Google で調べる

検索ワード: preparaten (ドイツ語 - ロシア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ドイツ語

ロシア語

情報

ドイツ語

ex38081090 | 30 | Preparaten bevattende endosporen en proteïnekristallen verkregen uit de hybride stam GC 91 van Bacillus thuringiensis Berliner subsp.

ロシア語

ex38081090 | 30 | Смес, съдържаща ендоспори и кристали, от GC 91 of Bacillus thuringiensis | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex32061900 | 10 | Preparaten op basis van titaandioxide, bevattende 66 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten titaandioxide en 1 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten isopropoxytitaantriisostearaat | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex32061900 | 10 | Смес, основана на титаниев диоксид, съдържащ тегловни 66 % или повече, но не повече от 71 % титаниев диоксид и 1 % или повече, но не повече от 2 % изопропоксититаниев триизостеарат | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex32064990 | 10 | Zwarte vloeibare preparaten van ijzeroxidepigmenten, bestaande uit deeltjes met een grootte van niet meer dan 20 nanometer en met een gehalte aan ijzer, berekend als Fe2O3, van 25 gewichtspercenten of meer, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3304 of 9608 [1] | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex32064990 | 10 | Черна смес от железен оксид, пигменти в течна форма, с максимум големина на парчета не по-големи от 20 нанометра съдържаща тегловни от 25 % или повече желязо, Fe2O3, за рлоизводство на стоки от позиция 3304 или 9608 [1] | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38081090 | 20 | Preparaten, bevattende 2 of meer doch niet meer dan 4 gewichtspercenten azadirachtine (ISO), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38081090 | 20 | Смес, съдържаща тегловни 2 % или повече, но не повече от 4 % азадирахтин (ISO), не за търговия на дребно | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38082080 | 20 | Preparaten op basis van dijoodmethyl-p-tolylsulfon, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38082080 | 20 | Смес на основата на дииодометил p-тотил сулфон, не за търговия на дребно | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38082080 | 30 | Preparaten bestaande uit een suspensie van pyrithionzink (INN) in water, bevattende 24 of meer doch niet meer dan 26 gewichtspercenten pyrithionzink (INN) | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38082080 | 30 | Смес, състояща се от суспензия от пиритион цинк (INN) във вода, съдържаща тегловни 24 % или повече, но не повече от 26 % пиритион цинк(INN) | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38084020 | 10 | Preparaten bevattende: 58 of meer doch niet meer dan 62 gewichtspercenten 1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne,26 of meer doch niet meer dan 29 gewichtspercenten 1,3-dichloor-5,5-dimethylhydantoïne,10 of meer doch niet meer dan 12 gewichtspercenten 1,3-dichloor-5-ethyl-5-methylhydantoïne,bestemd voor de vervaardiging van ontsmettingsstoffen voor zwembaden [1] | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38084020 | 10 | Препарат, съдържащ тегловни: 58 % или повече, но не повече от 62 % 1-бромо-3-хлоро-5,5-диметилхидантоин,26 % или повече, но не повече от 29 % 1,3-дихлоро-5,5-диметилхидантоин,10 % или повече, но не повече от 12 % 1,3-дихлоро-5-eтил-5-метилхидантион,за производство на дезинфектанти за плувни басейни [1] | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38249099 | 06 | Preparaten in de vorm van: poeder, bevattende 75 of meer gewichtspercenten zink-bis[3,5-bis(1-fenylethyl)salicylaat] ofwaterige dispersie, bevattende 22 of meer doch niet meer dan 55 gewichtspercenten zink-bis[3,5-bis(1-fenylethyl)salicylaat] | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38249099 | 06 | Препарат под формата на: прах, съдържащ тегловни 75 % или повече цинк бис[3,5-бис(1-фенилетил)силикат] иливодна дисперсия, съдържаща тегловни 22 % или повече, но не повече от 55 % цинк бис[3,5-бис(1-пенилетил)силикат] | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38249099 | 08 | Preparaten, in hoofdzaak bestaande uit alkalineasfaltsulfonaat: met een relatieve dichtheid van 0,9 of meer doch niet meer dan 1,5 endie voor 70 of meer gewichtspercenten oplossen in water | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38249099 | 08 | Препарат съдържащ алкалин асфалт сулфонат от: специфична 0,9 или повече, но не повече от 1,5 иразтворимост във води 70 % тегловни, или повече | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38249099 | 09 | Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij: gefixeerd op een drager van minerale was of chemisch gewijzigde minerale was, hetzijopgelost in organische oplosmiddelen | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38249099 | 09 | Анти корозионен препарат, съдържащ соли от динонилнафталенсулфонова киселина, която: на минералнна или неизменена химически илипод формата на разтвор на органичен разтворител | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38249099 | 20 | Preparaten bestaande uit 83 of meer gewichtspercenten 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen (dicyclopentadieen), een synthetische rubber, al dan niet bevattende 7 of meer gewichtspercenten tricyclopentadieen, en: hetzij een aluminium-alkylverbinding,hetzij een organisch complex van wolfraamhetzij een organisch complex van molybdeen | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38249099 | 20 | Препарат, състоящ се тегловни 83 % или повече от 3a,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метаноинден (дициклопентадиен), синтетична гума, съдържаща или не тегловни 7 % или повече трициклопентадиен и: или алуминиев-aлкилово съединение,или органично от тунгстенили органичнна смес от молибден | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38249099 | 24 | Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit fosfabicyclononanen en P-alkyl derivaten daarvan, in een oplossing van 4-tert-butyltolueen | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38249099 | 24 | Препарат, съдържащ предимно фосфабициклононани и P-aлкил производни от тях, във форрмата на разтвор в 4-терт-бутилтолуен | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38249099 | 28 | Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en N, N-dimethylformamide of ethyleenglycol en γ-butyrolacton, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren [1] | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38249099 | 28 | Препарат, съдържащ предимно етилен грикол и N,N-диметилформамид или етилен гликол и γ-бутиролактон за производство на електролити [1] | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38249099 | 29 | Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit γ-butyrolacton en quaternair ammoniumzouten, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren [1] | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38249099 | 29 | Препарат, съдържащ предимно γ-бутиролактон и амониеви соли, за производството на електролити [1] | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38249099 | 33 | Preparaten bestaande uit α-(4-allyloxycarbonylbenzoyl)-ω-allyloxypoly= [oxy(2-methylethyleen)oxytereftaloyl] en hetzij diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonaat hetzij diallylisoftalaat | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38249099 | 33 | Препарат, състоящ се от α-(4-алилоксикарбонилбеноил)-ω-алилоксиполи = [oкси(2-метилетилетилен]oкситерфталоил) и или диалил-2,2'-оксидиетил дикарбонат или диалил изофталат | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38249099 | 45 | Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en: hetzij diëthyleenglycol, dodecaandizuur en ammoniak,hetzij siliciumoxide,hetzij ammoniumhydrogeenazelaat,hetzij ammoniumhydrogeenazelaat en siliciumoxide,hetzij dodecaandizuur, ammoniak en siliciumoxide,bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren [1] | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38249099 | 45 | Препарат, състоящ се от предимно етилен гликол и: или диетилен гликол додекандиова киселина и амониева вода,или силициев оксид,или амониев хидроген азелат,или амониев хидроген азелат и силициев аксид,или додекандиова киселина, амониева вода и силициев оксид,за производство на електролитни кондензатори [1] | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38249099 | 67 | Preparaten bestaande uit indiumtinoxide, gedispergeerd in organische oplosmiddelen | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38249099 | 67 | Препарат, съдържащ индиев калаев оксид дисперсиран в органични разтворители | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ドイツ語

ex38249099 | 97 | Preparaten bevattende hetzij 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten lithiumhexafluorofosfaat hetzij 5 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten lithiumperchloraat in mengels van organische oplosmiddelen | 0 | 1.1.2006 - 31.12.2008 |

ロシア語

ex38249099 | 97 | Препарат, съдържащ тегловни 10 % или повече, но не повече от 20 % литиумфлуорофосфат или 5 % или повече, но не повече от 10 % литиев перхлорат в смес на органични разтворители | 0 | 1.1.2006 г.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK