Google で調べる

検索ワード: karamelliseret (デンマーク語 - ポーランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

デンマーク語

ポーランド語

情報

デンマーク語

karamelliseret sukker (burned sugar)

ポーランド語

cukier palony

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

デンマーク語

Ved karamelliseret sukker forstaas det produkt, der opnaas udelukkende ved kontrolleret opvarmning af saccharose uden tilsaetning af baser, uorganiske syrer eller nogen anden form for kemiske tilsaetningsstoffer.

ポーランド語

"Cukier palony" oznacza produkt otrzymywany wyłącznie w wyniku kontrolowanego podgrzewania sacharozy bez związków zasadowych, kwasów mineralnych lub innych dodatków chemicznych;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

デンマーク語

Ved karamelliseret sukker forstaas det produkt, der opnaas udelukkende ved kontrolleret opvarmning af saccharose uden tilsaetning af baser, uorganiske syrer eller nogen anden form for kemiske tilsaetningsstoffer.

ポーランド語

"Cukier palony" oznacza produkt uzyskany wyłącznie w wyniku kontrolowanego podgrzewania sacharozy bez zasad, kwasów mineralnych lub innych dodatków chemicznych,

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

デンマーク語

Malt af denne art er blank på ydersiden, medens frøhviden er sort uden at være glasagtig.2.Karamelmalt, hvori det sukker, der er blevet omdannet fra stivelsen, er karamelliseret.

ポーランド語

Słód ten posiada błyszczącą zewnętrzną powierzchnię a jego endosperma jest czarna i nie jest szklista;2.słód karmelizowany, w którym cukier powstały w procesie wcześniejszego scukrzania uległ karmelizacji.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Koncentreret druemost er ikke-karamelliseret druemost, som er fremstillet ved delvis inddampning af druemost under anvendelse af enhver anden godkendt metode end direkte opvarmning, således at refraktometret, anvendt efter en metode, der skal fastlægges i overensstemmelse med artikel 120g, ved 20 °C ikke viser under 50,9 %.

ポーランド語

Zagęszczony moszcz gronowy to moszcz niekarmelizowany otrzymywany w drodze częściowej dehydratacji moszczu gronowego przy użyciu którejkolwiek z dozwolonych metod innej niż bezpośrednie nagrzewanie, prowadzonej w taki sposób, że liczba wskazana przez refraktometr użyty zgodnie z metodą, która zostanie określona zgodnie z art. 120 g, w temperaturze 20 oC nie jest niższa niż 50,9 %.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Rektificeret koncentreret druemost er det flydende ikke-karamelliserede produkt:

ポーランド語

Rektyfikowany zagęszczony moszcz gronowy to produkt w postaci niekarmelizowanej cieczy, który:

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

»Koncentreret druesaft«: ikke-karamelliseret druesaft fremstillet ved delvis inddampning af druesaft under anvendelse af enhver anden godkendt metode end direkte opvarmning, således at refraktometret, anvendt efter en metode, der skal fastlægges, ved 20 °C viser mindst 50,9 %.

ポーランド語

»Zagęszczony sok winogronowy« oznacza niekarmelizowany sok winogronowy otrzymany w drodze częściowej dehydratacji soku winogronowego przy użyciu dowolnej dozwolonej metody – innej niż nagrzewanie bezpośrednie – stosowanej w taki w sposób, aby liczba wskazana przez refraktometr użyty zgodnie z zalecaną metodą, która zostanie określona, w temperaturze 20 °C nie była niższa niż 50,9 %.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Aromatiseret vin, der er fremstillet af vin som omhandlet i stk. 1, litra a), og hvis karakteristiske smagssammensaetning er frembragt ved anvendelse af egnede stoffer, saerlig artemisiaarter, som altid skal anvendes; som soedemiddel i denne drikkevare maa udelukkende anvendes karamelliseret sukker, saccharose, druemost, koncentreret rektificeret druemost og koncentreret druemost.

ポーランド語

wino aromatyzowane przygotowane na bazie wina określonego w ust. 1 lit. a), którego charakterystyczny aromat uzyskiwany jest poprzez użycie odpowiednio przyrządzonych substancji, pochodzących w szczególności z gatunków Artemisia, których należy używać w każdym przypadku; napój ten może być dosładzany tylko przy pomocy karmelizowanego cukru, sacharozy, moszczu gronowego, rektyfikowanego zagęszczonego moszczu gronowego i zagęszczonego moszczu gronowego.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

For det nævnte karamelliserede sukker kan den faktisk anvendte saccharose, eventuelt forhøjet med andet til saccharose omregnet sukker, dog på begæring konstateres og lægges til grund, såfremt dette sukker er fremstillet under toldkontrol eller under en administrativ kontrol, der frembyder tilsvarende sikkerhed.

ポーランド語

Jednakże na wniosek, uwzględniając karmel określony powyżej, możliwe jest ustalenie rzeczywistej ilości wykorzystanej sacharozy plus, gdzie stosowne, innych cukrów wyrażonych jako sacharoza, jeśli karmel został wyprodukowany na mocy procedury składu celnego lub strefy wolnocłowej, zapewniających równoważne gwarancje.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

For karamelliseret sukker som nævnt i første afsnit kan den faktisk anvendte saccharose, eventuelt forhøjet med indholdet af andet sukker omregnet til saccharose, dog på begæring konstateres og lægges til grund, såfremt den pågældende kandis er fremstillet under en toldoplags- eller frizoneprocedure, der frembyder tilsvarende sikkerhed.

ポーランド語

Jednakże na wniosek, uwzględniając karmel określony w akapicie pierwszym, możliwe jest ustalenie rzeczywistej ilości wykorzystanej sacharozy plus, gdzie stosowne, zawartości innych cukrów wyrażonych jako sacharoza, jeśli karmel został wyprodukowany zgodnie z procedurą składu celnego lub strefy wolnocłowej, zapewniających równoważne gwarancje.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

For karamelliseret sukker, der udelukkende er fremstillet af ikke-denatureret sukker henhørende under KN-kode 1701, bestemmes indholdet af saccharose, eventuelt forhøjet med indholdet af andet sukker omregnet til saccharose, ud fra tørstofindholdet.

ポーランド語

W przypadku karmelu otrzymanego wyłącznie z cukru niedenaturowanego, objętego kodem CN 1701, zawartość sacharozy plus, gdzie stosowne, zawartość innych cukrów wyrażona jako sacharoza ustala się na podstawie zawartości suchej masy.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

For karamelliseret sukker, der udelukkende er fremstillet af ikke-denatureret sukker henhørende under KN-kode 1701, bestemmes indholdet af saccharose, eventuelt forhøjet med indholdet af andet til saccharose omregnet sukker, ud fra tørstofindholdet.

ポーランド語

W przypadku karmelu, otrzymanego wyłącznie z cukru niedenaturowanego objętego kodem CN 1701, zawartość sacharozy plus, gdzie stosowne, zawartość innych cukrów wyrażona jako sacharoza ustala się na podstawie zawartości suchej masy.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Meget lys karamelmalt er stadig delvis diastatisk aktivt; der kan forekomme op til 10 % kerner, der ikke er karamelliserede. _BAR_

ポーランド語

Siła diastatyczna jest w pewnym stopniu ciągle obecna w bardzo bladym skarmelizowanym słodzie. Może wystąpić do 10 % ziaren nieskarmelizowanych. _BAR_

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

halvhvidt sukker, hvidt sukker, raffineret hvidt sukker, dextrose, fructose, glucosesirup, flydende sukker, flydende invertsukker, sirup af invertsukker, koncentreret rektificeret druemost, koncentreret druemost, most af friske druer, karamelliseret sukker (burned sugar), honning, sirup af johannesbroed samt andre naturlige kulhydratstoffer med tilsvarende virkning som ovennaevnte produkter.

ポーランド語

cukier półbiały, cukier biały, cukier biały rafinowany, dekstroza, fruktoza, syrop glukozowy, cukier płynny, cukier płynny inwertowany, sfermentowany moszcz winogronowy, koncentrat moszczu winogronowego, świeży moszcz winogronowy, cukier palony, miód, syrop z chleba świętojańskiego, lub używanie innych naturalnych substancji węglowodanowych o skutku równoważnym do wymienionych wyżej wyrobów.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

halvhvidt sukker, hvidt sukker, raffineret hvidt sukker, dextrose, fructose, glucosesirup, flydende sukker, flydende invertsukker, sirup af invertsukker, koncentreret rektificeret druemost, koncentreret druemost, most af friske druer, karamelliseret sukker, honning, sirup af johannesbroed samt andre naturlige kulhydratstoffer med tilsvarende virkning som ovennaevnte produkter.

ポーランド語

cukier półbiały, cukier biały, rafinowany cukier biały, dekstroza, fruktoza, syrop glukozowy, cukier płynny, inwertowany cukier płynny, inwertowany syrop cukrowy, rektyfikowany zagęszczony moszcz gronowy, zagęszczony moszcz gronowy, świeży moszcz gronowy, cukier palony, miód, syrop "carob" lub inne naturalne substancje węglowodanowe, dające rezultat podobny jak w przypadku wyżej podanych produktów.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

デンマーク語

11072000 -Brændt Denne underposition omfatter al slags malt, hvis diastatiske aktivitet er svækket eller helt forsvundet som følge af brændingen; ved brygning anvendes denne vare derfor kun som tilsætning til malt, der ikke er brændt, for at give øllet en særlig farve og smag. Farven på kernerne af brændt malt varierer fra grå-hvid til sort, afhængig af typen. Underpositionen omfatter bl.a.: 1.Brændt malt, der er blevet brændt, uden at stivelsen er blevet omdannet til sukker, eller efter en kun delvis omdannelse af stivelse til sukker i forhold til fugtigheden af den anvendte lyse malt. Malt af denne art er blank på ydersiden, medens frøhviden er sort uden at være glasagtig.2.Karamelmalt, hvori det sukker, der er blevet omdannet fra stivelsen, er karamelliseret. Denne malt er af mat gul eller brunlig farve; frøhviden er i mindst 90% af kernerne glasagtig og grå-hvid til mørkebrun. Meget lys karamelmalt er stadig delvis diastatisk aktivt; der kan forekomme op til 10% kerner, der ikke er karamelliserede. -

ポーランド語

11072000 -Palony Podpozycja ta obejmuje wszystkie rodzaje słodu, których siła diastatyczna została zredukowana lub całkowicie zanikła w wyniku palenia, i który w konsekwencji podczas warzenia pełni funkcję dodatku do słodu niepalonego w celu nadania piwu szczególnego koloru i smaku. Kolor ziaren owocu w takim słodzie zmienia się w zależności od typu od brudno-białego do czarnego. Podpozycja ta obejmuje: 1.słód palony, który był palony bez wcześniejszego scukrzania lub po częściowym scukrzaniu, w zależności od stopnia wilgotności użytego słodu jasnego. Słód ten posiada błyszczącą zewnętrzną powierzchnię a jego endosperma jest czarna i nie jest szklista;2.słód karmelizowany, w którym cukier powstały w procesie wcześniejszego scukrzania uległ karmelizacji. Kolor tego słodu jest od matowo-żółtego do jasno brązowego; endosperma, w co najmniej 90% ziaren, jest szklista na powierzchni i o kolorze od brudno-białego do ciemno-brązowego. Siła diastatyczna jest w pewnym stopniu ciągle obecna w bardzo bladym skarmelizowanym słodzie. Może wystąpić do 10% ziaren nieskarmelizowanych. -

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

4. For karamelliseret sukker, der udelukkende er fremstillet af ikke-denatureret sukker henhørende under KN-kode 1701, bestemmes indholdet af saccharose, eventuelt forhøjet med indholdet af andet sukker omregnet til saccharose, ud fra tørstofindholdet. Tørstofindholdet bestemmes på grundlag af densiteten af den i vægtforholdet 1: 1 fortyndede opløsning. Resultatet af bestemmelsen af tørstofindholdet omregnes til saccharose ved multiplikation med koefficienten 1.

ポーランド語

4. W przypadku karmelu otrzymanego wyłącznie z cukru niedenaturowanego, objętego kodem CN 1701, zawartość sacharozy plus, gdzie stosowne, zawartość innych cukrów wyrażona jako sacharoza ustala się na podstawie zawartości suchej masy. Zawartość suchej masy ustala się na podstawie gęstości roztworu rozcieńczonego w proporcji wagowej 1:1. Wynik ustalenia zawartości suchej masy wyraża się jako sacharozę poprzez przemnożenie go przez współczynnik 1.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

4. For karamelliseret sukker, der udelukkende er fremstillet af ikke-denatureret sukker henhørende under KN-kode 1701, bestemmes indholdet af saccharose, eventuelt forhøjet med indholdet af andet til saccharose omregnet sukker, ud fra tørstofindholdet. Tørstofindholdet bestemmes på grundlag af vægtfylden af den i vægtforholdet 1: 1 fortyndede opløsning. Resultatet af bestemmelsen af tørstofindholdet omregnes til saccharose ved multiplikation med koefficienten 1.

ポーランド語

4. W przypadku karmelu, otrzymanego wyłącznie z cukru niedenaturowanego objętego kodem CN 1701, zawartość sacharozy plus, gdzie stosowne, zawartość innych cukrów wyrażona jako sacharoza ustala się na podstawie zawartości suchej masy. Zawartość suchej masy ustala się na podstawie gęstości roztworu rozcieńczonego w proporcji wagowej 1:1. Wynik ustalenia zawartości suchej masy wyraża się jako sacharoza poprzez mnożenie go przez współczynnik 1.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK