Google で調べる

検索ワード: jaeger (チェコ語 - ポーランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

チェコ語

ポーランド語

情報

チェコ語

pan Marc Jaeger,

ポーランド語

Pan Marc Jaeger,

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

チェコ語

p. Jaeger, předseda senátu

ポーランド語

M. Jaeger, prezes izby,

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Pan M. JAEGER, předseda Soudu Paní V. TIILI, předsedkyně senátu

ポーランド語

od dnia 1 stycznia do dnia 14 września 2008 r.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

V rozsudku ve věci Jaeger Evropský soudní dvůr totiž rozhodl, že náhradní doby odpočinku musí být poskytnuty okamžitě.

ポーランド語

W orzeczeniu w sprawie Jaegera Europejski Trybunał Sprawiedliwości zdecydował mianowicie, że odpoczynku wyrównawczego należy udzielić niezwłocznie.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

p. Jaeger, předseda senátu, pí Tiili, p. Azizi, pí Cremona a p. Czúcz, soudci;

ポーランド語

M. Jaeger, prezes izby, V. Tiili, J. Azizi, E. Cremona i O. Czúcz, sędziowie;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

チェコ語

16 — Viz např. rozsudky ze dne 9. září 2003, Jaeger (C-151/02, Recueil, s.

ポーランド語

16 — Zobacz np. wyroki: z dnia 9 września 2003 r. w sprawie C-151/02 Jaeger, Rec. s.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Kromě toho byl pan Jaeger, soudce Soudu prvního stupně od 11. července 1996, jmenován dne 17. září předsedou Soudu prvního stupně.

ポーランド語

Marc Jaeger, sędzia w Sądzie Pierwszej Instancji od dnia 11 lipca 1996 r., został dnia 17 września mianowany prezesem Sądu Pierwszej Instancji.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

p. Vesterdorf, předseda, p. Jaeger, p. Pirrung, p. Vilaras, a p. Legal, soudci.

ポーランド語

B. Vesterdorf, Prezes, M. Jaeger, J. Pirrung, M. Vilaras i H. Legal, sędziowie.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

チェコ語

V rozhodnutí v případu Jaeger [6] potvrdil Soudní dvůr svůj předchozí výklad a dospěl k závěru, že dobu faktické nečinnosti lékaře, když je v pracovní pohotovosti, je nutno považovat ve smyslu směrnice za práci.

ポーランド語

Orzekając w sprawie Jaeger [6], Trybunał potwierdził swoją wcześniejszą interpretację i uznał, że okresy faktycznego braku aktywności lekarza podczas pracy w stałej gotowości muszą być uznane za pracę w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Zavedení pojmu pracovní pohotovosti a především neaktivní doby během pracovní pohotovosti není v souladu s rozhodnutími Evropského soudního dvora v právních věcech Simap, Sergas, Jaeger a Pfeiffer, ve kterých se konstatuje, že "být k dispozici na pracovišti" je samo o sobě pracovní výkon a musí být tedy počítáno jako pracovní doba [12].

ポーランド語

Przyjęcie definicji czasu dyżurowania, a przede wszystkim nieaktywnego okresu czasu dyżurowania jest niezgodne z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Simap, Sergas, Jaeger, Pfeiffer, w których zostało stwierdzone, że "bycie do dyspozycji w miejscu pracy" jest samo w sobie świadczeniem pracy i tym samym musi być zaliczane do czasu pracy [12].

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

チェコ語

vzhledem k tomu, že dne 31. srpna 1998 skončí funkční období pana Josefa Aziziho, pana Cornelia Paula Brieta, pana Marca Jaegera, pana Andrease Kalogeropoulose, pana Koenraada Lenaertse, pana Ruie Manuela Gens de Moura Ramose, paní Virpi Tiiliové a pana Bo Vesterdorfa;

ポーランド語

a także mając na uwadze, co następuje: kadencje następujących osób: Pana Josefa Azizi, Pana Corneliusa Paulusa Brieta, Pana Marca Jaegera, Pana Andreasa Kalogeropoulosa, Pana Koenraada Lenaertsa, Pana Rui Manuela Gens de Moura Ramos, Pani Virpi Tiili oraz Pana Bo Vesterdorfa, wygasają dnia 31 sierpnia 1998 r.;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

チェコ語

50 — Rozsudek ze dne 9. září 2003, Jaeger (C-151/02, Recueil, s. I-8389, bod 89).

ポーランド語

49 — Wyrok z dnia 9 września 2003 r. w sprawie C-151/02 Jaeger, Rec. s.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

B. Vesterdorf, předseda Soudu M. Jaeger, předseda senátu J. Pirrung, předseda senátu M. Vilaras, předseda senátu H. Legal, předseda senátu J. D. Cooke, předseda senátu R. García-Valdecasas y Fernández, soudce V. Tiili, soudkyně P. Lindh, soudkyně J. Azizi, soudce P. Mengozzi, soudce A. W. H. Meij, soudce N. J. Forwood, soudce M. E. Martins de Nazaré Ribeiro, soudkyně F. Dehousse, soudce E. Cremona, soudkyně O. Czúcz, soudce I. Wiszniewska-Białecka, soudkyně I. Pelikánová, soudkyně D. Šváby, soudce V. Vadapalas, soudce K. Jürimäe, soudkyně I. Labucka, soudkyně S. S. Papasavvas, soudce V. Trstenjak, soudkyně

ポーランド語

Jörg Pirrung urodzony w 1940 r.; asystent naukowy na uniwersytecie w Marburgu; doktor prawa (uniwersytet w Marburgu); referent, następnie kierownik referatu międzynarodowego prawa prywatnego, pod koniec kierownik działu prawa cywilnego w federalnym ministerstwie sprawiedliwości; członek rady zarządzającej Unidroit (1993–1998); przewodniczący komisji Konferencji Haskiej Prawa Prywatnego Międzynarodowego ds. opracowania Konwencji o ochronie dzieci (1996); profesor honorowy na uniwersytecie w Trewirze (międzynarodowe prawo prywatne i procesowe, prawo europejskie); od 2002 r. członek komitetu naukowego Instytutu Maxa Plancka ds. porównawczego i międzynarodowego prawa prywatnego w Hamburgu; sędzia Sądu Pierwszej Instancji od 11 czerwca 1997 r.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

B. Vesterdorf, předseda soudu M. Jaeger, předseda senátu J. Pirrung, předseda senátu M. Vilaras, předseda senátu H. Legal, předseda senátu R. García-Valdecasas y Fernández, předseda senátu V. Tiili, soudkyně P. Lindh, soudkyně J. Azizi, soudce J. D. Cooke, soudce P. Mengozzi, soudce A. W. H. Meij, soudce N. J. Forwood, soudce M. E. Martins de Nazaré Ribeiro, soudkyně F. Dehousse, soudce E. Cremona, soudkyně O. Czúcz, soudce I. Wiszniewska-Białecka, soudkyně I. Pelikánová, soudkyně D. Šváby, soudce V. Vadapalas, soudce K. Jürimäe, soudkyně I. Labucka, soudkyně S. S. Papasavvas, soudce V. Trstenjak, soudkyně

ポーランド語

Mihalis Vilaras urodzony w 1950 r.; avocat (1974–1980); ekspert krajowy w służbie prawnej Komisji Wspólnot Europejskich, a następnie główny administrator w Dyrekcji Generalnej V (Praca, stosunki przemysłowe, sprawy socjalne); audytor, członek Rady Stanu, a od 1999 r. sędzia; członek stowarzyszony specjalnego sądu najwyższego Grecji; członek centralnego komitetu ds. opracowania projektów ustaw w Grecji (1996–1998); dyrektor działu prawnego przy sekretariacie generalnym rządu greckiego; sędzia Sądu Pierwszej Instancji od 17 września 1998 r.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

FOSHAN SHUNDE YONGJIAN HOUSEWARES & HARDWARE v. RADA SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (šestý senát), ve složení M. Jaeger, zastupující předseda, A. W. H. Meij (zpravodaj) a V. Vadapalas, soudci, vedoucí soudní kanceláře: K. Pocheć, rada, s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 13. prosince 2007, vydává tento

ポーランド語

FOSHAN SHUNDE YONGJIAN HOUSEWARES & HARDWARE PRZECIWKO RADZIE SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (szósta izba), w składzie: M. Jaeger, pełniący funkcję prezesa, A.W.H. Meij (sprawozdawca) i V. Vadapalas, sędziowie, sekretarz: K. Pocheć, administrator, uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 grudnia 2007 r., wydaje następujący

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

チェコ語

Konečně, Soud v tomto novém složení zvolil M. Jaegera jako svého nového předsedu.

ポーランド語

Wreszcie w tak zmienionym składzie Sąd wybrał swojego nowego prezesa w osobie M. Jaegera.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Marc Jaeger narozen v roce 1954; advokát; soudní atašé, zmocněnec u vrchního státního zástupce; soudce, zástupce předsedy okresního soudu v Lucemburku; vyučující v Univerzitním centru Lucemburku; uvolněný soudce; referendář u Soudního dvora od roku 1986; soudce Soudu prvního stupně od 11. července 1996.

ポーランド語

Przywoławszy założenie, zgodnie z którym odpowiedzialność Wspólnoty może zostać stwierdzona nawet w braku bezprawnego zachowania, Sąd uznał, iż roszczenia oparte na bezpodstawnym wzbogaceniu lub na prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia mają służyć, zgodnie z doktryną prawa cywilnego, realizacji zobowiązań pozaumownych osoby wzbogaconej lub osoby, której sprawy były prowadzone, polegających co do zasady, odpowiednio, bądź to na zwrocie tego, co zostało niesłusznie uzyskane, bądź to na zwrocie nakładów i wydatków na rzecz prowadzącego cudze sprawy.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Marc Jaeger narozen v roce 1954; advokát; soudní atašé, zmocněnec u vrchního státního zástupce; soudce, zástupce předsedy okresního soudu v Lucemburku; vyučující v Univerzitním centru Lucemburku; uvolněný soudce; referendář u Soudního dvora od roku 1986; soudce Soudu prvního stupně od 11. července 1996.

ポーランド語

Wyrok w sprawie FIAMM i FIAMM Technologies przeciwko Radzie i Komisji, przypis 181 powyżej; wyrok w sprawie Laboratoire du Bain przeciwko Radzie i Komisji, przypis 181 powyżej; wyrok w sprawie Groupe Fremaux i Palais Royal przeciwko Radzie i Komisji, przypis 181 powyżej; wyrok w sprawie CD Cartondruck przeciwko Radzie i Komisji, przypis 181 powyżej; wyrok w sprawie Beamglow przeciwko Parlamentowi i in., przypis 181 powyżej, oraz wyrok w sprawie Fedon & Figli i in. przeciwko Radzie i Komisji, przypis 181 powyżej. 198

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

チェコ語

Marc Jaeger narozen v roce 1954; advokát; soudní atašé, zmocněnec u vrchního státního zástupce; soudce, zástupce předsedy okresního soudu v Lucemburku; vyučující v Univerzitním centru Lucemburku; uvolněný soudce; referendář u Soudního dvora od roku 1986; soudce Soudu prvního stupně od 11. července 1996; předseda Soudu prvního stupně od 17. září 2007.

ポーランド語

Marc Jaeger urodzony w 1954 r.; avocat; attaché de Justice, delegat przy prokuratorze generalnym; sędzia, wiceprezes tribunal d’arrondissement de Luxembourg (luksemburskiego sądu okręgowego); wykładowca w centrum uniwersyteckim w Luksemburgu; sędzia oddelegowany, referendarz w Trybunale Sprawiedliwości od 1986 r.; sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 11 lipca 1996 r.; prezes Sądu Pierwszej Instancji od dnia 17 września 2007 r.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

チェコ語

Marc Jaeger narozen v roce 1954; advokát; soudní atašé, zmocněnec u vrchního státního zástupce; soudce, zástupce předsedy okresního soudu v Lucemburku; vyučující v Univerzitním centru Lucemburku; uvolněný soudce; referendář u Soudníhodvora od roku 1986; soudce Soudu prvníhostupně od 11. července 1996; předseda Soudu prvníhostupně od 17. září 2007.

ポーランド語

Marc Jaeger urodzony w 1954 r.; avocat; attaché de Justice, delegat przy prokuratorze generalnym; sędzia, wiceprezes tribunal d’arrondissement de Luxembourg (luksemburskiego sądu okręgowego); wykładowca w centrum uniwersyteckim w Luksemburgu; sędzia oddelegowany, referendarz w Trybunale Sprawiedliwości od 1986 r.; sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 11 lipca 1996 r.; prezes Sądu Pierwszej Instancji od dnia 17 września 2007 r.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK