Google で調べる

検索ワード: mindsteafstande (デンマーク語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

デンマーク語

英語

情報

デンマーク語

I henhold til motorcyklers kategorier skal følgende mindsteafstande tilbagelægges ved konditionering:

英語

According to the classes of motor cycles, the minimum distances to be completed during conditioning are:

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Disse mindsteafstande afsættes ved hjælp af et fleksibelt bånd, som holdes stramt langs køretøjets ydre overflade.

英語

These minimum distances are to be set with a flexible tape held tautly along the outer surface of the vehicle.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Hr. formand, det er virkelig vigtigt, at vi kommer frem til en henstilling om mindsteafstande for opstilling af mobiltelefonmaster i nærheden af folks boliger.

英語

Mr President, it is really important that we produce a recommendation for minimum distances from people 's homes for mobile phone masts.

最終更新: 2012-03-23
使用頻度: 5
品質:

デンマーク語

De bør også fastsætte krav til mindsteafstanden mellem et fraktureringsområde og grundvand.

英語

They should also establish minimum depth limitations between the area to be fractured and groundwater.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Der er hovedsageligt tale om betingelser for hansterilitet, mindste sortsrenhed og isolering af frø ved fastsættelse af mindsteafstand fra pollenkilder i det omkringliggende område.

英語

These relate mainly to the conditions for male sterility, minimum varietal purity and the minimum distance for isolation from neighbouring sources of pollen.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Det gælder særlig for mindsteafstanden mellem ildslukkere og mellem brandhaner, som ændres til 250 m i eksisterende tunneler.

英語

This is the case for example for the minimum distance between emergency posts equipped with fire extinguishers and between water supply outlets which is increased to 250 metres for existing tunnels.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Det kan man sikre sig ved at indføre passende tekniske og operationelle begrænsninger for ESV, herunder en mindsteafstand fra kysten (mellem 125 og 300 km, afhængigt af frekvensen) før de kan aktiveres.

英語

This can be ensured by introducing appropriate technical and operational limitations on ESVs, including a minimum distance from the coast (between 125 and 300 Km, depending on the frequency) where they can be switched on.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Et sådant program bør bl.a. omfatte overflytning af militære uddannelsesoperationer til områder med mindre tæt civil trafik; udbygning af samarbejdet mellem de enkelte flyvevåben, således at de transnationale luftsektorer kan udnyttes til fælles øvelser, udrustning af militærfly med udstyr, der øger kapaciteten (f.eks. ved at reducere den vertikale mindsteafstand mellem to fly12) eller omplacering af visse militære flyvebaser.

英語

Inter alia, this should include relocation of military training operations to areas with less dense civil traffic, greater cooperation between air forces in the form of joint exercises in transnational sectors of airspace, fitting military aircraft with equipment yielding gains in capacity (for example, to reduce the vertical safety minimum to be kept between two aircraft12) or relocating certain military air bases.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Hvis telemyndighederne ønsker at tillade brugen af ESV inden for mindsteafstanden, er der brug for passende metodologier til koordineringen med FS.

英語

In case administrations wished to authorise the use of ESV inside the minimum separation distance, adequate coordination methodologies with FS would need to be used.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Medlemsstaterne bør fastlægge klare regler for eventuelle aktivitetsbegrænsninger, f.eks. i beskyttede, oversvømmelsestruede eller jordskælvstruede områder, og for mindsteafstande mellem tilladte aktiviteter og bolig- og vandbeskyttelsesområder.

英語

Member States should provide clear rules on possible restrictions of activities, for example in protected, flood-prone or seismic-prone areas, and on minimum distances between authorised operations and residential and water-protection areas.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

indførelse af en mindsteafstand mellem deponeringsanlæg og boligområder og skærpelse af de generelle krav i bilag I;

英語

the introduction of a minimum distance between landfills and residential areas and of stricter general requirements, listed in Annex I;

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

Af hensyn til logoets præsentation, skal der være en mindsteafstand mellem logoet og andre elementer.

英語

To properly present a logo, a minimum clearance between the logo and other elements must be maintained.

最終更新: 2017-02-27
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

デンマーク語

Hvis der benyttes en toilettømningsvogn, skal mindsteafstanden mellem sporenes centerlinjer være 6 m, og der skal laves en kørebane for vognene.

英語

If a toilet discharge trolley is used, the minimum distance between track centres must be 6 m and a running path for the trolleys shall be provided.

最終更新: 2017-01-05
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

デンマーク語

om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for anvendelsen af vod brugt fra fartøjer, der fisker efter glaskutling (Aphia minuta) i visse italienske territorialfarvande

英語

establishing a derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast and the minimum sea depth for boat seines fishing for transparent goby (Aphia minuta) in certain territorial waters of Italy

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

デンマーク語

En horisontal kraft på 100 kN eller 50 % af den kraft, som køretøjets totalmasse frembringer, afhængigt af hvilken af disse der er mindst, skal påføres konsekutivt på to punkter placeret symmetrisk omkring anordningens eller køretøjets midterlinje, afhængigt af hvor man kan opnå en mindsteafstand mellem de to punkter på 700 mm og en maksimumsafstand på 1 m. Den nøjagtige placering af disse påføringspunkter skal angives af fabrikanten.

英語

A horizontal force of 100 kN or 50 % of the force generated by the maximum mass of the vehicle, whichever is the lesser, shall be applied consecutively to two points situated symmetrically about the centre line of the device or of the vehicle whichever is applicable at a minimum distance apart of 700 mm and a maximum of 1 m. The exact location of the points of application shall be specified by the manufacturer.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

デンマーク語

Den mindsteafstand, som kan vises, skal være 15 m eller derunder.

英語

the displayed minimum range shall be 15 metres or less;

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

デンマーク語

Hvis der er valgt en række prøvepositioner, og det resterende prøveområde er for lille til, at der kan vælges et andet anslagspunkt, samtidig med at mindsteafstanden mellem punkterne holdes, kan der udføres færre end 9 prøver.

英語

If a number of test positions have been selected and the test area remaining is too small to select another test position while maintaining the minimum spacing between tests, then less than nine tests may be performed.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

デンマーク語

Mindsteafstandene afsættes ved hjælp af et fleksibelt bånd, som holdes stramt langs køretøjets ydre overflade.

英語

The minimum distances are to be set with a flexible tape held tautly along the outer surface of the vehicle.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

デンマーク語

Hvis der er valgt en række prøvepositioner, og det resterende prøveområde er for lille til, at der kan vælges et andet anslagspunkt, samtidig med at mindsteafstanden mellem punkterne holdes, kan der udføres færre end 18 prøver.

英語

If a number of test positions have been selected and the test area remaining is too small to select another test position while maintaining the minimum spacing between tests, then less than eighteen tests may be performed.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

デンマーク語

Hvis der er valgt en række prøvepositioner, og det resterende prøveområde er for lille til, at der kan vælges et andet anslagspunkt, samtidig med at mindsteafstanden mellem punkterne holdes, kan der udføres færre end fem prøver.

英語

If a number of test positions have been selected and the test area remaining is too small to select another test position while maintaining the minimum spacing between tests, then less than five tests may be performed.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK