Google で調べる

検索ワード: klavzola incoterms (スロベニア語 - イタリア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スロベニア語

イタリア語

情報

スロベニア語

Incoterms

イタリア語

Incoterms

最終更新: 2012-12-03
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

スロベニア語

bile primerljive z Incoterms,

イタリア語

riportavano incoterms comparabili,

最終更新: 2014-11-12
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

スロベニア語

Blago se dobavi v skladu z enim naslednjih Mednarodnih trgovinskih pogojev (Incoterms):

イタリア語

Le merci vengono fornite in conformità di uno dei seguenti Incoterms (International Commercial Terms):

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

スロベニア語

Razpis za javno naročilo določa pogodbene pogoje dostave po Incoterms, ustrezne za javno naročilo, ter vsebuje zadevno izdajo Incoterms.

イタリア語

Il bando di gara precisa le condizioni contrattuali di consegna Incoterms attinenti al contratto di fornitura e comprende l’edizione applicabile degli Incoterms.

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

スロベニア語

Razen če ni v razpisu za javno naročilo določeno drugače in po pogojih Incoterms veljavno za naročilo, dobavitelj opravi formalnosti v zvezi s pridobitvijo izvoznega dovoljenja, formalnosti carinskih postopkov med prevozom ter uvoznega carinjenja ter krije zadevne stroške in dajatve.

イタリア語

Salvo diversa indicazione nel bando di gara e come da condizioni Incoterms applicabili al contratto, il fornitore espleta le formalità necessarie per l’ottenimento del certificato d’esportazione, l’esecuzione delle disposizioni doganali applicabili alle merci in transito e le formalità di sdoganamento all’importazione e sostiene le relative spese e tasse.

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

スロベニア語

1. "Dobavni pogoji" pomenijo določbe prodajne pogodbe, ki opredelijo obveznosti kupca oziroma prodajalca, skladno z določbami Incoterms Mednarodne gospodarske zbornice.

イタリア語

1. S'intendono per "condizioni di consegna" le disposizioni del contratto di vendita che specificano le rispettive obbligazioni del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterms della Camera di commercio internazionale.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

スロベニア語

Kjer Incoterms, določeni v razpisu za javno naročilo, zahtevajo od dobavitelja, da sklene zavarovanje za prevoz, mora to zavarovanje kriti najmanj ponudbeni znesek in vsa tveganja, ki so povezana s prevozom, ter vse druge dejavnosti dobavitelja v zvezi z dobavo do predvidene pogodbene faze dostave.

イタリア語

Quando gli Incoterms specificati nel bando di gara obbligano il fornitore a stipulare una polizza di assicurazione trasporti, detta assicurazione viene stipulata almeno per l’importo dell’offerta e copre tutti i rischi connessi al trasporto e ogni altra attività del fornitore inerente alla fornitura fino allo stadio di consegna stabilito.

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

Če ni v razpisu za javno naročilo in pogodbi določeno drugače, se uporabljajo obveznosti za dobavitelja (prodajalca) in NVO (kupca), kot so določene v Incoterms.

イタリア語

Salvo diversa indicazione nel bando di gara e nel contratto aggiudicato, si applicano gli obblighi previsti negli Incoterms per il fornitore (venditore) e l’ONG (acquirente).

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

Ponudnik, ki mu je oddano javno naročilo, opravi svoje obveznosti v skladu z vsemi pogoji, določenimi v razpisu za javno naročilo, vključno s pogoji, ki izhajajo iz Incoterms, ter pogoji iz njegove ponudbe.

イタリア語

Il fornitore prescelto adempie i propri obblighi in conformità delle condizioni indicate nel bando di gara, comprese quelle risultanti da Incoterms e dalla sua offerta.

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

Sprostitev pomoči zahteva dodatno prožnost pogodbenih dobavnih pogojev, in zato je ustrezno določiti, da objavljeni javni razpisi ter javna naročila, sklenjena z nevladnimi organizacijami za blago, ki se dobavi kot pomoč v hrani, določajo dobavne pogoje v skladu z zadnjo izdajo Mednarodnih trgovinskih pogojev (Incoterms), ki jih izdaja Mednarodna gospodarska zbornica [5].

イタリア語

Poiché lo svincolo degli aiuti richiede un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda i termini contrattuali di consegna, è opportuno prevedere che le gare d’appalto indette e i contratti di fornitura conclusi da organizzazioni non governative per la fornitura di prodotti a titolo dell’aiuto alimentare comunitario precisino le condizioni di consegna in conformità dell’ultima edizione degli Incoterms (International Commercial Terms), pubblicata dalla Camera di commercio internazionale [5].

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

1. Za namene te uredbe so "dobavni pogoji" tiste določbe prodajnih pogodb, ki določajo obveznosti kupca in prodajalca, skladno z Incoterms Mednarodne trgovinske zbornice, navedenim v Prilogi II.

イタリア語

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per « condizioni di consegna » le disposizioni del contratto di vendita relative alle rispettive obbligazioni del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, di cui all'allegato II.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

スロベニア語

(170) Zaradi upoštevanja dejstva, da se izdelki dostavljajo v skladu s pogoji DAF in CIF (pristanišče Skupnosti) (kakor je opredeljeno v Incoterms 2000) ter da se stroški prevoza, pretovarjanja in natovarjanja, vključeni v fakturirane cene, znatno razlikujejo glede na to, ali gre za prevoz po kopnem do kopenske meje Skupnosti (pod pogoji DAF) ali za pomorski prevoz preko morskih pristanišč v tretjih državah do pristanišča Skupnosti (pogoji CIF (pristanišče Skupnosti)), morajo za ti dve vrsti dobavnih pogojev veljati različne MIP.

イタリア語

(170) Per tener conto del fatto che i prodotti sono consegnati sia con modalità DAF sia CIF (porto comunitario) definite dagli Incoterm 2000 e del fatto che i costi di trasporto, trattamento e carico compresi nei prezzi fatturati presentano differenze significative a seconda che il trasporto avvenga via terra verso una frontiera terrestre della Comunità (modalità DAF) o via mare attraverso i porti di paesi terzi verso un porto comunitario (modalità CIF), i prezzi minimi all’importazione relativi a queste due modalità di consegna dovrebbero essere differenziati.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

ker je sprostitev proizvodov s poreklom izven Skupnosti treba urediti z uredbo; ker je zaradi tega primerno navesti, da ob upoštevanju posebnih obveznosti ali celo odmikov od običajne poslovne prakse, ni možno splošno sklicevanja na Incoterms;

イタリア語

considerando che occorre inserire la mobilitazione di prodotti al di fuori della Comunità in un quadro regolamentare; che visto tale inserimento è opportuno indicare che, tenuto conto degli obblighi specifici, anche derogatori alle prassi commerciali abituali, non viene fatto riferimento in generale agli Incoterms;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

(170) Zaradi upoštevanja dejstva, da se izdelki dostavljajo v skladu s pogoji DAF in CIF (pristanišče Skupnosti) (kakor je opredeljeno v Incoterms 2000) ter se stroški prevoza, pretovarjanja in natovarjanja, vključeni v fakturirane cene, znatno razlikujejo glede na to, ali gre za prevoz po kopnem do kopenske meje Skupnosti (pod pogoji DAF) ali za pomorski prevoz preko morskih pristanišč v tretjih državah do pristanišča Skupnosti (pogoji CIF (pristanišče Skupnosti)), morajo za ti dve vrsti dobavnih pogojev veljati različne MIP.

イタリア語

(170) Per tener conto del fatto che i prodotti sono consegnati sia con modalità DAF sia CIF (porto comunitario) definite dagli Incoterm 2000 e del fatto che i costi di trasporto, trattamento e carico compresi nei prezzi fatturati presentano differenze significative a seconda che il trasporto avvenga via terra verso una frontiera terrestre della Comunità (modalità DAF) o via mare attraverso i porti di paesi terzi verso un porto comunitario (modalità CIF), i prezzi minimi all’importazione relativi a queste due modalità di consegna dovrebbero essere differenziati.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

1. V tej uredbi pomenijo "dobavni pogoji" tista določila prodajnih pogodb, ki določajo obveznosti kupca oziroma prodajalca, skladno s seznamom Incoterms Mednarodne trgovinske zbornice, navedenim v Prilogi IV.

イタリア語

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per "condizioni di consegna" le disposizioni del contratto di vendita relative agli obblighi rispettivi del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterms della Camera di commercio internazionale, di cui all'allegato IV.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK