Google で調べる

検索ワード: potencionálny (スロバキア語 - ドイツ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スロバキア語

ドイツ語

情報

スロバキア語

Potencionálny účinok na reprodukčné a vývojové funkcie nebol dostatočne charakterizovaný.

ドイツ語

Die möglichen Wirkungen auf die Fortpflanzungs- und Entwicklungsfunktionen sind bislang nicht umfassend beschrieben worden.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

Okrem toho rastúci počet dôchodcov v Európe by sa mal vnímať ako potencionálny zdroj pedagógov a školiteľov pre vzdelávanie dospelých.

ドイツ語

Die immer größere Zahl an Rentnern in Europa sollte somit auch als Ressource betrachtet werden, aus der Dozenten und Ausbilder für die Erwachsenenbildung rekrutiert werden können.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

zaviesť posudzovanie životného cyklu do politiky týkajúcej sa odpadu takým spôsobom, aby bol zohľadnený jej potencionálny prínos k zníženiu vplyvu využívania zdrojov na životné prostredie,

ドイツ語

den Begriff des Lebenszyklus in die Abfallpolitik einzuführen, um seinem potenziellen Beitrag zur Verringerung der Umweltwirkungen der Ressourcennutzung Rechnung zu tragen,

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

zaviesť posudzovanie životného cyklu do politiky týkajúcej sa odpadu takým spôsobom, aby bol zohľadnený jej potencionálny prínos k zníženiu vplyvu využívania zdrojov na životné prostredie,

ドイツ語

den Begriff des Lebenszyklus in die Abfallpolitik einzuführen, um seinem potenziellen Beitrag zur Verringerung der Umweltwirkungen der Ressourcennutzung Rechnung zu tragen,

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

Preto, hoci sa preukázalo, že systémová hladina dexametazónu je nízka, počas gravidity sa lokálna vnútroočná liečba OZURDEXOM neodporúča, iba ak potencionálny prínos presahuje potencionálne riziko pre plod.

ドイツ語

Obwohl nach der lokalen, intraokulären Behandlung nur eine sehr geringe systemische Belastung mit Dexamethason zu erwarten ist, wird daher die Anwendung von OZURDEX während der Schwangerschaft nicht empfohlen, es sei denn, der mögliche Nutzen rechtfertigt das potentielle Risiko für den Fötus.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

EHSV je toho názoru, že by malo byť umožnené prevedenie na alternatívnu činnosť bez ohľadu na potencionálny zisk, nakoľko aj samotná Komisia podporuje prevedení na určité ziskové činnosti, napríklad na turistický rybolov.

ドイツ語

Nach Ansicht des Ausschusses sollte die Umwidmung zu anderen Zwecken als der Fischerei erfolgen, unabhängig davon, ob sie einem Erwerbszweck dienen oder nicht, fördert doch die Kommission selbst bestimmte erwerbsorientierte Umwidmungen (Fischerei-Tourismus).

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

Voľný pohyb služieb v Európskej únii a mimo jej hraníc je právom považovaný za potencionálny nástroj pre zlepšenie hospodárstva a zamestnanosti.

ドイツ語

Der freie Dienstleistungsverkehr sowohl innerhalb der EU als auch über die Außengrenzen hinweg wird zu Recht als eines der möglichen Instrumente zur Konjunkturbelebung und Beschäftigungsförderung angesehen.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

Je potrebné stanoviť, či pomoc pre uvedené hospodárske činnosti má potencionálny vplyv na obchod medzi členskými štátmi vzhľadom na jeho údajný štátny charakter, a teda vnútroštátny charakter talianskeho trhu vydavateľských výrobkov v talianskom jazyku.

ドイツ語

Es stellt sich folglich die Frage, ob sich die Beihilfen für die genannte Tätigkeit angesichts der vermuteten nationalen und damit internen Natur des italienischen Marktes für Verlagserzeugnisse in italienischer Sprache tatsächlich oder potenziell auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirkt.

最終更新: 2014-11-05
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

Potencionálny nedostatok kvalifikovaných námorníkov môže mať totiž vážne dôsledky najmä v oblasti infraštruktúry námornej bezpečnosti. V konečnom dôsledku existuje riziko oslabenia niektorých klastrov, alebo ich premiestnenia do oblastí s kvalifikovanejšou pracovnou silou.

ドイツ語

• Gleiche Ausgangsbedingungen für alle – klare Verhältnisse für Investoren, Betreiber und Nutzer: Rolle der Hafenbehörden, staatliche Finanzierung, Hafenkonzessionen, technisch-nautische Dienste (Lotsen, Schleppen usw.), Ladungsumschlag, Hafengebühren, Wettbewerb mit Drittländern.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

Ich potencionálny prínos k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Mexika je veľmi významný, a to nielen z pohľadu zabezpečenia základných potrieb obyvateľstva, ale aj z toho dôvodu, že sú dodávateľmi prvotných surovín a komponentov pre veľké podniky, ako aj priamymi alebo nepriamymi vývozcami.

ドイツ語

Ihr potenzieller Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Mexikos ist enorm, nicht nur unter dem Gesichtspunkt, dass sie die Grund­bedürfnisse der Bevölkerung befriedigen, sondern auch weil sie Großunternehmen mit Roh­stoffen und Bauteilen beliefern und direkte und indirekte Ausfuhren tätigen.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

EHSV sa na základe tejto analýzy domnieva, že odporúčania týkajúce sa kľúčových zručností môžu predstavovať spoločné a všeobecné orientačné body pre rôzne vzdelávacie programy a vytvárať potencionálny riadiaci princíp s cieľom harmonickejšieho fungovania rôznych vzdelávacích podsystémov.

ドイツ語

Aufgrund dieser Er­kenntnisse ist der Ausschuss der Ansicht, dass die Empfehlungen zu Schlüsselkompetenzen als gemeinsame, allgemeine Orientierungspunkte für die verschiedenen Bildungsprogramme und eine mögliche Richtschnur für ein harmonischeres Funktio­nieren der einzelnen Unter­systeme des Bildungswesens dienen können.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

EHSV sa na základe tejto analýzy domnieva, že odporúčania týkajúce sa kľúčových zručností môžu predstavovať spoločné a všeobecné orientačné body pre rôzne vzdelávacie programy a vytvárať potencionálny riadiaci princíp s cieľom harmonickejšieho fungovania rôznych vzdelávacích podsystémov.

ドイツ語

Aufgrund dieser Er­kenntnisse ist der Ausschuss der Ansicht, dass die Empfehlungen zu Schlüsselkompetenzen als gemeinsame, allgemeine Orientierungspunkte für die verschie­denen Bildungsprogramme und eine mögliche Richtschnur für ein harmonischeres Funktio­nieren der einzelnen Unter­systeme des Bildungswesens dienen können.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

priemerná každodenná distribúcia denníkov a počet predaných výtlačkov na 1000 obyvateľov Talianska, Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie naznačuje, že je nesporne nižšia v porovnaní s ostatnými veľkými členskými štátmi EU [24] a je nižšia ako potencionálny dopyt po vydavateľských výrobkoch, ktorý je krajina s produktom na občana ako Taliansko schopná vyjadriť;

ドイツ語

Der durchschnittliche tägliche Verkauf von Tageszeitungen und die Anzahl der verkauften Exemplare pro 1000 Einwohner in Italien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien zeigt, dass Italien im Vergleich zu den anderen großen Mitgliedstaaten der EU [24] weitaus schlechter positioniert ist und hinter der Nachfrage zurückbleibt, die ein Land mit dem Pro-Kopf-Einkommen Italiens aufweisen könnte.

最終更新: 2014-11-05
使用頻度: 1
品質:

スロバキア語

Pre oprávnenosť na operačný grant v rámci prebiehajúceho pracovného programu orgánu, ktorý rozvíja cieľ všeobecného európskeho záujmu v oblasti aktívneho občianstva alebo cieľ, ktorý tvorí časť aktivít Európskej únie v tejto oblasti, musia inštitúcie spĺňať požiadavky uvedené v prílohe a musia byť štruktúrované tak, aby vyhovovali aktivitám, ktoré majú potencionálny dopad v rámci Európskej únie.

ドイツ語

Um einen Betriebskostenzuschuss im Rahmen des fortlaufenden Arbeitsprogramms einer Einrichtung, die Ziele von allgemeinem europäischem Interesse im Bereich der aktiven europäischen Bürgerschaft oder Ziele im Rahmen der Tätigkeiten der Europäischen Union in diesem Bereich verfolgt, zu erhalten, muss die betreffende Einrichtung die Bedingungen des Anhangs erfuellen und eine Struktur aufweisen, die die Durchführung von Aktionen mit potenzieller Ausstrahlung auf die gesamte Europäische Union ermöglicht.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

230 -Hodnotenie vplyvu Návrh má pomôcť v boji proti potencionálnemu vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovému úniku a preto má potencionálny pozitívny vplyv, prinajmenšom svojím disciplinárnym účinkom. Touto cestou sa vydali ostatné členské štáty a Litva považuje uvedené opatrenie za vhodné v boji proti daňovým stratám. Okrem toho je požadované opatrenie v súlade s návrhom Komisie na obmedzenie počtu výnimiek z článku 27 uvedeným v KOM(2005)89. -

ドイツ語

230 -Folgenabschätzung Der Vorschlag soll der MwSt-Hinterziehung und -Umgehung entgegenwirken und dürfte sich daher nicht zuletzt aufgrund seiner disziplinierenden Wirkung positiv auswirken. Dieser Weg wurde auch schon von anderen Mitgliedstaaten eingeschlagen, und Litauen ist der Auffassung, dass die betreffenden Maßnahmen zur Verhütung von Steuerausfällen geeignet sind. Die beantragte Maßnahme steht auch in Einklang mit dem Vorschlag der Kommission KOM (2005) 89 zur Straffung von Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 27. -

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

ii) priemerná každodenná distribúcia denníkov a počet predaných výtlačkov na 1000 obyvateľov Talianska, Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie naznačuje, že je nesporne nižšia v porovnaní s ostatnými veľkými členskými štátmi EU [24] a je nižšia ako potencionálny dopyt po vydavateľských výrobkoch, ktorý je krajina s produktom na občana ako Taliansko schopná vyjadriť;

ドイツ語

ii) Der durchschnittliche tägliche Verkauf von Tageszeitungen und die Anzahl der verkauften Exemplare pro 1000 Einwohner in Italien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien zeigt, dass Italien im Vergleich zu den anderen großen Mitgliedstaaten der EU [24] weitaus schlechter positioniert ist und hinter der Nachfrage zurückbleibt, die ein Land mit dem Pro-Kopf-Einkommen Italiens aufweisen könnte.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

5.3 EHSV využíva túto príležitosť na to, aby odporučil členským štátom, aby boli pozorné a starali sa o správne spravovanie náhradných súčiastok a náhradných zariadení, vybraných z ešte fungujúcich vozidiel (batérie, pneumatiky, atď.), ktoré tiež predstavujú potencionálny zdroj znečistenia životného prostredia.

ドイツ語

5.3 Bei dieser Gelegenheit empfiehlt der EWSA den Mitgliedstaaten, den ordnungsgemäßen Umgang mit Verschleiß-und Ersatzteilen (Batterien, Reifen usw.) von Fahrzeugen, die noch im Gebrauch sind, auch weiterhin sehr aufmerksam zu überwachen, da diese ebenfalls eine mögliche Quelle für Umweltverschmutzung sind.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

120 -Všeobecný kontext Vo všeobecnosti sa v článku 21 ods. 1 písm. a) smernice 77/388/EHS, v znení uvedenom v článku 28 písm. g) tejto smernice stanovuje, že podľa vnútorného systému zdaňovaná osoba, ktorá dodáva tovar je povinná platiť daň z pridanej hodnoty (DPH) do štátnej pokladnice. Spojené kráľovstvo má v záujme uplatňovať postup prenesenia daňovej povinnosti, pri ktorom zdaňovaná osoba, ktorej sú dodávky tovaru a poskytované služby určené, je povinná platiť DPH z tohto tovaru do štátnej pokladnice: mobilné telefóny počítačové čipy/mikroprocesory/centrálne jednotky na spracovanie elektronické médiá na použitie v počítačoch alebo v akomkoľvek nástroji mobilného telefónu alebo špecifických elektronických nástrojoch. elektronické zariadenia používané na ukladanie údajov, spracovanie alebo zaznamenávanie elektronických údajov ako napríklad: vrecková digitálna kamera a videokamery, vreckové digitálne audioprehrávače, napr. MP3 prehrávač, vreckové digitálne video prehrávače a prenosné DVD prehrávače, bezdrôtové zariadenia, ktoré poskytujú elektronickú poštu, textové správy, prehľadávanie internetu a iné bezdrôtové prístupy k údajom, vreckový počítač, príručné alebo prenosné zariadenia na určovanie polohy pre satelitné navigačné systémy, hracie konzoly s obrazovkou alebo typy, ktoré sa používajú s televízorom alebo počítačom. Následkom tohto opatrenia by cena, ktorú zaplatí odberateľ dodávateľovi za takéto výrobky, nezahŕňala DPH. Namiesto toho by odberateľ uviedol DPH z tejto dodávky vo vlastnom daňovom priznaní. V tom istom daňovom priznaní by si potom podľa normálnych pravidiel toto DPH odrátal. Žiadna daň by sa tým pádom z takýchto dodávok neplatila medzi zdaňovanými osobami a posledným článkom v dodávateľskej reťazi, ktorý by potom zaplatil plnú výšku DPH do pokladnice, by bol maloobchodník. Spojené kráľovstvo si takto želá výnimku zo základných princípov DPH: teda zo systému platby po častiach, v ktorom všetky zdaňované osoby v dodávateľskom reťazci platia časť z konečnej sumy DPH na dodávku. Problém s podvodom v Spojenom kráľovstve Dodávky uvedených výrobkov spôsobili v Spojenom kráľovstve značný nárast prípadov daňových únikov. Najčastejšie formy únikov spočívajú vo faktúrovaní dodávok dodávateľom, ktorý je registrovaný ako platca DPH, ale potom sa stratí bez zaplatenia dane. Napriek tomu poskytne zákazníkovi platnú faktúru s DPH, ktorá mu umožní vrátenie vloženej DPH. Výsledkom je, že do pokladnice sa nedostane DPH z dodávky, ale ďalšiemu obchodníkovi v reťazci sa umožní pripísať k dobru vstupná DPH, ako keby bola zaplatená. Na základe toho sa rozvinul podvod nazývaný Podvody v rámci Spoločenstva na báze chýbajúceho subjektu (Missing Trader Intra-Community Fraud MTIC), čo je vysoko prepracovaný a dobre organizovaný útok na systém DPH, ktorý sa často pácha v rámci organizovaného zločinu. Využíva sa tu možnosť, ktorá sa poskytuje pri prechodnom režime DPH, pri ktorom dodávky, ktoré dodávateľ z jedného členského štátu doručuje odberateľovi do ďalšieho členského štátu, sú oslobodené od DPH v krajine odoslania. Namiesto toho zákazník vyúčtuje DPH v štáte určenia dodávky (podobne ako v popísanom režime prenesenia daňovej povinnosti, ale s obmedzením na jednu dodávku) Ak sa odberateľ stratí bez toho, aby vyúčtoval DPH pri dodávke hodnotných kusov tovaru, ako sú napríklad tovary uvedené v predloženej žiadosti, môže ísť o značnú finančnú stratu. Naviac osoby, ktoré páchajú takéto podvody, často organizujú sériové dodávky tých istých tovarov, ktoré môžu cirkulovať viackrát medzi členskými štátmi (ide o tzv. podvod kolotočového typu). Takýmto spôsobom môže byť strata štátnej pokladnice mnohonásobkom dane pri jednorázovej dodávke tovarov. Odhaduje sa, že podvody tohto typu stáli Spojené kráľovstvo medzi 6 750 miliónov a 11 000 miliónov GBP od roku 2001. V posledných rokoch zaznamenalo Spojené kráľovstvo značné zdokonalenie a zložitosť prevedenia podvodov, ktoré sú reakciou na rôzne intervencie. Podľa najnovších uverejnených odhadov predstavovali MTIC podvody medzi 1 120 a 1 990 miliónov GBP v rokoch 2004/05. Najnovšie operatívne ukazovatele v Spojenom kráľovstve však vykazujú, že sa úroveň podvodných činností zvyšuje napriek zvýšenému úsiliu bojovať proti tomuto typu podvodu a využívaniu dostupných nástrojov pre všetky členské štáty v rámci legislatívy Spoločenstva. Na boj proti tejto kriminálnej činnosti vláda Spojeného kráľovstva by rada uplatnila postup prenesenia daňovej povinnosti. Podľa jej názoru by takýto postup eliminoval opísané podvody tým, že sa znížia šance na sebaobohatenie. Ak sa nebude vyberať žiadna DPH, nevznikne ani priestor pre potencionálny „chýbajúci subjekt“, ktorý by zmizol bez toho, aby vyúčtoval štátnej pokladnici časť DPH z ceny, ktorú zaplatil odberateľ. Postup by sa obmedzil na sortiment tovarov, ktoré by sa identifikovali, ako najčastejšie predmety prípadov podvodov MTIC, čím by sa predišlo ďalším stratám na štátnom zisku. Obmedzením na malý sortiment tovaru, by systém nemal charakter všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti, ani by jeho cieľom nemalo byť stať sa takýmto všeobecným mechanizmom. Systém teda neprinesie žiadne fundamentálne zmeny do súčasného systému DPH, ktorý je založený na platbe dani po častiach. Spojené kráľovstvo súčasne zavedie povinnosť kontrol a výkazníctva, aby sa zabezpečilo, aby boli k dispozícii informácie dokazujúce finančným úradom, že opatrenia sú účinné. Táto povinnosť môže byť podobná súčasným požiadavkám na výkazníctvo pri dodávkach tovaru v rámci Spoločenstva. Kvôli zjednodušeniu by Spojené kráľovstvo chcelo stanoviť strop 1000 GBP (približne 1480 EUR), potom by dodávky, ktoré nedosahujú tento strop, nespadali pod režim prenesenia daňovej povinnosti. Znamenalo by to zmiernenie potencionálnych ťažkostí pre maloobchodníkov a odberateľov z malých firiem. Strop by mal byť zároveň natoľko nízky, že sa zabráni drobeniu predaja kvôli vyhýbaniu sa režimu prenesenia daňovej povinnosti Názor Komisie na túto žiadosť Keď Komisia dostane žiadosť v súlade s článkom 27, preskúma tieto požiadavky a presvedčí sa, či sú splnené základné podmienky na vyhovenie takýmto požiadavkám, t. j. či navrhované osobitné opatrenie zjednoduší postupy pre zdaňované osoby alebo pre daňovú správu, alebo či sa návrhom zabraňuje určitým druhom daňových únikov alebo vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. V tejto súvislosti Komisia prijíma obozretný prístup, aby sa zabezpečilo, že takéto odchýlky nenarušia fungovanie všeobecného systému DPH. V tejto súvislosti podala aj návrh[1] v roku 2005 s cieľom zmeniť a doplniť smernicu 77/388/EHS, pokiaľ ide o určité opatrenia na zjednodušenie postupu na účtovanie dane z pridanej hodnoty a na pomoc proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňových povinností a na zrušenie určitých rozhodnutí, ktorými sa udeľujú výnimky, čo by umožnilo všetkým členským štátom uplatňovať odchýlky, ktoré sa osvedčili ako užitočné a účinné. Konkrétne Komisia nie je obyčajne ochotná schvaľovať požiadavku prenesenia daňovej povinnosti, pretože toto opatrenie eliminuje hlavnú charakteristiku systému DPH a to platbu po častiach. Je pravda, že špeciálna schéma pre zlato stanovená v článku 26 písm. b) šiestej smernice DPH by sa mohla považovať za zavedený systém prenesenia daňovej povinnosti. Uplatňovanie týchto ustanovení sú pozorne sledované a obmedzené vo svojom rozsahu pôsobnosti a závažnosti. Záver Cieľom žiadosti Spojeného kráľovstva je využiť článok 27 na účel základnej zmeny systému DPH tým, že sa zovšeobecní systém prenesenia daňovej povinnosti, i keď len pre určité druhy tovaru. To by znamenalo, že zdaňované osoby v príslušných sektoroch by sa vlastne museli zaoberať tromi rôznymi druhmi daňového režimu: „Klasický“ systém DPH Systém prenesenia daňovej povinnosti na dodávky medzi podnikmi (B2B), ak sú splnené určité kritériá Systém v rámci Spoločenstva. Toto by znamenalo ďalšie zvýšenie účtovného zaťaženia, ktorému už podniky aj tak čelia. Podobne ďalšie zaťaženie z plnenia povinností (overovanie charakteru zákazníkov a hlásenie transakcií) by sa uložilo všetkým obchodníkom, vrátane čestných zákazníkov, ktorí vykonávajú svoje činnosti v dotknutých oblastiach. Okrem toho, prenesenie daňovej povinnosti bude mať za následok ďalšie príležitosti páchať podvody, najmä na úrovni posledného spotrebiteľa, preto sa bude musieť doplniť o vhodné kontrolné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že konečný spotrebiteľ neunikne zdaneniu, keďže nebude správne fungovať systém platby po častiach. I keď si Komisia uvedomuje tieto nevýhody, Komisia zastáva názor, že žiadosti môžu spĺňať podmienky testu požadované v článku 27. V skutočnosti by toto opatrenie malo obmedziť situácie, ku ktorým v súčasnosti dochádza v oblasti podvodov MTIC, preto rieši špecifický typ podvodu. Vzniká však otázka, do akej miery ostane opatrenie primerané, ak sa vezme do úvahy vzťah medzi rozsahom podvodných a nepodvodných činností v príslušnom sektore. Rozsah pôsobnosti opatrenia je relatívne široké, pokrýva značnú časť elektronického sektoru, ale na základe informácií od Spojeného kráľovstva ostáva počet daňových poplatníkov, ktorých sa toto opatrenie týka, ako aj hospodárska dôležitosť ich činnosti, obmedzená (okolo 22 500 zdaňovaných osôb z celkovo 1 900 000 podnikov registrovaných ako daňových poplatníkov). Berúc do úvahy obrovské čiastky ohrozených príjmov DPH a relatívne obmedzené zvýšenie zaťaženia pre legitímny obchod široký rozsah pôsobnosti zrejme neprekročí rámec rozsahu pôsobnosti článku 27. Súčasne je nutné si uvedomiť, že aj iné členské štáty sa potýkajú s podobnými prípadmi podvodov (zahŕňajúc tie isté kategórie alebo iné typy tovaru) a môžu sa snažiť dosiahnuť podobné odchýlky od článku 21 šiestej smernice. To by mohlo viesť k celému radu rôznych povinností pre daňových poplatníkov v rôznych členských štátoch a vznikla by situácia, ktorá je v rozpore s požiadavkami dobre fungujúceho vnútorného trhu. Z tohto dôvodu v návrhu, ktorým sa povoľuje požadovaná odchýlka, sa musia definovať aj základné prvky implementácie režimu prenesenia daňovej povinnosti, ako aj jej trvanie s cieľom umožniť hodnotenie jej účinnosti (v súvislosti s uvedenými podvodmi MTIC i pri predchádzaní konečnej spotreby bez zaplatenia DPH) ako aj jej dosahov na fungovanie vnútorného trhu. Návrh umožňuje oprávnenie na prenesenie daňovej povinnosti do 31. decembra 2009. -

ドイツ語

120 -Allgemeiner Hintergrund Artikel 21 Absatz 1 der Richtlinie 77/388/EWG in der Fassung von Artikel 28g dieser Richtlinie bestimmt, dass die MwSt im inneren Anwendungsbereich in der Regel von dem Steuerpflichtigen an den Fiskus zu entrichten ist, der eine steuerpflichtige Lieferung von Gegenständen durchführt bzw. eine steuerpflichtige Dienstleistung erbringt. Das Vereinigte Königreich möchte für die Lieferung nachstehend genannter Gegenstände die Steuerschuldnerschaft umkehren, so dass die MwSt von dem steuerpflichtigen Empfänger der betreffenden Lieferung von Gegenständen oder der Dienstleistung geschuldet wird: Mobilfunkgeräte Computerchips, Mikroprozessoren, Zentraleinheiten elektronische Datenträger zum Einsatz in Computern, Mobilfunkgeräten oder besonderen elektronischen Geräten elektronische Geräte zur Speicherung, Verarbeitung oder Aufzeichnung elektronischer Daten wie zum Beispiel „handheld“ Digitalkameras und Camcorder, digitale Tonwiedergabegeräte wie MP3-Spieler, digitale Videogeräte und tragbare DVD-Spieler, schnurlose Geräte zur drahtlosen Übertragung elektronischer Daten mit E-Mail, Telefon, Internet, „handheld“ Computer, „handheld“-Geräte oder tragbare Geräte zur satellitengestützten Positionsbestimmung, Spielkonsolen mit Bildschirm oder zum Gebrauch mit Fernsehgerät oder Computer. Diese Maßnahme hätte zur Folge, dass der Preis, den der Kunde an den Lieferanten für diese Gegenstände bezahlt, keinen Mehrwertsteuerbetrag enthielte. Stattdessen würde der Kunde die Mehrwertsteuer auf diesen Umsatz in seiner eigenen Mehrwertsteuererklärung aufführen, und den normalen Regeln entsprechend würde er diesen Mehrwertsteuerbetrag auf der gleichen Steuererklärung auch abziehen. Auf derartige Umsätze zwischen voll steuerpflichtigen Personen würde daher keine Steuer bezahlt; erst der Einzelhändler, das letzte Glied in der Lieferkette, würde den gesamten Mehrwertsteuerbetrag ans Finanzamt entrichten. Damit möchte das Vereinigte Königreich von einem der Grundpfeiler des Mehrwertsteuersystems abweichen, nämlich der fraktionierten Steuerentrichtung, wonach jeder Steuerpflichtige in der Lieferkette einen Teil der insgesamt auf die Lieferung erhobene Mehrwertsteuer zahlt. Das Steuerbetrugsproblem im Vereinigten Königreich Lieferungen der genannten Gegenstände führen im Vereinigten Königreich seit längerem zu einem sehr hohen Umfang von Steuerhinterziehung. Die häufigste Form dieses Steuerbetrugs besteht darin, dass ein für Mehrwertsteuerzwecke registrierter Lieferant Rechnungen für Lieferungen ausstellt, dann aber verschwindet, ohne die Steuer zu entrichten, sein Kunde jedoch damit eine gültige Mehrwertsteuerrechnung erhält, aufgrund deren er die Vorsteuer abziehen kann. Das hat zum Ergebnis, dass der Fiskus keine Mehrwertsteuer auf die Lieferung erhält, dem nächsten Händler in der Lieferkette jedoch die Vorsteuer anrechnen muss, als wäre sie entrichtet worden. Bei dieser Betrugsform, dem so genannten „innergemeinschaftlichen Mehrwertsteuerbetrug durch verschwundene Händler“ (Missing Trader Intra-Community Fraud, MTIC), handelt es sich inzwischen um einen ausgefeilten, durchgeplanten Angriff auf das Mehrwertsteuersystem, hinter dem oftmals das organisierte Verbrechen steht. Dabei wird eine von der Mehrwertsteuerübergangsregelung gebotene Möglichkeit genutzt, bei der Lieferungen eines Lieferanten in einem Mitgliedstaat an einen Kunden in einem anderen Mitgliedstaat im Abgangsmitgliedstaat nicht der Mehrwertsteuer unterliegen. Stattdessen entrichtet der Kunde im Ankunftsmitgliedstaat die Mehrwertsteuer (es handelt sich hier um eine Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, wie bereits beschrieben, aber auf die eine Lieferung begrenzt). Verschwindet der Kunde, ohne die Mehrwertsteuer auf die Lieferung hochwertiger Gegenstände (wie diejenigen, auf die sich vorliegender Antrag bezieht) zu zahlen, so kann der Einnahmeausfall erheblich sein. Hinzu kommt, dass Personen, die derartige Betrügereien durchführen, häufig eine Stafette von Lieferungen organisieren, in denen ein und dieselben Gegenstände mehrfach zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten verbracht werden können (sogenannter Karussellbetrug). Der dem Fiskus entgangene Steuerbetrag kann damit ein Vielfaches des Steuerbetrags auf eine einzige Lieferung der Gegenstände betragen. Schätzungen zufolge haben derlei Betrugsfälle das Vereinigten Königreich seit 2001 zwischen 6 750 Mio. und 11 000 Mio. GBP gekostet. In den letzten Jahren hat das Vereinigte Königreich die Erfahrung gemacht, dass der Betrug in Antwort auf verschiedene staatliche Maßnahmen immer ausgefeilter wird und auf immer komplizierteren Verfahren beruht. Nach den letzten Schätzungen belaufen sich die MTIC-Einnahmeeinbußen 2004/05 auf zwischen 1 120 Mio. und 1 900 Mio. GBP. Eine Reihe von spezifischen Indikatoren deuten in letzter Zeit jedoch darauf hin, dass der Umfang der betrügerischen Tätigkeiten im Vereinigten Königreich noch weiter zunimmt, obwohl immer mehr Bemühungen unternommen werden, diese Form des Betrugs zu bekämpfen, und die allen Mitgliedstaaten im Rahmen des Gemeinschaftsrechts gebotenen Instrumente eingesetzt werden. Um dieser verbrecherischen Tätigkeit Einhalt zu gebieten, möchte die Regierung des Vereinigten Königreichs das Verfahren der Schuldnerschaftsumkehr anwenden. Ihrer Ansicht nach würde ein solches Verfahren diesen Betrug beseitigen, da die Möglichkeit betrügerischer Gewinne wegfallen würde. Wird keine Mehrwertsteuer erhoben, so könnte sich auch kein Händler auf und davon machen, ohne den Mehrwertsteuerbestandteil des ihm von seinem Kunden bezahlten Preises an den Fiskus zu entrichten. Das Verfahren würde begrenzt auf das Spektrum von Gegenständen, bei deren Lieferung offensichtlich die meisten MTIC-Fälle stattfinden; es hätte die Wirkung, weitere erhebliche Einnahmeausfälle zu verhüten. Da nur ein schmales Warenspektrum betroffen wäre, würde die vorgeschlagene Regelung nicht den Charakter eines allgemeinen Systems der Steuerschuldnerschaftumkehr haben, und dies sei auch nicht intendiert. Die Regelung würde somit das gegenwärtige Mehrwertsteuersystem, das auf der fraktionierten Steuerentrichtung beruht, nicht grundlegend ändern. Gleichzeitig würde das Vereinigte Königreich Kontroll-und Aufzeichnungsverpflichtungen einführen, die den Steuerbehörden die Sicherheit bieten, dass die Maßnahme wirkt. Diese Verpflichtungen könnten denen entsprechen, die zur Zeit für die innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen gelten. Aus Gründen der Vereinfachung möchte das Vereinigte Königreich eine Schwelle von 1 000 GBP (annähernd 1 480 EUR) festsetzen, unterhalb deren Lieferungen nicht der Regelung der Steuerschuldnerschaftumkehr unterliegen würden. Damit würden Einzelhändlern und kleineren Unternehmenskunden möglicherweise weniger Schwierigkeiten entstehen. Die Schwelle sollte jedoch so niedrig sein, dass Lieferungen nicht eigens zu dem Grunde aufgespalten werden, um der Regelung der Steuerschuldnerschaftumkehr zu entgehen. Beurteilung des Antrags durch die Kommission Wenn die Kommission Anträge gemäß Artikel 27 erhält, so prüft sie, ob die Grundvoraussetzungen für ihre Genehmigung erfüllt sind, nämlich dass die beantragte Ausnahmeregelung die Verfahren für die Steuerpflichtigen oder die Steuerverwaltung vereinfacht oder Steuerhinterziehung bzw. -umgehung verhindert. Die Kommission geht dabei stets vorsichtig vor, damit die Ausnahmeregelungen nicht das allgemeine MwSt-System untergraben. In diesem Kontext ist auch ihr Vorschlag aus dem Jahr 2005 zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG hinsichtlich bestimmter Maßnahmen zur Vereinfachung der Erhebung der Mehrwertsteuer, zur Unterstützung der Bekämpfung der Steuerhinterziehung und -umgehung und zur Aufhebung bestimmter Entscheidungen über die Genehmigung von Ausnahmeregelungen[1] zu sehen; die Richtlinie gestattet es allen Mitgliedstaaten, Ausnahmeregelungen anzuwenden, die sich als nützlich und wirksam erwiesen haben. So ist die Kommission in der Regel nicht ohne Weiteres bereit, die Genehmigung eines Antrags auf Anwendung der Steuerschuldnerschaftumkehr vorzuschlagen, da mit einer solchen Maßnahme ein Kernbestandteil des MwSt-Systems, die fraktionierte Entrichtung der Steuer, aufgehoben wird. Zwar lässt sich die Sonderreglung für Anlagegold nach Artikel 26b der Sechsten MwSt-Richtlinie als fest vorgesehene Umkehrung der Steuerschuldnerschaft beschreiben, doch gelten diese Bestimmungen nur für einen einzigen, eng umrissenen Bereich. Schlussfolgerung Mit seinem Antrag möchte das Vereinigte Königreich anhand von Artikel 27 eine grundlegende Änderung am Mehrwertsteuersystem vornehmen, indem -wenn auch beschränkt auf ein bestimmtes Spektrum von Gegenständen -die Steuerschuldnerschaft allgemein umgekehrt wird. Das würde bedeuten, dass Steuerpflichtige in den betroffenen Wirtschaftszweigen in der Praxis mit drei unterschiedlichen Steuerregelungen zu tun hätten: dem „klassischen“ Mehrwertsteuersystem der Regelung der Steuerschuldnerschaftumkehr für Lieferungen zwischen Unternehmen bei Vorliegen bestimmter Kriterien und dem innergemeinschaftlichen System. Dies würde die Buchführungspflichten der Unternehmen weiter komplizieren. Auch hätten alle Unternehmen der betreffenden Sektoren, also eben gerade auch die steuertreuen Händler, zusätzliche Auflagen zu beachten (Überprüfung des Charakters der Kunden, Aufzeichnungen über getätigte Umsätze). Darüber hinaus würde die Anwendung des Prinzips der umgekehrten Steuerschuldnerschaft neue Betrugsmöglichkeiten eröffnen, insbesondere auf der Ebene des Endverbrauchs, so dass geeignete Kontrollmaßnahmen erforderlich wären, die gewährleisten, dass wegen des Fehlens eines normal funktionierenden fraktionierten Steuerentrichtungssystems der Endverbraucher die Gegenstände unversteuert kaufen kann. Trotz all dieser Nachteile ist die Kommission allerdings der Auffassung, dass der Antrag den Anforderungen des Artikels 27 gerecht wird. Durch die Maßnahme dürfte nämlich die gegenwärtig durch MTIC-Betrügereien gekennzeichnete Situation beseitigt werden können; sie ist also auf die Bekämpfung eines bestimmten Typs von Steuerbetrug ausgerichtet. Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit die Maßnahme angesichts des Umfangs des Betrugs einerseits und der rechtmäßigen Tätigkeit in dem betreffenden Sektor andererseits noch verhältnismäßig ist. Die Maßnahme ist recht breit angelegt, denn sie betrifft einen großen Teil des Elektroniksektors; nach Angaben des Vereinigten Königreichs sind jedoch die Anzahl der betroffenen Steuerpflichtigen und die wirtschaftliche Bedeutung ihrer Tätigkeit beschränkt (rund 22 500 von insgesamt 1 900 000 zu Mehrwertsteuerzwecken registrierten Unternehmen). In Anbetracht der äußerst hohen Mehrwertsteuereinnahmen, die auf dem Spiel stehen, und der relativ begrenzten zusätzlichen Belastungen des rechtmäßigen Handels entspricht ein weiter Anwendungsbereich offensichtlich durchaus dem Regelungszweck des Artikels 27. Gleichzeitig gilt es aber auch zu berücksichtigen, dass andere Mitgliedstaaten ähnlich gelagerten Betrugssituationen ausgesetzt sind (bei denselben und auch anderen Kategorien von Gegenständen) und daher ähnliche Ausnahmen von Artikel 21 der Sechsten Richtlinie anstreben könnten. Dies könnte dazu führen, dass die Steuerpflichtigen in verschiedenen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlichen Verpflichtungen unterliegen, was den Anforderungen eines gut funktionierenden Binnenmarktes entgegenstünde. Daher müssen in der Entscheidung, mit der dem Antrag stattgegeben wird, auch die Kernbestandteile der Anwendung der Regelung der umgekehrten Steuerschuldnerschaft definiert und die Maßnahme zeitlich so befristet werden, dass bewertet werden kann, inwieweit die Maßnahme sowohl den festgestellten MTIC-Betrug als auch die Nichtbesteuerung der Gegenstände beim Verkauf an den Endverbraucher verhindert und wie sie sich auf die Funktionsweise des Binnenmarktes auswirkt. Aufgrund dessen wird vorgeschlagen, die Anwendung der Steuerschuldnerschaftumkehr bis zum 31. Dezember 2009 zu genehmigen. -

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

(44) Komisia zdôrazňuje, že pravidlá hospodárskej súťaže sa vo všeobecnosti uplatňujú na všetky hospodárske činnosti, ktoré sa týkajú obchodu medzi členskými štátmi, a že výrobu vydavateľských výrobkov je možné považovať za hospodársku činnosť. Je potrebné stanoviť, či pomoc pre uvedené hospodárske činnosti má potencionálny vplyv na obchod medzi členskými štátmi vzhľadom na jeho údajný štátny charakter, a teda vnútroštátny charakter talianskeho trhu vydavateľských výrobkov v talianskom jazyku. Je potrebné poznamenať, že vydavateľský trh zahŕňa tiež trh práv, reklamy, tlače a distribúcie. Pomoc vydavateľstvu môže mať vplyv na ktorúkoľvek zo spomínaných činností.

ドイツ語

(44) Die Kommission stellt fest, dass die Wettbewerbsregeln generell für alle wirtschaftlichen Aktivitäten gelten, bei denen ein Handel zwischen Mitgliedstaaten stattfindet, und dass die Herstellung von Verlagserzeugnissen als eine wirtschaftliche Tätigkeit angesehen werden kann. Es stellt sich folglich die Frage, ob sich die Beihilfen für die genannte Tätigkeit angesichts der vermuteten nationalen und damit internen Natur des italienischen Marktes für Verlagserzeugnisse in italienischer Sprache tatsächlich oder potenziell auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirkt. Dabei ist zu beachten, dass der Verlagsmarkt den Markt für Rechte, Werbung, Druck und Vertrieb beinhaltet. Die Beihilfe für einen Verleger kann sich auf die eine oder andere dieser Tätigkeiten auswirken.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロバキア語

2. Potencionálny alkoholometrický titer výrobkov vymenovaných v odseku 1 sa určuje pomocou údajov uvedených v ekvivalenčnej tabuľke v prílohe 1 k tomuto nariadeniu pri teplote 20 °C, získaných z refraktometra používaného v súlade s metódou ustanovenou v prílohe XVIII k nariadeniu (ES) č. 1622/2000, ustanovujúcemu zákonník spoločenstva o oenologických postupoch a procesoch.

ドイツ語

(2) Der potentielle Alkoholgehalt der in Absatz 1 genannten Erzeugnisse wird bestimmt, indem die Angaben aus der Umrechnungstabelle in Anhang II dieser Verordnung auf die durch die Refraktometer-Methode gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000 zur Einführung eines Gemeinschaftskodex der önologischen Verfahren und Behandlungen bei 20 °C ermittelten Zahlenwerte angewandt werden.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK