Google で調べる

検索ワード: faderskapet (スウェーデン語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

英語

情報

スウェーデン語

ovisshet om faderskapet till ett barn

英語

confusion of children

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 5
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

underhållstalan när faderskapet inte är fastställt

英語

N/A UK

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 3
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Vi skall återlämna faderskapet till er .

英語

We shall restore your name as author of this amendment.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 2
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Cefat Eyiip bekräftade då faderskapet till parets fyra barn som fötts utanför äktenskapet.

英語

On 23 September 1983, Mrs Eyüp, who was born in 1963, married at Lauterach (Austria) a

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Moderskapsersättning det uppges att barnafadern är ledig för födelsen av sitt barn samt födelseattesten som intygar faderskapet.

英語

These documents may be delivered to any VSAA office, either by the father himself or by an authorised person upon presentation of an identity card.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

De kräver att domstolarna i det land där den underhållsskyldige har sin hemvist eller vanliga vistelseort inleder ett förfarande om fastställande av underhållsskyldigheten eller om fastställande av faderskapet till det barn som begär underhåll, vilket vissa anmodade länder vägrar.

英語

In international relations, as has been seen, certain States which do not acknowledge the jurisdiction of the courts for the creditor’s domicile or habitual residence ask the State of the debtor’s domicile or habitual residence to commence proceedings to determine the maintenance claim or the paternity of the creditor, being a minor, and certain requested States refuse to do this.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

D = barn utom äktenskapet (om blanketten ifylls för en manlig arbetstagare behöver utomäktenskapligt barn bara anges om faderskapet eller arbetstagarens underhållsskyldighet har fått officiellt erkännande).

英語

D = natural child (if the form is completed for a male worker, the natural children must be mentioned only if the paternity or the worker’s obligation to maintain them has been officially recognised).

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

För att avgöra huruvida en sådan undersökning av de ärftliga egenskaperna som en läkare genomför för att undersöka faderskapet omfattas av begreppet "sjukvårdande behandling" i den mening som avses i artikel 13 Al c i sjätte

英語

In that regard, apart from the Italian version, all the versions of Article 13A(l)(c) of the Sixth

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

スウェーデン語

Effektiva preventivmedel ska användas under behandling med Potactasol för att undvika graviditet eller faderskap.

英語

Effective contraception methods should be used to avoid becoming pregnant or fathering a child while on treatment with Potactasol.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Effektiva preventivmedel ska användas under behandling för att unvika graviditet/faderskap.

英語

Effective contraception methods should be used to avoid becoming pregnant/fathering a child while on treatment.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Effekten av behandling med 6-merkaptopurin på fertiliteten hos människa är okänd, men det finns rapporter om lyckat faderskap/moderskap efter behandling under barndom eller ungdom.

英語

The effect of 6–mercaptopurine therapy on human fertility is unknown but there are reports of successful fatherhood/motherhood after receiving treatment during childhood or adolescence.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Mot bakgrund av artikel 141.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är det av vikt att skydda både manliga och kvinnliga arbetstagare, när de utövar sina rättigheter i samband med faderskap, moderskap eller förening av arbets- och familjeliv.

英語

(10) in the light of Article 141(3) of the Treaty establishing the European Community, it is important to protect both male and female workers exercising rights relating to paternity, maternity or to the reconciling of working and family life.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Flera andra tidigare ordförandeskap har hållit konferenser som rör "faderskap" och "män och omsorg".

英語

Several other previous Presidencies have held conferences dealing with 'fatherhood' and 'men and caring'.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

スウェーデン語

Vidare enades rådet om en allmän riktlinje vid mötet den 23 december 2002 om kapitel I (Sjukdom, moderskap och faderskap), kapitel 2 (Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar) och kapitel 3 (Dödsfallsersättningar) i avdelning III.

英語

Moreover, the Council reached agreement on a general approach at its meeting on 2-3 December 2002 on chapter 1 (sickness, maternity and paternity), chapter 2 (accidents at work and occupational diseases) and chapter 3 (death grants) of Title III.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Bestämmelserna i avdelning III – Kapitel 1: Sjukdom, moderskap och faderskap

英語

Provisions relating to Title III – Chapter 1: Sickness, maternity and paternity

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

För att skapa debatt och framhäva betydelsen av ett aktivt faderskap har man använt sig av en mediekampanj, ”Men are taking the lead”.

英語

To highlight the importance of active fatherhood, a media campaign “Men are taking the lead” has been used to kick-started a debate.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Bestämmelserna i de tre instrumenten förefaller föga lämpliga för handläggning av framställningar om till exempel uppgifter om den underhållsskyldiges egendom, men däremot för framställningar om expertutredningar för fastställande av faderskap.

英語

The use of the schemes provided for there is somewhat mismatched with requests for information on debtors’ assets, for instance, but better matched to requests for expert opinions on paternity issues.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Angående fastställande av faderskap till barn påpekade flera delegationer vid särskilda utskottets sammanträde i Haag i maj 2003 att ett sådant förfarande är komplicerat och dyrt, eftersom det kräver expertutredningar.

英語

On the paternity issue, several delegations at the Special Commission in The Hague in May 2003 argued that such a procedure was complex and costly, since it demanded expert assessment measures, and could not therefore be commenced by a central authority on behalf of a creditor residing abroad.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Bör centralmyndigheterna anförtros uppgiften att låta utföra andra utredningar, till exempel för fastställelse av faderskap?

英語

Should the central authorities be entrusted with the preparation of expert opinions, to enable a court hearing a maintenance claim in respect of a minor to rule on the paternity issue?

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Kommissionen kan i sak godta båda ändringsförslagen som är nära förbundna på grund av att faderskaps- och adoptionsledighet behandlas gemensamt i artikel 16.

英語

The Commission can accept in spirit both amendments that are closely interrelated due to the fact that paternity and adoption leave are jointly dealt with in Article 16.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK