Google で調べる

検索ワード: osnovnošolskega (スロベニア語 - ポーランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スロベニア語

ポーランド語

情報

スロベニア語

Storitve osnovnošolskega izobraževanja

ポーランド語

Usługi szkolnictwa podstawowego

最終更新: 2014-11-16
使用頻度: 1
品質:

スロベニア語

Izboljšati kakovost osnovnošolskega, srednješolskega, visokošolskega, poklicnega in strokovnega izobraževanja.

ポーランド語

Poprawa jakości kształcenia w szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym oraz kształcenia zawodowego i pedagogicznego.

最終更新: 2014-11-07
使用頻度: 1
品質:

スロベニア語

Opravljanje storitev osnovnošolskega, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter drugih izobraževalnih storitev.

ポーランド語

Kształcenie na poziomie podstawowym, średnim i wyższym, kształcenie dorosłych i inne usługi edukacyjne.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

スロベニア語

Odbor tudi načrtujeuvedbo študije o vključitvi enakosti vprevladujo-čo usmeritev, predvsem o razvoju instrumentovza vključitevvprevladujočo usmeritevza spodbujanje enake obravnave na področju osnovnošolskega izobraževanja.

ポーランド語

Komitet planuje także zapoczątkować badanie na temat włączenie równości w główny nurt działań, głównie poprzez

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

スロベニア語

(2) V smislu učeče se družbe je za vse države članice kakovostno izobraževanje eden temeljnih ciljev osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem.

ポーランド語

(2) Jakość edukacji jest jednym z głównych celów szkolnictwa podstawowego i średniego szczebla, łącznie z kształceniem zawodowym, dla wszystkich Państw Członkowskich w kontekście społeczeństwa kształcącego się.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

zmanjševanje in preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja in spodbujanje enakega dostopa do kakovostne predšolske vzgoje ter osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, med drugim s formalnimi, neformalnimi in priložnostnimi možnostmi učenja za ponovno vključitev v izobraževanje in usposabljanje;

ポーランド語

ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia;

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

Preprečevanje in zmanjševanje osipa in spodbujanje enakega dostopa do predšolske vzgoje ter osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, med drugim tudi do (formalnih, neformalnih in priložnostnih) oblik izobraževanja s ciljem ponovnega vključevanja v izobraževanje in usposabljanje.

ポーランド語

ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

v okviru integriranega pristopa prožne varnosti zagotovi izvajanje strategije vseživljenjskega učenja, v kateri so obravnavane potrebe trga dela, zaključi reforme osnovnošolskega, srednješolskega in terciarnega izobraževanja, da se izboljša raven kvalifikacij in strokovnega znanja, ter izboljša dostop do zaposlitve, zlasti za dolgotrajno brezposelne in ranljive skupine.

ポーランド語

w ramach zintegrowanego podejścia opartego na modelu flexicurity zapewnić realizację strategii uczenia się przez całe życie ukierunkowanej na potrzeby rynku pracy, dokończyć reformę szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego w celu podniesienia poziomu kwalifikacji i umiejętności oraz poprawić dostępność zatrudnienia, szczególnie dla osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem oraz zagrożonych grup.

最終更新: 2014-11-16
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

(gg) projektov s področja osnovnošolskega, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter mladih, ki se lahko financirajo na podlagi določb Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva, vzpostavljenega z Uredbo (ES) št. 1638/2006;

ポーランド語

gg) projektów w dziedzinie kształcenia podstawowego i średniego, szkolnictwa wyższego oraz młodzieży, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, utworzonego rozporządzeniem (WE) nr 1638/2006;

最終更新: 2014-11-09
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

Poleg tega se bo morala Danska v obdobju izvajanja nacionalnega programa reform osredotočiti na: ukrepe za povečanje srednjeročnega priliva delovne sile do leta 2015, vključno z nadaljnjimi pobudami za izboljšanje spodbud za delo ter z dodatnimi ukrepi za vključevanje starejših delavcev in priseljencev v trg dela; nadaljevanje predlaganih reform na področju zakonodaje o konkurenci in zagotavljanje aktivnega izvajajanja novih pooblastil na področju konkurence s strani ustreznih organov; dodatne ukrepe na področju medomrežnega povezovanja za dobavo energije z namenom izboljšanja delovanja trga električne energije in plina; določanje nadaljnjih politik in ukrepov za zmanjšanje emisij in okrepitev obstoječih ustrezno ciljno usmerjenih ukrepov za izboljšanje osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter povečanja števila študentov, ki zaključijo višje srednješolsko ali terciarno izobraževanje, če se izkaže, da ukrepi ne zadostujejo za doseganje ambiciozno zastavljenih ciljev.

ポーランド語

W trakcie realizacji krajowego programu reform Dania powinna skoncentrować się na: działaniach zmierzających do zwiększenia podaży siły roboczej w perspektywie średnioterminowej – do 2015 r., w tym rozbudowaniu systemu zachęt do podejmowania pracy oraz dalszych działaniach na rzecz ułatwiania integracji zawodowej starszych pracowników i imigrantów; pomyślnym przeprowadzeniu zaplanowanych reform w obszarze prawa konkurencji oraz zapewnieniu skutecznego wykonywania nowych uprawnień w dziedzinie konkurencji przez właściwe organy; dalszych działaniach mających na celu zapewnienie wzajemnych połączeń w celu usprawnienia funkcjonowania rynków energii elektrycznej i gazu; określeniu dalszych działań i środków koniecznych do redukcji emisji; przyspieszeniu tempa prowadzonych działań mających na celu poprawę sytuacji szkolnictwa podstawowego i średniego oraz zwiększenie liczby osób kończących edukację w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, jeżeli obecne działania okażą się niewystarczające do osiągnięcia wyznaczonych ambitnych celów.

最終更新: 2014-10-19
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

スロベニア語

Od 2,2 milijarde otrok na svetu jih skupaj 86% živi v državah v razvoju, v teh državah je tudi več kot 95% otrok, ki umrejo pred petim letom starosti, nimajo dostopa do osnovnošolskega izobraževanja oziroma morajo prisilno delati ali so žrtev spolne zlorabe. Več kot polovica vseh mater na svetu nima ustreznih pravic, vključno z oskrbo med nosečnostjo in rojstvom otroka. Ta položaj otežuje prihodnost številnih otrok od trenutka njihovega rojstva.

ポーランド語

Spośród 2,2 mld dzieci na świecie 86% mieszka w krajach rozwijających się, a ponad 95% dzieci, które umierają przed osiągnięciem wieku pięciu lat, nie ma dostępu do kształcenia na poziomie podstawowym, bądź pada ofiarą pracy przymusowej czy wykorzystywania seksualnego, mieszka w krajach rozwijających się. Ponad połowie wszystkich matek na świecie brakuje odpowiednich praw, w tym prawa do opieki w okresie ciąży i przy porodzie. Sytuacja ta niekorzystnie wpływa na przyszłość wielu dzieci od chwili narodzin.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK