz Kopienas ražotāju cenu noteikšanas un importa cenu reģistrēšanas procedūrām tika panākta vienošanās par tādiem pašiem pielāgojumiem, kā minēts iepriekš;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

c) de verkliga produktionspriserna i de tredje länder som är exportländer,

ラトビア語

c) ražotāju cenas eksportējošajās trešās valstīs;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

iii) minska produktionskostnaderna och stabilisera produktionspriserna,

ラトビア語

iii) samazināt ražošanas izmaksas un stabilizēt ražotāju cenas;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK