Google で調べる

検索ワード: nahliadanie (スロバキア語 - ドイツ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スロバキア語

ドイツ語

情報

スロバキア語

Nahliadanie do dokumentov

ドイツ語

Akteneinsicht

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Nahliadanie do registrov

ドイツ語

Einsichtnahme in die Register

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Nahliadanie do registrov pre verejnosť

ドイツ語

Einsichtnahme in die Register

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Nahliadanie do spisov a vypoÏúvanie svedkov

ドイツ語

Akteneinsicht und Anhörung von Zeugen

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Nahliadanie do Úradného vestníka Európskej únie

ドイツ語

Einsehen des Amtsblattes der Europäischen Union

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Nahliadanie do spisov a vypočúvanie svedkov

ドイツ語

Akteneinsicht und Anhörung von Zeugen

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Uchovávanie dokumentov, nahliadanie do nich a kontrola pestovaných odrôd

ドイツ語

Aufbewahrung von Unterlagen, Einsichtnahme in Unterlagen und in den Anbau einer Sorte

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Nahliadanie do spisov súdmi alebo prokuratúrami členských štátov alebo ich prostredníctvom

ドイツ語

Akteneinsicht durch Gerichte und Staatsanwaltschaften der Mitgliedstaaten oder durch deren Vermittlung

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Tento zoznam podmienok je vyčerpávajúci a nedovoľuje systematické nahliadanie do SIS II pred vydaním dokladu o pobyte.

ドイツ語

Die erschöpfende Liste sieht eine routinemäßige Abfrage des SIS vor Erteilung des Aufenthaltstitels nicht vor.

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Ak je register určený na nahliadanie pre osoby s oprávneným záujmom, prenos sa uskutoční iba na žiadosť týchto osôb alebo vtedy, keď majú byť príjemcami.

ドイツ語

Wenn das Register der Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die Übermittlung nur auf Antrag dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten der Übermittlung sind.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

1. Nahliadanie do spisov podľa článku 91 ods. 1 základného nariadenia sa vykonáva na duplikátnych kópiách zväzkov vydaných úradom výlučne na tento účel.

ドイツ語

(1) Die Einsicht in die Akten nach Artikel 91 Absatz 1 der Grundverordnung wird in die Aktenzweitschrift gewährt, die das Amt ausschließlich für diesen Zweck ausstellt.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

b) dokumenty spoločného záujmu umožňujúce monitorovanie účtov a získavanie informácií a nahliadanie do dokumentov, ktoré platobná agentúra musí sprístupniť Komisii;

ドイツ語

b) die Unterlagen von beiderseitigem Interesse, die die Überwachung der Konten und die Konsultation der Informationen und Unterlagen ermöglichen, welche die Zahlstelle für die Kommission bereithalten muss;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Takéto nahliadanie sa uskutočňuje v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom hostiteľského členského štátu v oblasti ochrany údajov.

ドイツ語

Diese Abfrage erfolgt im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen des Unionsrechts und des nationalen Rechts des Einsatzmitgliedstaats.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Členské štáty zabezpečia, aby sa uchovávali záznamy prinajmenšom o týchto operáciách spracúvania: zhromažďovanie, zmena, nahliadanie, sprístupňovanie, kombinovanie alebo výmaz.

ドイツ語

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens über folgende Verarbeitungsvorgänge Buch geführt wird: Erhebung, Veränderung, Abfrage, Weitergabe, Kombination oder Löschung.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Na účely odseku 4 spoločné podmienky týkajúce sa formátu vymieňaných údajov, ako aj technických postupov na automatické nahliadanie do elektronických registrov ostatných členských štátov určí Komisia podľa konzultačného postupu uvedeného v článku 25 ods. 2.

ドイツ語

Für die Zwecke von Absatz 4 werden die gemeinsamen Modalitäten hinsichtlich des Formats der ausgetauschten Daten und der technischen Verfahren zur automatisierten Abfrage der elektronischen Register der anderen Mitgliedstaaten von der Kommission nach dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia spoločné postupy a špecifikácie potrebné pre vzájomné prepojenie uvedené v odseku 2 vrátane formátu vymieňaných údajov, technických postupov na elektronické nahliadanie do vnútroštátnych elektronických registrov, postupov týkajúcich sa prístupov a bezpečnostných mechanizmov.

ドイツ語

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der gemeinsamen Verfahren und Spezifikationen, die für die in Absatz 2 genannte Vernetzung notwendig sind, einschließlich des Datenaustauschformats, der technischen Verfahren für die elektronische Abfrage der nationalen elektronischen Register, der Zugangsverfahren und Sicherheitsvorkehrungen.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

3. Úrad uvedie v čase zasielania zväzkov súdom alebo prokuratúram členských štátov obmedzenia, ktorým podlieha nahliadanie do dokumentov, týkajúcich sa žiadostí o právnu ochranu rastlinných odrôd spoločenstva alebo ich poskytnutia podľa článku 88 základného nariadenia.

ドイツ語

(3) Das Amt weist die Gerichte und Staatsanwaltschaften der Mitgliedstaaten bei der Übermittlung der Akten auf die Beschränkungen hin, die nach Artikel 88 der Grundverordnung für die Einsicht in die Unterlagen über ein beantragtes oder erteiltes Sortenschutzrecht gelten.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

Na účely tohto nariadenia môže hostiteľský členský štát oprávniť členov tímov k nahliadaniu do jeho vnútroštátnych i európskych databáz, ak je takéto nahliadanie potrebné na účely hraničných kontrol, hraničného dozoru a návratu.

ドイツ語

Für die Zwecke dieser Verordnung ermächtigt der Einsatzmitgliedstaat die Teammitglieder, seine nationalen und europäischen Datenbanken abzufragen, wenn dies für Grenzübertrittskontrollen, Grenzüberwachung und Rückführung erforderlich ist.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

(86) Mali by byť prijaté ustanovenia o možnosti prenosov za určitých okolností, ak dotknutá osoba dala súhlas, ak je prenos potrebný v súvislosti so zmluvným alebo právnym nárokom, ak si to vyžadujú dôležité dôvody verejného záujmu stanoveného Úniou alebo členským štátom alebo ak je prenos realizovaný z registra vytvoreného na základe zákona alebo určeného na nahliadanie zo strany verejnosti alebo osôb s oprávneným záujmom.

ドイツ語

(86) Datenübermittlungen sollten unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, nämlich wenn die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat, wenn die Übermittlung im Rahmen eines Vertrags oder Gerichtsverfahrens oder zur Wahrung eines im Unionsrecht oder im Recht eines Mitgliedstaates festgelegten wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich ist oder wenn die Übermittlung aus einem gesetzlich vorgesehenen Register erfolgt, das von der Öffentlichkeit oder Personen mit berechtigtem Interesse eingesehen werden kann.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

prenos sa uskutočňuje z registra, ktorý je podľa práva Únie alebo členského štátu určený na poskytovanie informácií verejnosti a ktorý je otvorený na nahliadanie verejnosti alebo akejkoľvek osobe, ktorá môže preukázať oprávnený záujem, pokiaľ podmienky stanovené právnymi predpismi Únie alebo právnymi predpismi členského štátu na nahliadanie sú v tomto konkrétnom prípade splnené, alebo

ドイツ語

die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das gemäß dem Unionsrecht oder dem mitgliedstaatlichen Recht zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, soweit die im Unionsrecht oder im mitgliedstaatlichen Recht festgelegten Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben sind, oder

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK