Google で調べる

検索ワード: kansantasavallasta (ハンガリー語 - スペイン語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ハンガリー語

スペイン語

情報

ハンガリー語

väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien säämiskänahkojen tuonnissa

スペイン語

que institui um direito anti-dumping provisório sobre as importações de couros e peles acamurçados originários da República Popular da China

最終更新: 2010-08-31
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(8) Alkuperäisessä asetuksessa määritelty tarkasteltavana oleva tuote on CN-koodiin 29181200 luokiteltava Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva viinihappo.

スペイン語

(8) O produto em causa, tal como definido no regulamento inicial, é o ácido tartárico originário da República Popular da China, actualmente classificado no código NC 29181200.

最終更新: 2010-09-03
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan viinihapon tuonnissa asetuksella (EY) N:o 130/2006 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden soveltamisalan muuttamisesta

スペイン語

que altera o âmbito das medidas anti-dumping instituídas pelo Regulamento (CE) n.o 130/2006 sobre as importações de ácido tartárico originário da República Popular da China

最終更新: 2010-09-03
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista, Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien peroksosulfaattien (persulfaattien) tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

スペイン語

que institui um direito anti-dumping definitivo e que cobra definitivamente o direito provisório instituído sobre as importações de peroxossulfatos (persulfatos) originários dos Estados Unidos da América, da República Popular da China e de Taiwan

最終更新: 2010-09-05
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(1) Komissio on vastaanottanut perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen pyynnön tutkia tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä.

スペイン語

(1) A Comissão recebeu um pedido, apresentado ao abrigo do n.o 3 do artigo 13.o do regulamento de base, para proceder a um inquérito sobre a eventual evasão das medidas anti-dumping instituídas sobre as importações de determinados mecanismos de argolas para encadernação originários da República Popular da China.

最終更新: 2010-08-30
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

- Tämä kaupan rakenteessa oleva muutos näyttää johtuvan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen muuttamisesta hieman ja kuljettamisesta Thaimaan kautta, riippumatta siitä, onko sitä hieman muutettu vai ei.

スペイン語

- esta alteração dos fluxos comerciais parece provir de uma ligeira modificação do produto em causa e de um transbordo na Tailândia de determinados mecanismos de argolas para encadernação originários da República Popular da China, mesmo ligeiramente modificados,

最終更新: 2010-08-30
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(1) Komissio otti asetuksella (EY) N:o 390/2007 [2], jäljempänä "väliaikaista tullia koskeva asetus", käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Amerikan yhdysvalloista, jäljempänä "USA", Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä "Kiina", ja Taiwanista peräisin olevien ja tällä hetkellä CN-koodeihin 28334000 ja ex28429080 luokiteltavien peroksosulfaattien (persulfaattien) tuonnissa.

スペイン語

(1) Através do Regulamento (CE) n.o 390/2007 [2] ("regulamento provisório"), a Comissão instituiu um direito anti-dumping provisório sobre as importações de peroxossulfatos (persulfatos), actualmente classificados nos códigos NC 28334000 e ex28429080, originários dos Estados Unidos da América ("EUA"), da República Popular da China ("RPC") e de Taiwan.

最終更新: 2010-09-05
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ハンガリー語

(105) Sen väitteen osalta, jonka mukaan yhteisön tuotannonala ei investoi yhteisössä sijaitseviin tuotantolaitoksiinsa sen taloudellisen tilanteen paranemisesta huolimatta, kyseinen käyttäjä väitti näin voitavan päätellä yhteisön tuotannonalan toiminnasta sen jälkeen, kun asetuksella (EY) N:o 2961/95 oli otettu käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien peroksodisulfaattien tuonnissa vuonna 1995 (ks.

スペイン語

(105) No tocante às alegações de que a indústria comunitária não teria investido nas suas instalações de produção na Comunidade, mesmo depois de a sua situação financeira ter melhorado, o utilizador alegou que esta conclusão poderia ser retirada do comportamento da indústria comunitária após a instituição de direitos definitivos anti-dumping sobre as importações de peroxodissulfatos originários da RPC em 1995 pelo Regulamento (CE) n.o 2961/95 (ver considerando 10).

最終更新: 2010-09-05
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

Neuvoston asetus (EY) N:o 1184/2007, annettu 9 päivänä lokakuuta 2007 , lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista, Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien peroksosulfaattien (persulfaattien) tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

スペイン語

Regulamento (CE) n.° 1184/2007 do Conselho, de 9 de Outubro de 2007 , que institui um direito anti-dumping definitivo e que cobra definitivamente o direito provisório instituído sobre as importações de peroxossulfatos (persulfatos) originários dos Estados Unidos da América, da República Popular da China e de Taiwan

最終更新: 2010-09-05
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

[8] Neuvoston asetus (EY) N:o 695/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2002, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien peroksodisulfaattien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä (EYVL L 109, 25.4.2002, s.

スペイン語

[8] Regulamento (CE) n.o 695/2002 do Conselho, de 22 de Abril de 2002, que encerra o processo anti-dumping relativo às importações de peroxodisulfatos originários da República Popular da China (JO L 109 de 25.4.2002, p.

最終更新: 2010-09-05
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(1) Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 130/2006 [2], jäljempänä "alkuperäinen asetus", käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä "Kiina", peräisin olevan viinihapon tuonnissa.

スペイン語

(1) Através do Regulamento (CE) n.o 130/2006 [2] ("regulamento inicial"), o Conselho instituiu um direito anti-dumping definitivo sobre as importações de ácido tartárico originário da República Popular da China.

最終更新: 2010-09-03
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ハンガリー語

Neuvoston asetus (EY) N:o 150/2008, annettu 18 päivänä helmikuuta 2008 , Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan viinihapon tuonnissa asetuksella (EY) N:o 130/2006 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden soveltamisalan muuttamisesta

スペイン語

Regulamento (CE) n.° 150/2008 do Conselho, de 18 de Fevereiro de 2008 , que altera o âmbito das medidas anti-dumping instituídas pelo Regulamento (CE) n.° 130/2006 sobre as importações de ácido tartárico originário da República Popular da China

最終更新: 2010-09-03
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli tuotaessa yhteisöön CN-koodiin ex29181200 (Taric-koodi 2918120090) kuuluvaa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa viinihappoa, lukuun ottamatta D-(-)-viinihappoa, jonka negatiivinen tasopolaroidun valon kierto on vähintään 12,0 astetta mitattuna vesiliuoksessa eurooppalaisen farmakopean menetelmän mukaan.".

スペイン語

É criado um direito anti-dumping definitivo sobre as importações de ácido tartárico, classificado no código NC 29181200 (código TARIC 2918120090), originário da República Popular da China, excluindo o ácido D(-)-tartárico com uma rotação óptica negativa de, pelo menos, 12,0 graus, medido numa solução aquosa de acordo com o método descrito na Farmacopeia Europeia.".

最終更新: 2010-09-03
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ハンガリー語

(1) Neuvosto otti toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen asetuksella (EY) N:o 964/2003 [2], jäljempänä "alkuperäinen asetus", käyttöön 58,6 prosentin suuruisen lopullisen polkumyyntitullin muun muassa Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä "Kiina", peräisin olevien sellaisten raudasta tai teräksestä (lukuun ottamatta ruostumatonta terästä) valmistettujen putkien liitos- ja muiden osien (muut kuin valetut osat, laipat ja kierteitetyt osat) tuonnissa, joiden ulkoläpimitta on enintään 609,6 millimetriä ja jollaisia käytetään tyssähitsauksessa tai muihin tarkoituksiin, jäljempänä "putkien liitos- ja muut osat" tai "tarkasteltavana oleva tuote", ja laajensi toimenpiteet koskemaan samanlaisten liitos- ja muiden osien tuontia Taiwanista, ei kuitenkaan kolmen nimetyn taiwanilaisen yrityksen valmistamien tuotteiden tuontia.

スペイン語

(1) Na sequência de um reexame da caducidade, pelo Regulamento (CE) n.o 964/2003 ("regulamento inicial") [2], o Conselho instituiu direitos anti-dumping definitivos de 58,6 % sobre as importações de acessórios para tubos (com excepção dos acessórios moldados por fundição, dos flanges e dos acessórios roscados), de ferro ou de aço (não incluindo de aço inoxidável), cujo maior diâmetro exterior não exceda 609,6 mm, do tipo utilizado para soldar topo a topo ou para outros fins originários, entre outros, da República Popular da China ("RPC") e tornou extensivas as medidas às importações dos referidos acessórios expedidos de Taiwan, com excepção dos produzidos por três empresas de Taiwan.

最終更新: 2010-09-03
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ハンガリー語

Laajennetaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien, raudasta tai teräksestä (lukuun ottamatta ruostumatonta terästä) valmistettujen putkien liitos- ja muiden osien (muut kuin valetut osat, laipat ja kierteitetyt osat), joiden ulkoläpimitta on enintään 609,6 millimetriä, jollaisia käytetään tyssähitsauksessa tai muihin tarkoituksiin ja jotka kuuluvat CN-koodeihin ex73079311 (Taric-koodi 7307931199), ex73079319 (Taric-koodi 7307931999), ex73079930 (Taric-koodi 7307993098) ja ex73079990 (Taric-koodi 7307999098), tuonnissa asetuksella (EY) N:o 964/2003 käyttöön otettu lopullinen polkumyyntitulli koskemaan raudasta tai teräksestä (lukuun ottamatta ruostumatonta terästä) valmistettujen putkien liitos- ja muiden osien (muut kuin valetut osat, laipat ja kierteitetyt osat), joiden ulkoläpimitta on enintään 609,6 millimetriä, jollaisia käytetään tyssähitsauksessa tai muihin tarkoituksiin ja jotka kuuluvat CN-koodeihin ex73079311 (Taric-koodi 7307931195), ex73079319 (Taric-koodi 7307931995), ex73079930 (Taric-koodi 7307993095) ja ex73079990 (Taric-koodi 7307999095), tuontia Filippiineiltä riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Filippiinit.

スペイン語

O direito anti-dumping definitivo criado pelo Regulamento (CE) n.o 964/2003 sobre as importações de acessórios para tubos (com excepção dos acessórios moldados por fundição, dos flanges e dos acessórios roscados), de ferro ou de aço (não incluindo de aço inoxidável), cujo maior diâmetro exterior não exceda 609,6 mm, do tipo utilizado para soldar topo a topo ou para outros fins, classificados nos códigos NC ex73079311 (TARIC 7307931199), ex73079319 (TARIC 7307931999), ex73079930 (TARIC 7307993098) e ex73079990 (TARIC 7307999098) originários da República Popular da China é tornado extensivo às importações de acessórios para tubos (com excepção dos acessórios moldados por fundição, dos flanges e dos acessórios roscados), de ferro ou de aço (não incluindo de aço inoxidável), cujo maior diâmetro exterior não exceda 609,6 mm, do tipo utilizado para soldar topo a topo ou para outros fins, actualmente classificados nos códigos NC ex73079311 (código TARIC 7307931195), ex73079319 (código TARIC 7307931995), ex73079930 (código TARIC 7307993095) e ex73079990 (código TARIC 7307999095) expedidos das Filipinas, independentemente de serem declarados como originários das Filipinas.

最終更新: 2010-09-03
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

Neuvoston asetus (EY) N:o 655/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006 , tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitos- ja muiden osien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 964/2003 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitos- ja muiden osien tuontia Filippiineiltä riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Filippiinit

スペイン語

o 964/2003 sobre as importações de acessórios para tubos, de ferro ou de aço, originários da República Popular da China, extensivo às importações de certos acessórios para tubos, de ferro ou de aço expedidos das Filipinas, independentemente de serem declarados como originários das Filipinas

最終更新: 2010-09-03
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitos- ja muiden osien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 964/2003 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitos- ja muiden osien tuontia Filippiineiltä riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Filippiinit

スペイン語

que torna o direito anti-dumping definitivo instituído pelo Regulamento (CE) n.o 964/2003 sobre as importações de acessórios para tubos, de ferro ou de aço, originários da República Popular da China, extensivo às importações de certos acessórios para tubos, de ferro ou de aço expedidos das Filipinas, independentemente de serem declarados como originários das Filipinas

最終更新: 2010-09-03
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(1) Komissio ilmoitti 11 päivänä tammikuuta 2006 perusasetuksen 5 artiklan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistussa ilmoituksessa, jäljempänä "menettelyn aloittamista koskeva ilmoitus" [2], aloittavansa Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä "Kiina", Korean tasavallasta, jäljempänä "Korea", Malesiasta ja Thaimaasta, jäljempänä "asianomaiset maat", peräisin olevien väritelevisioiden katodisädeputkien, jäljempänä "värikuvaputket", yhteisöön suuntautuvaa tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn.

スペイン語

(1) Em 11 de Janeiro de 2006, nos termos do artigo 5.o do regulamento de base, a Comissão anunciou, por meio de um aviso ("aviso de início") publicado no Jornal Oficial da União Europeia [2], o início de um processo anti-dumping relativo às importações para a Comunidade de tubos catódicos para receptores de televisão a cores originários da República Popular da China ("RPC"), da República da Coreia ("Coreia"), da Malásia e da Tailândia ("países em causa").

最終更新: 2010-09-01
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ハンガリー語

(1) Komissio ilmoitti Euroopan unionin virallisessa lehdessä 25 päivänä kesäkuuta 2005 julkaistulla ilmoituksella [2], jäljempänä "menettelyn aloittamista koskeva ilmoitus", polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä "Kiina", peräisin olevien säämiskänahkojen tuonnissa yhteisöön.

スペイン語

(1) Em 25 de Junho de 2005, por aviso ("aviso de início") publicado no Jornal Oficial da União Europeia [2], a Comissão anunciou o início de um processo anti-dumping relativo às importações para a Comunidade de couros e peles acamurçados originários da República Popular da China ("RPC").

最終更新: 2010-08-31
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ハンガリー語

Komission asetus (EY) N:o 439/2006, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2006 , väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien säämiskänahkojen tuonnissa

スペイン語

o 439/2006 da Comissão, de 16 de Março de 2006 , que institui um direito anti-dumping provisório sobre as importações de couros e peles acamurçados originários da República Popular da China

最終更新: 2010-08-31
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK