Google で調べる

検索ワード: tabacchi (フランス語 - チェコ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フランス語

チェコ語

情報

フランス語

—Romana Tabacchi -10000000 euros -

チェコ語

—Romana Tabacchi -10000000 EUR -

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 8
品質:

参照: 匿名

フランス語

Romana Tabacchi est une entreprise familiale.

チェコ語

Romana Tabacchi je rodinná obchodní společnost.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フランス語

—Romana Tabacchi _BAR_ 12500000 euros _BAR_

チェコ語

—Romana Tabacchi _BAR_ 12500000 EUR _BAR_

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フランス語

-Réduire de façon substantielle l'amende infligée à Romana Tabacchi.

チェコ語

-podstatně snížit pokutu uloženou Romana Tabacchi;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フランス語

Recours introduit le 19 janvier 2006 — Romana Tabacchi/Commission des Communautés européennes

チェコ語

Žaloba podaná dne 19. ledna 2006 – Romana Tabacchi v. Komise

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フランス語

En 2001, Romana Tabacchi a acheté 9,5 % du tabac brut produit en Italie.

チェコ語

V roce 2001 vykoupila společnost Romana Tabacchi 9,5 % surového tabáku vyprodukovaného v Itálii.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フランス語

Une réduction est nécessaire dans le cas de Romana Tabacchi pour rester dans les limites des 10 %.

チェコ語

Snížení pokuty v rámci 10 % je třeba přiznat též společnosti Romana Tabacchi.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フランス語

La participation de Romana Tabacchi à l'infraction est considérée comme ayant duré plus de deux ans et neuf mois.

チェコ語

Má se za to, že účast společnosti Romana Tabacchi na protiprávním jednání trvala déle než 2 roky a 9 měsíců.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フランス語

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 juillet 2006 — Romana Tabacchi/Commission

チェコ語

Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 7. července 2006 – Romana Tabacchi v. Komise

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フランス語

Les 18 et 19 avril 2002, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de Dimon, Transcatab, Trestina Azienda Tabacchi et Romana Tabacchi.

チェコ語

Ve dnech 18. až 19. dubna 2002 provedla Komise šetření v prostorách společností Dimon, Transcatab, Trestina Azienda Tabacchi a Romana Tabacchi.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

フランス語

De 1995 à début 2002, Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi ont conclu des accords et/ou participé à des pratiques concertées visant à fixer leurs conditions de transaction pour l'achat de tabac brut en Italie (en cela compris les achats directs aux producteurs et les achats aux tiers tasseurs). Ces accords et pratiques concertées ont consisté a) à fixer les prix d'achat communs payables par les transformateurs à la livraison du tabac et d'autres conditions de transaction; b) à répartir les fournisseurs et les quantités; c) à échanger des informations pour assurer la coordination de leurs comportements concurrentiels en matière d'achat; d) à déterminer les quantités et les prix pour ce qui est de la production excédentaire et e) à coordonner les offres pour les ventes aux enchères publiques en 1995 et 1998.

チェコ語

Od roku 1995 do počátku roku 2002 uzavřely společnosti Deltafina, Dimon, Transcatab a Romana Tabacchi dohody a/nebo se zúčastnily jednání ve vzájemné shodě týkající se nákupu surového tabáku v Itálii (včetně přímých nákupů od producentů a nákupů od sekundárních balíren), včetně: a) stanovení společných nákupních cen, které by platili zpracovatelé při dodávkách tabáku, i dalších obchodních podmínek; b) přidělování dodavatelů a množství; c) výměnu informací za účelem koordinace soutěžního nákupního chování; d) stanovení množství a cen za přebytky produkce; a e) koordinaci podání na veřejných dražbách v létech 1995 a 1998.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フランス語

La présente affaire est particulière, en ce sens qu'elle a démarré après que la DG AGRI eut transmis à la DG COMP la copie d'un accord interprofessionnel conclu en 2001 par l'Associazione Professionale Transformatori Tabacchi Italiani (APTI) et l'Unione Italiana Tabacco (UNITAB) et à la suite d'informations données par la Cour des Comptes.

チェコ語

Zvláštnost této věci spočívá v tom, že řízení bylo zahájeno poté, co GŘ AGRI postoupilo v roce 2001 GŘ COMP stejnopis meziodvětvové dohody mezi profesním sdružením italských zpracovatelů tabáku Associazione Professionale Transformatori Tabacchi Italiani (APTI) a italským sdružením výrobců surového tabáku Unione Italiana Tabacco (UNITAB), jakož i informace Účetního dvora.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フランス語

De 1995 à début 2002, quatre grands transformateurs italiens de tabac brut, à savoir Deltafina, Dimon (aujourd'hui Mindo), Transcatab et Romana Tabacchi (ci-après dénommés collectivement "les transformateurs") ont conclu des accords et/ou participé à des pratiques concertées visant à fixer les conditions de transaction pour l'achat de tabac brut en Italie (en ce qui concerne tant les achats directs aux producteurs que les achats auprès des tiers tasseurs), notamment par la fixation des prix et le partage du marché.

チェコ語

Od roku 1995 do počátku roku 2002 uzavřeli čtyři hlavní italští zpracovatelé surového tabáku, jmenovitě společnosti Deltafina, Dimon (která se přejmenovala a nyní se nazývá Mindo), Transcatab a Romana Tabacchi, (dále jsou uváděni pod souhrnným názvem "zpracovatelé") dohody a/nebo se podílely na jednání ve vzájemné shodě zaměřené na stanovení obchodních podmínek pro nákup surového tabáku v Itálii (ohledně přímých nákupů od producentů a nákupů od třetích osob –sekundárních balíren) včetně stanovení cen a rozdělení trhu.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フランス語

La décision concerne également deux infractions distinctes qui ont eu lieu au moins entre début 1999 et fin 2001 et qui ont consisté, pour l'association professionnelle italienne des transformateurs de tabac (Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani, ci-après: "APTI"), à fixer les prix contractuels qu'elle négocierait, pour le compte de ses membres, en vue de la conclusion d'accords interprofessionnels avec la confédération italienne des associations de producteurs de tabac brut, Unione Italiana Tabacco ("UNITAB"), et, pour cette dernière, à fixer les prix qu'elle négocierait avec l'APTI, pour le compte de ses membres, en vue de la conclusion de ces mêmes accords.

チェコ語

Rozhodnutí zahrnuje i dvě jednotlivá porušení právních předpisů, k nimž došlo v období od počátku roku 1999 do konce roku 2001, která spočívala ve stanovení smluvních cen profesním sdružením italských zpracovatelů tabáku (Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani, dále jen "APTI"), jež toto sdružení sjednalo jménem svých členů při uzavírání meziodvětvových dohod s Italským sdružením producentů surového tabáku Unione Italiana Tabacco, (dále jen "UNITAB") a ve stanovení cen, které UNITAB sjednal jménem svých členů s APTI vzhledem k uvedeným dohodám.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フランス語

Étant donné qu'elles détiennent des parts plus réduites du marché du tabac brut en Italie (entre 8,86 et 11,28 %), Transcatab, Dimon et Romana Tabacchi doivent être regroupées et un montant de base plus faible doit leur être appliqué.

チェコ語

S ohledem na nižší podíly na trhu surového tabáku v Itálii (pohybující se mezi 8,86 % a 11,28 %) by měly být společnosti Transcatab, Dimon a Romana Tabacchi považovány za jednu skupinu a měly by jím vyměřeny nižší základní částky.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フランス語

Les 18 et 19 avril 2002, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de Dimon, Transcatab Trestina Azienda Tabacchi S.p.A. ("Trestina") et Romana Tabacchi s.r.l. ("Romana Tabacchi").

チェコ語

Ve dnech 18. až 19. dubna 2002 provedla Komise šetření v prostorách společností Dimon, Transcatab Trestina Azienda Tabacchi S.p.A. (dále jen "Trestina") a Romana Tabacchi s.r.l. (dále jen "Romana Tabacchi").

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フランス語

Romana Tabacchi bénéficie d'une circonstance atténuante pour n'avoir pas participé à certains aspects de l'entente et pour en avoir contrecarré l'objectif au point d'avoir provoqué une réaction commune des autres parties à son encontre.

チェコ語

Za polehčující okolnost ve prospěch společnosti Romana Tabacchi byla uznána skutečnost, že se nepodílela na určitých činnostech kartelu a jednala proti cílům kartelu takovým způsobem, že byli ostatní účastníci donuceni ke společné reakci namířené proti jejímu jednání.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フランス語

Le 20 octobre, la Commission a inigé des amendes d’un montant total de 56,05 millions d’euros à quatre transformateurs italiens de tabac (Deltana, Dimon — maintenant rebaptisé «Mindo» —, Transcatab et Romana Tabacchi), pour s’être entendus, pendant plus de six ans (1995-2002), sur les prix payés aux producteurs et autres intermédiaires et sur la répartition des fournisseurs en Italie.

チェコ語

Dne 20. října uložila Komise pokuty v celkové výši 56,05 milionu EUR čtyřem italským zpracovatelům tabáku (Deltana, Dimon – nyní přejmenováni na Mindo, Transcatab a Romana Tabacchi) za to, že více než šest let (1995–2002) uzavírali tajné dohody o cenách placených pěstitelům tabáku a zprostředkovatelům a o rozdělení

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フランス語

Le président du Tribunal a été saisi cette année de 25 demandes en référé, ce qui représente une légère augmentation par rapport au nombre de demandes déposées (21) durant l’année précédente. En 2006, le juge des référés a réglé 24 a aires et fait droit à 2 reprises à des demandes de mesures provisoires, dans les ordonnances Globe/Commission et Romana Tabacchi/Commission72.

チェコ語

John D. Cooke narozen v roce 1944; zapsán u irské advokátní komory v roce 1966; rovněž zapsán u anglické advokátní komory a advokátní komory Walesu, Severního Irska a Nového Jižního Walesu; barrister (advokát) v letech 1966 až 1996; zapsán u Inner Bar v Irsku (Senior Counsel) v roce 1980 a v Novém JižnímWalesu v roce 1991; předseda Rady advokátních komor Evropského společenství (CCBE) v letech 1985 až 1986; hostující profesor na právnické fakultě University College v Dublinu; člen Chartered Institute of Arbitrators; předseda irské Royal Zoological Society v letech 1987 až 1990; bencher Honorable Society of Kings Inns (Dublin); honorary bencher Lincoln’s Inn (Londýn); soudce Soudu prvního stupně od 10. ledna 1996.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フランス語

La présente affaire est particulière, en ce sens qu'elle a démarré après que la DG AGRI eut transmis à la DG COMP la copie d'un accord interprofessionnel conclu en 2001 par l'Associazione Professionale Transformatori Tabacchi Italiani (APTI) et l'Unione Italiana Tabacco (UNITAB) et à la suite d'informations données par la Cour des Comptes. Des renseignements ont ensuite été communiqués par Deltafina S.p.A, puis par Dimon Italia (à présent dénommée Mindo) et Transcatab en application de la communication de 2002 sur la clémence.

チェコ語

Zvláštnost této věci spočívá v tom, že řízení bylo zahájeno poté, co GŘ AGRI postoupilo v roce 2001 GŘ COMP stejnopis meziodvětvové dohody mezi profesním sdružením italských zpracovatelů tabáku Associazione Professionale Transformatori Tabacchi Italiani (APTI) a italským sdružením výrobců surového tabáku Unione Italiana Tabacco (UNITAB), jakož i informace Účetního dvora. Poté byly podány informace společností Deltafina S.p.A a následně společnostmi Dimon Italia (nyní Mindo) a Transcatab na základě oznámení o shovívavosti z roku 2002.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK