Google で調べる

検索ワード: sundhedskontrollen (デンマーク語 - マルタ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

デンマーク語

マルタ語

情報

デンマーク語

Sundhedskontrollen skal mindst omfatte:

マルタ語

L-ispezzjoni tas-saħħa trid tikkonsisti mill-inqas minn:

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Sundhedskontrollen skal have fundet sted på de tider af året, hvor vandets temperatur begunstiger sygdommenes udvikling.

マルタ語

L-ispezzjoni tas-saħħa trid tkun saret fiż-żminijiet tas-sena meta t-temperatura ta' l-ilma tiffavorixxi l-iżvilupp ta' dan il-mard.

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Sundhedskontrollen skal have fundet sted på de tider af året, hvor vandets temperatur begunstiger sygdommens udvikling, og skal mindst omfatte:

マルタ語

L-ispezzjonijiet tas-saħħa jridu jkunu saru fiż-żminijiet tas-sena meta t-temperatura ta'l-ilma tgħin l-iżvilupp ta'dan il-mard. L-ispezzjoni tas-saħħa trid mill-inqas tkun magħmula minn:

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

b) transporten paa forhaand er tilladt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, paa hvis omraade sundhedskontrollen ved indfoerslen finder sted

マルタ語

(b) dan it-trasport ikun ġie awtorizzat minn qabel mill-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-ispezzjoni tas-saħħa ta'l-annimali li hemm provvediment dwarha fil-paragrafu 1 tkun twettqet;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

b) transporten paa forhaand er tilladt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, paa hvis omraade sundhedskontrollen ved infoerselen finder sted;

マルタ語

(b) it-trasport bħal dak kun ġie awtorizzat mill-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istat Membru li fit-territorju tkun twettqet l-ispezzjoni tas-saħħa ta'l-annimali li hemm provvediment dwarhom il-paragrafu 1;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre sundhedskontrollen med de i stk. 1 omhandlede transaktioner og vedtager regler, som gør det muligt at identificere oprindelsesbedriften for dette kød.

マルタ語

L-Istati Membri ser jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw il-kontroll tas-saħħa ta’ dawn il-ħidmiet li għalihom hemm provdut fil-paragrafu 1 u biex jadottaw regoli li jiżguraw li ż-żamma oriġinali ta’ dan il-laħam tkun traċċata.

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

b) denne transport paa forhaand er tilladt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, paa hvis omraade sundhedskontrollen ved indfoersel finder sted;

マルタ語

(b) dan it-trasport ikun ġie awtorizzat minn qabel mill-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istati Membri li fit-territorju tagħhom tkun saret l-ispezzjoni tas-saħħa fuq l-importazzjoni;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

2. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre sundhedskontrollen med de i stk. 1 omhandlede transaktioner og vedtager regler, som goer det muligt at identificere oprindelsesbedriften for dette koed.

マルタ語

2. L-Istati Membri ser jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw il-kontroll tas-saħħa ta'dawn il-ħidmiet li għalihom hemm provdut fil-paragrafu 1 u biex jadottaw regoli li jiżguraw li ż-żamma oriġinali ta'dan il-laħam tkun traċċata.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Hvis embedsdyrlægen konstaterer alvorlig overtrædelse af de i dette kapitel indeholdte hygiejneregler, eller såfremt der lægges hindringer i vejen for en passende sundhedskontrol, skal han være beføjet til at træffe enhver foranstaltning og endog kunne nedsætte produktionstakten eller midlertidigt afbryde produktionen samt gribe ind over for anvendelsen af udstyr eller lokaler.

マルタ語

Meta l-veterinarju uffiċjali jsib li r-regoli ta' l-iġene stabbiliti f'dan il-Kapitolu qed jinkisru jew li spezzjoni adegwata tas-saħħa qed tittellef, għandu jkun jista' jieħu azzjoni fir-rigward ta' l-użu ta' tagħmir jew postijiet u jieħu kull miżura meħtieġa, sa u inkluż tnaqqis fir-rata ta' produzzjoni jew interruzzjoni tal-proċess ta' produzzjoni.

最終更新: 2014-10-19
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Sundhedsmærket kan endvidere indeholde en oplysning, som gør det muligt at identificere den dyrlæge, som har foretaget sundhedskontrol med kødet.

マルタ語

Il-marka tas-saħħa tista', b'addizzjoni, tinkludi indikazzjoni tal-veterinarju uffiċjali li wettaq l-ispezzjoni tas-saħħa tal-laħam.

最終更新: 2014-10-19
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

sundhedskontrol med det ferske kød før kødets opskæring og ved dets afsendelse fra de under punkt 47 nævnte virksomheder

マルタ語

spezzjoni tas-saħħa ta' laħam frisk qabel it-tqattigħ u meta jitlaq l-istabbilimenti msemmija fil-punt 47,

最終更新: 2014-10-19
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

sundhedskontrol med det ferske kød, som findes i de under punkt 47 nævnte virksomheder

マルタ語

spezzjoni tas-saħħa ta' laħam frisk miżmum fl-istabbiliment imsemmi fil-punt 47,

最終更新: 2014-10-19
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Hvis der i en kontinentalzone, der skal godkendes, ikke er noget akvakulturbrug, skal de officielle tjenester have underkastet fisk fra den lavere del af afvandingsområdet sundhedskontrol, jf. nr. 2, to gange om året i fire år.

マルタ語

jekk ma hemm l-ebda razzett f'żona kontinentali li trid tiġi approvata, is-servizzi uffiċjali għandhom ikunu ssuġġettaw għall-ħut mill-parti t'sfel taż-żona tal-qbid tal-ħut għall-ispezzjoni tas-saħħa darbtejn fis-sena għal erba' snin, bi qbil mal-paragrafu 2;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Hvis der ikke er nogen akvakulturbrug i kystzonen, skal den officielle tjeneste have underkastet bløddyrene sundhedskontrol, jf. nr. 2, med mellemrum, der er tilpasset udviklingen i de pågældende patogener.

マルタ語

jekk ma jkunx hemm l-ebda razzett fiż-żona kontinentali, is-servizz uffiċjali irid ikun issottometta molluski għal spezzjoni ta' saħħa bi qbil mal-punt 2, f'intervalli adattati għall-iżvilupp tal-patoġeni f'dak il-każ.

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

»sundhedskontrolbesøg«: besøg aflagt af en eller flere officielle tjenester på et akvakulturbrug eller i en zone for at føre sundhedskontrol

マルタ語

"spezzjoni tas-saħħa" tfisser żjara minn servizz jew servizzi uffiċjali għall-għan li jiġu mwettqa l-ispezzjonijiet tas-saħħa fuq razzett jew żona;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

デンマーク語

Hvis den kompetente myndighed konstaterer en åbenbar overtrædelse af hygiejneforskrifterne i dette direktiv, eller at der lægges hindringer i vejen for en passende sundhedskontrol

マルタ語

Meta l-awtorità kompetenti tiskopri nuqqas ovvju ta' konformità mar-regoli ta' l-iġene stabbiliti minn din id-Direttiva jew ostakoli għall-ispezzjoni kif imiss tas-saħħa:

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

SUNDHEDSKONTROL OG TILSYN MED FREMSTILLINGEN 1.

マルタ語

IL-KONTROLL TAS-SAĦĦA U S-SUPERVIŻJONI TAL-PRODUZZJONI

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

de skal have været underkastet sundhedskontrol i henhold til bilagets kapitel VII

マルタ語

kellhom ikunu għaddew minn verifika tas-saħħa bi qbil mal-Kapitolu VII ta' l-Anness;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

De skal underkastes sundhedskontrol i overensstemmelse med kapitel V i bilaget.

マルタ語

ikunu għaddew minn kontrolli tas-saħħa bi qbil mal-Kapitolu V ta' l-Anness;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

afsætning: opbevaring eller udstilling, med henblik på salg, levering eller enhver anden form for afsætning på Fællesskabets område, bortset fra detailsalg og overdragelse på det lokale marked af små mængder direkte fra en fisker til detailhandleren eller forbrugeren, idet disse mængder skal underkastes den sundhedskontrol, der er foreskrevet i de nationale bestemmelser om kontrol med detailhandelen

マルタ語

"tpoġġija fuq is-suq" ifisser iz-zamma jew il-wiri għall-bejgħ, offerti għall-bejgħ, bejgħ, forniment jew xi forma oħra ta' tpoġġija fuq is-suq fil-Komunità, eskluż il-bejgħ bl-imnut u t-trasferimenti diretti fuq swieqi lokali ta' kwantitajiet żgħar mis-sajjieda lejn il-bejjiegħa bl-imnut jew lejn il-konsumaturi, li jridu jkunu suġġetti għall-kontrolli tas-saħħa stabbiliti mir-regoli nazzjonali biex jivverifikaw il-kummerċ bl-imnut;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK