Google で調べる

検索ワード: imunodifuzijskim (スロベニア語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スロベニア語

英語

情報

スロベニア語

Če se rezultati testov ustrezno utemeljeno izpodbijajo, se opravi dodatna preiskava z imunodifuzijskim testom.

英語

If test results are the subject of a duly-substantiated challenge, an additional check shall be carried out by means of the immune-diffusion test.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

Če se rezultati testov ustrezno utemeljeno izpodbijajo, se opravi dodatna preiskava z imunodifuzijskim testom v agarskem gelu.

英語

If test results are the subject of a duly-substantiated challenge, an additional check shall be carried out by means of the agar gel immuno-diffusion test.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

z dvodimenzionalnim imunodifuzijskim testom za odkrivanje skupinskih antigenov potrditi, da je izolat virus influence A;

英語

confirm that the isolate is an influenza A virus using an immunodoublediffusion test to detect group antigens;

最終更新: 2014-11-05
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

To se običajno naredi z dvodimenzionalnim imunodifuzijskim testom, ki vključuje koncentriran preparat virusa ali ekstrakt iz okuženih horioalantoisnih membran.

英語

This is generally done in immunodoublediffusion tests involving either concentrated virus preparations or extracts from infected chorioallantoic membranes.

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

To se običajno naredi z dvodimenzionalnim imunodifuzijskim testom, ki vključuje koncentrirane preparate virusa ali ekstrakte iz okuženih horioalantoidnih membran.

英語

It may be done in immunodoublediffusion tests involving either concentrated virus preparations or extracts from infected chorioallantoic membranes.

最終更新: 2014-11-05
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

Preiskave na enzootsko govejo levkozo se izvajajo z imunodifuzijskim testom v agarskem gelu (AGID) pod pogoji iz oddelkov A in B ali z encimskoimunskim testom (ELISA) pod pogoji iz oddelka C. Imunodifuzijski test v agarskem gelu se lahko uporablja samo za preskušanje individualnih vzorcev.

英語

Tests for enzootic bovine leukosis shall be carried out by the agar gel immuno-diffusion test (AGID) under the conditions described in Sections A and B or by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) under the conditions described in Section C. The agar gel immuno-diffusion test may only be used for the testing of individual samples.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

ali [II.4.9 so bivali v državi izvoznici (5), v kateri so po uradnih ugotovitvah naslednji serotipi epizootične hemoragične bolezni (EHB): …, in so bili dvakrat testirani z imunodifuzijskim testom v agarskem gelu ali kompetitivnim encimskoimunskim testom (6) test nevtralizacije virusa za vse navedene serotipe EHB, ki je bil izveden v odobrenem laboratoriju na vzorcih krvi, odvzetih v razmiku ne več kot 12 mesecev pred odvzemom semena in ne manj kot 21 dni po odvzemu semena, pa je bil negativen;]

英語

or [II.4.9. were resident in the exporting country (5) in which according to official findings the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: … and were tested on two occasions in an agar gel immunodiffusion test or competitive enzyme-linked immunosorbent assay (6) and in a virus neutralization test for all above-listed serotypes of EHD, carried out with negative results in an approved laboratory on samples of blood taken not more than 12 months apart prior to and not less than 21 days following collection of the semen;]

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

ali [II.2.7 so bili odvzeti/pridobljeni (1) v državi izvoznici (5) v kateri so po uradnih ugotovitvah naslednji serotipi epizootične hemoragične bolezni (EHB): … in so bili dvakrat testirani z negativnim rezultatom v razmiku manj kot 12 mesecev z imunodifuzijskim testom v agarskem gelu ali kompetitivnim encimskoimunskim testom (6) in testom nevtralizacije virusa za vse navedene serotipe EHB, ki je bil izveden v odobrenem laboratoriju na vzorcih krvi, odvzetih pred odvzemom jajčnih celic/zarodkov (1) in ne manj kot 21 dni po odvzemu;]

英語

or [II.2.7. were collected/produced (1) in the exporting country (5) in which according to official findings the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: … and were tested negative on two occasions not more than 12 months apart in an agar gel immunodiffusion test or competitive enzyme-linked immunosorbent assay (6) and a virus neutralisation test for all above listed serotypes of EHD, carried out in approved laboratory on samples of blood taken prior to and not less than 21 days following collection of the ova/embryos (1);]

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

ali [II.4.10 so bivali v državi izvoznici (5) in so bili dvakrat testirani z imunodifuzijskim testom v agarskem gelu in testom nevtralizacije seruma za virus Akabane in virus Aino, ki je bil izveden v odobrenem laboratoriju na vzorcih krvi, odvzetih v razmiku ne več kot 12 mesecev pred odvzemom semena in ne manj kot 21 dni po odvzemu semena, rezultati pa so bili negativni;]

英語

or[II.4.10. were resident in the exporting country (5) and were tested on two occasions in an agar gel immunodiffusion test and in a serum neutralisation test for Akabane virus and Aino virus carried out with negative results in an approved laboratory on samples of blood taken not more than 12 months apart prior to and not less than 21 days following collection of the semen;]

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

so bile testirane z imunodifuzijskim testom v agarskem gelu (Cogginsov test) ali testom ELISA z negativnim rezultatom na infekciozno anemijo enoprstih kopitarjev na vzorcu krvi, odvzetem dne … (4), kar je bilo med zadnjimi 30 dnevi pred dnem prvega odvzema jajčnih celic ali zarodkov, in test je bil nazadnje izveden na vzorcu krvi, odvzetem dne …;(4), kar je bilo ne več kot 90 dni pred odvzemom jajčnih celic ali zarodkov (5);

英語

have been subjected with negative result to an agar gel immunodiffusion test (Coggins test) or an ELISA for equine infectious anaemia carried out on a blood sample taken on … (4), being during the past 30 days prior to the date of the first collection of ova or embryos and the test was last carried out on a sample of blood taken on … (4), being not more than 90 days before the ova or embryos were collected (5);

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

so bile testirane z imunodifuzijskim testom v agarskem gelu (Cogginsov test) ali testom ELISA z negativnim rezultatom na infekciozno anemijo enoprstih kopitarjev na vzorcih krvi, odvzetih dne … (3), kar je bilo v zadnjih 30 dnevih pred dnem prvega odvzema jajčnih celic ali zarodkov, in test je bil nazadnje izveden na vzorcu krvi, odvzetem dne … (3); kar ni bilo več kot 90 dni pred odvzemom jajčnih celic in zarodkov;

英語

have been subjected with negative result to an agar-gel immuno-diffusion test (Coggins test) or an ELISA for equine infectious anaemia carried out on a blood samples taken on … (3), being during the past 30 days prior to the date of the first collection of ova or embryos and the last test was carried out on a sample of blood taken on … (3); being not more than 90 days before the ova and embryos were collected;

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

Preiskave na enzootsko govejo levkozo se izvajajo z imunodifuzijskim testom pod pogoji, opisanimi v A ali B, ali z encimskoimunskim testom (ELISA) pod pogoji, opisanimi v C.

英語

Tests for enzootic bovine leukosis shall be carried out by the immune-diffusion test under the conditions described in A and B or by the enzyme-linked immunosorbent assay (Elisa) under the conditions described in C.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

so bivali v državi izvoznici, v kateri so prisotni naslednji serotipi epizootične hemoragične bolezni (EHD): …, in so bili testirani dvakrat v razmiku največ 12 mesecev z negativnimi rezultati z agar gel imunodifuzijskim testom (3) in testom nevtralizacije virusa za vse navedene serotipe EHD, pri čemer so bili testi opravljeni v odobrenem laboratoriju na vzorcih krvi, odvzetih pred odvzemom semena in najmanj 21 dni po njem; ***

英語

were resident in the country of export in which the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: …: and tested negative on two occasions not more than 12 months apart to an agar gel immunodiffusion test (3) and to a virus neutralisation test for all above-listed serotypes of EHD, carried out in approved laboratory on samples of blood taken prior to and not less than 21 days following collection of the semen; ***

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

so bivali v državi izvoznici, v kateri so prisotni naslednji serotipi epizootske hemoragične bolezni (EHD): …: in so bili testirani dvakrat v razmiku največ dvanajstih mesecev z negativnimi rezultati z imunodifuzijskim testom v agarskem gelu (3) in testom nevtralizacije virusa za vse navedene serotipe EHD, pri čemer so bili testi opravljeni v odobrenem laboratoriju na vzorcih krvi, odvzetih pred zbiranjem semena in najmanj 21 dni po njem;***

英語

were resident in the country of export in which the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: …: and tested negative on two occasions not more than 12 months apart to an agar-gel immuno-diffusion test (3) and to a virus neutralisation test for all above-listed serotypes of EHD, carried out in approved laboratory on samples of blood taken prior to and not less than 21 days following collection of the semen;***

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

bodisi [II.5.4.1.2. v kateri po uradnih ugotovitvah obstajajo naslednji serotipi epizootske hemoragične bolezni (EHD): … in so bili testirani dvakrat v razmiku največ dvanajstih mesecev z negativnimi rezultati z imunodifuzijskim testom v agarskem gelu (3) in testom nevtralizacije virusa za vse zgoraj navedene serotipe EHD, pri čemer so bili testi opravljeni v odobrenem laboratoriju na vzorcih krvi, odvzetih pred zbiranjem semena in najmanj 21 dni po njem;];

英語

or [II.5.4.1.2. in which according to official findings the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: … and were tested negative on two occasions not more than 12 months apart to an agar-gel immuno-diffusion test (3) and to a virus neutralisation test for all above-listed serotypes of EHD, carried out in approved laboratory on samples of blood taken prior to and not less than 21 days following collection of the semen;];

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

ki so bivali v državi izvoznici, v kateri so prisotni naslednji serotipi epizootske hemoragične bolezni (EHD): ; in so bili testirani dvakrat v razmiku največ dvanajstih mesecev, z negativnimi rezultati z imunodifuzijskim testom v agarskem gelu (4) in testom nevtralizacije virusa za vse zgoraj navedene serotipe EHD, pri čemer so bili testi opravljeni v odobrenem laboratoriju na vzorcih krvi, odvzetih pred zbiranjem semena in najmanj 21 dni po njem; ***

英語

were resident in the country of export in which the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: ; and tested negative on two occasions not more than 12 months apart to an agar-gel immuno-diffusion test (4) and a virus neutralisation test for all above-listed serotypes of EHD, carried out in an approved laboratory on samples of blood taken prior to and not less than 21 days following collection of the semen; ***

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

ki so bivali v državi izvoznici, v kateri so prisotni naslednji serotipi epizootske hemoragične bolezni (EHD): ; in so bili testirani dvakrat v razmiku največ dvanajstih mesecev z negativnimi rezultati z imunodifuzijskim testom v agarskem gelu (4) in testom nevtralizacije virusa za vse zgoraj navedene serotipe EHD, pri čemer so bili testi opravljeni v odobrenem laboratoriju na vzorcih krvi, odvzetih pred zbiranjem semena in najmanj 21 dni po njem; ***

英語

were resident in the country of export in which the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: ; and tested negative on two occasions not more than 12 months apart to an agar-gel immuno-diffusion test (4) and to a virus neutralisation test for all above-listed serotypes of EHD, carried out in an approved laboratory on samples of blood taken prior to and not less than 21 days following collection of the semen; ***

最終更新: 2014-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スロベニア語

potrditi, da je izolat virus influence A z dvodimenzionalnim imunodifuzijskim testom za zaznavanje skupinsko specifičnih antigenov, kot je opisano v Poglavju 9 (za zaznavanje skupinsko specifičnih antigenov se lahko uporabi ELISA ali imunofluorescenca, če nacionalnemu laboratoriju to bolj ustreza);

英語

confirm that the isolate is an influenza A virus using an immunodoublediffusion test to detect group antigens as described in Chapter 9 (immunofluorescence or ELISA techniques to detect group antigens may be used if preferred by the national laboratory);

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK