Google で調べる

検索ワード: levnedsmiddellovgivningen (デンマーク語 - ラトビア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

デンマーク語

ラトビア語

情報

デンマーク語

sundheds- og plantesundhedsanliggender, navnlig modernisering af levnedsmiddellovgivningen

ラトビア語

veterinārie un fitosanitārie jautājumi, īpaši tiesību aktu uzlabošana pārtikas aprites jomā;

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Naevnte komité kan hoeres af Kommissionen om ethvert problem vedroerende harmoniseringen af levnedsmiddellovgivningen .

ラトビア語

Komisija var ar to apspriesties visos jautājumos, kas attiecas uz tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz pārtikas produktiem.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

de offentlige kontrolforanstaltninger skal på effektiv måde bidrage til forebyggelsen af overtrædelse af levnedsmiddellovgivningen;

ラトビア語

tā kā oficiālajai kontrolei jāsniedz efektīvs ieguldījums, novēršot tiesību aktu pārtikas produktu jomā pārkāpumus;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

formålet med dette direktiv er at kontrollere, at levnedsmidlerne er i overensstemmelse med levnedsmiddellovgivningen;

ラトビア語

tā kā šīs direktīvas mērķis ir verificēt pārtikas produktu atbilstību tiesību aktiem pārtikas jomā;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

de offentlige kontrolforanstaltninger skal paa effektiv maade bidrage til forebyggelsen af overtraedelse af levnedsmiddellovgivningen; derfor skal de planlaegges paa grundlag af passende kriterier;

ラトビア語

tā kā oficiālajai kontrolei jāsniedz efektīvs ieguldījums, novēršot tiesību aktu pārtikas produktu jomā pārkāpumus; tā kā tālab jāsastāda programmas, ņemot vērā piemērotus kritērijus;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

デンマーク語

1. Under Kommissionen oprettes en raadgivende komité for levnedsmidler. Naevnte komité kan hoeres af Kommissionen om ethvert problem vedroerende harmoniseringen af levnedsmiddellovgivningen.

ラトビア語

1. Ar šo pie Komisijas ir nodibināta Pārtikas produktu padomdevēja komiteja. Komisija var ar to apspriesties visos jautājumos, kas attiecas uz tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz pārtikas produktiem.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

ud fra foelgende betragtninger : Det er vigtigt for Kommissionen at raadfoere sig med og underrette erhvervskredse og forbrugere om de problemer , som opstaar ved harmonisering af levnedsmiddellovgivningen ;

ラトビア語

tā kā Komisijai ir uzlikts pienākums konsultēt un informēt rūpniecības, tirdzniecības un patērētāju grupas par problēmām, kas rodas, saskaņojot tiesību aktus par pārtikas produktiem;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

der boer fastsaettes generelle regler for Kommissionens tjenestemaend, der er specialiseret i levnedsmiddelkontrol, og som samarbejder med saerlige tjenestemaend i medlemsstaterne, for at sikre ensartet anvendelse af levnedsmiddellovgivningen;

ラトビア語

tā kā jāparedz vispārēji noteikumi Komisijas amatpersonām, kuras specializējas pārtikas produktu pārbaudē, un kuras sadarbojas ar attiecīgajām amatpersonām dalībvalstīs, lai nodrošinātu, ka tiesību aktus par pārtikas produktiem piemēro vienādi;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

denne forordning beroerer ikke de bestemmelser, der inden for Faellesskabet maatte blive truffet til harmonisering af veterinaer- og levnedsmiddellovgivningen med henblik paa at beskytte menneskers og dyrs sundhed og forhindre forfalskninger og bedrageri;

ラトビア語

tā kā šīs regulas noteikumi nesašaurina citu Kopienas noteikumu jēgu, kas var tikt pieņemti, lai saskaņotu veterināro un pārtikas produktu tiesību aktu noteikumus cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzības un viltošanas un krāpšanas novēršanas nolūkā;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

der boer fastsaettes bestemmelser om, at nationale myndigheder og Kommissionen skal yde gensidig administrativ bistand med henblik paa at sikre passende gennemfoerelse af levnedsmiddellovgivningen, navnlig ved forebyggelse og afsloering af overtraedelser eller adfaerd, der giver anledning til mistanke om overtraedelse af reglerne;

ラトビア語

tā kā jāpieņem noteikumi, saskaņā ar kuriem valstu iestādēm un Komisijai ir pienākums sniegt savstarpēju administratīvu palīdzību, lai nodrošinātu, ka normatīvos aktus par pārtikas produktiem piemēro atbilstīgi, jo īpaši, pateicoties preventīviem pasākumiem un atklājot pārkāpumus vai darbības, kas, domājams, ir pretrunā ar noteikumiem;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

- levnedsmiddellovgivning

ラトビア語

- tiesību aktiem attiecībā uz pārtiku,

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

- levnedsmiddellovgivning,

ラトビア語

- tiesību akti attiecībā uz pārtiku,

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Medlemsstaternes kompetente myndigheder yder hinanden administrativ bistand i alle overvaagningsprocedurer i forbindelse med gaeldende lovbestemmelser og kvalitetsnormer for levnedsmidler og i alle procedurer vedroerende overtraedelser af gaeldende levnedsmiddellovgivning.

ラトビア語

Dalībvalstu kompetentās iestādes cita citai sniedz administratīvu palīdzību visās uzraudzības procedūrās saistībā ar juridiskiem noteikumiem un kvalitātes standartiem, kas piemērojami pārtikas produktiem, kā arī visos procesos attiecībā uz pārkāpumiem tiesību aktos attiecībā uz pārtikas produktiem.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

for at undgaa enhver hindring af den fri omsaetning af d * ovennaevnte varer maa de oevrige bestemmelser - vedroerende veterinaerlovgivning og lovgivning om plantesundhed , markedsfoering af froe og andet vegetabilsk formeringsmateriale , levnedsmiddellovgivningen , lovgivningen om foderstoffer , kvalitets - og markedsfoeringsnormer - anvendes , men udelukkende for saa vidt de vedroerer samhandelen ;

ラトビア語

tā kā, lai novērstu visus šķēršļus minēto produktu brīvai apritei, jāpiemēro citi noteikumi — par veterināro un augu veselības tiesību aktiem, sēklu un sējeņu tirdzniecību, pārtikas un lopbarības tiesību aktiem, kvalitātes un tirdzniecības standartiem, taču tikai tiktāl, ciktāl tie ietekmē tirdzniecību;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

formaalet med dette direktiv er at kontrollere, at levnedsmidlerne er i overensstemmelse med levnedsmiddellovgivningen; denne omfatter bestemmelser vedroerende sundhedsbeskyttelse, bestemmelser om sammensaetning og kvalitetsbestemmelser, der skal sikre beskyttelse af forbrugernes oekonomi - ske interesser, samt bestemmelser om forbrugeroplysning og om handelstransaktionernes redelighed;

ラトビア語

tā kā šīs direktīvas mērķis ir verificēt pārtikas produktu atbilstību tiesību aktiem pārtikas jomā; tā kā šajos tiesību aktos ietilpst veselības normas, noteikumi par produktu sastāvu un kvalitātes normas, kas domātas patērētāju mantisko interešu aizsardzībai, kā arī noteikumi par patērētājiem paredzēto informāciju un godprātīgiem tirdzniecības darījumiem;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

USE levnedsmiddellovgivning (2841) l æ g e v æ sen levnedsmiddelforgiftning (2841)

ラトビア語

USEizdevumi veselības aizsardzībai (2�41)medicīnas pētniecība (2�41)medicīnas un ķirurģijas instrumenti (2�41)medicīnas zinātne (2�41)medicīniska kļūda (2�41)

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK