Google で調べる

検索ワード: laboratorionäytteiden (フィンランド語 - オランダ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

オランダ語

情報

フィンランド語

Kokoomanäytteestä saatavien laboratorionäytteiden lukumäärä

オランダ語

Aantal laboratoriummonsters uit het verzamelmonster

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

tiiviillä tulpilla varustettuja pulloja laboratorionäytteiden sekoittamista varten

オランダ語

Flessen met goed passende stoppen om de laboratoriummonsters te mengen.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Tämä direktiivi koskee tiettyihin kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavia kvantitatiivisia analyysimenetelmiä, mukaan lukien laboratorionäytteiden ja analyysinäytteiden valmistelu.

オランダ語

Deze richtlijn heeft betrekking op de methoden voor de kwantitatieve analyses van bepaalde binaire mengsels van textielvezels, met inbegrip van het gereedmaken van gereduceerde monsters en analysemonsters.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

hylätään, jos kokoomanäyte tai laboratorionäytteiden keskiarvo ylittää enimmäisrajan selvästi, kun otetaan huomioon korjaus saannon suhteen ja mittausepävarmuus.

オランダ語

weigering als het verzamelmonster of het gemiddelde van de laboratoriummonsters het maximumgehalte buiten redelijke twijfel overschrijdt, met inachtneming van de correctie voor terugvinding en de meetonzekerheid.

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

hyväksytään, jos kokoomanäyte tai laboratorionäytteiden keskiarvo on enimmäisrajan mukainen, kun otetaan huomioon korjaus saannon suhteen ja mittausepävarmuus,

オランダ語

aanvaarding als het verzamelmonster of het gemiddelde van de laboratoriummonsters het maximumgehalte niet overschrijdt, met inachtneming van de correctie voor terugvinding en de meetonzekerheid;

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Laboratorionäytteiden ja analyysinäytteiden valmistamisen osalta sovelletaan kahden tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia tiettyjä kvantitatiivisiä analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä heinäkuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin liitteessä I vahvistettuja ohjeita.

オランダ語

Voor wat het gereedmaken van gereduceerde monsters en van analysemonsters betreft, zijn de voorschriften, voorkomend in bijlage I van de richtlijn van de Raad d.d. 17 juli 1972 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels, van toepassing.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

(22) hätätilanteessa on tärkeää, että kansalliset toimivaltaiset tahot ja/tai viranomaiset lujittavat yhteistyötään erityisesti laboratorionäytteiden tunnistamisen alalla,

オランダ語

(22) Overwegende dat het van belang is dat de bevoegde nationale structuren en/of instanties in noodsituaties intensiever samenwerken, met name op het gebied van de identificatie van biologische monsters;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Kukin perusnäyte jaetaan standardissa EN ISO 5555 olevan 2.5 kohdan mukaisesti laboratorionäytteiksi, ja perusnäytteet määritetään liitteessä I b annetun päätöksentekojärjestelmän mukaisessa järjestyksessä tai muussa satunnaisessa järjestyksessä.

オランダ語

Elk primair monster moet worden onderverdeeld in laboratoriummonsters, in overeenstemming met punt 2.5 van norm EN ISO 5555 en worden geanalyseerd in de volgorde die is weergegeven in het beslissingsschema dat is opgenomen in bijlage 1 bis of in een andere willekeurige volgorde.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Laboratorionäyte: kokoomanäytteestä otettu, laboratorioon tarkastettavaksi tai testattavaksi tarkoitettu tuotemäärä.

オランダ語

Laboratoriummonster een aan het bulkmonster onttrokken hoeveelheid product die bestemd is voor laboratoriumonderzoek en beproeving. f)

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Analyysinäyte: homogenisoitu laboratorionäyte, joka koostuu joko koko laboratorionäytteestä tai sen edustavasta osasta.

オランダ語

Monster voor analyse homogenaat van het laboratoriummonster, bestaande uit het hele laboratoriummonster of een representatief deel daarvan. g)

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

laboratorionäyte

オランダ語

laboratorium monster

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Laboratorion on kirjattava sinetin numero, murrettava sinetti ja testattava neljä 240 gramman painoista näytettä, jotka otetaan yhdestä ainoasta laboratorionäytteestä.

オランダ語

Het laboratorium registreert het zegelnummer, verbreekt het zegel en test vier monsters van 240 gram uit het globale laboratoriummonster.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Yleensä tällainen on tapaus, jonka kliiniset kriteerit vastaavat tapausmäärittelyä, mutta epidemiologista tai laboratorionäyttöä kyseisestä sairaudesta ei ole.

オランダ語

Gewoonlijk is dit een geval dat aan de in de gevalsdefinitie beschreven klinische criteria voldoet, zonder epidemiologische of laboratoriumgegevens die de ziekte in kwestie aantonen.

最終更新: 2014-11-12
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Erä tai osaerä hylätään, jos laboratorionäyte ylittää enimmäisrajan selvästi, kun otetaan huomioon korjaus saannon suhteen ja mittausepävarmuus.

オランダ語

weigering als het laboratoriummonster het maximumgehalte buiten redelijke twijfel overschrijdt, met inachtneming van de correctie voor terugvinding en de meetonzekerheid.

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Kukin laboratorionäyte on liitteen II säännösten mukaisesti jauhettava erikseen hienoksi ja sekoitettava huolellisesti täydellisen homogenoinnin varmistamiseksi.

オランダ語

Elk laboratoriummonster wordt afzonderlijk fijngemalen en grondig gemengd, zodat het product volledig homogeen wordt, overeenkomstig bijlage II.

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

≥ 12 - < 24 kg: jaetaan kahdeksi laboratorionäytteeksi

オランダ語

≥ 12 - < 24 kg: in twee laboratoriummonsters verdelen;

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 2
品質:

参照: IATE
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

Kukin 10 kilogramman laboratorionäyte on liitteen II säännösten mukaisesti jauhettava erikseen hienoksi ja sekoitettava huolellisesti täydellisen homogenoinnin varmistamiseksi.

オランダ語

Elk laboratoriummonster van 10 kg wordt afzonderlijk fijngemalen en grondig gemengd, zodat het product volledig homogeen wordt, overeenkomstig bijlage II.

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

≥ 12 kg: jaetaan kahdeksi laboratorionäytteeksi

オランダ語

≥ 12 kg: in twee laboratoriummonsters verdelen.

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

Kokoomanäytteen paino on 30 kg, ja kokoomanäyte on sekoitettava ja jaettava ennen jauhamista kolmeksi samanlaiseksi 10 kg:n painoiseksi laboratorionäytteeksi (lajiteltaviksi tai muuhun fyysiseen käsittelyyn tarkoitettujen kuivattujen viikunoiden jakaminen kolmeksi laboratorionäytteeksi ei ole tarpeen, jos on käytettävissä välineet, joilla 30 kilogramman näyte voidaan homogenoida).

オランダ語

Gewicht van het verzamelmonster: 30 kg. Dit door grof mengen verkregen monster wordt in drie gelijke laboratoriummonsters van 10 kg verdeeld vóór het wordt vermalen (het monster hoeft niet te worden verdeeld als het bestaat uit gedroogde vijgen die later worden gesorteerd of een andere fysische behandeling ondergaan en als de nodige apparatuur beschikbaar is om een monster van 30 kg te homogeniseren).

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

フィンランド語

hylätään, jos yksi tai kumpikin laboratorionäyte ylittää enimmäisrajan selvästi, kun otetaan huomioon korjaus saannon suhteen ja mittausepävarmuus.

オランダ語

weigering als één of beide laboratoriummonsters het maximumgehalte buiten redelijke twijfel overschrijden, met inachtneming van de correctie voor terugvinding en de meetonzekerheid.

最終更新: 2014-11-11
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK