Google で調べる

検索ワード: verotoksinproducerende (デンマーク語 - フランス語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

デンマーク語

フランス語

情報

デンマーク語

verotoksinproducerende E. coli

フランス語

escherichia coli vérotoxinogènes

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

Verotoksinproducerende E. coli

フランス語

coli vérotoxiques (VTEC)

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

verotoksinproducerende E. coli

フランス語

coli vérotoxiques,

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

Verotoksinproducerende Escherichia coli.

フランス語

Escherichia coli vérotoxiques

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 4
品質:

参照: IATE

デンマーク語

- Verotoksinproducerende Escherichia coli."

フランス語

- Escherichia coli vérotoxigéniques."

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

デンマーク語

Enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157 og andre verotoksinproducerende serotyper

フランス語

Escherichia coli entérohémorragique, de sérotype O157 et autres types producteurs de vérotoxine.

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

EF-referencelaboratoriet for Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC):

フランス語

Laboratoire communautaire de référence pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC) :

最終更新: 2014-11-03
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

Dette omfatter basisundersøgelser vedrørende Salmonella spp., Campylobacter spp., verotoksinproducerende Escherichia coli og multiresistente bakteriestammer.

フランス語

Elles peuvent notamment comprendre des règles spécifiques concernant des études de base sur la Salmonella spp., le Campylobacter spp., l'Escherichia coli vérotoxinogène et les souches bactériennes multi-résistantes.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

officiel zoonoseovervågning, herunder vedrørende Salmonella spp., Campylobacter spp., verotoksinproducerende Escherichia coli og multiresistente bakteriestammer

フランス語

de la surveillance officielle des zoonoses, y compris la Salmonella spp., le Campylobacter spp., l'Escherichia coli vérotoxinogène et les souches bactériennes multi-résistantes;

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

Om nødvendigt fastsættes der nærmere bestemmelser om laboratorieundersøgelser efter proceduren i artikel 19, stk. 2, herunder om basisundersøgelser vedrørende Salmonella spp., Campylobacter spp., verotoksinproducerende Escherichia coli og multiresistente bakteriestammer.

フランス語

Il convient, le cas échéant, d'adopter des règles détaillées pour les tests de laboratoire, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, notamment des règles spécifiques concernant des études de base sur la Salmonella spp., le Campylobacter spp., l'Escherichia coli vérotoxinogène et les souches bactériennes multi-résistantes.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

Den Videnskabelige Komité for Veterinærforanstaltninger med henblik på Folkesundheden afgav den 21.-22. januar 2003 en udtalelse om verotoksinproducerende E. coli (VTEC) i fødevarer.

フランス語

Le CSMVSP a délivré, les 21 et 22 janvier 2003, un avis sur E. coli vérotoxinogène (VTEC) dans les denrées alimentaires.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 3
品質:

参照: IATE

デンマーク語

Komitéen mente navnlig, at Salmonella spp., Campylobacter spp., verotoksinproducerende Escherichia coli (VTEC), Listeria monocytogenes, Cryptosporidium spp., Echinococcus granulosus/multilocularis og Trichinella spiralis bør prioriteres i relation til folkesundheden.

フランス語

Parmi les priorités de santé publique fixées par le comité figuraient notamment Salmonella spp., Campylobacter spp., les Eschirichia coli vérotoxiques (VTEC), les Listeria monocytogènes, Cryptosporidium spp., Echinococcus granulosus/multilocularis et Trichinella spiralis.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 3
品質:

参照: IATE

デンマーク語

alle relevante oplysninger, herunder som et minimum de oplysninger, der er nævnt i henholdsvis bilag I, II, III, IV og VII, om kvægtuberkulose, kvægbrucellose, fåre- og gedebrucellose (B. melitensis), enzootisk kvægleukose (EBL), Aujeszkys sygdom, bluetongue i endemiske områder eller højrisikoområder, afrikansk svinepest, smitsomt blæreudslæt hos svin, klassisk svinepest, miltbrand, oksens ondartede lungesyge, ekinokokkose, trikinose og verotoksinproducerende E. coli

フランス語

toutes les informations importantes relatives à la tuberculose bovine, la brucellose bovine, la brucellose ovine et caprine (B. melitensis), la leucose enzootique bovine, la maladie d’Aujesky, la fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque, la peste porcine africaine, la maladie vésiculeuse du porc, la peste porcine classique, le charbon bactéridien, la péripneumonie contagieuse bovine, l’échinococcose, la trichinellose et les Escherichia coli vérotoxiques, dont, au moins, les informations visées aux annexes I, II, III, IV et VII, le cas échéant;

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

betalingsanmodningen og alle relevante oplysninger, herunder som et minimum de oplysninger, der er nævnt i henholdsvis bilag II, III, IV, V, VI og VII samt i de specifikke bilag VII.A, VII.B, VII.C eller VII.D, om kvægtuberkulose, kvægbrucellose, fåre- og gedebrucellose (B. melitensis), enzootisk kvægleukose (EBL), Aujeszkys sygdom, bluetongue i endemiske områder eller højrisikoområder, afrikansk svinepest, smitsomt blæreudslæt hos svin, klassisk svinepest, miltbrand, oksens ondartede lungesyge, ekinokokkose, trikinose og verotoksinproducerende E. coli

フランス語

la demande de paiement et toutes les informations importantes relatives à la tuberculose bovine, la brucellose bovine, la brucellose ovine et caprine (B. melitensis), la leucose enzootique bovine, la maladie d’Aujesky, la fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque, la peste porcine africaine, la maladie vésiculeuse du porc, la peste porcine classique, le charbon bactéridien, la péripneumonie contagieuse bovine, l’échinococcose, la trichinellose et les Escherichia coli vérotoxiques, dont, au moins, les informations visées aux annexes II, III, IV, V, VI et VII ainsi qu’aux annexes spécifiques VII.A, VII.B, VII.C ou VII.D, le cas échéant;

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

Note: 1C353 finder ikke anvendelse på nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157, og andre verotoksinproducerende stammer, ud over dem, der koder for verotoksin eller underenheder heraf.

フランス語

Note: Le paragraphe 1C353 ne vise pas les séquences d'acides nucléiques liées à la pathogénicité d'Escherichia coli entérohémorragique de sérotype O157 et autres souches productrices de vérotoxines, autres que celles codant pour la vérotoxine, ou ses sous-unités.

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

Der ydes EF-tilskud til, at Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rom, Italien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC).

フランス語

La Communauté accorde un soutien financier à l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rome, Italie, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC).

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

Der ydes EF-tilskud til Italien med henblik på de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, som skal varetages af Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rom, Italien, vedrørende analyse og undersøgelse af Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC).

フランス語

La Communauté accorde un soutien financier à l’Italie pour les fonctions et tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées à l’Istituto superiore di sanità (ISS), Rome, Italie, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur Escherichia coli, y compris la présence d’E. coli vérotoxinogène (VTEC).

最終更新: 2014-11-05
使用頻度: 3
品質:

参照: IATE

デンマーク語

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 776/2006 af 23. maj 2006 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår EF-referencelaboratorier [4] blev der udpeget nye EF-referencelaboratorier med følgende ansvarsområder: Listeria monocytogenes, koagulase-positive stafylokokker, Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC), campylobacter, parasitter (særlig Trichinella, Echinococcus og Anisakis), antibiotikaresistens, animalske proteiner i foderstoffer, pesticidrester (animalske fødevarer og varer med et højt fedtindhold, korn og foderstoffer, frugt og grøntsager, herunder varer med et højt vand- og syreindhold, og metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration for alle førnævnte matricer) samt dioxiner og PCB'er i foderstoffer og fødevarer.

フランス語

Le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission du 23 mai 2006 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires communautaires de référence [4] a désigné de nouveaux laboratoires communautaires de référence dans les domaines suivants: Listeria monocytogenes, les staphylocoques à coagulase positive, Escherichia coli, y compris la présence d’E. coli vérotoxinogène (VTEC), Campylobacter, les parasites (en particulier Trichinella, Echinococcus et Anisakis), la résistance antimicrobienne, la présence de protéines animales dans les aliments pour animaux, les résidus de pesticides (dans les denrées alimentaires d’origine animale et les produits à forte teneur en matières grasses, les céréales et aliments pour animaux, les fruits et légumes y compris les produits à forte teneur en eau et en acide, et les méthodes monorésidus pour toutes les matrices mentionnées ci-avant), et les dioxines et les PCB présents dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

最終更新: 2014-11-05
使用頻度: 3
品質:

参照: IATE

デンマーク語

(4) I en række sektorer, hvor Fællesskabets foderstof-, fødevare- og dyresundhedslovgivning finder anvendelse, er det nødvendigt at udpege yderligere EF-referencelaboratorier på områder, hvor der endnu ikke findes sådanne laboratorier, herunder særlig for mund- og klovesyge, brucellose, Listeria monocytogenes, koagulase-positive stafylokokker, Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC), campylobacter, parasitter (især Trichinella, Echinococcus og Anisakis), antibiotikaresistens, animalske proteiner i foderstoffer, pesticidrester, mykotoksiner i foderstoffer og fødevarer, tungmetaller i foderstoffer og fødevarer, dioxiner og PCB'er i foderstoffer og fødevarer samt polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH'er).

フランス語

(4) Il y a lieu de désigner, dans un certain nombre de secteurs qui relèvent du champ d’application de la législation communautaire sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale, de nouveaux laboratoires communautaires de référence dans des domaines non encore couverts, en particulier pour la fièvre aphteuse, la brucellose, Listeria monocytogenes, les staphylocoques à coagulase positive, la bactérie Escherichia coli, y compris la présence d’E. coli vérotoxinogène (VTEC), Campylobacter, les parasites (en particulier Trichinella, Echinococcus et Anisakis), la résistance antimicrobienne, la présence de protéines animales dans les aliments pour animaux, les résidus de pesticides, les mycotoxines présentes dans l’alimentation humaine et animale, les métaux lourds présents dans l’alimentation humaine et animale, les dioxines et les PCB présents dans l’alimentation humaine et animale et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK