Google で調べる

検索ワード: iluluklok (タガログ語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

タガログ語

英語

情報

タガログ語

%.250s (bersyon %.250s) ay iluluklok.

英語

%.250s (version %.250s) is to be installed.

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

タガログ語

Markahan ang (mga) pakete na iluluklok

英語

Mark package(s) for installation

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

タガログ語

%.250s ay nagbibigay ng %.250s at iluluklok.

英語

%.250s provides %.250s and is to be installed.

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

タガログ語

magkatunggaling mga pakete - hindi iluluklok %.250s

英語

conflicting packages - not installing %.250s

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

タガログ語

Piliin ng mano-mano ang paketeng iluluklok sa aptitude.

英語

Manually select packages to install in aptitude.

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

タガログ語

problemang pre-dependensiya - hindi iluluklok ang %.250s

英語

pre-dependency problem - not installing %.250s

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

タガログ語

Ang sumusunod na mga pakete ay MINUMUNGKAHI pero HINDI iluluklok:

英語

The following packages are SUGGESTED but will NOT be installed:

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

タガログ語

Ang sumusunod na mga pakete ay REKOMENDADO pero HINDI iluluklok:

英語

The following packages are RECOMMENDED but will NOT be installed:

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

タガログ語

%.250s ay iluluklok, ngunit ito'y bersyon %.250s.

英語

%.250s is to be installed, but is version %.250s.

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

タガログ語

hindi ma-stat ang `%.255s' (na siyang iluluklok sana)

英語

unable to stat `%.255s' (which I was about to install)

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

タガログ語

BABALA: may iluluklok na bersyong di katiwala ng mga sumusunod na mga pakete! Mga di katiwala na mga pakete ay maaaring maka-kompromiso sa seguridad ng inyong sistema. Ipagpatuloy lamang ang pagluklok kung tiyak kayo na gawin ito.

英語

WARNING: untrusted versions of the following packages will be installed! Untrusted packages could compromise your system's security. You should only proceed with the installation if you are certain that this is what you want to do.

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

タガログ語

Ang linya na inyong na-highlight ay tumutukoy sa maraming mga pakete; kung hilingin ninyong iluluklok, tanggalin, hawakan, atbp. ay ito'y aapekto sa lahat ng mga pinapakitang mga criteria. Kung inyong galawin ang highlight sa linya para sa isang pakete ay makikita ninyo ang impormasyon tungkol sa paketeng iyon dito. Maari niyong gamitin ang `o' at `O' upang palitan ang paraan ng pagsunod-sunod at upang bigyan niyo ang sarili niyo ng pagkakataon na markahan ang mga pakete sa iba't ibang uri ng pag-grupo.

英語

The line you have highlighted represents many packages; if you ask to install, remove, hold, etc. it you will affect all the packages which match the criterion shown. If you move the highlight to a line for a particular package you will see information about that package displayed here. You can use `o' and `O' to change the sort order and give yourself the opportunity to mark packages in different kinds of groups.

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

タガログ語

Maligayang pagdating sa pangunahing listahan ng mga pakete sa dselect. Ipapakita sa inyo ang listahan ng mga pakete na naka-luklok o magagamit na iluluklok. Maaari kayong gumalaw sa listahan sa pamamagitan ng mga cursor key, markahan ang mga paketeng iiluluklok (gamitin ang `+') o tatanggalin (gamitin ang `-'). Ang mga pakete ay maaaring markahan ng isahan o sa grupo; sa umpisa makikita ninyo na ang linyang `Lahat ng pakete' ay nakapili. `+', `-' at iba pa ay makakaapekto sa lahat ng mga pakete na tinutukoy ng naka-highlight na linya. Ilan sa inyong mga pipiliin ay magkakaroon ng mga conflict o problema sa dependensiya; kayo ay bibigyan ng sub-list ng mga paketeng may kinalaman dito, upang inyong malutas ang mga problema. Dapat ninyong basahin ang talaan ng tiklado at mga paliwanag na nakadisplay. Maraming tulong na magagamit, mangyaring gamitin niyo ang mga ito - pindutin ang `?' kahit kailan para makamit ang tulong. Kapag natapos na kayong makapagpili ng mga pakete, pindutin ang upang tiyakin ang mga pagbabago, o `X' upang lumabas na hindi itatago ang mga pagbabago. May kahulihang pagsusuri ng mga conflict at dependensiya na gagawin - dito rin ay maaaring may ipakitang sublist. Pindutin ang upang lumabas sa tulong at bumalik sa listahan ngayon.

英語

Welcome to dselect's main package listing. You will be presented with a list of packages which are installed or available for installation. You can navigate around the list using the cursor keys, mark packages for installation (using `+') or deinstallation (using `-'). Packages can be marked either singly or in groups; initially you will see that the line `All packages' is selected. `+', `-' and so on will affect all the packages described by the highlighted line. Some of your choices will cause conflicts or dependency problems; you will be given a sub-list of the relevant packages, so that you can solve the problems. You should read the list of keys and the explanations of the display. Much on-line help is available, please make use of it - press `?' at any time for help. When you have finished selecting packages, press to confirm changes, or `X' to quit without saving changes. A final check on conflicts and dependencies will be done - here too you may see a sublist. Press to leave help and enter the list now.

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

タガログ語

%BBABALA%b: may iluluklok na di katiwalang bersyon ng sumusunod na mga pakete!""%n%nMga di katiwalang mga pakete ay maaaring %Bmag-kompromiso ng seguridad ng ""inyong sistema%b. Dapat lamang na ipagpatuloy ang pagluklok kung tiyak kayong gawin ito.%n%n

英語

%BWARNING%b: untrusted versions of the following packages will be installed!%n%nUntrusted packages could %Bcompromise your system's security%b. You should only proceed with the installation if you are certain that this is what you want to do.%n%n

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

タガログ語

Maligayang pagdating sa pangunahing listahan ng mga pakete ng dselect. Ipapakita sa inyo ang listahan ng mga pakete na naka-luklok o magagamit para iluluklok. Dahil wala kayong pahintulot na kailangan upang baguhin ang kalagayan ng mga pakete, kayo ay nasa modang pagbasa-lamang. Maaari kayong gumalaw sa loob ng listahan sa pamamagitan ng mga cursor keys (mangyari na basahin ang tulong na pinamagatang `Tiklado'), tignan ang kalagayan ng mga pakete at basahin ang impormasyon tungkol sa kanila. Dapat ninyong basahin ang listahan ng maaaring pindutin at ang paliwanag na ipinapakita. Maraming tulong na magagamit, kaya't gamitin ito - pindutin ang `?' kahit kailan upang makamit ang tulong. Kapag tapos na kayong magbasa-basa, pindutin ang `Q' o upang lumabas. Pindutin ang upang lumabas sa tulong at bumalik sa listahan ngayon.

英語

Welcome to dselect's main package listing. You will be presented with a list of packages which are installed or available for installation. Since you do not have the privilege necessary to update package states, you are in a read-only mode. You can navigate around the list using the cursor keys (please see the `Keystrokes' help screen), observe the status of the packages and read information about them. You should read the list of keys and the explanations of the display. Much on-line help is available, please make use of it - press `?' at any time for help. When you have finished browsing, press `Q' or to quit. Press to leave help and enter the list now.

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

タガログ語

Pag-ayos ng conflict/dependensiya - pagpapakilala. May isa o ilan sa inyong mga pinili na nag-angat ng problemang conflict o dependensiya - may ilang mga pakete na kailangang iluluklok na may kasamang iba, at may iba namang kumbinasyon ng mga pakete na hindi maaaring iluluklok ng sabay. Makikita ninyo ang sub-list na naglalaman ng mga paketeng tinutukoy. Ang ibabang kalahati ng tabing ay nagpapakita ng mga conflict at dependensiya; gamitin ang `i' upang umikot dito, sa paglalarawan ng mga pakete at sa impormasyong control na panloob. May koleksyon ng mga pakete na `minumungkahi' na tinantsya, at mga panimulang mga marka sa sub-list na ito na nakatakda upang matapatan ito, upang maari niyo lamang pindutin ang Return upang tanggapin ang mga mungkahi kung inyong naisin. Maaari ding hintuin ang (mga) pagbabago na nagsanhi ng (mga) problema, at bumalik sa pangunahing listahan sa pagpindot ng capital `X'. Maaari din kayong gumalaw sa listahan at palitan ang mga marka upang tumugma sa inyong kagustuhan, at maaari ninyong hindian ang aking mga mungkahi sa pagpindot ng capital `D' o `R' (tignan ang tulong sa tiklado). Maaari niyong gamitin ang capital `Q' upang pilitin akong tanggapin ang kasalukuyang ayos, kung sakaling nais niyong i-override ang rekomendasyon o kung sa tingin niyo ay mali ang programa. Pindutin ang upang lumabas sa tulong at pumasok sa sub-list; alalahanin: pindutin ang `?' para sa tulong.

英語

Dependency/conflict resolution - introduction. One or more of your choices have raised a conflict or dependency problem - some packages should only be installed in conjunction with certain others, and some combinations of packages may not be installed together. You will see a sub-list containing the packages involved. The bottom half of the display shows relevant conflicts and dependencies; use `i' to cycle between that, the package descriptions and the internal control information. A set of `suggested' packages has been calculated, and the initial markings in this sub-list have been set to match those, so you can just hit Return to accept the suggestions if you wish. You may abort the change(s) which caused the problem(s), and go back to the main list, by pressing capital `X'. You can also move around the list and change the markings so that they are more like what you want, and you can `reject' my suggestions by using the capital `D' or `R' keys (see the keybindings help screen). You can use capital `Q' to force me to accept the situation currently displayed, in case you want to override a recommendation or think that the program is mistaken. Press to leave help and enter the sub-list; remember: press `?' for help.

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK