Google で調べる

検索ワード: täytäntöönpanolainsäädäntöä (フィンランド語 - スロベニア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

スロベニア語

情報

フィンランド語

asiantuntijapalkkiot kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä laativille lakimiehille,

スロベニア語

honorarje za svetovalne storitve pravnikov, ki pripravljajo nacionalno izvedbeno zakonodajo,

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Tämä hakemus perustuu siihen, että kansallisissa parlamenteissa tullaan vuosien 2007 ja 2008 aikana käsittelemään useita kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä koskevia ehdotuksia.

スロベニア語

Podlaga za to zahtevo je več osnutkov nacionalne izvedbene zakonodaje, ki naj bi jih parlamenti držav obravnavali med letoma 2007 in 2008.

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Tiettyjen, etenkin tarkastuksiin ja todistuksiin liittyvien markkinamekanismien osalta ei ole annettu lisää täytäntöönpanolainsäädäntöä. Valmisteluja on tällä alalla nopeutettava.

スロベニア語

Za določene tržne mehanizme, zlasti preglede in certificiranje, še ni bila sprejeta dodatna izvedbena zakonodaja. Priprave v tem sektorju je treba okrepiti.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Lisäksi lisäpöytäkirjan tehneiden valtioiden on varmistettava, että niiden kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä on tehostettu, jotta kyseinen valtio voi täyttää lisäpöytäkirjan mukaiset lisävelvoitteet.

スロベニア語

Poleg tega morajo države, ki so sklenile Dodatni protokol, poskrbeti za izboljšanje nacionalnih izvedbenih predpisov in tako omogočiti izpolnjevanje dodatnih obveznosti, izhajajočih iz Dodatnega protokola.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

g) sellaisten mahdollisuuksien etsimistä, joilla voidaan tukea eri maita niiden kansallisissa ratifiointi-ja täytäntöönpanomenettelyissä, mukaan lukien kansallisten viranomaisten perustamista ja täytäntöönpanolainsäädäntöä koskevien tietojen vaihto.

スロベニア語

(g) opredelitev možnih načinov za pomoč državam v procesu nacionalne ratifikacije in izvajanja, vključno z izmenjavo informacij o ustanavljanju nacionalnih organov in izvajanju zakonodaje.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyy sekä typen että fosfaattien käyttöä rajoittavia vaatimuksia.

スロベニア語

Zakonodaja o izvajanju Direktive 91/676/EGS vključuje omejitve vnosa dušika in fosforja.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Lisäksi tietyt alat ovat tukikelpoisia lain 2601/1998 3 pykälän nojalla vain jos on annettu tarvittava täytäntöönpanolainsäädäntö.

スロベニア語

Poleg tega morajo v skladu s členom 3 zakona 2601/1998 nekateri sektorji, da postanejo upravičeni do ugodnosti, sprejeti sekundarno zakonodajo.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Kosovon on annettava elintarvikelaki ja sen täytäntöönpanolainsäädäntö ja perustettava virasto lain täytäntöönpanoa ja soveltamista varten.

スロベニア語

Sprejeti zakon o živilih in z njim povezano izvedbeno zakonodajo ter ustanoviti ustrezno agencijo za izvajanje in uveljavljanje zakona.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Kosovon on mukautettava julkisia hankintoja koskevaa säännöstöä antamalla tarvittava täytäntöönpanolainsäädäntö, jotta voidaan varmistaa EU:n säännöstön mukaisuus.

スロベニア語

Prilagoditi okvir za javna naročila s sprejetjem potrebne izvedbene zakonodaje, da se zagotovi skladnost s pravnim redom Skupnosti.

最終更新: 2014-11-13
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Kaikessa tietojenvaihtojärjestelmän puitteissa toteutettavassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY [9] kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä,

スロベニア語

Vsaka obdelava osebnih podatkov v okviru mehanizma izmenjave informacij bi morala biti v skladu z nacionalnimi zakoni, s katerimi se izvaja Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov [9] –

最終更新: 2014-11-08
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Kieltojärjestön jäsenvaltioista ainoastaan yhdellä kolmasosalla on olemassa kattava kansallinen täytäntöönpanolainsäädäntö.

スロベニア語

Le tretjina članic OPCW ima celovito nacionalno izvedbeno zakonodajo.

最終更新: 2014-11-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Irlannin antamaan direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyy sekä typpeen että fosfaatteihin sovellettavia lannoituksen enimmäismääriä.

スロベニア語

Irska zakonodaja o izvajanju Direktive 91/676/EGS vključuje največjo stopnjo vnašanja dušika in fosfata z gnojenjem.

最終更新: 2014-11-03
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

1.2.1 Täytäntöönpanolainsäädäntö

スロベニア語

1.2.1 Izvedbena zakonodaja

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Direktiivin mukainen järjestelmä ei sellaisenaan vaikuta suoraan toimijoihin, joiden lukuun kuljetus tehdään, vaan siinä sallitaan se, että jäsenvaltioiden täytäntöönpanolainsäädäntö vaikuttaa niihin suoraan.

スロベニア語

Sam sistem, ki ga določa direktiva, neposredno ne vpliva na subjekte, ki opravijo prevoz, temveč prepu�ča, da nanje neposredno vpliva izvedbena zakonodaja držav članic.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Jäsenvaltioiden on tästä syystä harkittava, että ne käyttäisivät direktiivin täytäntöönpanolainsäädäntönä erityislainsäädännön ja monialaisen lainsäädännön yhdistelmää, mikä todennäköisesti edellyttää nykyisen lainsäädännön muuttamista sekä uuden erityislainsäädännön ja monialaisen ”puitelainsäädännön” antamista.

スロベニア語

Zato in z vidika izvedbene zakonodaje bodo morale države članice preučiti mešanico posebnih in horizontalnih zakonodajnih ukrepov, ki bodo verjetno vključevali spremembo veljavnih zakonov, pa tudi sprejetje nove posebne zakonodaje in horizontalnega „okvira“ izvedbene zakonodaje.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Rahanpesun vastustamisessa on edistytty, sillä uusi täytäntöönpanolainsäädäntö on annettu ja virastojen välistä ja alueellista yhteistyötä on lisätty.

スロベニア語

Sprejeta je bila manjkajoča zakonodaja za spodbujanje vračanja beguncev, delovati je začel Sklad za vračanje beguncev.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Tällainen tilanne on niissä tapauksissa, joissa komissio antaa täytäntöönpanolainsäädäntöä (”komiteamenettelyä” noudattaen tai sitä noudattamatta), kun on kyse komission päätöksistä, joissa se toteaa, onko suojan taso kolmannessa maassa riittävä direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti, tai kun komissio antaa tiedonannon. Kyseisissä tapauksissa virallisen lausunnon antaminen komission hyväksymisen jälkeen ei voi vaikuttaa välineen tekstiin.

スロベニア語

Poleg tega je treba omeniti, da:•službe Evropske komisije ponavadi vključijo ENVP kot svetovalca pred formalnim sprejetjem predloga Komisije; pogosto to posvetovanje poteka hkrati z notranjim posvetovanjem med službami Komisije. ENVP v tej fazi poda neuradne pripombe;

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Täytäntöönpanolainsäädäntö

スロベニア語

Izvedbeni predpisi

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA DIREKTIIVIN SUHDE EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEEN Täytäntöönpanomenetelmä Täytäntöönpanolainsäädäntö Muut kuin lainsäädännölliset täytäntöönpanotoimet Jatkotoimet

スロベニア語

SPLOŠNA VPRAŠANJA RAZMERJE MED DIREKTIVO IN POGODBO ES NAČIN IZVAJANJA Izvedbena zakonodaja Nezakonodajni izvedbeni ukrepi Nadaljnji ukrepi

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

(5) Alankomaiden antamaan direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyy sekä typpeen että fosfaatteihin sovellettavia vaatimuksia. Fosfaatteja koskevien vaatimusten tavoitteena on fosfaattilannoituksen tasapainon saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä.

スロベニア語

(5) Nizozemska zakonodaja o izvajanju Direktive 91/676/EGS vključuje standarde vnašanja tako dušika kakor tudi fosfata. Cilj standardov za vnos fosfata je do leta 2015 doseči ravnovesje pri gnojenju s fosfatom.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK