Google で調べる

検索ワード: diklórpropén (ハンガリー語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ハンガリー語

英語

情報

ハンガリー語

diklórpropén

英語

Dichloropropene

最終更新: 2013-06-12
使用頻度: 1
品質:

ハンガリー語

1,3-Diklórpropén (cisz)

英語

1,3-Dichloropropene (cis)

最終更新: 2017-03-09
使用頻度: 3
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

DIKLÓRPROP-P

英語

DICHLORPROP-P

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 6
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

1,2-Diklórpropán

英語

1,2-Dichloropropane

最終更新: 2017-03-09
使用頻度: 3
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

Diklórprop

英語

Dichlorprop

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 7
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

Diklórprop: a diklórprop (beleértve a diklórprop-P-t is) és konjugátumainak összege, diklórpropként kifejezve

英語

Dichlorprop: sum of dichlorprop (including dichlorprop-P) and its conjugates, expressed as dichlorprop

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

A bifenil, klórantraniliprol, ciflufenamid, cimoxanil, diklórprop-P, difenokonazol, dimetomorf, epoxikonazol, flutriafol, izopirazam, propamokarb, pirimetanil és spirotetramát oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

英語

The columns for biphenyl, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichlorprop-P, difenoconazole, dimethomorph, epoxiconazole, flutriafol, isopyrazam, propamocarb, pyrimethanil and spirotetramat are replaced by the following:

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

EFSA Journal 2011; 9(3):2093. [26. o.].Az EFSA indokolással ellátott véleménye: Modification of the existing MRL for dichlorprop-P in kidney, liver and oranges (A diklórprop-P vesére, májra és narancsra vonatkozó jelenlegi MRL-jének módosításáról).

英語

EFSA Journal 2011; 9(3):2093 [26 pp.].Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRL for dichlorprop-P in kidney, liver and oranges.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található acetamiprid, bifenil, kaptán, klórantraniliprol, ciflufenamid, cimoxanil, diklórprop-P, difenokonazol, dimetomorf, ditiokarbamátok, epoxikonazol, etefon, flutriafol, fluxapiroxád, izopirazam, propamokarb, piraklostrobin, pirimetanil és spirotetramát maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról

英語

amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, biphenyl, captan, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichlorprop-P, difenoconazole, dimethomorph, dithiocarbamates, epoxiconazole, ethephon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamocarb, pyraclostrobin, pyrimethanil and spirotetramat in or on certain products

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

A bifenil, klórantraniliprol, ciflufenamid, cimoxanil, diklórprop-P, difenokonazol, dimetomorf, epoxikonazol, flutriafol, izopirazam, propamokarb és spirotetramát tekintetében a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része állapította meg az MRL-eket.

英語

For biphenyl, chlorantraniliprole, cyflufenamid, cymoxanil, dichlorprop-P, difenoconazole, dimethomorph, epoxiconazole, flutriafol, isopyrazam, propamocarb and spirotetramat, MRLs were set in Part A of Annex III to Regulation (EC) No 396/2005.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

A diklórprop-P esetében a narancsra, valamint a vesére és májra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet, figyelembe véve a hatóanyagnak egyes kérődzők takarmányozására szolgáló gabona- és fűféléken való jelenlegi alkalmazását.

英語

As regards dichlorprop-P, such an application was made for oranges and for kidney and liver, taking into account existing uses on cereals and grass fed to ruminants.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. május 23-án véglegesített, a diklórprop-P-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

英語

For the implementation of the uniform principles as referred to in Article 29(6) of Regulation (EC) No 1107/2009, the conclusions of the review report on dichlorprop-P, and in particular Appendices I and II thereof, as finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 23 May 2006 shall be taken into account.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

Gondoskodnak arról, hogy a diklórprop-P e mellékletbe való felvételét kérelmező bejelentők a jóváhagyástól számított két éven belül eljuttassák ezeket a tanulmányokat a Bizottsághoz.

英語

They shall ensure that the notifiers at whose request dichlorprop-P has been included in this Annex provide such studies to the Commission within two years of the approval.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a diklórprop-P-ről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. május 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak 1. és 2. függelékének a következtetéseit.

英語

For the implementation of the uniform principles of Annex VI, the conclusions of the review report on dichlorprop-P, and in particular Appendices I and II thereof, as finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 23 May 2006 shall be taken into account.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

Az EFSA 52. tudományos jelentése (2006), 1–67. o., A diklórprop-P hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések (véglegesítve: 2006. január 13-án).Az EFSA 64. tudományos jelentése (2006), 1–71. o., A metkonazol hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések (véglegesítve: 2006. január 13-án).Az EFSA 61. tudományos jelentése (2006), 1–70. o., A pirimetanil hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések (véglegesítve: 2006. január 13-án).Az EFSA 56. tudományos jelentése (2005), 1–103. o., A triklopir hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések (véglegesítve: 2005. december 14-én).

英語

EFSA Scientific Report (2006) 52, 1-67, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dichlorprop-P (finalised: 13 January 2006).EFSA Scientific Report (2006) 64, 1-71, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metconazole (finalised: 13 January 2006).EFSA Scientific Report (2006) 61, 1-70, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyrimethanil (finalised: 13 January 2006).EFSA Scientific Report (2005) 56, 1-103, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triclopyr (finalised: 14 December 2005).

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

E jelentéseket a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálta, és 2006. május 23-án véglegesítette a diklórprop-P-ről, a metkonazolról, a pirimetanilről és a triklopirról készített bizottsági felülvizsgálati jelentések formájában.

英語

These reports have been reviewed by the Member States and the Commission within the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health and finalised on 23 May 2006 in the format of the Commission review reports for dichlorprop-P, metconazole, pyrimethanil and triclopyr.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

Ezért indokolt előírni, hogy a diklórprop-P-t, a pirimetanilt és a triklopirt további vizsgálatoknak vessék alá a bizonyos kérdések kapcsán elvégzett kockázatértékelés megerősítése céljából, és hogy az erről szóló tanulmányokat a bejelentők nyújtsák be.

英語

Therefore it is appropriate to require that dichlorprop-P, pyrimethanil and triclopyr should be subjected to further testing for confirmation of the risk assessment for some issues and that such studies should be presented by the notifiers.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

A diklórprop-P esetében Dánia volt a referens tagállam, és 2003. november 5-én minden vonatkozó információ benyújtásra került.

英語

For dichlorprop-P the rapporteur Member State was Denmark and all relevant information was submitted on 5 November 2003.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, mely diklórprop-P-t, metkonazolt, pirimetanilt és triklopirt tartalmaz oly módon, hogy az az egyedüli hatóanyag vagy pedig egyike azon aktív hatóanyagoknak, melyek mindegyikét legkésőbb 2007. május 31-ig felveszik a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található jegyzékbe, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, a diklórprop-P-re, a metkonazolra, a pirimetanilra, illetve a triklopirra vonatkozóan, az irányelv I. mellékletében szereplő bejegyzés B. részének figyelembevételével.

英語

By way of derogation from paragraph 1, for each authorised plant protection product containing dichlorprop-P, metconazole, pyrimethanil and triclopyr as either the only active substance or as one of several active substances all of which were listed in Annex I to Directive 91/414/EEC by 31 May 2007 at the latest, Member States shall re-evaluate the product in accordance with the uniform principles provided for in Annex VI to Directive 91/414/EEC, on the basis of a dossier satisfying the requirements of Annex III to that Directive and taking into account part B of the entry in Annex I to that Directive concerning dichlorprop-P, metconazole, pyrimethanil and triclopyr respectively.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

ハンガリー語

Az említett időpontig a tagállamok megvizsgálják különösen azt, hogy az irányelv I. mellékletében a diklórprop-P-re, a metkonazolra, a pirimetanilra és a triklopirra vonatkozó feltételek a hatóanyaggal kapcsolatos bejegyzés B. részében találhatóak kivételével teljesülnek-e, valamint hogy az engedély birtokosa rendelkezik-e olyan dossziéval, vagy hozzáfér-e olyan dossziéhoz, mely megfelel az irányelv II. mellékletében előírt követelményeknek, az irányelv 13. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban.

英語

By that date they shall in particular verify that the conditions in Annex I to that Directive relating to dichlorprop-P, metconazole, pyrimethanil and triclopyr are met, with the exception of those identified in part B of the entry concerning that active substance, and that the holder of the authorisation has, or has access to, a dossier satisfying the requirements of Annex II to that Directive in accordance with the conditions of Article 13 of that Directive.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: EU_acquis

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK