Google で調べる

検索ワード: insatsresurser (スウェーデン語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

英語

情報

スウェーデン語

Inventering på förhand av insatsresurser.

英語

Pre-identification of intervention resources.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

I detta informationssystem finns en EU-hemsida och på de nationella hemsidorna information om tillgängliga insatsresurser på nationell nivå.

英語

The Community information system includes a Community homepage and, on the national homepages, information on intervention methods available at the national level.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Med hjälp av denna mekanism kommer man att kunna mobilisera insatsresurser och ge omedelbart bistånd med erforderliga medel för att hjälpa ett olycksdrabbat land.

英語

Through this mechanism it will be possible to mobilise and provide prompt support with necessary operational resources to assist a country in need of help.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Brister i insatsresurser bör kartläggas och man bör undersöka hur de kan fyllas, även genom att inrätta reservresurser för insatser inom ramen för det europeiska civilskyddet.

英語

Gaps in response resources should be identified and options for filling them assessed, including developing reserve resources available for European civil protection operations.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Instrumentet kommer att synliggöra Europas solidaritet gentemot de länder som drabbas av större olyckor genom att det mobiliserar medlemsstaternas insatsresurser och på så sätt underlättar tillhandahållandet av hjälp.

英語

The Instrument will ensure the visible expression of European solidarity towards countries affected by major emergencies by facilitating the provision of assistance through mobilisation of Member States' intervention assets.

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

För att kommissionen skall kunna skaffa sig förmåga att snabbt och effektivt hantera hotande och redan pågående kriser krävs bland annat en vittomfattande anpassning av befintliga insatsresurser.

英語

The Commission’s capability to deal promptly and efficiently with threatened and actual crises will involve wide-ranging adaptation of existing instruments.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Instrumentet kommer att synliggöra gemenskapens solidaritet gentemot de länder som drabbas av allvarliga olyckshändelser genom att mobilisera medlemsstaternas insatsresurser och på så sätt underlätta tillhandahållandet av ömsesidigt bistånd.

英語

This Instrument will ensure the visible expression of Community solidarity towards countries affected by major emergencies by facilitating the provision of mutual assistance through mobilisation of Member States intervention assets.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Rådet diskuterade också vilken nivå av engagemang som krävs av medlemsstaterna och de eventuella finansiella incitamenten från EU:s budget till den föreslagna frivilliga poolen med medlemsstaternas insatsresurser.

英語

The Council also discussed the necessary level of commitment by member states and the possible financial incentives from the EU budget for the proposed voluntary pool of member states' response assets.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Vi måste emellertid inse att det behövs särskilda investeringar inom försvarsindustrin för att kunna förse militären med fartyg och andra insatsresurser som är mycket mer effektiva än de som den europeiska marinen för närvarande använder.

英語

However, we must recognise that specific investment is required in the defence industry in order to be able to supply the military with ships and other intervention resources which are much more effective than those which the European navy currently deploys.

最終更新: 2012-02-29
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

I den läggs åter tonvikten på i hög grad interoperabla insatsstyrkor som kan sättas in snabbt och operera under långa perioder genom rotation av styrkor och tillhandahållande av de insatsresurser, det stöd och den logistik som krävs.

英語

It puts renewed emphasis on rapidly deployable, highly interoperable armed forces that can be sustained as necessary over long periods on operations through rotation of forces and provision of the requisite enabling, support and logistic elements.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

En sådan möjlighet skulle hjälpa medlemsstater, vars egna insatsresurser inte räcker till vid omfattande olyckor, att köpa in bistånd utifrån för att så fort som möjligt få en olycka under kontroll.

英語

Such a facility should help Member States whose national response capacities are overwhelmed by the scale of a disaster to buy in assistance from outside in order to bring the disaster under control as soon as possible.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Å andra sidan är det troligt att tillhandahållandet av reglerade insatsresurser på EoI-basis leder till högre kostnader för efterlevnaden än andra former av icke-diskrimineringsskyldigheter.

英語

On the other hand, providing regulated wholesale inputs on an EoI basis is likely to trigger higher compliance costs than other forms of non-discrimination obligations.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Men den nya modellen kommer man att inom hela Europa kunna göra bättre insatser vid allvarliga olyckshändelser, detta tack vare en bättre samordning av insatsresurser och utökad kapacitet inom områdena samband, kommunikation och utbildning.

英語

The new scheme will improve interventions in case of disasters throughout Europe by a better coordination of means and the strengthening of communication and training capacities.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

De nationella regleringsmyndigheterna kan i synnerhet ta ställning till om tillhandahållandet av insatsresurser i grossistledet via nya system på grundval av EoI sannolikt skulle skapa tillräckligt stora nettofördelar och därmed vara proportionellt med hänsyn till de jämförelsevis lägre marginalkostnaderna för att se till att nybyggda system uppfyller kravet på EoI.

英語

In particular, national regulatory authorities might consider that the provision of wholesale inputs over new systems on an EoI basis is more likely to create sufficient net benefits, and thus be proportionate, given the comparatively lower incremental compliance costs to ensure that newly built systems are EoI-compliant.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Gemenskapen spelar redan, genom kommissionens försorg, en framträdande utrikespolitisk roll, där en mängd olika slags insatsresurser används för skiftande ändamål och är inriktade på olika slags regioner.

英語

The Community, through the Commission, is already playing a conspicuous external political role through a wide range of instruments of diverse purpose and aimed at various regions.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Byråns insatsresurser i fråga om oljeföroreningar och dess sakkunskap på området föroreningar med farliga och skadliga ämnen bör, på begäran av en berörd stat, användas för att täcka insatsbehovet med avseende på föroreningar som härrör från sådan verksamhet.

英語

The Agency’s response capabilities for oil pollution and its expertise in the field of pollution by hazardous and noxious substances should be used to cover response to pollution originating from such activities, at the request of an affected State.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Varje medlemsstat är ansvarig för att se till att den är tillräckligt utrustad för att hantera förutsägbara eller återkommande risker, men det kan vara möjligt att säkra ekonomiska vinster genom att slå samman och dela på extra beredskapskapacitet, och på så sätt komplettera varje medlemsstats insatsresurser.

英語

Whilst each Member State is responsible for ensuring that it is sufficiently equipped to respond to predictable or recurrent risks, it may be possible to secure economic gains by pooling and sharing additional reserve capacities, complementing each Member State's basic response assets.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

Europaparlamentet förstår av byrån att den har infört ett antal riktlinjer och förfaranden för förvaltningen av sina insatsresurser för havsföroreningar. Byrån bekräftar att riktlinjerna och förfarandena konsekvent har konsoliderats i ett kompendium som innehåller ett kapitel om förfarandet för offentlig auktion och ett detaljerat förfarande för beräkning av det relevanta bokförda värdet efter avskrivningar.

英語

Acknowledges from the Agency that it has established a number of guidelines and procedures with regard to managing its marine pollution response assets, acknowledges that they have been consolidated in a consistent manner in a compendium, and that compendium includes a chapter on the public sale procedure and a detailed procedure for the establishment of the relevant depreciated book value;

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

På liknande sätt skulle man kunna överväga att utveckla kompletterande EU-finansierade resurser för insatsresurser med högt värde, i de fall där gemensamt bruk av resurser och arrangemang med bördefördelning kan resultera i effektivitetsvinster och där de nationella resurserna oftast visar sig vara otillräckliga.

英語

Similarly, the development of complementary EU-funded assets could be considered for specialised high value response assets where common resources and burden-sharing arrangements may result in efficiency gains and where national resources typically prove to be insufficient.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

スウェーデン語

(b) de framsteg som gjorts för att höja beredskapen inför katastrofer, mätt i mängd av insatsresurser som finns tillgänglig för katastrofinsatser inom ramen för mekanismen och samverkansförmågan mellan dessa resurser, och

英語

(b) progress in increasing the level of readiness for disasters measured by the number of response capacities available for emergency interventions under the Mechanism and the degree of their interoperability;

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK