Google で調べる

検索ワード: hinaot nako mao nato ang kinataposan (セブアノ語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

セブアノ語

英語

情報

セブアノ語

Pagabugtoon nato ang ilang mga talikala, Ug igasalibay ta gikan kanato ang ilang mga igtatakgus.

英語

Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Unya sila mingtubag: Tawgon nato ang dalaga ug atong pangutan-on siya.

英語

And they said, We will call the damsel, and inquire at her mouth.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Kon tauran tag bokado ang baba sa mga kabayo aron sila mopatoo kanato, mahimo nato ang pagpalisoliso sa ilang tibook lawas.

英語

Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Pinaagi sa dila ginadayeg nato ang Ginoo ug Amahan, ug pinaagi niini ginapanghimaraut nato ang mga tawo nga binuhat ingon sa dagway sa Dios.

英語

Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Unsa? Hagiton ba nato ang Ginoo sa pagpangabobho? Labi pa ba kitang kusgan kay kaniya?

英語

Do we provoke the Lord to jealousy? are we stronger than he?

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? Wala gayud! Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan.

英語

Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Umari kamo, manganaug kita, ug lahugayon nato ang ilang mga sinultihan, aron sila dili na makasabut sa sinultihan sa usa ug usa.

英語

Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Ug gikuha nato ang yuta nila, ug gihatag nato kini sa pagkapanulondon kang Ruben, ug kang Gad, ug sa katunga nga banay ni Manases.

英語

And we took their land, and gave it for an inheritance unto the Reubenites, and to the Gadites, and to the half tribe of Manasseh.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Ug si Juda miingon sa iyang mga igsoon: Unsay kapuslanan kong mapatay nato ang atong igsoon ug matago nato ang iyang dugo?

英語

And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother, and conceal his blood?

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Unya mingbalik kita ug minggikan kita padulong sa kamingawan sa dalan paingon sa Dagat nga Mapula, sumala sa giingon ni Jehova kanako ug gilibut nato ang bukid sa Seir sa daghang mga adlaw.

英語

Then we turned, and took our journey into the wilderness by the way of the Red sea, as the LORD spake unto me: and we compassed mount Seir many days.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Umari kamo, manag-awit kita alang kang Jehova; Himoon nato ang usa ka malipayong hugyaw alang sa bato sa atong kaluwasan.

英語

O come, let us sing unto the LORD: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Kon ang pamatuod gikan sa mga tawo ginadawat nato, ang pagpamatuod nga gikan sa Dios labaw pa niini; kay ang pagpamatuod sa Dios mao man kini, nga siya nakapamatuod na mahitungod sa iyang Anak.

英語

If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Ug nahibaloan nato ang gugma pinaagi niini: kay siya mihatag man sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato; ug kinahanglan nga kita usab magahatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga igsoon.

英語

Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Ug siya miingon, "Sa unsa ba ikapanig-ingon nato ang ngingharian sa Dios, o unsa bang sambingaya ang atong gamiton alang niini?

英語

And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

セブアノ語

Ug tapus sa pipila ka adlaw, si Pablo miingon kang Bernabe, "Balikon ug duawon ta karon ang mga kaigsoonan sa tanang siyudad diin gikamantala nato ang pulong sa Ginoo, ug tan-awon tag naunsa na sila."

英語

And some days after Paul said unto Barnabas, Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

セブアノ語

Nga magaingon: Kanus-a pa ba mohimatayon ang bag-ong bulan, aron kita makabaligya ug trigo? ug ang adlaw nga igpapahulay, aron ikabaligya nato ang trigo, aron madiyutay ang epha, ug madaku ang siclo, ug aron makalimbong kita pinaagi sa mga timbangan nga limbongan;

英語

Saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great, and falsifying the balances by deceit?

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Ug hibaloan nato, ug padayonon nato ang pag-ila kang Jehova: ang iyang paggula matuod gayud ingon sa pagdangat sa kabuntagon; ug siya moanhi kanato maingon sa ulan, maingon sa ulahing ulan nga nagabisibis sa yuta.

英語

Then shall we know, if we follow on to know the LORD: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Ug ang hari miingon kaniya: Unsay nakaingon kanimo? Ug siya mitubag: Kining babayehana miingon kanako: Ihatag ang imong anak nga lalake, aron kan-on ta siya niining adlawa, ug kan-on nato ang akong anak nga lalake ugma.

英語

And the king said unto her, What aileth thee? And she answered, This woman said unto me, Give thy son, that we may eat him to day, and we will eat my son to morrow.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Kining mga tawohana mga makigdaiton kanato; busa papuy-a sila sa kayutaan, ug magpatigayon sila dinhi; kay, ania karon, ang yuta hilabihan ka halapad alang kanila; pangasaw-on nato ang ilang mga anak nga babaye, ug ipaasawa kanila ang atong mga anak nga babaye.

英語

These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, it is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

セブアノ語

Ug miingon ang Dios: Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato; ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayopan, ug sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta.

英語

And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

関係性の低い人による翻訳は非表示になります。
関係性の低い結果を表示します。

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK