Google で調べる

検索ワード: desresponsabilizarmos (ポルトガル語 - ギリシア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ポルトガル語

ギリシア語

情報

ポルトガル語

Se medicalizarmos totalmente o problema e desresponsabilizarmos os toxicodependentes, não creio que isso vá ajudá-los.

ギリシア語

Εάν θέλουμε να ιατρικοποιήσουμε το πρόβλημα και να απαλάξουμε από κάθε ευθύνη τους ναρκομανείς, δεν νομίζω ότι θα τους βοηθήσουμε.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

Esgotámos a nossa paciência, tentando obter uma harmonização das normas de segurança para os túneis; devemos apontar claramente um dedo acusador, denunciando esta falta de coragem política, esta desresponsabilização dos poderes públicos face à necessária, mas onerosa, reconstrução dos corredores subterrâneos.

ギリシア語

Δεν πρέπει να επιδείξουμε άλλη υπομονή σχετικά με την εναρμόνιση των κανόνων ασφαλείας για τις σήραγγες. Αντίθετα, πρέπει να υποδείξουμε σαφώς, καταγγέλλοντάς την, αυτή την πολιτική δειλία, αυτήν την αποστασιοποίηση των πολιτικών εξουσιών όσον αφορά την αναγκαία αλλά δαπανηρή χωροταξική αναδιαμόρφωση των υπόγειων σηράγγων.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

Felizmente, parceiros essenciais-como a Amnistia Internacional e o Human Rights Watch- não se associaram à declaração final, mas talvez seja mesmo necessário proceder a uma revisão das ajudas que podemos dar às ONG que, em muitos aspectos, se desresponsabilizaram, pelo menos nesta ocasião.

ギリシア語

Ήταν ωστόσο μεγάλο ευτύχημα που οι κύριοι εταίροι- όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Οργάνωση Human Rights Watch- δεν συνυπέγραψαν την τελική δήλωση · θα πρέπει όμως ίσως πραγματικά να προβούμε σε μια περικοπή των ενισχύσεων που χορηγούμε σε ορισμένες ΜΚΟ, οι οποίες συμπεριφέρθηκαν κατά πολλούς τουλάχιστον ανεύθυνα κατά στη Διάσκεψη.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

Acresce que a definição de uma política europeia não deveria significar, no entanto, a supressão de toda a autonomia de decisão nacional. Senão, arriscamo-nos a desresponsabilizar os países membros e a atingir, uma vez mais, um resultado contrário ao desejado.

ギリシア語

Ο ορισμός εξάλλου μιας ευρωπαϊκής πολιτικής δεν θα πρέπει να σημαίνει εντούτοις την κατάργηση κάθε αυτονομίας για τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο, διαφορετικά κινδυνεύουμε να αφαιρέσουμε την ευθύνη από τα κράτη μέλη και να καταλήξουμε για μία ακόμη φορά στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

É um sintoma, entre outros, desta atmosfera de decadência, de desresponsabilização generalizada, em que já ninguém tem de dar contas a ninguém.

ギリシア語

Είναι και αυτή ένα σύμπτωμα αυτής της ατμόσφαιρας διαφθοράς, της γενικευμένης αποποιήσης ευθυνών, όπου κανείς δεν δίνει πια λογαριασμό σε κανέναν.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

Em seguida, favorece uma desresponsabilização do político e, mais concretamente, da acção política, em benefício de um papel de observador, que ilustra bem o consenso um pouco apático de que o nosso Parlamento gosta de ser familiar.

ギリシア語

' Επειτα, ευνοεί μία απομάκρυνση της πολιτικής και πιο συγκεκριμένα της πολιτικής πράξης, υπέρ ενός ρόλου παρατηρητή, κάτι που καταδεικνύει την κάπως μαλθακή συναίνεση με την οποία το Κοινοβούλιο μας έχει πρόθυμα εξοικειωθεί.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

Este" frenesim do controlo" leva, na verdade, a uma desresponsabilização dos funcionários, a uma situação em que cada um tentará ocultar a sua responsabilidade por detrás da dos controladores e dos controladores dos controladores.

ギリシア語

Αυτή η" τρέλα του ελέγχου" οδηγεί στην πραγματικότητα στην απέκδυση της ευθύνης των υπαλλήλων, δηλαδή σε μία κατάσταση κατά την οποία όλοι θα προσπαθούν να κρύψουν την ευθύνη τους πίσω από τους ελεγκτές, και οι ελεγκτές από τους ελεγκτές.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ポルトガル語

Por fim, quando a autoridade alimentar europeia prevista no Livro Branco estiver em vigor, que papel desempenhará? Por outro lado, há que ter o cuidado de o processo não desresponsabilizar, nem os Estados, nem as empresas, nem os produtores.

ギリシア語

Τέλος, όταν συσταθεί η ευρωπαϊκή αρχή για τα τρόφιμα, η οποία προβλέπεται από τη Λευκή Βίβλο, τι ρόλο θα διαδραματίζει; Εξάλλου, πρέπει να προσέξουμε ώστε η διαδικασία αυτή να μην απαλλάξει από τις ευθύνες τους ούτε τα κράτη, ούτε τις επιχειρήσεις, ούτε τους παραγωγούς.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

Porém, não precisamos de uma Europa que reduz a responsabilidade própria dos governos, entidades regionais e, por fim, do indivíduo, desresponsabilizando ­ o.

ギリシア語

Δεν χρειαζόμαστε ωστόσο μια Ευρώπη η οποία να αποθαρρύνει την ανάληψη ευθυνών από τις κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

Não pensa o Conselho que uma tal política vai contra o princípio da precaução e da acção preventiva em matéria de ambiente do Tratado que institui a Comunidade Europeia( artigo 174º), uma vez que desresponsabiliza os consumidores de água proveniente de outro local? Que iniciativas tenciona o Conselho tomar para desenvolver uma política de gestão duradoura dos aquíferos na União Europeia e para que os projectos de transporte de água a longa distância não ponham em risco o equilíbrio ecológico das regiões em questão?

ギリシア語

Γνωρίζει το Συμβούλιο το σχέδιο αυτό; Δεν θεωρεί το Συμβούλιο ότι η πολιτική αυτή αντίκειται στην αρχή της προστασίας και της προληπτικής δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος της ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας( άρθρο 174), διότι καλλιεργεί πνεύμα ανευθυνότητας στους καταναλωτές νερού που μεταφέρεται από αλλού; Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει το Συμβούλιο, προκειμένου, αφενός, να προωθηθεί στην Ένωση μια πολιτική αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων και, αφετέρου, η μεταφορά νερού σε μεγάλες αποστάσεις να μη θέτει σε κίνδυνο την οικολογική ισορροπία των εμπλεκόμενων περιφερειών;

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

Estamos cientes de que o Senhor Comissário Solbes Mira se demitiu da Comissão, mas não devido a esta questão, pelo que continua a verificar-se uma total desresponsabilização por parte da Comissão em relação a este desperdício do dinheiro dos contribuintes.

ギリシア語

Γνωρίζουμε ότι ο κ. Solbes Mira παραιτήθηκε από την Επιτροπή αλλά όχι εξαιτίας αυτού του ζητήματος. Συνεχίζει λοιπόν να μην αναλαμβάνει ευθύνη για αυτήν τη σπατάλη χρημάτων των φορολογούμενων.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

Que outro significado pode ter o facto de a Comissão, na página 14 da sua comunicação, afirmar, nua e cruamente – e passo a citar – que “ será desnecessária a aplicação de sanções em conformidade com o disposto no nº 3 do artigo 7º do TUE e no artigo 309º do TCE ”? Esta desresponsabilização diminuiria acentuadamente as nossas elevadas expectativas no que diz respeito aos nossos valores comuns e, em última análise, o nível de protecção para direitos e valores fundamentais na UE.

ギリシア語

Τι άλλο μπορεί να σημαίνει όταν η Επιτροπή, στη σελίδα 14 της ανακοίνωσής της, δηλώνει καθαρά – και παραθέτω – ότι “ η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, της ΣΕΕ και το άρθρο 309 της Συνθήκης ΕΚ δεν θα είναι απαραίτητη ”; Μια τέτοια απαλλαγή από τις ευθύνες θα μείωνε σημαντικά τις δικές μας υψηλές προσδοκίες για τις κοινές αξίες μας και, τελικά, το επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών στην ΕΕ.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

É necessário salvaguardar que haja uma Autoridade que garanta a avaliação do risco para a segurança dos alimentos, alicerçada em sólidos pareceres científicos, não podendo desresponsabilizar ou substituir a Comissão ao nível da gestão do risco da política alimentar comunitária, mesmo às autoridades competentes em cada Estado-membro.

ギリシア語

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι ο Οργανισμός αυτός θα εγγυάται την αξιολόγηση του κινδύνου σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, θα βασίζεται σε σοβαρές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, και δεν θα απαλλάσσει την Επιτροπή από τις ευθύνες της ούτε θα την αντικαθιστά όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου της κοινοτικής πολιτικής τροφίμων, όπως και τις αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

É culpa da Comissão!) demonstram que a máquina comunitária funciona, na realidade, como um sistema de desresponsabilização recíproca, em detrimento do objecto único do debate: a protecção eficaz da saúde pública das nossas populações.

ギリシア語

Ευθύνεται η Επιτροπή!) αποκαλύπτουν το βαθμό στον οποίο η κοινοτική μηχανή λειτουργεί στην πραγματικότητα ως ένα σύστημα αμοιβαίας αποποίησης ευθυνών, σε βάρος του αντικειμένου της συζήτησης που ήταν η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας των πληθυσμών μας.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

O texto desta posição comum do Conselho agora em apreço é mais claro, é mais explícito, menos passível de ambiguidades e de criar situações de desresponsabilização.

ギリシア語

Το κείμενο της παρούσας κοινής θέσης του Συμβουλίου που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι σαφέστερο, πιο επεξηγηματικό, και αποκλείει επιπλέον το ενδεχόμενο αμφιβολιών ή δημιουργίας καταστάσεων αποποίησης ευθυνών.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

Pelo contrário, uma rede continental de transporte de água seria um factor de desperdício, de desresponsabilização e, portanto, a longo prazo, de penúria, se não tivéssemos todo o cuidado.

ギリシア語

Αντιθέτως, ένα ηπειρωτικό δίκτυο μεταφοράς ύδατος θα αποτελούσε παράγοντα σπατάλης, συρρίκνωσης της δύναμης και, συνεπώς-μελλοντικά- φτώχειας, αν δεν προσέξουμε.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

E, isso, eu tenho de rejeitar decididamente, pois quitação não significa desresponsabilização, significa talvez a resposta à seguinte pergunta: o processo de quitação constituirá um acto de vingança em relação à actual Comissão, ou trata-se de uma oportunidade de criar novas estruturas na Comunidade com vista a providenciar por que os erros do passado não tornem a acontecer?

ギリシア語

Απορρίπτω ρητά αυτόν τον ισχυρισμό, γιατί η απαλλαγή δεν σημαίνει ανευθυνότητα, παρά συνιστά απάντηση στο ερώτημα εάν η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής είναι μια πράξη εκδίκησης εναντίον της παρούσας Επιτροπής ή παρότρυνση δημιουργίας νέων δομών σε αυτή την Κοινότητα, προκειμένου να φροντίσουμε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

Porém, a colega Müller disse hoje uma coisa que eu não posso deixar passar em branco a colega: disse que conceder quitação era a desresponsabilização organizada.

ギリシア語

Τώρα όμως, κυρία Mόller, εσείς προβάλατε τον ισχυρισμό- κι αυτό δεν θα αφήσω να σας περάσει- ότι η χορήγηση απαλλαγής είναι οργανωμένη ανευθυνότητα.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

Com efeito, a abolição das soberanias e das fronteiras nacionais desresponsabilizaria os Estados-Membros.

ギリシア語

Στην πραγματικότητα, η κατάργηση των εθνικών κυριαρχιών και συνόρων θα αναιρούσε την υπευθυνότητα των κρατών μελών.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 1
品質:

ポルトガル語

4.6.2 O problema das disposições deste tipo é que envolvem a "desresponsabilização" do menor, que, em conformidade com as abordagens modernas "responsabilizadoras" do direito penal, seria quem deveria reparar ou compensar os danos causados. Além disso, em determinadas circunstâncias, os pais, em especial os que dispõem de recursos económicos escassos e, portanto, com menores possibilidades de atenção e controlo dos filhos, vêem-se injustificadamente prejudicados se não conseguirem apresentar uma prova exculpatória da sua responsabilidade. Na realidade, os pais precisam de ajuda para educar adequadamente os filhos e não que se transfira para eles uma culpa que não lhes pertence.4.6.3 Por seu lado, em alguns países volta-se aos conceitos que se julgavam ultrapassados na década de 80, como o internamento em centros de regime fechado, destinados de qualquer forma à prestação de assistência social a menores desprotegidos. Ou seja, volta-se a amalgamar menores sujeitos ao sistema de protecção e ao sistema penal juvenil.

ギリシア語

4.5 Εν συντομία, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η δίκη, οι τύποι των κυρώσεων και οι ποινές έχουν αλλάξει πραγματικά στο πεδίο της δικαιοσύνης των ανηλίκων. Κερδίζουν έδαφος οι μη τιμωρητικές κυρώσεις, όπως η υπηρεσία στην κοινότητα, η αποζημίωση και αποκατάσταση, η διαμεσολάβηση με το θύμα ή με την κοινότητα προέλευσης, η πρακτική επαγγελματική κατάρτιση ή οι ειδικές αγωγές για την τοξικοεξάρτηση και άλλες εθιστικές διαταραχές, όπως ο αλκοολισμός. Τα μέτρα αυτού του τύπου απαιτούν επίβλεψη και συνεχή έλεγχο της προόδου και των επιτευγμάτων του ανηλίκου. Σήμερα η χρήση αυτών των ποινών καθίσταται όλο και πιο συνηθισμένη και παίρνει πολύ συχνά τη μορφή εγκλεισμού με ανοιχτό ή ημιανοιχτό καθεστώς, επίβλεψης και συνεχούς ελέγχου, εποπτευόμενης ελευθερίας, ηλεκτρονικού ελέγχου των μετακινήσεων κ.ά. ή συνδυασμού διάφορων μέτρων. Παρ'όλα αυτά, η στέρηση της ελευθερίας, σε κέντρο αναμόρφωσης ή στη φυλακή, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμη πολύ συχνά.4.6 Από την άλλη πλευρά, η δημόσια σημασία των νέων φαινομένων που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ιδίως στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις (οργανωμένο έγκλημα, συμμορίες νέων, βανδαλισμοί στους δρόμους, βία στον αθλητισμό, παρενόχληση από τους "νταήδες" στο σχολείο, άσκηση βίας κατά των γονέων, ξενοφοβικές συμπεριφορές εξτρεμιστικών ομάδων, σύνδεση μεταξύ των νέων μορφών εγκληματικότητας και της μετανάστευσης, τοξικοεξάρτηση κλπ.) έκαναν να παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες μια τάση προς την αύξηση της αυστηρότητας του ποινικού δικαίου των ανηλίκων, με την αύξηση των μέγιστων ποινών που μπορούν να επιβληθούν, την καθιέρωση διάφορων μορφών εγκλεισμού σε κέντρα κλειστού καθεστώτος ή ακόμη και την απαίτηση ορισμένων ευθυνών από τους γονείς του ανήλικου παραβάτη.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK