Google で調べる

検索ワード: överföringsfunktionen (スウェーデン語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

英語

情報

スウェーデン語

Överföringsfunktionen är en kontinuerlig funktion med större variationer nära resonansfrekvenserna.

英語

The transfer function is a continuous function with greater variations close to the resonant frequencies.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Du kan använda denna funktion när Android-överföringsfunktionen är aktiverad.

英語

You can use this feature when the Android Beam feature is activated.

最終更新: 2012-04-19
使用頻度: 7
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Funktionen FISHER () returnerar Fisher- överföringsfunktionen för x och skapar en funktion nära en normalfördelning.

英語

The FISHER() function returns the Fisher transformation for x and creates a function close to a normal distribution.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Överföringsfunktionen för strömavtagarens mätsystem skall utan någon korrektion ha en noggrannhet som är större än 80 % upp till frekvensgränsen 10 Hz.

英語

The transfer function of the pantograph force measurement system shall have an accuracy of greater than 80 % up to a frequency limit of 10 Hz without any correction.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Funktionen FISHERINV () returnerar inversen av Fisher- överföringsfunktionen för x och skapar en funktion nära en normalfördelning.

英語

The FISHERINV() function returns the inverse of the Fisher transformation for x and creates a function close to a normal distribution.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Förhållandet mellan de anbringade och uppmätta krafterna (överföringsfunktionen för strömavtagaren och instrumenteringen) skall fastställas genom dynamisk excitering av strömavtagaren, vid strömavtagarens toppbygel inom ett frekvensområde.

英語

The ratio between the applied and the measured forces (the transfer function of the pantograph and instrumentation) shall be determined by a dynamic excitation of the pantograph, at the pantograph head for a range of frequencies.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

3.1.1 All ytterligare information om protokoll som krävs för att möjliggöra fullständig diagnos utöver standarderna i punkt 4.7.3 i bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49, inklusive all ytterligare information om maskinvaru- eller programvaruprotokoll, identifiering av parametrar, överföringsfunktioner, krav på funktionsuppehållande eller felvillkor.

英語

3.1.1.any additional protocol information system necessary to enable complete diagnostics in addition to the standards prescribed in paragraph 4.7.3 of Annex 9B to UNECE Regulation No 49, including any additional hardware or software protocol information, parameter identification, transfer functions, ‘keep alive’ requirements, or error conditions;

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

All ytterligare information om protokoll som krävs för att möjliggöra fullständig diagnos utöver standarderna i punkt 4.7.3 i bilaga 9B till FN/ECE:s föreskrifter nr 49, inklusive all ytterligare information om maskinvaru- eller programvaruprotokoll, identifiering av parametrar, överföringsfunktioner, krav på funktionsuppehållande eller felvillkor.

英語

Any additional protocol information system necessary to enable complete diagnostics in addition to the standards prescribed in Point 4.7.3 of Annex 9B to UN/ECE Regulation No 49, including any additional hardware or software protocol information, parameter identification, transfer functions, “keep alive” requirements, or error conditions.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Rationalitetsfel inbegriper felfunktioner som leder till att de uppmätta signalerna (spänning, ström, frekvens osv.) ligger inom det intervall där sensorns överföringsfunktioner är avsedda att verka.

英語

Rationality failures include malfunctions that lead to the measured signals (i.e. voltages, currents, frequencies, etc.) being inside the range where the transfer functions of the sensor is designed to operate.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

3.7. fel i en elektrisk krets: felfunktion (t.ex. ej sluten krets eller kortslutning) som leder till att den uppmätta signalen (spänning, ström, frekvens e.d.) ligger utanför det intervall där sensorns överföringsfunktioner är konstruerade att fungera.

英語

"Electrical circuit failure" means a malfunction (e.g. open circuit or short circuit) that leads to the measured signal (i.e. voltages, currents, frequencies, etc.) being outside the range where the transfer functions of the sensor is designed to operate.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

スウェーデン語

Överföringsfunktionens noggrannhet skall beräknas med följande formel:

英語

The accuracy of the transfer function shall be calculated by using the following formula:

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

För användning av mätning av dynamiskt samspel mellan strömavtagare och kontaktledningssystem skall överföringsfunktionens noggrannhet vara högre än 90 % upp till frekvensgränsen 20 Hz (enligt de allmänna kraven).

英語

For the use for measurement of dynamic interaction between pantograph and overhead contact system the accuracy of the transfer function of the measurement systems shall be greater than 90 % up to a frequency limit of 20 Hz (in accordance with the general requirements).

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Utgivning av fondaktier (issue of bonus shares) utgivning av sådana nya aktier som aktieägarna erhåller i proportion till sina innehav. Utländska emittenter (non-resident issuers) enheter som är i) belägna inom det rapporterande landets ekonomiska territorium men som varken bedriver, eller avser att bedriva, ekonomisk aktivitet eller ekonomiska transaktioner under ett år eller mer inom det rapporterande landets territorium eller ii) belägna utanför det rapporterande landets ekonomiska territorium. Uttagsautomat (automated teller machine) en elektromagnetisk automat som gör det möjligt för behöriga kortinnehavare att, normalt genom att använda maskinläsbara plastkort, göra kontantuttag från sina konton och/eller få tillgång till andra tjänster som t.ex. kontroll av saldo på konto, överföring av pengar eller insättning av pengar. En maskin där endast saldon visas betecknas inte som uttagsautomat. Följande funktioner speglas i statistiken: ”kontantuttagsfunktione” som gör det möjligt för behöriga användare att ta ut kontanter från sitt konto med hjälp av ett kort med kontantfunktion och ”överföringsfunktionen” som gör det möjligt för behöriga användare att göra betalningsöverföringar med hjälp av ett betalkort. Värdepapper med fast ränta (fixed rate issues)

英語

Users access the services at the terminal with a card that has one or more of the following functions: cash, debit, delayed debit, credit and e-money.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

”Överföringsfunktionen ska inte vara tillgänglig i driftläge (med undantag av bestämmelserna i krav 150) utom vid överföring av förarkort när inget annat kort är isatt i fordonsenheten.”

英語

‘The downloading function is not accessible in the operational mode (except as provided for in Requirement 150), and except downloading a driver card when no other card is inserted into the VU.’

最終更新: 2014-11-12
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Kalibrering är en process då en enhet bringas till något definierat tillstånd genom att justera inställningar eller någon annan fysisk metod. Exempelvis omfattar kalibreringen av en bildskärm justering av dess vitpunkt, svartnivå, ljusstyrka och gamma till fördefinierade eller standardvärden med bildskärmens knappar och genom att ändra videokortets gammafunktion... I motsats till kalibrering, är processen då en profil skapas en karakterisering av enheten som inte omfattar några ändringar eller justeringar av enheten. Istället är det en mätprocess som resulterar i en fil som innehåller en precis matematisk beskrivning av enhetens färg - och tonomfångskarakteristik. Filen är en ICC- profil. Denna karakteristik innehåller överföringsfunktionen från enhetens färgrymd till en standardiserad absolut färgrymd (den kallas en färgprofilrymd, PCS, i en ICC- profil), enhetens vitpunkt, svartpunkt, primärfärger och annan information. Bildskärmar karakteriseras (profileras) normalt i sitt kalibrerade tillstånd. Som sammanfattning, kalibrering gör ändringar av enheten för att ändra karakteristiken för dess färgreproduktion så att den överensstämmer med något fördefinierat tillstånd. Profilering eller karakterisering är en mätprocess som resulterar i en detaljerad beskrivning av karakteristiken (normalt kalibrerad) för enhetens färgreproduktion. (http: // www. nabble. com/ Re% 3A- Color- Managed- View --- How -- td12436478. html# a14160285)

英語

Calibration is a process where a device is brought into some defined state by making adjustments to its controls or some other physical means. & #160; For example, the act of calibrating a monitor involves adjusting its white point, black level, luminosity and gamma to predetermined or standard values using the monitor's controls and by altering the video card gamma ramp... In contrast to calibration, the process of creating a profile is a characterization of the device that does not involve making any changes or adjustments to the device. & #160; Rather it is a measurement process that results in a file that contains a precise mathematical description of the device's color and tonality characteristics. & #160; This file is an ICC profile. & #160; These characteristics include the transfer function from the device's color space to a standardized absolute color space (this is called a Profile Color Space, PCS, in an ICC profile), the device's white point, black point, primaries and other information. & #160; Displays are normally characterized (profiled) in their calibrated state. To summarize, calibration makes changes to the device to alter it's color reproduction characteristics to conform to some predetermined state. & #160; Profiling or characterization is a measurement process that results in a detailed description of the device's (normally calibrated) color reproduction characteristics. (http: / /www. nabble. com/ Re%3A-Color-Managed-View---How--td12436478. html#a14160285)

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK