Google で調べる

検索ワード: bakgrundshalterna (スウェーデン語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

英語

情報

スウェーデン語

De nya uppgifterna om förekomsten av PAH visar att bakgrundshalterna av PAH är lägre än vad man tidigare trott i vissa livsmedel.

英語

The new PAH occurrence data show that background levels of PAH are lower than previously thought in some food commodities.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Modellberäkningar tyder på att bakgrundshalterna i troposfären kommer att fortsätta att öka på grund av högre bakgrundshalter av kväveoxider, kolmonoxid och metan.

英語

Model calculations indicate that the increases in tropospheric background concentrations will continue, due to growth in background levels of nitrogen oxides, carbon monoxide, and methane.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Stora områden, t.ex. de industrialiserade regionerna kring vissa flodmynningar, har föroreningshalter som är markant högre än bakgrundshalterna i Nordadanten.

英語

Large areas such as the industrialised estuaries have concentrations of contaminants clearly above the North Adantic background level.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Gränsvärdena för bens(a)pyren har därför justerats så att de återspeglar de mer realistiska lägre bakgrundshalterna i färska och rökta musslor.

英語

Benzo(a)pyrene maximum levels have therefore been adapted to reflect more realistic lower background levels in fresh and smoked bivalve molluscs.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

(10) De nuvarande högsta tillåtna halterna för arsenik, bly och fluor i vissa mineralfoderråvaror avspeglar inte de nuvarande normala bakgrundshalterna.

英語

(10) The current maximum levels for arsenic, lead and fluorine in some mineral feed materials do not reflect the current normal background contamination levels.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Uppsamlingsutrustningen består av följande komponenter: Figur III.5.3.2 Konstantvolymmätare för kritiskt flöde med venturirör (CFV-CVS-system) 3.2.3.1. Ett filter (D) för utspädningsluften, som kan förvärmas vid behov. Detta filter skall bestå av aktivt kol mellan två papperslager och skall användas för att reducera och stabilisera bakgrundshalterna av kolväten i utspädningsluften.

英語

The collecting equipment consists of: 3.2.3.1. a filter (D) for the dilution air, which can be preheated if necessary : the filter must consist of activated charcoal sandwiched between layers of paper, and must be used to reduce and stabilize the hydrocarbon background emission of the dilution air;

最終更新: 2017-02-21
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Dessa värden utgör utgångsvärdena CHD, i, Pi och Ti som används vid beräkning av bakgrundshalten i inneslutningen.

英語

These are the initial readings CHC, i, Pi and Ti used in the enclosure background calculation.

最終更新: 2016-10-12
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Försegla inneslutningen och mät bakgrundshalten, temperaturen och barometertrycket.

英語

Seal the enclosure and measure the background concentration, temperature and barometric pressure.

最終更新: 2016-10-12
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

I många fall är det inte nödvändigt att undersöka föroreningskällan eftersom bakgrundshalten på många områden ligger nära eller över åtgärdsnivån.

英語

In many cases it might not be necessary to perform an investigation into the source of contamination as the background level in some areas is close to or above the action level.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Med konfirmeringsmetoder kan man även bestämma halter som är i nivå med låga bakgrundshalter.

英語

Furthermore, confirmatory methods allow the determination of levels also in the low background range.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Att bestämma halten av PCDD/F och dioxinlika PCB i livsmedelsprov som är i nivå med låga bakgrundshalter.

英語

determination of the levels of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs in food samples in the range of low background levels.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Dessa metoder kan användas för att bekräfta de resultat som fåtts med screeningmetoder och för att bestämma låga bakgrundshalter vid livsmedelskontroll.

英語

These methods can be used for confirmation of results obtained by screening methods and for determination of low background levels in food monitoring.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Med konfirmeringsmetoder kan man även bestämma halter som är i nivå med låga bakgrundshalter, vilket är viktigt för uppföljningen av tidstrender, exponeringsbedömning och för omprövningen av gränsvärden och åtgärdsgränser.

英語

Furthermore, confirmatory methods allow the determination of levels also in the low background range. That is important for the follow-up of time trends, exposure assessment and for the re-evaluation of maximum and action thresholds.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Att bestämma halten av PCDD/F och dioxinlika PCB i foderprov som är i nivå med låga bakgrundshalter.

英語

Determination of the levels of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs in feed samples in the range of low background levels.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Dessa metoder kan användas för att bekräfta de resultat som fåtts med screeningmetoder och för att bestämma låga bakgrundshalter vid foderkontroll.

英語

These methods can be used for confirmation of results obtained by screening methods and for determination of low background levels in feed monitoring.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Dessa värden utgör utgångsvärdena CHC,i, Pi och Ti som används vid beräkning av bakgrundshalten i kammaren.

英語

These are the initial readings CHC,i, Pi and Ti used in the enclosure background calculation.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

När temperaturen i kammaren stabiliseras till 308 K ± 2 K (35 °C ± 2 °C) (309 K ± 2 K [36 °C ± 2 °C]) förseglas kammaren och bakgrundshalten, temperaturen och barometertrycket mäts.

英語

When the enclosure stabilizes at 308 °K ± 2 °K (35° ± 2 °C) [309 °K ± 2 °K (36° ± 2 °C)], the enclosure is sealed and the background concentration, temperature and barometric pressure measured.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

På grund av den naturligt höga bakgrundshalten av bly i den råvara (kalciumkarbonat) som utvinns i några medlemsstater och som dessa tillsatser härrör från verkar det emellertid vara svårt att anpassa blyhalten i dessa livsmedelstillsatser till den övre gräns som JECFA har satt.

英語

However, due to the natural high background of lead contained in the raw material (calcium carbonate) extracted in some Member States, and from which those additives are derived, it appears difficult to align the level of lead contained in those food additives with the upper limit of lead set by JECFA.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Detta filter skall bestå av aktivt kol mellan två papperslager och skall användas för att reducera och stabiliseraä bakgrundshalterna av kolväten i utspädningsluften.3.2.3.2 En blandningskammare (M), där avgaserna blandas homogent med luft.3.2.3.3 En cyklonseparator (CS) för att avlägsna partiklar.3.2.3.4 Två provtagningssonder (S1 och S2) för att ta prov på såväl utspädningsluften som på den utspädda avgas/luftblandningen.3.2.3.5 Ett venturirör (SV) för att ta ut proportionella prov av de utspädda avgaserna vid provtagningssonden S2.3.2.3.6 Ett filter (F) som avlägsnar fasta partiklar från de provgaser som tas ut för analys.3.2.3.7 Pumpar (P) för att samla en del av flödet av luft och utspädda avgaser i provsäckar under provet.En flödesregleringsventil (N), för att säkerställa ett konstant gasflöde till provtagningssonden S1.

英語

Flow is continually monitored, computed and integrated over the test. If an additional critical-flow sampling venturi is used, the proportionality of the gas samples taken is ensured.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

(5) Under tiden har det påpekats att tillgången på en del nödvändiga och nyttiga foderråvaror kan komma att äventyras, eftersom halten av främmande ämnen i en del foderråvaror på grund av normala bakgrundshalter ligger på gränsen för eller överskrider den högsta tillåtna halt som fastställts i bilaga I till direktiv 2002/32/EG.

英語

(5) In the meantime, it has been pointed out that the supply of some essential and valuable feed materials could be endangered because the level of an undesirable substance in some feed materials due to normal background contamination is close to or exceeds the maximum level laid down in the Annex I to Directive 2002/32/EC.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK