Google で調べる

検索ワード: zaposljavanja (セルビア語 - アルバニア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

セルビア語

アルバニア語

情報

セルビア語

Očekivalo se da će do najvećeg prodora doći u oblasti zaposljavanja.

アルバニア語

Zhvillimi më i madh pritet në fushën e punësimit.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

On je ukazao da vlada nije postigla odgovarajuće rezultate u dve oblasti: investicijama i podsticanju zaposljavanja.

アルバニア語

Ai tha se kabineti i tij deri më tash nuk ka bërë sa ç' duhet në dy fusha: investimet dhe nxitja e punësimit.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

EU je pokrenula program u Makedoniji u iznosu od 2. 5 miliona evra, podrzavajući vladinu politiku zaposljavanja.

アルバニア語

BE nisi një program prej 2. 5 milion euro në Maqedoni në mbështetje të politikave të punësimit të qeverisë.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Generalstab je nedavno upozorio vladu da je njena politika ponovnog zaposljavanja osoba proteranih iz vojske zbog verskih aktivnosti uvredljiva.

アルバニア語

Kohët e fundit, shtabi i përgjithshëm e paralajmëroi qeverinë se politika e saj e ripunësimit të atyre që qenë përjashtuar nga ushtria për veprimtaritë e tyre fetare, ishte sulmuese.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Nedostatak mobilnosti odrazava se na pristup zdravstvenoj nezi i obrazovanju, suzava mogućnost zaposljavanja i ne dozvoljava pojedicima da zive normalno.

アルバニア語

Mungesa e lëvizjes ndikon në mundësinë e përdorimit të kujdesit shëndetësor dhe arsimit, zvogëlon mundësitë e punësimit dhe përfundimisht nuk lejon që individët të kryejnë një jetë normale.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Cilj strategije takođe je da se poboljsa fleksibilnost trzista rada, zaustavi nezvanično zaposljavanje i smanji diskriminacija u pogledu zaposljavanja zena.

アルバニア語

Ajo synon gjithashtu në përmirësimin e fleksibilitetit të tregut të punës, duke ulur papunësinë jozyrtare dhe duke reduktuar diskriminimin në punësimin e grave.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

To su preko potrebni potezi u trenutku kada je stopa zaposljavanja u bankama zabelezila pad, zato sto se javnost okreće takozvanom internet bankarstvu.

アルバニア語

Këto janë zhvillimet më të nevojshme në një kohë kur punësimet e reja në banka kanë rënë nga prirja e publikut për kryerjen e veprimeve bankare me internet.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Očekuje se da aviokompanija godisnje donese prihod od 10 miliona evra. Jos jedan rezultat otvaranja aviokompanije biće mogućnost zaposljavanja lokalnog letačkog osoblja i pilota.

アルバニア語

Linja ajrore pritet të sjellë 10 milion euro në vit. Tjetër rezultat do të jenë mundësitë e punës për shoqëruesit e fluturimit dhe pilotët lokalë.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Ciljevi uključuju sprovođenje fiskalne discipline, stimulisanje zaposljavanja, smanjenje drzavnih subvencija i stvaranje odgovarajuće sredine za velike investicione projekte.

アルバニア語

Objektivat përfshijnë zbatimin e displinës fiskale, nxitjen e punësimit, pakësimin e mbështetjeve financiare shtetërore dhe krijimin e mjedisit të favorshëm për projekte të mëdha investuese.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Ugovori o radu biće potpisani na posebnom jednonedeljnom sajmu zaposljavanja koji se otvara u četvrtak (1. maja) u Bukurestu.

アルバニア語

Kontratat e punës do të nënëshkruhen në një ekspozitë të posaçme të punës që do të hapet të enjten (1 maj) në Bukuresht.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Reforma ekonomije, stimulisanje zaposljavanja i jačanje vladavine zakona takođe predstavljaju izazove, ukazuje MKG i podvlači da je integracija u EU jedini put ka stabilnosti.

アルバニア語

Reformimi i ekonomisë, stimulimi i punësimit dhe forcimi i shtetit të së drejtës gjithashtu paraqesin sfida, tha ICG, duke theksuar se integrimi në BE është rruga e vetme drejt stabilitetit.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Simitis je takođe pozvao na uspostavljanje objektivnog sistema zaposljavanja sluzbenika u javnom sektoru, kao i na nove mere za kontrolu troskova kampanje za izbore koji će biti odrzani u maju 2004.

アルバニア語

Simitis bëri thirrje gjithashtu për një sistem objektiv të marrjes në punë të stafit të sektorit publik dhe masat e reja të kontrollit të shpenzimeve të fushatës së zgjedhjeve të majit 2004.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Predsednik parlamenta Apostolos Kaklamanis opisao je odluku parlamenta kao veliki korak napred. Takođe u četvrtak, premijer Kostas Simitis ponovio je da stimulisanje zaposljavanja predstavlja glavni prioritet vlade.

アルバニア語

Kryetari i parlamentit, Apostolos Kaklamanis e përshkroi vendimin si një hap të madh përpara. Në lajme të tjera të enjten, kryeministri Kostas Simitis përsëriti se nxitja e punësimit është përparësia kryesore e qeverisë.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Drugi projekat, Inicijativa za trziste rada, usmeren je na promovisanje mogućnosti zaposljavanja među nezaposlenim i siromasnim ljudima, kao i na pruzanje podrske preduzetnistvu i razvoju postojećih malih i srednjih preduzeća.

アルバニア語

Projekti i dytë, Nismat e Tregut të Punës, synon të nxisë mundësitë e punësimit midis njerëzve të papunë dhe atyre me të meta dhe të përkrahë bizneset private dhe zhvillimin e tyre nga ndërmarrje të vogla e të mesme.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

On uključuje odredbe kojima se zabranjuje diskriminacija u oblasti zaposljavanja, profesionalne obuke, obrazovanja, socijalnog osiguranja, zdravstvenih beneficija i kupovine proizvoda i usluga, uključujući smestaj.

アルバニア語

Ai përfshin artikuj që ndalojnë diskriminimin lidhur me punësimin, treinimin profesional, arsimin, sigurimin shoqëror, përfitimet shëndetësore dhe blerjen e prodhimeve dhe shërbimeve, përfshirë strehimin.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Govoreći na okruglom stolu u Neumu u četvrtak (22. maja), Nagradzić je rekao da će vlasti na svim nivoima raditi na resavanju problema sa kojima se suočavaju Romi na polju obrazovanja, stanovanja i zaposljavanja. U međuvremenu, makedonska policija pokusava da zaustavi oko 600 romskih izbeglica sa Kosova koje su već provele četiri dana na makedonsko- grčkoj granici trazeći azil.

アルバニア語

Duke folur të enjten (22 maj) në një tryezë të rrumbullakë në Neum, Nagradziç tha se autoritetet në të gjitha nivelet do të merren me problemet që u dalin romëve në fushat e edukimit, banesave dhe punësimit. Në lajme të tjera, policia maqedonase po përpiqet të mbajë në kontroll rreth 600 refugjatë romë nga Kosova të cilët po qëndrojnë që prej katër ditësh në kufirin Maqedoni- Greqi, duke kërkuar azil.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Mnogi očekuju da će u Tirani i drugim velikim gradovima u Albaniji ove godine biti pokrenuto jos programa za podsticanje zaposljavanja. Nezaposlenost i nedostatak finansijske stabilnosti ključni su faktori koji utiču na sigurnost ljudi u Albaniji, navodi se u studiji urađenoj za potrebe UNDP- a koja je objavljena u junu.

アルバニア語

Pritet gjerësisht që më tepër programe për të inkurajuar punësimin të nisin në Tiranë dhe qytetet e tjera të mëdha këtë vit. Papunësia dhe mungesa e stabilitetit financiar janë faktorë të rëndësishëm që prekin sigurimin njerëzor në Shqipëri, sipas një studimi të komisionuar nga PNUD e të botuar në qershor.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Bujica otpustanja nastavlja se i ove godine: očekuje se da će 4. 000 ljudi izgubiti posao u pokusaju smanjenja obima javnih sluzbi. �Jasno je da niko ne moze stvoriti radna mesta bez novih investicija i realnog ekonomskog rasta od 5 odsto�, izjavio je ministar rada Jovan Manasijevski, ukazujući da se to pitanje mora resavati korisćenjem dugoročne analize zasnovane na modelu evropske metodologije. U tom smislu Socijalnoekonomski savet odobrio je nacionalni plan zaposljavanja za 2004. i 2005. godinu koji su izradili strani eksperti finansirani iz programa EU CARDS.

アルバニア語

Furia e largimeve po vazhdon këtë vit: 4, 000 vetë pritet të humbasin punën në një orvatje për të tkurrur shërbimin civil. "Eshtë e qartë që nuk mund të krijohen punë pa investime të reja dhe me një rritje reale prej 5 përqind," tha ministri i punës, Jovan Manasievski, duke arsyetuar se çështja duhet trajtuar duke përdorur analizën afat- gjatë ndërtuar sipas modelit metodik europian. Për këtë qëllim, Këshilli Socioekonomik ka miratuar Planin Kombëtar të Punësimit për 2004 dhe 2005, hartuar nga ekspertë të huaj financuar nga prograi CARDS i BE.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

セルビア語

Dodatnih 800 evra potrebno je za infrastrukturne projekte, programe zaposljavanja i druge troskove u vezi sa ponovnim ujedinjenjem ostrva. Međunarodna zajednica insistira na resenju kojim bi se okončala 30- godisnja podela pre ulaska Kipra u EU 1. maja.

アルバニア語

Një shtesë 800 milion euro do të nevojiten për projektet e infrastrukturës, programet e punësimit dhe kostot e tjera lidhur me ribashkimin. Komuniteti ndërkombëtar po shtyn për një zgjidhje që do t' i jepte fund ndarjes 30 vjeçare të ishullit, përpara se Qiproja të hyjë në BE në 1 maj.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

セルビア語

Plan zaposljavanja vredan je 10 miliona evra; 2 miliona obezbediće EU, a ostatak sredstava vladina ministarstva. Prema rečima Manasijevskog plan je sličan planovima zemalja članica EU i zemalja kandidata za prijem u Uniju. Vlada takođe planira pilot projekte kako bi pokusala da smanji stopu nezaposlenosti.

アルバニア語

Plani i punësimit ka vlerë 10 milion euro; nga kjo shifër, 2 milion euro do të jepen nga BE dhe pjesa tjetër nga ministritë e qeverisë. Plani, sipas Manasievskit, është i ngjashëm me ato të anëtarëve dhe kandidatëve të tjerë të BE. Qeveria synon gjithashtu të hartojë projektet pilote për të reduktuar papunësinë.

最終更新: 2012-04-07
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK