Google で調べる

検索ワード: ansvarsniveauerne (デンマーク語 - マルタ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

デンマーク語

マルタ語

情報

デンマーク語

Det benytter en tilgang, der går på tværs af sektorer, og forbinder dermed de forskellige ansvarsniveauer fra private enheder til den offentlige forvaltning – navnlig på lokalt plan – til den enkelte borger.

マルタ語

Tadotta approċċ transettorjali u għalhekk tgħaqqad il-livelli differenti ta’ responsabilità minn entitajiet privati għal amministrazzjoni pubblika – partikolarment fuq livell lokali – saċ-ċittadin individwali.

最終更新: 2014-11-07
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Nedenstående diagram viser andelen af mænd og kvinder pr. 31. december 2008 fordelt efter ansvarsniveau.

マルタ語

Il-grafika hawn taħt turi l-proporzjon ta’ rġiel u nisa skont il-livell ta’ responsabbiltà fil-31 ta’ Diċembru 2008.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Nedenstående diagram viser andelen af mænd og kvinder pr. 31. december 2009 fordelt efter ansvarsniveau.

マルタ語

Il-grafika hawntaħtturil-proporzjonta’rġiel u nisaskontil-livellta’responsabbiltà fil-31 ta’ Diċembru 2009.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Nedenstående figur viser andelen af mænd og kvinder pr. 31. december 2007 fordelt efter ansvarsniveau.

マルタ語

Il-grafika t’hawn taħt tanalizza l-proporzjon ta’ rġiel u nisa skond il-livell ta’ responsabbiltà fil-31 ta’ Diċembru 2007.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

(4) Ifølge direktiv 2001/25/EF skal søfarende være i besiddelse af et sønæringsbevis, som de kompetente myndigheder i en medlemsstat har udstedt og påtegnet i overensstemmelse med direktivet, og som giver den retmæssige indehaver ret til at gøre tjeneste og bestride funktioner på det i beviset specificerede ansvarsniveau om bord på et skib.

マルタ語

(4) Id-Direttiva 2001/25/KE tipprovdi li baħħara għandhom ikollhom ċertifikat ta'kompetenza maħruġ u approvat mill-awtorità kompetenti ta'Stat Membru skond dik id-Direttiva u li jintitola lid-detentur legali tiegħu li jaħdem fuq il-vapuri fil-kapaċità fih speċifikata u li jwettaq il-funzjonijiet involuti fil-livell ta'responsabbiltà fih speċifikata.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

27) "behørigt bevis": et bevis, som er udstedt og påtegnet i henhold til dette direktiv, og som giver den retmæssige indehaver ret til som mønstret for en given rejse at gøre tjeneste og bestride funktioner på det i beviset specificerede ansvarsniveau på et skib af den pågældende type og med den pågældende tonnage og fremdrivningseffekt og det pågældende fremdrivningsmaskineri

マルタ語

27. "ċertifikat xieraq" għandha tfisser ċertifikat maħruġ u ffirmat skond din id-Direttiva u li jippermetti lill-pussessur legali tiegħu jaħdem fil-kapaċità u jwettaq il-funzjonijiet involuti fil-livell ta'responsabbiltà speċifikati fih fuq it-tip ta'vapur, tat-tunnellaġġ, tas-saħħa u mezzi ta'propulsjoni konċernat meta jkun fuq il-vjaġġ partikolari konċernat;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

デンマーク語

Gennemførelsen af disse tre komponenter fortsatte i 2004 med større eller mindre fremskridt fra det ene område til det andet, men også fra det ene ansvarsniveau til det andet. Det er nødvendigt med en fuldstændig omvurdering af behov og disponible ressourcer. Det drejer sig både om at konsolidere de bestræbelser, der er i gang, men også om at fastlægge supplerende tiltag ud fra de erfaringer, der er gjort inden for de seneste tre år. Med indsættelsen af en ny Kommission, med en ny dagsorden og med nye prioriteter er der ideel mulighed herfor.

マルタ語

L-implimentazzjoni ta'dawn it-tliet komponenti tkompliet fl-2004, bi progress differenti minn qasam għall-ieħor kif ukoll minn livell ta'responsabbiltà għall-ieħor. Jeħtieġ valutazzjoni mill-ġdid tal-ħtiġijiet u r-riżorsi disponibbli. Jeħtieġ li jissaħħu l-inizjattivi li ttieħdu kif ukoll li jiġu ddefiniti azzjonijiet li jikkomplimentaw fuq il-bażi ta'l-esperjenza akkwistata matul dawn l-aħħar tliet snin. Il-ħolqien ta'Kummissjoni ġdida b’aġenda ġdida u prijoritajiet ġodda joffri opportunità ideali f’dan il-qasam.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Kommissionen tager hensyn til erfaringerne fra relevante internationale fora, såsom IMO og Euratom, og fra relevante internationale aftaler og til, i hvilket omfang disse instrumenter er trådt i kraft og/eller er gennemført i medlemsstaterne og/eller er ændret, under hensyntagen til alle relevante tilfælde af miljøskader, forårsaget af disse aktiviteter, til de afhjælpende foranstaltninger, der er blevet truffet, til forskellene mellem ansvarsniveauerne i medlemsstaterne og til forholdet mellem redernes erstatningsansvar og olieaftagernes bidrag under inddragelse af enhver relevant undersøgelse fra Den Internationale Fond for Erstatning af Skader ved Olieforurening

マルタ語

Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-esperjenza miġbura fil-fora internazzjonali relevanti, per eżempju L-IMO u Euratom u l-ftehim internazzjonali relevanti, kif ukoll l-punt sa liema dawn l-instrumenti daħlu fis-seħħ u/jew ġew implimentati mill-Istati Membri u/jew ġew modifikati, wara li tikkunsidra l-istanzi relevanti ta'Danni ambjentali li jirriżultaw mill-attivitajiet u l-azzjoni ta'rimedju li ttieħed u d-differenzi bejn il-livelli tar-responsabbilità fl-Istati Membri, u wara li tikkunsidra ir-relazzjoni bejn ir-responsabbilità tal-proprjetarju tal-vapur'u l-kontribuzzjoni ta'l-irċevitur taż-żejt, wara li tikkunsidra b'mod dovut lil kull studju magħmul mill-Fond Internazzjonali għall-Kumpens għat-Tinġies taż-Żejt.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK