Google で調べる

検索ワード: razvrščene (チェコ語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

チェコ語

英語

情報

チェコ語

V tej TSI so te proge razvrščene v kategorijo I, kategorijo II oziroma kategorijo III.

英語

In this TSI, these lines have been classified as category I, category II and category III respectively.

最終更新: 2010-09-09
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

Računovodja vsake institucije pripravlja seznam dolgovanih zneskov, ki jih je treba izterjati, na katerem so upravičenosti Skupnosti razvrščene po datumih izdaje nalogov za izterjavo.

英語

Community entitlements shall be grouped in the list according to the date of issue of the recovery order.

最終更新: 2010-09-08
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

ki so po začetnem pripoznanju označene kot po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ali so razvrščene kot namenjene za trgovanje in obračunane v skladu z MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje.

英語

that upon initial recognition are designated as at fair value through profit or loss or are classified as held for trading and accounted for in accordance with IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement.

最終更新: 2010-08-30
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

Primer so nekatere finančne obveznosti, po MRS 39 razvrščene kot v posesti za trgovanje, prekoračitve na bančnih računih in kratkoročni del nekratkoročnih finančnih obveznosti, obveznosti za dividende, davek iz dobička ter druge neposlovne obveznosti.

英語

Examples are some financial liabilities classified as held for trading in accordance with IAS 39, bank overdrafts, and the current portion of non-current financial liabilities, dividends payable, income taxes and other non-trade payables.

最終更新: 2010-08-30
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

(a) ni razvrščena ali predlagana za razvrstitev kot C (rakotvorna), M (mutagena), R (strupena za razmnoževanje) v kategorije 1, 2 ali 3 v skladu z Direktivo 67/548/EGS;

英語

(a) it is not classified or proposed for classification as C (carcinogenic effects) M (mutagenic effects) R (toxic to reproduction) in categories 1, 2 or 3 in accordance with Directive 67/548/EEC;

最終更新: 2010-09-10
使用頻度: 2
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

Ti posebni primeri so razvrščeni v skladu z dvema kategorijama: določbe se uporabljajo stalno (primeri "S") ali začasno (primeri "Z").

英語

The following special provisions are authorised specific cases.

最終更新: 2010-09-09
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

チェコ語

3 Standard ne obravnava dejanskih ali pripisanih stroškov kapitala, tudi ne prednostnega kapitala, ki ni razvrščen med dolgove.

英語

3 The Standard does not deal with the actual or imputed cost of equity, including preferred capital not classified as a liability.

最終更新: 2010-09-08
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

(f) Prepustnost vodnih hlapov: Kjer so podane zahteve, da zunanje zidne in betonske barve dihajo, je barva razvrščena v razred II (srednja prepustnost hlapov) ali višje, v skladu s preskusno metodo EN ISO 7783-2.

英語

(f) Water vapour permeability: Where claims are made that exterior masonry and concrete paints are breathable the paint shall be classified as Class II (medium vapour permeability) or better according to the test method EN ISO 7783-2.

最終更新: 2010-09-05
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

(g) Prepustnost tekoče vode: Kjer so podane zahteve, da so zunanje zidne in betonske barve vodoodbojne ali elastomerne, je premaz razvrščen v razred III (nizka prepustnost tekočine) v skladu s testno metodo DIN EN 1062-3:1999.

英語

(g) Liquid water permeability: Where claims are made that exterior masonry and concrete paints are water repellent or elastomeric, the coating shall be classified as Class III (low liquid permeability) according to method DIN EN 1062-3:1999.

最終更新: 2010-09-05
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

(h) Halogenirana organska topila Ne glede na merila 6a, 6b in 6c se lahko v proizvodu pred niansiranjem ali med njim (če je primerno) uporabijo samo halogenirane sestavine, ki so bile v času vloge ocenjene in niso bile razvrščene z opozorilnimi stavki R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 in R59 v skladu z Direktivama 67/548/EGS in 1999/45/ES.

英語

(h) Halogenated Organic Solvents: Notwithstanding criteria 6a, 6b and 6c, only halogenated compounds that at the time of application have been risk assessed and have not been classified with the risk phrases (or combinations thereof): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 and R59 in accordance with Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC may be used in the product before or during tinting (if applicable).

最終更新: 2010-09-05
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

(i) Ftalati: Ne glede na merila 6a, 6b in 6c se lahko v proizvodu pred niansiranjem ali med njim (če je primerno) uporabijo samo ftalati, ki so bili v času vloge ocenjeni in niso bili razvrščeni z opozorilnimi stavki (ali njihovimi kombinacijami): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 in R52/53 v skladu z Direktivo 67/548/EGS in njenimi spremembami.

英語

(i) Phthalates: Notwithstanding criteria 6a, 6b and 6c, only phthalates that at the time of application have been risk assessed and have not been classified with the phrases (or combinations thereof): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53, in accordance with Directive 67/548/EEC and its amendments, may be used in the product before or during tinting (if applicable).

最終更新: 2010-09-05
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

(i) Zapolnjevanje razpok: Kjer so podane zahteve, da ima zidna (ali betonska) barva elastomerne lastnosti, je razvrščena najmanj kot A1 pri 23 °C v skladu z DIN EN 1062-7:2004.

英語

(i) Crack bridging: Where claims are made that masonry (or concrete) paint has elastomeric properties, it shall be at least classified as A1 at 23 °C according to DIN EN 1062-7:2004.

最終更新: 2010-09-05
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

V tem primeru se ne smejo uporabljati sestavine, vključno s tistimi za niansiranje (če je primerno), razvrščene v naslednje kategorije (ali njihove kombinacije):

英語

In this case the ingredients, including those used in tinting (if applicable), classified as the following (or combinations thereof) shall not be used:

最終更新: 2010-09-05
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

Države članice morajo Komisiji sporočiti tudi povprečno ceno na podlagi mase za vso razvrščeno jagnječje meso na vsaki lestvici, ki se uporablja za poročanje o cenah.

英語

Member States shall also communicate to the Commission the average price on a weight basis for all classified lamb in each scale used for price reporting purposes.

最終更新: 2010-09-04
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

(a) Razvrščeno je kot namenjeno za trgovanje.

英語

(a) It is classified as held for trading.

最終更新: 2010-08-30
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

Finančne naložbe, obračunane po nabavni vrednosti, se obračunajo v skladu z MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje, če so razvrščene kot namenjene za prodajo (ali vključene v skupino za odtujitev, ki je razvrščena kot namenjena za prodajo) v skladu z MSRP 5.

英語

Investments accounted for at cost shall be accounted for in accordance with IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations when they are classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with IFRS 5.

最終更新: 2010-08-30
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

Finančno sredstvo ali finančna odgovornost je razvrščena kot namenjena za trgovanje, če:

英語

A financial asset or financial liability is classified as held for trading if:

最終更新: 2010-08-30
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

Kratkoročna sredstva vključujejo tudi sredstva, ki so namenjena predvsem trgovanju (na primer nekatera finančna sredstva, razvrščena kot namenjena za trgovanje v skladu z MRS 39), in kratkoročni del nekratkoročnih finančnih sredstev.

英語

Current assets also include assets held primarily for the purpose of trading (examples include some financial assets classified as held for trading in accordance with IAS 39) and the current portion of non-current financial assets.

最終更新: 2010-08-30
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

ki so po prvotnem pripoznanju označeni kot po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ali so razvrščeni kot namenjeni za trgovanje in obračunani v skladu z MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje.

英語

that upon initial recognition are designated as at fair value through profit or loss or are classified as held for trading and accounted for in accordance with IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement.

最終更新: 2010-08-30
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

チェコ語

Skladi, ki so se prvič zaprli po letu 1996, so bili ponovno razvrščeni v kategorije tvegani (vključno s semensko, zagonsko in začetno fazo razvoja), majhni odkupi podjetij s strani vodstva (MBO/MBI za manj kot 10 milijonov GBP in naložbe v fazi širitve), srednje veliki odkupi podjetij s strani vodstva (MBO/MBI za 10 do 100 milijonov GBP) in veliki odkupi podjetij s strani vodstva (MBO/MBI za več kot 100 milijonov GBP).

英語

Funds that first closed after 1996 were reclassified to categories of venture (including seed, start-up and early stages of development), small MBO (MBOs/MBIs below GBP 10 million and expansion stage investments), mid MBO (MBOs/MBIs for GBP 10-100 million) and large MBO (MBOs/MBIs above GBP 100 million).

最終更新: 2010-08-28
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK