Google で調べる

検索ワード: rypäletäysmehuihin (フィンランド語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

英語

情報

フィンランド語

rypäletäysmehuihin: viinihapon suolojen palautettavat kivennäisaineet;

英語

For grape juice: restored salts of tartaric acids;

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Ainoastaan rypäletäysmehuihin voidaan palauttaa viinihapon suolojen kivennäisaineita.

英語

For grape juice only, salts of tartaric acids may be restored.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 3
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

Komissio ehdottaa muutettavaksi asetuksessa (ETY) N:o 822/87 olevaa 53 artiklaa, jossa määrätään rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tulohintojen valvontamenettelystä.

英語

The Commission proposes to amend Article 53 of the Regulation, which governs entry-price control mechanisms for grape juices and musts.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

Se ihmettelee kuitenkin rypäletäysmehujen ja rypälemehujen kertahintojen määrittelymenettelyä.

英語

However, it has reservations about the procedure for fixing flat-rate entry prices for grape juices and musts.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

53 artiklan määräykset ovat itse asiassa vastaavanlaiset kuin hedelmä- ja vihannesalalla, mutta ne eivät sovellu rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tuontiin.

英語

The provisions of Article 53 are similar to those for the fruit and vegetable sector but are unsuited to grape juice and must imports.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

rypäletäysmehujen ja rypälemehujen kiinteiden tuontihintojen pysyvän määräämisprosessin määrittelyä, vaikka komitean mielestä olisi käytännöllisempää määrittää kyseiset hinnat tietyillä yhteisön markkinoilla vallitsevien keskihintojen pohjalta kuin tuontiarvon perusteella.

英語

However, the Committee suggested that it would be more practical to determine the prices on the basis of the average price at certain Community markets, rather than on the basis of import value.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

Rypäletäysmehujen osalta, jos rypäleet on käsitelty rikkidioksidilla, sallitaan rikkidioksidin poisto fysikaalisilla menetelmillä edellyttäen, että lopputuotteen SO2:n kokonaispitoisuus on enintään 10 mg/l.

英語

For grape juice, where sulfitation with sulphur dioxide of the grapes has been used, desulfitation by physical means is authorised, provided that the total quantity of SO2 present in the final product does not exceed 10 mg/l.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

rypäletäysmehujen ja rypälemehujen kiinteiden tuontihintojen pysyvän määräämisprosessin määrittelyä, vaikkakin komitean mielestä olisi käytännöllisempää määrittää kyseiset hinnat tietyillä yhteisön markkinoilla vallitsevien keskihintojen pohjalta kuin tuontiarvon perusteella.

英語

However, the Committee suggested that it would be more practical to determine the prices on the basis of the average price at certain Community markets, rather than on the basis of import value.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

Yhteisössä olevien taloudellisten toimijoiden ja yhteisön lainsäädännön soveltamisesta vastaavan hallinnon edun mukaista olisi koota nämä säännökset yhteen tekstiin ja kumota tätä alaa koskevat komission asetukset eli viinialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä 27 päivänä marraskuuta 1981 annettu asetus (ETY) N:o 3388/81(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2739/1999(4), viinialan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä marraskuuta 1981 annettu asetus (ETY) N:o 3389/81(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2730/95(6), viinien, rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tuontiin vaadituista todistuksesta ja määritysselosteesta 18 päivänä joulukuuta 1985 annettu asetus (ETY) N:o 3590/85(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 960/98(8), vientitodistusten antamista koskevan järjestelmän käyttöön ottamisesta viinialalla ja viinialan tuonti- ja vientilupajärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3388/81 muuttamisesta 11 päivänä heinäkuuta 1995 annettu asetus (EY) N:o 1685/95(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2512/2000(10), ja viinirypälemehun ja rypäleen puristemehun tulohintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä kesäkuuta 1999 annettu asetus (EY) N:o 1281/1999(11).

英語

In the interests of both economic operators in the Community and the authorities responsible for applying Community rules, all those provisions should be brought together in a single text, and the Commission Regulations regarding subjects now covered by this Regulation should be repealed, namely: Regulation (EEC) No 3388/81 of 27 November 1981 laying down special detailed rules in respect of import and export licences in the wine sector(3), as last amended by Regulation (EC) No 2739/1999(4); Regulation (EEC) No 3389/81 of 27 November 1981 laying down detailed rules for export refunds in the wine sector(5), as last amended by Regulation (EC) No 2730/95(6); Regulation (EEC) No 3590/85 of 18 December 1985 on the certificate and analysis report required for the importation of wine, grape juice and grape must(7), as last amended by Regulation (EC) No 960/98(8); Regulation (EC) No 1685/95 of 11 July 1995 on arrangements for issuing export licences for wine sector products and amending Regulation (EEC) No 3388/81 laying down special detailed rules in respect of import and export licences in the wine sector(9), as last amended by Regulation (EC) No 2512/2000(10); and Regulation (EC) No 1281/1999 of 18 June 1999 laying down detailed rules implementing the entry price arrangements for grape juice and musts(11).

最終更新: 2017-02-08
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

Edellä I osan 1, 2 ja 3 kohdassa määriteltyihin muihin tuotteisiin kuin päärynä- ja rypäletäysmehuun saa lisätä sokereita seuraavasti:

英語

For products defined in part I.1, 2 and 3, other than pear or grape juice, the addition of sugars is authorised

最終更新: 2017-02-08
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

rypäletäysmehujen osalta, jos rypäleet on käsitelty rikkidioksidilla, sallitaan rikkidioksidin poisto fysikaalisilla menetelmillä, jos lopputuotteen SO2:n kokonaispitoisuus on enintään 10 mg/l;

英語

For grape juice, where sulfitation with sulphur dioxide of the grapes has been used, desulfitation by physical means is authorised, provided that the total quantity of SO2 present in the final product does not exceed 10 mg/l.

最終更新: 2017-02-08
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

1 Yhteisö sallii ilman ajallista rajoitusta Australiasta peräisin olevan viinin tuonnin viinien, rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tuontia koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2390/89 1 artiklan 2 kohdassa ja 2 artiklan 2 alakohdassa säädettyjen poikkeusten mukaisesti.

英語

The Community shall authorize, without any time limit, the importation of wine originating in Australia in accordance with the derogations provided for in Article 1 (2) and Article 2, second subparagraph of Council Regulation (EEC) No 2390/89 setting out the general rules for the import of wines, grape juice and grape must.

最終更新: 2017-01-13
使用頻度: 4
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

Rypäletäysmehulle sallitaan enintään 1 tilavuusprosentin todellinen alkoholipitoisuus.

英語

An actual alcoholic strength of the grape juice of not more than 1 % vol. is permissible.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

rypäletäysmehujen osalta, jos rypäleet on käsitelty rikkidioksidilla, on sallittua poistaa rikkidioksidi fysikaalisilla menetelmillä edellyttäen, että lopputuotteen SO2:n kokonaispitoisuus on enintään 10 mg/l;

英語

For grape juice, where sulphitation with sulphur dioxide of the grapes has been used, desulphitation by physical means is authorised, provided that the total quantity of SO2 present in the final product does not exceed 10 mg/l;

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

Algeriasta, Marokosta ja Tunisiasta peräisin olevilla viineillä, joilla on tarkistettu alkuperänimitys, on oltava joko etuuskohtelusopimuksessa määritellyn vakiotodistuksen mukainen alkuperänimitystodistus tai viinien, rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tuontiin vaadituista todistuksesta ja määritysselosteesta 18 päivänä joulukuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3590/85(23) 9 artiklan mukainen V I 1 -asiakirja tai selventävin huomautuksin varustettu V I 2 -ote.

英語

Wines originating in Algeria, Morocco and Tunisia and carrying a registered designation of origin, must be accompanied either by a certificate of designation of origin in accordance with the model specified in the preferential agreement or by the V I 1 document or a V I 2 extract annotated in compliance with Article 9 of Commission Regulation (EEC) No 3590/85 of 18 December 1985 on the certificate and analysis report required for the importation of wine, grape juice and grape must(23).

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 4
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

viinirypäleet, tiivistetyt rypälemehut, puhdistetut tiivistetyt rypälemehut ja tiivistetyt rypäletäysmehut, rypäleiden puristejäännös ja viinisakka tonneina tai kilogrammoina ilmaistaan käyttäen kirjaimia "t" tai "kg",

英語

of grapes, concentrated grape must, rectified concentrated grape must, concentrated grape juice, grape marc and wine lees in tonnes or kilograms must be expressed by the symbols "t" or "kg",

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

Koska viinien, rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tuontiin vaadituista todistuksesta ja määritysselosteesta 18 päivänä joulukuuta 1985 annettu komission asetus (ETY) N:o 3590/85 [3] kumottiin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta 24 päivänä huhtikuuta 2001 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 883/2001 [4], asetuksessa (EY) N:o 747/2001 oleva viittaus asetukseen (ETY) N:o 3590/85 olisi selvyyden vuoksi korvattava uudella viittauksella asetukseen (EY) N:o 883/2001.

英語

Because Commission Regulation (EEC) No 3590/85 of 18 December 1985 on the certificate and analysis report required for the importation of wine, grape juice and grape must [3] was repealed by Commission Regulation (EC) No 883/2001 of 24 April 2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards trade with third countries in products in the wine sector [4], the reference in Regulation (EC) No 747/2001 to Regulation (EEC) No 3590/85 should, for reasons of clarity, be replaced by a new reference to Regulation (EC) No 883/2001.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

KOM(96) 646 lopuli. Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) sellaisilla enologisilla käytännöillä, joista ei ole säädetty asetuksessa (ETY) N:o 822/87, mahdollisesti käsiteltyjen tiettyjen tuontiviinien tarjoamisen ja toimittamisen sallimisesta nautittavaksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1873/84 muuttamisesta Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) viinien, rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tuontia koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2390/89 muuttamisesta (komission esittämät) 09.12.1996-8 s. ISBN92-78-I3I36-9 CB-CO-96-653-FI-C

英語

COMÍ97) 189 final Proposal for a Council Decision concerning the approval of an Agreement between the European Community and the United Mexican States on the mutual recognition and protection of designations for spirit drinks (presented by the Commission) 05.05.1997- 19 pp. ISBN 92-78-19355-0 CB-CO-97-182-EN-C

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

フィンランド語

KOM(97) 695 lopull. Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) viinien, rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tuontia koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2390/89 muuttamisesta Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) sellaisilla enologtsilla käytännöillä, joista ei ole säädetty asetuksessa (ETY) N:o 822/87, mahdollisesti käsiteltyjen tiettyjen tuontiviinien tarjoamisen ja toimittamisen sallimisesta nautittavaksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1873/84 muuttamisesta (komission esittämät) 08.12.1997- 11 s. ISBN 92-78-29132-3 CB-CO-97-713-FI-C

英語

COM! 971 695 final Proposal for a Council Regulation (EC) amending Regulation (EEC) No 2390/89 laying down general rules for the import of wines, grape juice and grape must Proposal for a Council Regulation (EC) amending Regulation (EEC) No 1873/84 authorizing the ofTer or disposal for direct human consumption of certain imported wines which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EEC) No 822/87 (presented hv the Commission) OS. 12.1997 -"] 1 pp.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

Neuvoston asetus (EY) N:o 120/96, annettu 22 päivänä tammikuuta 1996, viinien, rypäletäysmehujen ja rypä­lemehujen tuontia koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2390/89 muuttamisesta (LT) EYVL L 20, 26.1.1996, S. 2

英語

Council Regulation (EC) No 120/96 of 22 January 1996 amending Regulation (EEC) No 2390/89 laying down general rules for the import of wines, grape juice and grape must (LA) OJL 20, 26.1.1996, p. 2

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK