Google で調べる

検索ワード: artemismedlemsstaterne (デンマーク語 - スペイン語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

デンマーク語

スペイン語

情報

デンマーク語

De øvrige to tredjedele fordeles ligeligt mellem Artemismedlemsstaterne.

スペイン語

Los dos tercios restantes se distribuirán equitativamente entre los Estados miembros de Artemis.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Denne beslutning er også bindende for Artemismedlemsstaterne uden yderligere evaluerings- eller udvælgelsesprocesser.

スペイン語

Esta decisión también será vinculante para los Estados miembros de Artemis y excluirá cualquier otro proceso de evaluación o selección.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Nationale finansielle bidrag fra Artemismedlemsstaterne udbetales i givet fald direkte til projektdeltagerne i henhold til de nationale tilskudsaftaler.

スペイン語

Si procede, las contribuciones financieras nacionales de los Estados miembros de Artemis se entregarán directamente a los participantes en los proyectos, con arreglo a los acuerdos nacionales de subvención.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Sådan kontrol og audit gennemføres enten direkte af fællesforetagendet Artemis eller på dettes vegne af Artemismedlemsstaterne.

スペイン語

Estos controles y auditorías serán efectuados directamente por la Empresa Común Artemis o por los Estados miembros de Artemis en su nombre.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Artemismedlemsstaterne må ikke kræve yderligere rapporter om overvågning og teknisk audit ud over det, der kræves af fællesforetagendet Artemis.

スペイン語

Respecto a los informes de seguimiento y de auditoría técnica, los Estados miembros de Artemis solo exigirán los previstos por la Empresa Común Artemis.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Artemismedlemsstaterne og Kommissionen benævnes i det følgende som fællesforetagendet Artemis' »offentlige myndigheder«.

スペイン語

A los Estados miembros de Artemis y a la Comisión se les denominará en lo sucesivo «autoridades públicas» de la Empresa Común Artemis.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Artemismedlemsstaterne gør deres bedste for at synkronisere vilkår og betingelser og indgåelse af tilskudsaftalen og for at udbetale deres finansielle bidrag inden for en rimelig frist.

スペイン語

Los Estados miembros de Artemis harán todo lo posible por sincronizar las condiciones y la celebración de los acuerdos de subvención y abonar sus contribuciones financieras a su debido tiempo.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Artemismedlemsstaterne indgår tilskudsaftaler med projektdeltagere i overensstemmelse med deres nationale bestemmelser, navnlig med hensyn til støttekriterier og andre nødvendige finansielle og retlige krav.

スペイン語

los Estados miembros de Artemis formalizarán acuerdos de subvención con los participantes en los proyectos, de conformidad con sus normas nacionales, en particular en lo relativo a los criterios de elegibilidad y otros requisitos jurídicos y financieros pertinentes.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Artemismedlemsstaterne kan foretage enhver anden kontrol og audit blandt modtagerne af deres nationale midler, som de finder nødvendig, og meddeler resultaterne heraf til fællesforetagendet Artemis.

スペイン語

Los Estados miembros de Artemis podrán someter a otros controles o auditorías a los beneficiarios de los fondos nacionales si lo consideran necesario; comunicarán los resultados correspondientes a la Empresa Común Artemis.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Artemismedlemsstaterne yder bidrag i naturalier til de løbende udgifter ved at lette gennemførelsen af projekterne og tildelingen af offentlige midler, jf. artikel 12 og 13.

スペイン語

los Estados miembros de Artemis contribuirán en especie a los costes de funcionamiento facilitando la ejecución de los proyectos y concediendo fondos públicos, de conformidad con los artículos 12 y 13;

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

juridiske personer, der har hjemsted i Artemismedlemsstaterne, og som har indgået en tilskudsaftale vedrørende et sådant projekt med den relevante nationale myndighed efter fællesforetagendet Artemis' tildelingsprocedurer

スペイン語

las personas jurídicas establecidas en los Estados miembros de Artemis que hayan celebrado un acuerdo de subvención para dicho proyecto con la autoridad nacional correspondiente, según las modalidades de adjudicación de la Empresa Común Artemis;

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

De offentlige midler til FoU-aktiviteterne på basis af åbne indkaldelser af konkurrerende forslag offentliggjort af fællesforetagendet Artemis bør omfatte nationale finansielle bidrag fra Artemismedlemsstaterne og et finansielt bidrag fra fællesforetagendet Artemis.

スペイン語

La financiación pública destinada a las actividades de I + D tras las convocatorias de propuestas abiertas y en régimen de concurrencia competitiva publicadas por la Empresa Común Artemis debe proceder de las contribuciones financieras nacionales de los Estados miembros de Artemis y de una contribución financiera de la Empresa Común Artemis.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

De offentlige midler til projekter, der er udvalgt på grundlag af indkaldelser af konkurrerende forslag offentliggjort af fællesforetagendet Artemis, omfatter de nationale finansielle bidrag fra Artemismedlemsstaterne og/eller det finansielle bidrag fra fællesforetagendet Artemis.

スペイン語

La financiación pública destinada a los proyectos seleccionados tras las convocatorias de propuestas publicadas por la Empresa Común Artemis procederá de las contribuciones financieras nacionales de los Estados miembros de Artemis y/o de la contribución financiera de la Empresa Común Artemis.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Med henblik på at muliggøre projektgennemførelsen og ydelse af offentlige midler opretter fællesforetagendet Artemis administrative ordninger med de nationale enheder, Artemismedlemsstaterne har udpeget i det øjemed, i overensstemmelse med fællesforetagendet Artemis' finansielle bestemmelser.

スペイン語

Para permitir la ejecución de los proyectos y la concesión de fondos públicos, la Empresa Común Artemis celebrará acuerdos administrativos con las entidades nacionales nombradas por los Estados miembros de Artemis con este fin, conforme a los principios establecidos en la reglamentación financiera de la Empresa Común Artemis.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når Kommissionen, ARTEMISIA og mindst tre repræsentanter for Artemismedlemsstater er til stede.

スペイン語

El quórum del consejo de administración estará constituido por la Comisión, Artemisia y por representantes de al menos tres Estados miembros de Artemis.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Budgettet skal indeholde oplysninger om de beløb, der på nationalt plan er givet tilsagn om af de enkelte Artemismedlemsstater, og det skønnede finansielle bidrag fra fællesforetagendet Artemis.

スペイン語

En dicho presupuesto se indicarán las cantidades comprometidas a nivel nacional por cada Estado miembro de Artemis y el importe estimado de la contribución financiera de la Empresa Común Artemis.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Det kan ikke drages til ansvar, hvis Artemismedlemsstater ikke opfylder deres forpligtelser i forbindelse med indkaldelser af forslag, der er iværksat af fællesforetagendet Artemis.

スペイン語

No será responsable del incumplimiento, por parte de un Estado miembro de Artemis, de las obligaciones que le incumban tras las convocatorias de propuestas organizadas por la Empresa Común Artemis.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Fællesforetagendet Artemis' finansielle bidrag til budgettet for hver indkaldelse udgør 55 % af det samlede beløb, som Artemismedlemsstaterne har givet tilsagn om, medmindre repræsentantskabet for de offentlige myndigheder beslutter andet efter forslag fra Fællesskabets repræsentant.

スペイン語

La contribución financiera de la Empresa Común Artemis al presupuesto de cada convocatoria será equivalente al 55 % del importe total comprometido por los Estados miembros de Artemis, salvo decisión en contrario del consejo de autoridades públicas, a propuesta del representante de la Comunidad.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Hvis mindre end tre Artemismedlemsstater har givet den administrerende direktør meddelelse om deres finansielle bidrag, jf. artikel 11, stk. 6, litra b), har Fællesskabet en tredjedel af stemmerne, og de øvrige to tredjedele fordeles ligeligt mellem Artemismedlemsstaterne.

スペイン語

En caso de que menos de tres Estados miembros de Artemis hayan comunicado al director ejecutivo su contribución financiera, de conformidad con el artículo 11, apartado 6, letra b), un tercio de los votos corresponderá a la Comunidad y los dos tercios restantes se distribuirán equitativamente entre los Estados miembros de Artemis.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

I det første regnskabsår og evt. følgende regnskabsår, hvor kun højst to Artemismedlemsstater har givet tilsagn om offentlige midler til projekter i de foregående regnskabsår, har Kommissionen en tredjedel af de stemmer, der ellers er forbeholdt offentlige myndigheder.

スペイン語

En el primer ejercicio financiero, y en los ejercicios posteriores en los que dos o menos Estados miembros de Artemis hayan comprometido fondos públicos para proyectos en los ejercicios anteriores, la Comisión poseerá un tercio de los votos correspondientes a las autoridades públicas.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK