検索ワード: tolerovatelnou (チェコ語 - フランス語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

チェコ語

フランス語

情報

チェコ語

světová zdravotnická organizace( who) odhadla tolerovatelnou denní dávku na 0,005 mg niklu na kg tělesné hmotnosti.

フランス語

l’ organisation mondiale de la santé( oms) a établi une dose journalière tolérable de 0,005 mg de nickel par kilogramme de poids corporel.

最終更新: 2012-03-16
使用頻度: 3
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

チェコ語

tento velmi přísný ukazatel znamená , že osoba o hmotnosti 75 kg by mohla denně sníst více než 100 kusů eurobankovek a celkový objem přijatého niklu by byl stále pod tolerovatelnou dávkou .

フランス語

selon cette norme – très stricte – , une personne pesant 75 kg qui mangerait plus de cent billets en euros par jour absorberait une quantité de nickel inférieure à la dose tolérable .

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

チェコ語

skupinový tolerovatelný denní přívod

フランス語

dose journalière tolérable de groupe

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

チェコ語

tolerovatelný týdenní přívod

フランス語

dose hebdomadaire tolérable

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

チェコ語

tolerovatelný denní přívod

フランス語

dose journalière tolérable

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

チェコ語

7.3 evropská směrnice pro velká spalovací zařízení stanovuje přísná ekologická měřítka pro zřizování a provoz elektráren s výkonem ≥ 50 mwth. koncentrace škodlivých látek v odpadním plynech plynových, ropných a uhelných elektráren musí být omezeny podle stavu techniky stanoveného v této směrnici. starší zařízení je třeba dodatečně vybavit. tím má být zajištěno, aby emise prachu (i jemného prachu, viz 7.6), kysličník siřičitý, kysličníky dusnaté a zvláště škodlivé těžké kovy i toxické příp. rakovinotvorné organické látky, byly zredukovány na tolerovatelnou míru. emise hluku musejí být pečlivě zredukovány do té míry, aby bylo co nejvíce zabráněno obtěžování hlukem.

フランス語

7.3 la directive européenne sur les grandes installations de combustion fixe des normes environnementales strictes pour la construction et l'exploitation des centrales électriques d'une puissance égale à 50 mwth. la concentration des polluants dans les rejets de gaz dans les centrales au gaz, au pétrole ou au charbon doit être limitée selon l'état de la technique fixé dans cette directive. les anciennes installations doivent être modernisées. la directive entend garantir que les émissions de poussières (y compris les particules fines, cf. par. 7.6), de dioxine de souffre, d'oxyde d'azote et de métaux lourds particulièrement nocifs, ainsi que des substances organiques toxiques ou cancérigènes restent à un niveau tolérable pour l'homme et la nature. il faut réduire préventivement les émissions sonores de manière à éviter le plus possible les nuisances.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

チェコ語

pro indikaci přípravku u rakoviny močového měchýře poskytl držitel rozhodnutí o registraci údaje ze dvou studií fáze 2 a z pivotní studie fáze 3, z nichž vyplývá, že v léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem z přechodných buněk urotelu je chemoterapie s použitím gemcitabinu účinná, tolerovatelná, vykazuje zvládnutelnou míru toxicity a lepší výsledky než chemoterapie s použitím mvac (metotrexát, vinblastin, adriamycin a cisplatina).

フランス語

concernant l’indication pour le traitement du cancer de la vessie, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a procuré des données provenant de deux études de phase 2 et d’une étude cruciale de phase 3 qui montrent que la chimiothérapie à la gemcitabine est active, bien tolérée, et révèle une toxicité maîtrisable et une supériorité à la chimiothérapie au m-vac (méthotrexate, vinblastine, adriamycine et cisplatine) dans le traitement des patients atteints d’un carcinome transitionnel avancé ou métastatique des cellules de l’urothélium.

最終更新: 2012-04-11
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

チェコ語

nežádoucí účinky 1. a 2. stupně, které jsou tolerovatelné a snadno řešitelné

フランス語

effets indésirables de grade 1 et grade 2 qui sont tolérables et facilement contrôlables.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

pokud je toxicita tolerovatelná, není vyžadovaná úprava dávky.

フランス語

si la toxicité est acceptable, aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

pokud je toxicita tolerovatelná, není vyžadována úprava dávky.

フランス語

si la toxicité est acceptable, aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

posouzení rizik je analýzou založenou na předpokládané četnosti a závažnosti důsledků bezpečnostního problému, přičemž jako referenční se vezmou všechny možné scénáře, společně s určením toho, zda je riziko přijatelné, tolerovatelné nebo nepřijatelné.

フランス語

l’évaluation des risques est une analyse fondée sur la fréquence et la gravité prévues des conséquences d’un problème de sécurité, prenant comme référence l'ensemble des scénarios possibles, combinée à la question de savoir si le risque est acceptable, tolérable ou inacceptable.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

stupeň 1 nebo 2 (tolerovatelný)

フランス語

grade 1 ou grade 2 (tolérable)

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

stupeň 1 nebo stupeň 2 (tolerovatelný)

フランス語

grade 1 ou grade 2 (tolérable)

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

stupeň ≤2 (tolerovatelný) fotosenzitivity má být upraven podpůrnou léčbou.

フランス語

une photosensibilité de grade ≤ 2 (tolérable) doit être prise en charge par un traitement symptomatique.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

tento postupje ve shodě s hlavními směry rozvíjenými v rámci politiky zachování zdrojů: snížení intenzity rybolovu, omezení výlovu(roční povolený odlov a kvóty), technická opatření, ale i dlouhodobější přístup, jenž zahrnuje uskutečnění víceletýchplánů k obnově zdrojů u populací, které jsou pod tolerovatelnými biologickými limity, a víceletých plánů regulace uostatních populací.

フランス語

et cela en cohérence avec les axes développés dans le cadre de la politique de conservation: réduction del'effort de pêche, limitation des captures (tac et quotas), mesures techniques mais également une approche à pluslong terme qui implique la réalisation de plans de reconstitution pluriannuels pour les stocks au-dessous des limitesbiologiques tolérables et de plans de gestion pluriannuels pour les autres stocks.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

tím má být zajištěno, aby emise prachu (i jemného prachu, viz 7.6), kysličník siřičitý, kysličníky dusnaté a zvláště škodlivé těžké kovy i toxické příp. rakovinotvorné organické látky, byly zredukovány na tolerovatelnou míru.

フランス語

la directive entend garantir que les émissions de poussières (y compris les particules fines, cf. par. 7.6), de dioxine de souffre, d'oxyde d'azote et de métaux lourds particulièrement nocifs, ainsi que des substances organiques toxiques ou cancérigènes restent à un niveau tolérable pour l'homme et la nature.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

vyrážka stupně ≤2 (tolerovatelný) má být léčena podpůrnou léčbou.

フランス語

une éruption cutanée de grade ≤ 2 (tolérable) doit être prise en charge par un traitement symptomatique.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

maximální tolerovatelný denní přívod fosforečnanů stanovený vědeckým výborem pro potraviny [3] činí 70 mg/kg tělesné hmotnosti.

フランス語

la dose journalière maximale tolérable (djmt) de phosphates établie par le comité scientifique de l’alimentation humaine [3] est de 70 mg/kg de poids corporel.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

nejvyšší přispění fosforečnanů prostřednictvím ošetřených přírodních střívek bude představovat 2,1 % maximálního tolerovatelného denního přívodu.

フランス語

l’apport maximal de phosphates via les boyaux naturels traités sera de 2,1 % de la djmt.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

v ojedinělých případech by mohla konzumace ovčích jater vést k příjmům převyšujícím tolerovatelný týdenní příjem těchto kontaminujících látek.

フランス語

dans certains cas, la consommation de foie d’ovin pourrait entraîner l’absorption de fortes doses excédant la dose hebdomadaire tolérable (dht) de ces contaminants.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK