Google で調べる

検索ワード: vermehrungsverträge (ドイツ語 - チェコ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ドイツ語

チェコ語

情報

ドイツ語

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2514/78 über die in den Mitgliedstaaten vorzunehmende Registrierung der Vermehrungsverträge für Saatgut in Drittländern

チェコ語

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2514/78 o registraci smluv o množení osiva ve třetích zemích, prováděné ve členských státech

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

Um eine Kontrolle zu ermöglichen, ist es notwendig, daß das Basissaatgut und das zertifizierte Saatgut auf Grund ordnungsgemäß eingetragener Vermehrungsverträge erzeugt wird und daß die Saatgutfirmen und Zuechter amtlich zugelassen oder registriert werden.

チェコ語

vzhledem k tomu, že pro umožnění kontroly musí být základní osivo a certifikované osivo produkováno na základě náležitě registrované smlouvy o množení a že šlechtitelské podniky i šlechtitelé musí být úředně schváleni nebo registrováni;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

Die Mitgliedstaaten können jährlich den Annahmeschluß für die in Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1674/72 vorgesehene Registrierung der Vermehrungsverträge und der Vermehrungserklärungen festsetzen.

チェコ語

Členské státy mohou každoročně stanovit nejzazší termíny pro registraci smluv a prohlášení o množení podle článku 5 nařízení (EHS) č. 1674/72.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

Die Mitgliedstaaten führen ein Verwaltungskontrollsystem ein, das sicherstellt, daß die Voraussetzungen für die Gewährung der Beihilfe erfuellt werden ; sie gewährleisten insbesondere die Registrierung der in Artikel 2 vorgesehenen Vermehrungsverträge und Vermehrungserklärungen.

チェコ語

Členské státy zavedou systém správní kontroly, aby bylo zaručeno, že podmínky požadované pro poskytování pomoci jsou splněny; zajistí zejména registraci smluv a prohlášení o množení podle článku 2.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2514/78 DER KOMMISSION vom 26. Oktober 1978 über die in den Mitgliedstaaten vorzunehmende Registrierung der Vermehrungsverträge für Saatgut in Drittländern

チェコ語

Nařízení Komise (EHS) č. 2514/78 ze dne 26. října 1978 o registraci smluv o množení osiva ve třetích zemích, prováděné ve členských státech

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2514/78 DER KOMMISSION vom 26. Oktober 1978 über die in den Mitgliedstaaten vorzunehmende Registrierung der Vermehrungsverträge für Saatgut in Drittländern

チェコ語

ze dne 26. října 1978o registraci smluv o množení osiva ve třetích zemích, prováděné ve členských státech

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

- die Nummer der Registrierung des Vermehrungsvertrags oder der Vermehrungserklärung.

チェコ語

- registrační číslo smlouvy nebo prohlášení o pěstování.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

Die Lizenzen jedoch, die zur Einfuhr im Rahmen der gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2514/78 registrierten Vermehrungsverträge bestimmt sind, gelten ab dem Tag ihrer Ausstellung bis zum Ende des sechsten Folgemonats. Diese Frist darf das Ende des Wirtschaftsjahres nicht überschreiten.

チェコ語

Licence pro dovoz na základě smluv o množení osiva, registrovaných v souladu s nařízením (EHS) č. 2514/78, však platí ode dne vydání do konce šestého měsíce následujícího po dni vydání, přičemž toto období nesmí přesáhnout konec hospodářského roku.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

(1) Artikel 5 Absatz 2 gilt nur für den Teil eines Vermehrungsvertrags, der in der Gemeinschaft ausgestellt worden ist. Er muß überdies folgenden Vorschriften genügen: a) Der Lizenzantrag ist bei der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats einzureichen, in dem der Vermehrungsvertrag registriert worden ist; (1)ABl.

チェコ語

1. Ustanovení čl.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

Es ist ausreichendes Informationsmaterial über Lage und Entwicklungsaussichten des Marktes in der Gemeinschaft erforderlich. Für in der Gemeinschaft erzeugtes Saatgut können im Rahmen des in der Gemeinschaft geltenden Systems die erforderlichen Informationen eingeholt werden, da nach diesem System lediglich zertifiziertes Saatgut vermarktet werden darf, also Saatgut, das in anerkannten Betrieben oder im Rahmen ordnungsgemäß registrierter Verträge erzeugt worden ist. Die Versorgung der Gemeinschaft wird zu einem grossen Teil im Rahmen von Vermehrungsverträgen mit in Drittländern niedergelassenen Saatgutvermehrern sichergestellt. Infolgedessen ist die Registrierung dieser Verträge für die Arten vorzuschreiben, die bei der Versorgung des Marktes in der Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielen. Ferner ist bei diesen Informationen die Geheimhaltungspflicht zu wahren, damit die betreffenden Unternehmen sicher sein können, daß die Auskünfte nicht für andere Zwecke verwendet werden ; denn nur so sind wirklich zutreffende Angaben zu erhalten -

チェコ語

vzhledem k tomu, že je nezbytné mít dostatečné informace o situaci a vyhlídkách rozvoje trhu ve Společenství; že stávající systém Společenství umožňuje shromažďování nezbytných informací o produkci osiva ve Společenství, neboť stanoví, že na trh lze uvádět pouze uznané osivo vyprodukované ve schválených zařízeních nebo podle řádně zaregistrovaných smluv; že Společenství je do značné míry zásobováno na základě smluv o množení osiva uzavřených s množiteli usazenými v třetích zemích; že by proto měla být požadována registrace těchto smluv v případě druhů, které jsou významné pro zásobování trhu Společenství; že by se na tyto informace měla vztahovat statistická důvěrnost, aby bylo zúčastněným stranám zaručeno, že nebudou využity pro jiné účely, a aby tak byly získávány informace zcela objektivní,

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

Es empfiehlt sich, die Übereinstimmung der im Rahmen eines Vermehrungsvertrags einzuführenden Mengen mit den Mengen zu kontrollieren, die zur Registrierung dieses Vertrages als zur voraussichtlichen Einfuhr bestimmt deklariert wurden.

チェコ語

vzhledem k tomu, že je třeba zavést kontroly zajišťující, že množství dovážená na základě smluv o množení osiva odpovídají odhadům množství uvedeným při registraci smluv;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

Im Sinne dieser Verordnung ist ein "Vermehrungsvertrag in einem Drittland" ein schriftlicher Vertrag, der zwischen einer Partei in der Gemeinschaft und einer Partei in einem Drittland geschlossen wird, dessen erzeugtes Saatgut dem entsprechenden in der Gemeinschaft erzeugten Saatgut gleichsteht ; dieser Vertrag bezieht sich auf die Verpflichtung der zweiten Partei, unter Verantwortung der ersten Partei Saatgut im Hinblick auf die gesamte oder teilweise Einfuhr dieses Saatguts in die Gemeinschaft zu vermehren oder vermehren zu lassen.

チェコ語

Pro účely tohoto nařízení se "smlouvou o množení ve třetích zemích" rozumí písemná smlouva uzavřená mezi stranou usazenou ve Společenství a stranou usazenou ve třetí zemi, jejíž produkce osiva je rovnocenná osivu vyprodukovanému ve Společenství, kterou se smluvní strana usazená ve třetí zemi zavazuje k množení osiva nebo k obstarání množení osiva jménem smluvní strany usazené ve Společenství za účelem dovozu veškerého osiva nebo jeho části do Společenství.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ドイツ語

- Verordnung (EWG) Nr. 2514/78 vom 26. Oktober 1978 über die in den Mitgliedstaaten vorzunehmende Registrierung der Vermehrungsverträge für Saatgut in Drittländern (10),

チェコ語

- nařízení (EHS) č. 2514/78 ze dne 26. října 1978 o registraci v členských státech smluv o pěstování osiva ve třetích zemích [10],

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

Die Vermehrungsverträge für Saatgut in einem Drittland, die sich auf im Anhang aufgeführte Arten oder Sortengruppen beziehen und ab 1. Februar 1979 abgeschlossen werden, sowie die vor diesem Zeitpunkt abgeschlossenen derartigen Verträge, die sich auf Saatgut beziehen, das ab 1. Juni 1980 geerntet wird, fallen unter die in dieser Verordnung vorgesehene Registrierung.

チェコ語

Smlouvy o množení osiva ve třetích zemích, které se týkají druhů nebo skupin odrůd vyjmenovaných v příloze tohoto nařízení a které byly uzavřeny od 1. února 1979, a smlouvy uzavřené před tímto dnem týkající se osiva, které má být sklizeno od 1. června 1980, podléhají registraci v souladu s tímto nařízením.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

(2) Die in Absatz 1 genannte Kaution wird nicht verlangt, wenn die Lizenz für die Einfuhr im Rahmen von gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2514/78 registrierten Vermehrungsverträgen verwendet werden soll.

チェコ語

2. Složení jistoty podle odstavce 1 se nepožaduje, použijí-li se licence pro dovoz na základě smluv o množení osiva registrovaných v souladu s nařízením (EHS) č. 2514/78.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

Die zuständigen Behörden müssen in der Lage sein, zwecks Beurteilung der Marktentwicklung den Warenverkehr ständig zu verfolgen und die erforderlichen Maßnahmen zu treffen ; zu diesem Zweck ist die Möglichkeit der Erteilung von Einfuhrlizenzen in Verbindung mit der Stellung einer Kaution vorzusehen, welche die Einfuhren gewährleisten soll, für die diese Lizenzen beantragt wurden ; die Einfuhren im Rahmen von ordnungsgemäß registrierten Vermehrungsverträgen müssen von dieser Kaution befreit sein.

チェコ語

vzhledem k tomu, že příslušné orgány musí být schopny stále sledovat pohyb zboží pro posouzení vývoje trhu a přijímat potřebná opatření; že by se proto měla stanovit možnost udělovat dovozní licence ve spojení se složením jistoty, která má zaručit provedení operací, pro které byla žádost o licenci podána; že dovoz v rámci řádně registrovaných smluv o pěstování by měl být od složení jistoty osvobozen;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 6
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

Es sollte deshalb, damit sich die Marktentwicklung besser einschätzen lässt, für die Mitteilungen über die voraussichtliche Einfuhr ein anderes Datum vorgesehen werden. Damit die Mengen geschätzt werden können, die aufgrund der die Vermehrungsverträge betreffenden Regelung eingeführt werden dürfen, müssen Angaben zu den in den Drittländern vorgesehenen Vermehrungsflächen mitgeteilt werden.

チェコ語

2514/78 [3] stanoví údaje, které musí smluvní strana usazená ve Společenství poskytnout orgánu příslušnému pro registraci; že poskytované údaje musí souhlasit s údaji uvedenými ve smlouvě; že by mělo být výslovně stanoveno, že poskytnuta má být i smlouva samotná; že pro některé druhy je obtížné stanovit ke dni stanovenému pro registraci smluv množství, která mají být dovezena do Společenství; že k přesnějšímu odhadu vývoje trhů by mělo být stanoveno pro předávání odhadů dovozu jiné datum; že k tomu, aby bylo možné provést určitý odhad dováženého množství, by mělo být upraveno oznamování plochy, která bude ve třetí zemi k množení použita;

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2514/78 der Kommission (3) wurden die Angaben festgelegt, die die in der Gemeinschaft ansässige Vertragspartei der mit der Registrierung beauftragten Stelle machen muß. Diese Angaben müssen mit den Vertragsbestimmungen übereinstimmen. Es empfiehlt sich, ausdrücklich die vertragsgemässe Erzeugung vorzusehen. Bei bestimmten Arten ist es schwierig, die voraussichtlich für die Ausfuhr in die Gemeinschaft bestimmten Mengen zu dem für die Registrierung der Verträge vorgesehenen Zeitpunkt festzulegen. Es sollte deshalb, damit sich die Marktentwicklung besser einschätzen lässt, für die Mitteilungen über die voraussichtliche Einfuhr ein anderes Datum vorgesehen werden. Damit die Mengen geschätzt werden können, die aufgrund der die Vermehrungsverträge betreffenden Regelung eingeführt werden dürfen, müssen Angaben zu den in den Drittländern vorgesehenen Vermehrungsflächen mitgeteilt werden.

チェコ語

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 2514/78 [3] stanoví údaje, které musí smluvní strana usazená ve Společenství poskytnout orgánu příslušnému pro registraci; že poskytované údaje musí souhlasit s údaji uvedenými ve smlouvě; že by mělo být výslovně stanoveno, že poskytnuta má být i smlouva samotná; že pro některé druhy je obtížné stanovit ke dni stanovenému pro registraci smluv množství, která mají být dovezena do Společenství; že k přesnějšímu odhadu vývoje trhů by mělo být stanoveno pro předávání odhadů dovozu jiné datum; že k tomu, aby bylo možné provést určitý odhad dováženého množství, by mělo být upraveno oznamování plochy, která bude ve třetí zemi k množení použita;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

-Verordnung (EWG) Nr. 2514/78 vom 26. Oktober 1978 über die in den Mitgliedstaaten vorzunehmende Registrierung der Vermehrungsverträge für Saatgut in Drittländern (10),

チェコ語

-nařízení (EHS) č. 1117/79 ze dne 6. června 1979, kterým se stanoví produkty v semenářském odvětví, na které se vztahuje režim dovozních licencí [11];

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

ドイツ語

Im Sinne dieser Verordnung ist ein%quot%Vermehrungsvertrag in einem Drittland%quot% ein schriftlicher Vertrag, der zwischen einer Partei in der Gemeinschaft und einer Partei in einem Drittland geschlossen wird, dessen erzeugtes Saatgut dem entsprechenden in der Gemeinschaft erzeugten Saatgut gleichsteht; dieser Vertrag bezieht sich auf die Verpflichtung der zweiten Partei, unter Verantwortung der ersten Partei Saatgut im Hinblick auf die gesamte oder teilweise Einfuhr dieses Saatguts in die Gemeinschaft zu vermehren oder vermehren zu lassen.

チェコ語

Pro účely tohoto nařízení se "smlouvou o množení ve třetích zemích" rozumí písemná smlouva uzavřená mezi stranou usazenou ve Společenství a stranou usazenou ve třetí zemi, jejíž produkce osiva je rovnocenná osivu vyprodukovanému ve Společenství, kterou se smluvní strana usazená ve třetí zemi zavazuje k množení osiva nebo k obstarání množení osiva jménem smluvní strany usazené ve Společenství za účelem dovozu veškerého osiva nebo jeho části do Společenství.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK