Google で調べる

検索ワード: farmakokinetikstudierna (スウェーデン語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

英語

情報

スウェーデン語

Approximativt linjär kinetik observerades vid steady state hos försökspersonerna i farmakokinetikstudierna.

英語

Approximately linear pharmacokinetics is observed at steady state in the population pharmacokinetic studies.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 3
品質:

スウェーデン語

Den var primärt designad som en farmakokinetikstudie (se avsnitt 5.2).

英語

It was primarily designed as a pharmacokinetic study (see section 5.2).

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

I en separat farmakokinetikstudie var den farmakokinetiska plasmaprofilen hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion, jämförbar med den som observerades hos patienter med normal leverfunktion.

英語

In a separate pharmacokinetic study, plasma pharmacokinetic profiles in patients with mild to moderate hepatic impairment were similar to those observed in patients with normal hepatic function.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 4
品質:

スウェーデン語

Några farmakokinetikstudier har dock inte utförts med den rekommenderade doseringen.

英語

However, some PK interaction studies were not performed with this recommended dosage.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetikstudier inkluderar acenokumarol, atenolol, celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-mononitrat, ramipril och hydroklortiazid.

英語

Compounds that have been investigated in clinical pharmacokinetic studies include acenocoumarol, atenolol, celecoxib, pioglitazone, allopurinol, isosorbide-5-mononitrate, ramipril and hydrochlorothiazide.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 3
品質:

スウェーデン語

Begränsad säkerhetsdata finns tillgänglig från en farmakokinetikstudie vid behandling med aliskiren hos 39 hypertensiva barn från 6 år upp till 18 år (se avsnitt 4.8 och 5.2).

英語

Limited safety data are available from a pharmacokinetic study of aliskiren treatment in 39 hypertensive children aged 6 to less than 18 years (see sections 4.8 and 5.2).

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Lopinavir/ritonavir (Kaletra): i en öppen farmakokinetikstudie, på icke fastande personer, minskade AUC, Cmax och Cmin för lopinavir med 38%, 28% respektive 52% när amprenavir (750 mg två gånger dagligen) gavs i kombination med Kaletra (400 mg lopinavir + 100 mg ritonavir två gånger dagligen).

英語

Lopinavir / ritonavir (Kaletra): in an open-label, non-fasting pharmacokinetic study, the AUC, Cmax and Cmin of lopinavir were decreased by 38%, 28% and 52% respectively when amprenavir (750 mg twice daily) was given in combination with Kaletra (400 mg lopinavir + 100 mg ritonavir twice daily).

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 5
品質:

スウェーデン語

Erytromycin: ingen farmakokinetikstudie har utförts med Agenerase i kombination med erytromycin, men det bedöms att plasmanivåerna för båda läkemedlen kan öka om de ges samtidigt.

英語

Erythromycin: no pharmacokinetic study has been performed with Agenerase in combination with erythromycin, however, plasma levels of both medicinal products may be increased when co-administered.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 3
品質:

スウェーデン語

I en farmakokinetikstudie hos friska, frivilliga gav 5 mg ZYPREXA pulver till injektionsvätska, lösning en maximal plasmakoncentration (Cmax) ca 5 gånger högre än för samma dos olanzapin givet oralt.

英語

In a pharmacokinetic study in healthy volunteers, a dose of 5 mg of ZYPREXA powder for solution for injection produced a maximum plasma concentration (Cmax) approximately 5 times higher than that seen with the same dose of olanzapine administered orally.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 3
品質:

スウェーデン語

I en farmakokinetikstudie av patienter med typ 2-diabetes, resulterade administrering av exenatid (10 µg) i en medelvärdesökning av exenatid AUC med 36 % hos 15 patienter i åldern 75-85 år jämfört med 15 patienter i åldern 45-65 år troligen orsakad av nedsatt njurfunktion i den övre åldergruppen (se avsnitt 4.2).

英語

In a pharmacokinetic study in patients with type 2 diabetes, administration of exenatide (10 mcg) resulted in a mean increase of exenatide AUC by 36% in 15 elderly subjects aged 75 to 85 years compared to 15 subjects aged 45 to 65 years likely related to reduced renal function in the older age group (see section 4.2).

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

I en farmakokinetikstudie var steady state-exponeringen hos långsamma metaboliserare 164 % och 99 % högre under behandling med 7,5 mg respektive 15 mg en gång dagligen.

英語

In one pharmacokinetic study the steady-state exposure in poor metabolisers was 164% and 99% higher during treatment with 7.5 mg and 15 mg once daily, respectively.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

I en farmakokinetikstudie, som gjordes på 24 friska försökspersoner under 24 timmar, var medelvärdet (+/- sd) för den terminala halveringstiden 4,8 (+/- 1,8) timmar.

英語

In a pharmacokinetic study performed in 24 healthy volunteers for 24 hours, the mean estimate ( sd) for the terminal half-life of elimination was 4.8 ( 1.8) hours.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetikstudier av aliskiren inkluderar acenokumarol, atenolol, celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-mononitrat och hydroklortiazid.

英語

Compounds that have been investigated in aliskiren clinical pharmacokinetic studies include acenocoumarol, atenolol, celecoxib, pioglitazone, allopurinol, isosorbide-5-mononitrate and hydrochlorothiazide.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetikstudier inkluderar acenokumarol, atenolol, celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-mononitrat och hydroklortiazid.

英語

Compounds that have been investigated in clinical pharmacokinetic studies include acenocoumarol, atenolol, celecoxib, pioglitazone, allopurinol, isosorbide-5-mononitrate and hydrochlorothiazide.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Farmakokinetikstudier för CE/bazedoxifen utfördes i friska postmenopausala kvinnor som var naturligt postmenopausala eller hade genomgått bilateral ooforektomi.

英語

Pharmacokinetic studies for CE/bazedoxifene were conducted in healthy postmenopausal women who were naturally postmenopausal or who had undergone bilateral oophorectomy.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetikstudier av aliskiren inkluderar acenokumarol, atenolol, celecoxib, fenofibrat, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-mononitrat, digoxin, metformin, amlodipin, atorvastatin, cimetidin och hydroklortiazid.

英語

Compounds that have been investigated in aliskiren clinical pharmacokinetic studies include acenocoumarol, atenolol, celecoxib, fenofibrate, pioglitazone, allopurinol, isosorbide-5-mononitrate, digoxin, metformin, amlodipine, atorvastatin, cimetidine and hydrochlorothiazide.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Inga farmakokinetikstudier har utförts på barn eller äldre.

英語

Pharmacokinetic studies have not been conducted in paediatric or older subjects.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Farmakokinetikstudier av multipla doser har inte visat belägg för att mavacoxib ger upphov till autoinhibering eller autoinduktiva förändringar i clearance, och dess farmakokinetik är linjär efter perorala doser om 2-50 mg/kg.

英語

Multiple-dose pharmacokinetic studies provided no evidence that mavacoxib produces autoinhibition or autoinductive changes in its clearance, and it exhibits linear pharmacokinetics with oral doses ranging from 2 to 50 mg/kg.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 3
品質:

スウェーデン語

Brivaracetam har utvärderats för dessa patienter i en icke-blindad korttids farmakokinetikstudie samt en pågående icke- blindad uppföljningsstudie på 152 patienter från 1 månad till 16 års ålder (se avsnitt 5.2).

英語

Brivaracetam was evaluated in these patients in short term open label pharmacokinetic study and an ongoing open-label extension study, in 152 subjects from 1 month to 16 years of age (see section 5.2).

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 2
品質:

スウェーデン語

Metadon: I en farmakokinetikstudie där metadon gavs tillsammans med abakavir i dosen 600 mg två gånger dagligen, visades en 35%-ig minskning av abakavir Cmax samt en timmes fördröjning av tmax men AUC var oförändrat.

英語

Methadone: in a pharmacokinetic study, co-administration of 600 mg abacavir twice daily with methadone showed a 35% reduction in abacavir Cmax and a one hour delay in tmax but the AUC was unchanged.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK