Google で調べる

検索ワード: urheilukilpailuissa (フィンランド語 - エストニア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

エストニア語

情報

フィンランド語

kansainvälisissä urheilukilpailuissa käytettävät lääketuotteet;

エストニア語

rahvusvahelistel spordiüritustel kasutatavad farmaatsiatooted;

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

c) `urheilukäyttöön tuoduilla tavaroilla` urheiluvälineitä ja muita välineitä, jotka on tarkoitettu matkustajien käyttöön urheilukilpailuissa tai urheiluesityksissä taikka yhteisön tullialueella tapahtuvassa harjoittelussa.

エストニア語

c) sportimiseks imporditud kaup — sporditarbed ja teised esemed, mida reisijad kasutavad spordivõistlustel või demonstratsioonesinemistel või treeningutel, mis toimuvad ühenduse tolliterritooriumil.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Urheilukilpailujen oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden ja urheilusta vastaavien tahojen välisen yhteistyön edistäminen sekä urheilijoiden fyysisen ja henkisen koskemattomuuden suojeleminen.

エストニア語

spordivõistlustel õigluse ja avatuse propageerimine ning koostöö spordi eest vastutavate ametite vahel, kaitstes sportlaste füüsilist ja moraalset puutumatust;

最終更新: 2014-11-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Otetaan huomioon EU:n politiikka urheilukilpailujen oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden ja urheilusta vastaavien tahojen välisen yhteistyön edistämisen alalla sekä urheilun ja urheilijoiden fyysisen ja henkisen koskemattomuuden suojelu suojelemalla urheilun rehellisyyttä urheilutulosten manipuloinnilta, erityisesti:

エストニア語

Võtta arvesse ELi poliitikat spordivõistlustel õigluse ja avatuse propageerimise ning spordi eest vastutavate ametite vahelise koostöö valdkonnas, samuti spordi või sportlaste füüsilise ja moraalse puutumatuse kaitsmist, kaitstes sporti sporditulemustega manipuleerimise eest, eelkõige

最終更新: 2014-11-07
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

joustavampia sääntöjä on kuitenkin annettava metsästyksen ja urheilukilpailujen osalta, jotta henkilöiden vapaata liikkuvuutta ei haitattaisi tarpeettomasti, ja

エストニア語

küttimise ja sportlaskmise suhtes tuleks siiski vastu võtta paindlikumad eeskirjad, et isikute vaba liikumine poleks takistatud rohkem kui vaja;

最終更新: 2014-10-17
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Yhteisöjen tuomioistuin totesi yrityksen ja taloudellisen toiminnan käsitteistä asiassa MOTOE (C-49/07, tuomio 1.7.2008), että oikeushenkilöä, joka toimintansa puitteissa järjestää urheilukilpailuja ja tekee tässä yhteydessä sponsorointi-, mainos- ja vakuutussopimuksia, joilla pyritään hyötymään kyseisistä kilpailuista kaupallisesti ja jotka muodostavat tulolähteen, on pidettävä yhteisön kilpailuoikeudessa tarkoitettuna yrityksenä.

エストニア語

Liidetud kohtuasjades Unión General de Trabajadores deL a Rioja (11. septembri 2008. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-428/06−C-434/06) pöörduti Euroopa Kohtu poole küsimusega, kas territoriaalüksuste poolt võetud maksumeetmeid, mis kehtestavad Hispaania riigi õigusaktidega kehtestatud üldisest maksumäärast madalama maksumäära ning maksusoodustused, mis riiklikus maksuõiguses puuduvad, tuleb pidada ühisturuga kokkusobimatuks riigiabiks ainuüksi põhjusel, et need on kohaldatavad vaid nimetatud haldusüksuste territooriumil.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Unionin toiminnalla pyritään: a) kehittämään yleissivistävän koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta erityisesti jäsenvaltioiden kielten opettamisen ja levittämisen avulla; b) parantamaan opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta muun muassa edistämällä tutkintotodistusten ja opintojaksojen akateemista tunnustamista; c) edistämään oppilaitosten välistä yhteistyötä; d) kehittämään tietojen ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmille yhteisistä kysymyksistä; e) edistämään nuorisovaihtoa sekä sosiopedagogisten ohjaajien vaihtoa sekä kannustamaan nuorten osallistumista demokratian toteuttamiseen Euroopassa; f) edistämään etäopetuksen kehittämistä; g) kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta ja urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä sekä suojelemalla urheilijoiden, erityisesti nuorten urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta.

エストニア語

Liidu tegevuse eesmärk on: a) arendada Euroopa mõõdet hariduses, eelkõige liikmesriikide keelte õpetamise ja levitamise kaudu; b) ergutada õppijate ja õpetajate liikuvust, muuhulgas kaasa aidates diplomite ja õpiaja akadeemilisele tunnustamisele; c) soodustada haridusasutuste omavahelist koostööd; d) tõhustada informatsiooni ja kogemuste vahetamist liikmesriikide haridussüsteemidele ühistes küsimustes; e) soodustada noorsoovahetuse ja juhendajate vahetuse arengut sotsiaalhariduse alal ja ergutada noori osalema Euroopa demokraatias; f) ergutada kaugõppe arengut; g) arendada Euroopa mõõdet spordis spordivõistluste aususe ning avatuse ja sporditöö eest vastutavate asutuste omavahelise koostöö edendamise ning sportlaste, iseäranis noorte sportlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Tuntemukseni ovat sekoitus ylpeyttä, tyytyväisyyttä ja uupumusta, kuten urheilukilpailun jälkeen, kun on kaikkensa antanut. Työohjelmani näiksi kahdeksi vuodeksi oli hyvin kunnianhimoinen, joten minun oli toimittava esimerkkinä ja pidettävä yllä ankaraa tahtia.

エストニア語

Minu tööprogramm nendeks kaheks aastaks oli väga ambitsioonikas, nii et pidin olema eeskujuks ja järgima pingelist töörütmi, mis esitas suuri nõudmisi nii mulle, mu perele kui mu meeskonnale.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

EY 82 ja EY 86 artikla ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa myönnetään oikeushenkilölle, joka järjestää urheilukilpailuja ja tekee tässä yhteydessä sponsorointi-, mainos- ja vakuutussopimuksia, toimivalta antaa puoltava lausunto tällaisten kilpailujen järjestämistä koskevista lupahakemuksista, ilman että tähän toimivaltaan liittyy mitään rajoituksia, velvoitteita tai valvontaa.

エストニア語

EÜ artiklitega 82 ja 86 on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mis annab juriidilisele isikule, kes korraldab spordivõistlusi ja sõlmib seoses nendega sponsor-, reklaami- ja kindlustuslepinguid, pädevuse anda kooskõlastus selliste võistluste korraldamise loa taotlustele, ilma et see pädevus oleks kuidagi piiratud, sellega kaasneksid mingid kohustused või oleks kehtestatud järelevalve selle teostamise üle.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Ei voida myöskään sulkea pois sitä mahdollisuutta, että toimija, joka sponsoroi tiettyjä urheilukilpailuja, joiden osalta hän järjestää vedonlyöntiä, ja tiettyjä näihin kilpailuihin osallistuvia joukkueita, on tilanteessa, jonka johdosta kyseinen toimija voi vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti kilpailujen tulokseen ja näin ollen lisätä tuottoaan.

エストニア語

Selleks, et taoline kord oleks õigustatud, peab see põhinema objektiivsetel, mittediskrimineerivatel ja varem teada olevatel kriteeriumidel, mis tagaksid, et siseriiklike ametiasutuste kaalutlusruum oleks piisavalt piiritletud, mille kontrollimine on omakorda siseriikliku kohtu ülesanne.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

— kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta.

エストニア語

— arendada Euroopa mõõdet spordis spordivõistluste aususe ning avatuse ja sporditöö eest vastutavate asutuste omavahelise koostöö edendamise ning sportlaste, iseäranis noorte sportlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

— kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta.

エストニア語

— arendada Euroopa mõõdet spordis spordivõistluste aususe ning avatuse ja sporditöö eest vastu­tavate asutuste omavahelise koostöö edendamise ning sportlaste, iseäranis noorte sportlaste füüsi­lise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Esimerkkejä tällaisista säännöistä ovat ”pelisäännöt” (muun muassa ottelujen keston tai kentällä olevien pelaajien määrän vahvistavat säännöt), urheilukilpailuihin valitsemisen perusteita koskevat säännöt, koti- ja vieraspelejä koskevat säännöt, useiden seurajoukkueiden omistamisen estävät säännöt, maajoukkueiden kokoonpanoa koskevat säännöt, antidopingsäännöt ja siirtokausia koskevat säännöt.

エストニア語

Selliste eeskirjade näiteks võib tuua „mängureeglid” (nt eeskirjad matši pikkuse või väljakul olevate mängijate arvu kohta), eeskirjad, mis käsitlevad spordivõistluste valikukriteeriumeid, eeskirjad, mida kohaldatakse vastavalt sellele, kas mängitakse kodus või kodust eemal, eeskirjad, mis välistavad mitme klubi omandamise ühe omaniku poolt („multiple ownership”), eekirjad rahvusmeeskondade koosseisu kohta, dopinguvastased eeskirjad ja üleminekuperioode käsitlevad eeskirjad.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

ELPAn kaksoisroolia voidaan kuvata seuraavasti: Ensinnäkin se järjestää Kreikassa urheilukilpailuja moottoriurheilun alalla; se on perustanut tätä varten moottoripyöräkilpailujen kansallisen lautakunnan ETHEAMin 3ja antanut sille tehtäväksi moottoripyöräkilpailujen valvomisen ja järjestämisen.

エストニア語

ELPA kaksikroll on järgmine: ühest küljest korraldab ELPA Kreekas võistlusi motospordi alal; selleks on ELPA asutanud mootorrattavõistluste rahvusliku komisjoni (ETHEAM) 3ning andnud talle volitused kontrollida ja korraldada mootorrattavõistlusi.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Yhdistyksessä on yli 1 200 jäsentä 45 maasta, ja se järjestää neljän vuoden välein nykyaikaiset urheilukilpailut kunnioittaen antiikinaikaisia rituaaleja.Kisoihin voivat osallistua kaikki maailman kansalaiset sukupuolesta, iästä, uskonnosta ja alkuperästä riippumatta.

エストニア語

Sellesse ühingusse kuulub enam kui 1200 liiget 45 riigist, ning vanade tavade austamiseks korraldab ühing iga nelja aasta järel kaasaegsed mängud.Mängudel võivad osaleda inimesed kogu maailmast, olenemata nende soost, vanusest, religioossetest tõekspidamistest ja päritolust.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

”— kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta.”; c) korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”koulutusalan” ilmaisulla ”koulutuksen ja urheilun alalla”; d) poistetaan 4 kohdan johdantolauseesta ilmaisu ”neuvosto”; korvataan ensimmäisen luetelmakohdan alussa ilmaisu ”vahvistaa jäljempänä” ilmaisulla ”Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat”; toinen luetelmakohta alkaa ilmaisulla ”neuvosto antaa”.

エストニア語

„— arendada Euroopa mõõdet spordis spordivõistluste aususe ning avatuse ja sporditöö eest vastutavate asutuste omavahelise koostöö edendamise ning sportlaste, iseäranis noorte sportlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu.”; c) lõikes 3 asendatakse sõnad „hariduse valdkonnas” sõnadega „hariduse ja spordi valdkonnas”; d) lõikest 4 jäetakse sõna „, nõukogu” välja; esimene taane algab sõnadega „võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu …”, sõnade „regioonide komiteega” järele lisatakse sõna „vastu” ja teine taane asendatakse sõnadega „võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu soovitusi.”

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Vaikka yhteisöjen tuomioistuin myönsi, että tällaisen antidopingsäännöstön repressiivinen luonne ja sen rikkomisesta seuraavien seuraamusten merkittävyys voivat vaikuttaa kielteisesti kilpailuun, sillä ne voivat tilanteissa, joissa nämä seuraamukset osoittautuvat lopulta perusteettomiksi, johtaa urheilijan perusteettomaan poissulkemiseen kilpailuista ja siis vääristää asianomaisen toiminnan harjoittamisedellytyksiä, se täsmensi, että jotta tällä säännöstöllä tällä tavoin asetetut rajoitukset eivät kuuluisi EY 81 artiklan 1 kohdan kiellon soveltamisalaan, ne on rajattava siihen, mikä on tarpeen urheilukilpailujen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi.

エストニア語

Mis puudutab proportsionaalsuse põhimõtet, s.o õiguse üldpõhimõtet, mis nõuab, et ühenduse õigusnormi alusel rakendatavad meetmed oleksid seatud eesmärgi saavutamiseks sobivad ega läheks kaugemale kui selle eesmärgi saavutamiseks vajalik, otsustas Euroopa Kohus, et kõnealuse määrusega ette nähtud reisijate abistamise, nende eest hoolitsemise ja neile hüvitamise meetmed ei ole ilmselgelt ebasobivad ühenduse seadusandja seatud eesmärgi suhtes, milleks on nende reisijate kaitse tõhustamine, kelle lennud on tühistatud või pikaajaliselt hilinevad. Võrdse kohtlemise põhimõtte osas leidis kohus, et kõnealusest määrusest tulenevad kohustused ei ole kehtetud, isegi kui selliseid kohustusi ei ole teistele transpordivahenditele pandud.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Kehitys ja toiminta näet erottamattomasti urheilukilpailujen järjestämiseen ja asianmukaiseen toteuttamiseen, ja sillä pyritään nimenomaan varmistamaan tervehenkinen kilpailu urheilijoiden välillä.

エストニア語

Lisaks otsustas kohus, et põhjendamiskohustust on järgitud juhul, kui määrus sisaldab viidet põhilisele institutsioonide püstitatud eesmärgile, ning seega ei saa nõuda, et institutsioonide tehtud iga tehnilist valikut peaks eraldi põhjendama.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Työtapaturmavakuutus kattaa myös tunnustetun urheiluseuran järjestämien ja valmentajan valvonnassa tapahtuvien harjoitusten, urheilunäytösten sekä urheilukilpailujen aikana sattuvat tapaturmat.

エストニア語

Päevarahahüvitist (slysadagpeningar) makstakse tagasiulatuvalt alates kaheksandast päevast pärast õnnetust, tingimusel et asjaomane isik on olnud töövõimetu vähemalt 10 päeva.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Se, että oikeushenkilölle, joka itse järjestää ja hyödyntää kaupallisesti urheilukilpailuja, osoitetaan tehtäväksi antaa toimivaltaiselle viranomaiselle puoltava lausunto tällaisten kilpailujen järjestämistä koskevista lupahakemuksista, merkitsee käytännössä sitä, että sille annetaan toimivalta määrätä, kuka saa järjestää mainittuja kilpailuja, ja määrittää edellytykset,

エストニア語

Kui juriidilisele isikule, kes ise korraldab spordivõistlusi ja kasutab neid ärilisel eesmärgil, usaldatakse ülesanne anda pädevale haldusasutusele kooskõlastus selliste võistluste korraldamise loa taotluste kohta, tähendab see faktiliselt seda, et talle antakse pädevus

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK